Cevap Yaz
20 Ekim 2019, 20:07
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 84-85-86-87. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 84, 85, 86, 87 “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

84. Sayfa

1. Etkinlik

Atatürk’e ait aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

“Öyle istiyorum ki Türk dili, bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle, çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.”

“Bir ulusun dili, bütün bilim kavramlarını oluşturacak şekilde gelişmemişse o ulusun bilim
ve kültür alanında bir varlık göstermesi beklenemez.”

Cevap: Atatürk Türk diline büyük önem vermiştir.Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılıp tam olarak anlaşılır ve güzel bir şekilde kullanmak gerekir.Türk dili her kelimeyi karşılayacak zenginliktedir.Bu nedenle dilimiz arındırmalıyız.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Atatürk’ün yazdığını bildiğiniz bir eser var mı? Açıklayınız.

Cevap: Nutuk adlı eserini biliyorum.

• Atatürk’ün geometri alanında bir kitap yazmış olması, onun hangi özelliklere sahip olduğunu gösterir?

Cevap: Atatürk’ün bilime olan merakı ve önemini göstermektedir.Aynı zamanda Atatürk kitap yazacak kadar da geometri konusuna hakim biridir.

• Atatürk’ün “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Atatürk bilime çok değer verirdi.Bilim her zaman doğruyu söyler ve yanılmaz.Bu nedenle bilim çok önemlidir.

85. Sayfa

3. Etkinlik

“Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Geometri: uzayı ve uzayda tasarlanabilen biçimleri (nokta, çizgi, açı, yüzey vb.) ve bunların birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı.

Cümlem: Ben de geometri dersi almak istiyorum.

4. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Atatürk, geometri kitabını yazmadan önce hangi hazırlıkları yapmıştır?

Cevap: Uzmanları kitabevine göndermiş,Onlardan uygun gördükleri Fransızca geometri kitaplarından
almalarını istemiş. Kitaplar gelince birlikte gözden geçirilmiş. Bir plan belirlenmiş. Böylece bir
geometri kitabının ilk çalışmaları başlamış

2. Atatürk, hangi geometri terimlerini türetmiştir? Bu terimlerle ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Cevap: Boyut, uzay, yüzey, çap, çember, açı, üçgen, dörtgen, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam.

3. Metinde hangi yarışmadan bahsedilmektedir? Bu yarışmanın gerçekleştirilme amacı nedir?

Cevap: Zamanın ünlü bir gazetesinde kimi matematik terimlerinin Türkçe karşılıklarının bulunması
için yarışma açtırmış.

4. Atatürk, ziyaret ettiği lisede ne yapmış?

Cevap: Atatürk, dokuzuncu sınıflardan birinin geometri dersine girmiş. Bir kız öğrenciyi tahtaya
kaldırmış ve ona soru sormuş. Öğrencinin, sorduğu soruya yanıt vermekte zorlandığını görünce almış
tebeşiri eline, geometri anlatmaya başlamış.

5. “Dilimizin Türkçeleştirilmesi” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Dilimizin yabancı terimlerden arındırılması ve konuştuğumuz yabancı kelimelerin yerine Türkçe karşılık bulunması.

6. Herhangi bir derste, anlamını bilmediğiniz ya da söylemekte zorlandığınız terimler var mı? Açıklayınız.

Cevap: Anlamını bilmediğim bir terim ile karşılaşmadım.

7. Türkçeye yabancı bir dilden girmiş herhangi bir kelime için sizin üzerinde düşündüğünüz, önerebileceğiniz bir kelime var mı? Açıklayınız.Cevap: Ofsayt kelimesi yabancı onun yerine “beleş top hatası” denebilir.

8. Metinden hangi bilgileri öğrendiniz?

Cevap: Bilimde ilerlemek ve bilimsel gelişmeleri anlamak için yabancı terimlerin yerine Türkçe terimler bulmalı ve dilimizi arındırıp sade ve anlaşılır hale getirmek gerekir.

86. Sayfa

5. Etkinlik

Aşağıdaki boşlukları, “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” adlı metne göre doldurunuz.

Metnin konusu: Atatürk’ün geometri kitabı yazması, bilime, Türkçeye verdiği önem ve katkı.

Metnin ana fikri: Bilimsel çalışmaların ve gelişmelerin olması için mutlaka dilimizin sadeleşmesi ve anlaşılır olması gerekir.

Metindeki yardımcı fikirleri, yani ana fikri desteklemek, açıklamak, belirgin hâle getirmek için yararlanılan fikirler Türkçenin sadeleştirilmesi, bilimsel çalışmalar için dilin ne kadar önemli olduğu, yabancı kelimelerin yerine Türkçe kelimeler bulmak.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
• Yukarıya yazdığınız her yardımcı fikir, ana fikri destekliyor, ana fikrin belirgin hâle gelmesini sağlıyor mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet destekliyor.Tüm yardımcı fikirler aslında ana fikri oluşturmaktadır.

Yardımcı fikirler olmasa ana fikir kolayca anlaşılmaz. Yardımcı fikirler, ana fikrin destekçileridir.”
diyen birinin bu düşüncelerine katılır mısınız? “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” metninin ana fikri ve
yardımcı fikirlerinden hareketle açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum.Konuyu destekleyen yardımcı fikirlerdir.

Ana fikir, yardımcı fikirlerin birleşimidir.” diyen birinin bu düşüncelerine katılır mısınız? “Atatürk
Geometri Kitabı Yazmış” metninin ana fikri ve yardımcı fikirlerinden hareketle açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum.

6. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Bu başlık konunun an kısmını oluşturmaktadır.Metinde anlatılan konunun bu başlıkla oluştuğunu görüyoruz.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Aç ıklayınız.

Cevap: Uyumlu başlık ve anlatılanlar uyum içindedir.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Türkçe dilinin önemi ve bilim.

7. Etkinlik

‘’Atatürk Orman Çiftliği’’ adlı metnin sonunda yapmanız istenen hazırlıktan hareketle sınıfta
“Atatürk’ün bilim ve sanata verdiği önem” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanız sırasında konuyla
ilgili bulduğunuz fotoğraf, resim, grafik ya da videoları da kullanarak anlatımınızı görsel unsurlarla
destekleyiniz. Konuşmanızın sonunda arkadaşlarınızdan sizi, sesini ve beden dilini etkili kullanma ve
bağlama uygun konuşma bakımından değerlendirmelerini isteyiniz.

87. Sayfa

Yazmaya Hazırlık
Birazdan, istediğiniz konu ve türde bir yazma çalışması yapacaksınız. Bu çalışmaya başlamadan
önce bir yazma planı oluşturunuz. Planı oluştururken metin tamamlanana kadar sırasıyla hangi basamakları
izleyeceğinizi defterlerinize yazınız. Belirlediğiniz planınızı, sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yazma, Taslak Oluşturma

Defterlerinize, “Yazmaya Hazırlık” aşamasında hazırladığınız plana uygun istediğiniz konu ve türde
bir metin yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?
• Bu yazı yazılırken başta belirlenen işlem basamaklarına dikkat edilmiş mi?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?

Düzeltme

Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.
• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu
ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozuklukları, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek
metni defterinize yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.