Cevap Yaz
28 Ekim 2019, 13:27
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Eksen Yayınları Türkçe Ders Kitabı 93-94-95-96-97. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayınları Ders Kitabı Sayfa 93, 94, 95, 96, 97 “Ankara Türk Odası” Metni Etkinlik Cevap Anahtarı

ANKARA TÜRK ODASI

93. Sayfa

1. Etkinlik

Aşağıdaki Atatürk’e ait özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”
Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatkâr olamazsınız.”
“Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.”

Cevap:

Atatürk sanata ve sanatçıya büyük önem vermiş, toplumların ve milletlerin gelişmesinde ve ilerlemesinde en önemli etkenin sanat olduğunu vurgulamıştır.Sanatkar olmak herkesin becerebileceği bir durum değildir.Sanat ve bilim ülkenin kalkınmasında en önemli unsurlardandır.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Restore edilerek koruma altına alınan eski bir Türk evini görme fırsatınız oldu mu? Olduysa orada neler gördüğünüzü yazınız.

Cevap: Genel ağda bir araştırma yaparken görmüştüm.Ev çok güzeldi.Sanki o ev geçmişten gelen duyguları barındırıyordu.

• Bir ülkede sanata gereken önemin verilmesinde sizce devlet adamlarının, yöneticilerin rolü var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet vardır.Ülke yöneticileri toplumun sanatla uğraşması için gerekli çalışmaları ve altyapıyı hazırlar.Gerekli kursların açılmasını, gençlerin sanata yönelmesi için üzerine düşen görevleri yapmalıdır.

• Atatürk gibi büyük bir devlet adamının, büyük bir liderin sanatla oldukça ilgili olması onun hangi kişilik özelliklerinden kaynaklandığını yazınız.

Cevap: Sanata verdiği önem ve sevginin göstergesidir.

94. Sayfa

3. Etkinlik

A. Aşağıda, “Ankara Türk Odası” adlı metinden alınan bazı kelimeler ve bu kelimelerin çıkarıldığı cümleler yer almaktadır. Hangi boşluğa hangi kelimenin gelmesi gerektiğine karar veriniz ve bunları yazınız.

Cevap:

a. Ben de atölyemde bunun için bazı resimler hazırlıyordum.

b. Ben her gün eski Ankara evlerini gezer, desen ve renk krokileri yapar, üretirdim.

c. Bu oda, eski Ankara evlerinin süslemeli odalarından alınan bir ilhamla yapılmalıdır.

ç. Bu bina bir ilim, sanat merkezi, tarihî bir yapı olacaktır.

d. İşte Atatürk’ümüz bizler için teşvik edici, güzel sanatları sevdirici bir kuvvetti.

e. Bir gece Atatürk şantiyemize gelmişti.

f. Yapacağın bu Ankara Türk odasına geldiğimiz zaman bütün hatıralarımız gözlerimizde ve
dimağımızda canlansın.

g. Atatürk, odada şöminenin sağ tarafındaki eski stil divanda oturmuştu ve güzel sözleriyle bizleri coşturmuştu.

h. Hele mermer taş işçiliği, Türklerde bu sanatın hâlâ yaşamakta olduğunu gösteren bir belgedir.

B. Aşağıda, çerçeve içinde verilen kelimelerden her birinin metindeki anlamı yer almaktadır. Anlamları okuyunuz ve her anlamın karşısına çerçeve içinde verilen kelimelerden ilgili olanı yazınız.

95. Sayfa

Cevap:

a. Bilim: ilim

b. İsteklendirici, özendirici: teşvik edici

c. Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı: kroki

ç. Zihin: dimağ

d. Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce: ilham

e. Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman: belge

f. Üslup, biçem: stil

g. Arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen, oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyası: divan

h. Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim: desen

ı. İnşa durumundaki ev, fabrika, baraj vb. her türlü yapı: şantiye

i. Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik: atölye

j. Odalarda, genellikle duvar kenarlarında tuğla veya taştan yapılmış, bacası olan yer, ocak: şömine

C. Aşağıdaki kelimelerin her biriyle birer cümle kurarak cümlelerinizi defterlerinize yazınız.,

şantiye: Babam bazen şantiyede sabahlardı.

atölye: Ali’nin babası atölyede çalışıyormuş.

ilim: İlim öğrenmek için istekli olmak gerekir.

ilham: Şiir yazmak için ilham aldığım kişiler var.

dimağ: O görüntü dimağımdan bir türlü silinmedi.

teşvik edici: Ahmet’in ders çalışması için teşvik edici hediyeler aldım.

kroki: Evimizin krokisini çizdim.

belge: Kayıt için gerekli belgeleri hazırladım.

stil: Herkesin kendine göre bir stili var.

divan: Köydeki o güzel divan kırılmış.

desen: Halının desenini annem seçti.

şömine: Hep şömineli bir evimiz olsun istemişimdir.

4. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Atatürk kime, hangi emirleri veriyor?

Cevap: Türk Ocakları Merkez Binasını yapan kişilere, yapacakları Türk odası için, Eski Anakara evlerinin izlerini taşıması için eski Ankara evlerini gezip inceleme yapması emrini veriyor.

2. Atatürk niçin tam bir Ankara Türk odası istemektedir?

Cevap: Atatürk Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara evlerinde önemli ve tarihi karalar almış ve anıların canlanması isteği ile bu talimatı vermiştir.3. Atatürk, yapılan Ankara Türk odasını beğeniyor mu? Binanın açılışında neler söylüyor? Açıklayınız.

Cevap: Evet beğeniyor. Binanın açılışında “Güzel bir bina oldu. Hele mermer taş işçiliği Türklerde bu sanatın hala yaşamakta olduğunu gösteren bir belgedir. Türk salonu tam düşündüğüm gibi olmuştur. Buradan ayrılmayı istemiyorum. Yapan eller sağ olsun.” demiştir.

4. Yazar Atatürk’ü niçin teşvik edici, güzel sanatları sevdirici bir kuvvet olarak niteliyor?

Cevap: Çünkü yapılan işi ve işçileri övüyor.Bu da sanatçıları ve sanatı teşvik ediyor.

5. Metnin tamamından Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri çıkarılabilir?

Cevap: Sanatı seven, önem veren, kültürüne bağlı tarihine düşkün olma özelliklerini.

5. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Yazar metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Ankara Türk Odası’nın yapılması ve bu yapım aşamasında Atatürk’ün görüşleri, sanata verdiği değer anlatılıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi yansıtmak için.

• Yazarın bu metinde, bize aktarmak istediği asıl düşünce nedir?

Cevap: Sanatsal, mimari çalışmalarda kültürümüzün, tarihimizin izleri olması gerektiği.

96. Sayfa

6. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ankara Türk Odası” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Ankara Türk Odası yapımındaki anısını anlattığı için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Evet uyumlu.Çünkü metin Ankara Türk Odası’nın nasıl yapıldığı ve Atatürk’ün bu çalışmadaki yeri ve önemini anlatmaktadır.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Atatürk ve Ankara Türk Odası

7. Etkinlik

Atatürk’le ilgili aşağıdaki anıyı okuyunuz.

Ankara Türk Odası metni cevapları

Birazdan, bu anıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade edeceğiniz bir konuşma yapacaksınız.

Konuşmacı olarak sizden ve sizi dinleyecek arkadaşlarınızdan şunlar beklenmektedir:

Konuşmacı Öğrenciden Beklenenler

• Konuşmanın akışı içinde dinleyici konumundaki arkadaşlarınıza soru sormak
• Konuşmasını zaman zaman keserek o ana dek söylediklerinizi özetleyen, toparlayan açıklamalar yapmak ve önemli gördüğü yerleri tekrar belirtmek

Dinleyici Konumundaki Öğrencilerden Beklenenler
• Arkadaşını dinlerken söz alarak ona soru sormak

97. Sayfa

Arkadaşını dinlerken söz alarak onun o ana dek söylediklerini özetleyen, toparlayan açıklamalar yapmak, katıldığı ya da katılmadığı düşünceleri ve arkadaşının konuşmasında önemli gördüğü yerleri belirtmek

Yazmaya Hazırlık

Bu bölümde grup olarak yazma çalışması yapacaksınız. Bunun için gruplara ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla birlikte, “Millî Mücadele ve Atatürk” temasına uygun bir yazma konusu belirleyiniz (Örnek: 15 Temmuz hain darbe girişimine Türk milletinin kahramanca karşı koyuşu). Grup olarak yazma çalışmasında, metni iş birliği yaparak yazmaya dikkat ediniz. Grubun her üyesinin düşünceleriyle metne katkıda bulunmasını sağlayınız ve dile getirilen her düşünceyi grup içinde iyice değerlendiriniz, tartışınız, ardından kâğıda aktarınız. Kabul edilen düşünceleri kâğıda aktarması için bir yazıcı belirleyiniz.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasındaki açıklamaları dikkate alarak belirlediğiniz konuda bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıya hangi üye, hangi düşünceleriyle katkı sağladı?
• Grup üyelerinin dile getirdiği her düşünce, grup içinde iyi değelendirildi, tartışıldı mı?
• Bu yazı, etkili bir iş birliğiyle mi oluşturuldu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabiliriz?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebiliriz?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da okunmasını sağlayınız. Bütün grupların metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

SONRAKİ METNİN (“NASRETTİN HOCA FIKRALARI” ADLI METİN) İŞLENİŞİNE HAZIRLIK

! Sonraki metin işlenişinin “Konuşma” bölümünde yapılacak etkinlik için bir mizahi fıkra öğreniniz. Fıkrayı derste anlatmaya hazırlanınız.

Cevap:

Acemi bülbül

Hoca bir gün, yol kenarındaki hayrat ağaçlardan birine çıkmış, incir yemeye başlamış. Yanından geçen bir yolcu seslenmiş:

– “Hey ! Sen kimsin ? Ne yapıyorsun orada ?”

– “Ben bülbülüm” demiş Hoca.

Adam :
– “Öyleyse öt bakalım” deyince, Hoca karga gibi acayip sesler çıkarmış.

– “Bu ne biçim bülbül sesi yahu”, demiş adam. “Bülbül hiç böyle mi öter.”

– “Ne yapalım” demiş Hoca, “acemi bülbül bu kadar öter!”Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

28 Kasım 2018, 18:20

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2632

Çok güzel ellerinize sağlık

05 Aralık 2018, 18:58

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2632

Sizi çok seviyorum çok iyi on numara beş yıldız

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.