Cevap Yaz
24 Ekim 2019, 15:07
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 88-89-90-91-92. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 88, 89, 90, 91, 92 “30 Ağustos” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

30 AĞUSTOS

88. Sayfa

1. Etkinlik

Metne ve alt temaya hazırlamak amacıyla Atatürk’ün “Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.” sözünden hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmanın demokratik bir ortamda gerçekleşmesini sağlayınız, birbirinizin haklarına saygı gösteriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

Cevap: Bağımsızlık mücadelelerinde her zaman acı gözyaşı ve bedeller vardır.Atatürk’ün bu sözü ile Kuruluş Savaşı özetlenmektedir.Bağımsızlık mücadelelerinde savaşlar , ölümler ve yaralanmalar olmuştur.Bundan dolayı bağımsızlık isteyenler ölmeyi de göze almasını bilmelidir.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Türk tarihindeki önemli zaferlerden bildiklerinizi söyleyiniz.

Cevap: 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1071 Malazgirt Zaferi, Preveze deniz Zaferi.

• 30 Ağustos Zaferi’nin hangi savaşta kazanıldığını biliyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Başkomutanlık Meydan savaşı.

• 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ilgili neler biliyorsunuz?

Cevap: Ülkemizin düşmanlardan temizlenmesi ve Yunanlıları denize dökmesi ile sonuçlanan savaştır.Mustafa Kemal’in komutasındaki Türk ordusunun büyük başarısıdır.

89. Sayfa

3. Etkinlik

“Zafer” kelimesinin çağrıştırdığı kelime ve kavramları boşluklara yazınız.

Cevap:

eksen yaynları türkçe 6-89

4. Etkinlik

“30 Ağustos” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Yağız: karaya çalan buğday rengi, esmer.
Gem: Atı yönetmek için, dizgine bağlı olarak atın ağzına takılan demir araç.

Cümlem:

Yağız delikanlılar geçiyordu.
Atın gemi fazla sıkı olmuş.

5. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Şair, her yıl Otuz Ağustos’ta neler yaşamakta, hissetmektedir?

Cevap: 30 Ağustos Zafer bayramı olunca gururlu ve mutlu olur.

2. Şair, her yıl Otuz Ağustos’ta nelerin geçtiğinden söz etmektedir?

Cevap: Bayrak, askerler, Mehmetçik, ordu, top arabaları.

3. Şan akını, nereden nereye kadar çağıldamaktadır?

Cevap: Afyon’dan İzmir’e kadar.

4. Şair, Türk askerini hangi sözlerle övmektedir?

Cevap:

Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,
Sana zafer kadar yakışan ne var?

5. Metinde “çılgın” olarak nitelenen istek ne olabilir?

Cevap: Şan akını.

6. “Unutmuş at gemi, kılıçlar kını / Can, canı unutmuş zafere kadar.” dizelerinden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Zafer olana kadar durmak dinlenmek ve başka bir şey düşünmek unutulmuş.

7. Şaire göre Mehmetçiğe en fazla yakışan nedir? Şair niye böyle düşünüyor olabilir?

Cevap: En fazla yakışan şey zaferdir.Çünkü Şanlı Türk ordusu geçmişinden gelen zaferlerle doludur.

8. Sizce “30 Ağustos” adlı metni, şair hangi duygularla yazmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?

Cevap: Gururla ve mutlulukla yazılmış bir şiirdir.

9. Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Niçin?

Cevap:

Her yıl bugün, olur Otuz Ağustos,
İçime bir zafer havası dolar.
Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,
Bayrak imil imil, geçer ordular.

Bu kıta insanın ülkesiyle ve milletiyle övünmesine vesile olmaktadır.

10. “30 Ağustos” adlı metin, sizde hangi duyguları uyandırdı?

Cevap: Ülkemle ve milletimle gurur duymama ve sevinç, coşku gurur duygularını yaşadım.

11. Şiiri etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız

Cevap: Evet çok etkileyici buldum.

6. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: 30 Ağustos zafer bayramı Kutlamalarında.

90. Sayfa

Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: 30 Ağustos Zafer bayramının gururunu yansıtmak için.

Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

Cevap: Her yıl 30 Ağustos Bayramının bize hissettirdikleri.

7. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “30 Ağustos” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Çünkü metin 30 Ağustos Zafer Bayramını içermektedir.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Aç ıklayınız.Cevap: Evet uygundur.Başlık ile içerik örtüşmektedir.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: 30 Ağustos Zafer Bayramı

8. Etkinlik

“30 Ağustos” adlı şiiri ve aşağıda yer alan “30 Ağustos’un Önemi” adlı metni sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

30 AĞUSTOS’UN ÖNEMİ
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da, Mustafa Kemal’in başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bir bayramdır. Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan Orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

a. “ ’30 Ağustos’ ” adlı metin kulağa hoş gelmektedir çünkü…” diyen biri sizce sözlerini nasıl devam ettirmiş olabilir?

Cevap: Çünkü akıcı ve güzel bir dil kullanılmıştır.Bize verdiği duygu coşkunluk yaratmaktadır.

b. “30 Ağustos” adlı metin mi yoksa “30 Ağustos’un Önemi” adlı metin mi mısralar hâlinde yazılmıştır?

Cevap: 30 Ağustos metni.

c. “30 Ağustos” adlı metindeki anlatım mı yoksa “30 Ağustos’un Önemi” adlı metindeki anlatım mı daha etkileyicidir? Bu iki metinden hangisi özellikle duygularımızı harekete geçirmek, coşku ve heyecan uyandırmak için yazılmıştır?

Cevap: 30 Ağustos metni daha etkileyicidir. 30 Ağustos metni duygularımızı harekete geçirici özellik taşımaktadır.

ç. “30 Ağustos” ve “30 Ağustos’un Önemi” adlı metinlerden hangisinde sesler arasında bir ahenk oluşturmaya dikkat edilmiştir?

Cevap: 30 Ağustos metni ahenklidir.

91. Sayfa

d. Güzel yazmak, yazdıklarımızın etkili olmasını sağlamak için söz sanatlarına başvururuz. “30 Ağustos” ve “30 Ağustos’un Önemi” adlı metinlerden hangisinde söz sanatına ya da sanatlarına başvurulduğunu düşünüyorsunuz?

Cevap: 30 Ağustos metni

e. “ ‘30 Ağustos’ adlı metindeki bütün mısraların hece sayısı 11’dir. Bütün mısraların 11 heceden oluşması, şiirin ahengine katkıda bulunmaktadır.” diyen birinin bu düşüncesine siz katılır mısınız? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum ahenk sağlamaktadır.

f. “ ‘30 Ağustos’ adlı metnin her dörtlüğünün mısra sonlarında yer alan kelimeler arasında ses benzerliği vardır. Örneğin birinci dörtlüğün mısra sonlarında yer alan ‘ağustos’ ve ‘pos’ kelimeleri arasında ses benzerliği vardır. Bu ses benzerlikleri şiirde bir ahenk oluşmasına katkıda bulunmaktadır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız

Cevap: Evet haklıdır.

g. “ ‘30 Ağustos’ adlı metnin 2. dörtlüğünün 2 ve 4. mısralarının sonunda yer alan ‘subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimeleri arasında da ses benzerliği vardır. Bu iki kelime arasında, kelime sonlarındaki ‘aylar’ sesleri benzerdir.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız

Cevap: Evet haklıdır.

h. “ ‘Subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimeleri arasındaki benzer seslerden ‘ay’ sesleri, iki farklı kelime içinde yer almaktadır. Biri ‘subay’ kelimesindeki ‘ay’ sesleri, diğeri de ‘alay’ kelimesindeki ‘ay’ sesleridir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış ve okunuşları aynı, anlam ve görevleri farklı ‘ay’ sesleriyle sağlanmıştır.”diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?
Açıklayınız

Cevap: Evet katılıyorum.

i. “ ‘Subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimelerinin sonunda yer alan “-lar” eklerinde de ses benzerliği vardır. Bu iki ek, aynı ektir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış, okunuş, anlam ve görevleri aynı olan ‘-lar’ ekleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet haklıdır.

9. Etkinlik

Ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

“30 Ağustos” adlı metindeki bütün kafiyelerin altlarını çiziniz. Redifleri ise daire içine alınız. Bu çalışmayı metin üzerinde yapınız.

Cevap:

91. Sayfa

92. Sayfa

10. Etkinlik

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde oluşturduğunuz grupla, yapmanız istenen “Millî Mücadele Dönemi Savaşları” araştırmasından elde ettiğiniz bilgileri kullanarak en fazla 10 dakika sürecek bir sunum yapmaya hazırlanınız. Sunumunuzda, konuyla ilgili bulduğunuz fotoğraf, resim, grafik ya da videolara da yer vermeye dikkat ediniz. Hazırlığınızı tamamlayınca sunumunuzu grup sözcüsü olarak belirleyeceğiniz arkadaşınız aracılığıyla gerçekleştiriniz.

Yazmaya Hazırlık
Öğretmeninizin yapacağı “bağımsızlığın önemi” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık”
bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz.
Yazma, Taslak Oluşturma
“Yazmaya Hazırlık” aşamasında dile getirilen duygu ve düşüncelerden hareketle “bağımsızlığın
önemi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan
birine ya da birkaçına yazınız.
Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme
Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebilirim?
Düzeltme
Yazdığınız metni grupça, dil – anlatım, yazım – noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu
değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından
sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine ya da birkaçına yeniden yazınız.
Yayımlama, Paylaşma
Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da
okunmasını sağlayınız. Bütün arkadaşlarınızın metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin
hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla
açıklayınız.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

14 Kasım 2019, 17:35

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2626

Eksen yayınlarını başka yerlerde de gördüm ama burası tam doğru bilgi veriyor öğretmenim çok beğendi

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.