Cevap Yaz
12 Kasım 2019, 20:06
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık2019-2020 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 5. Tema MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ Sayfa 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 “Forsa” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 153. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Vatanından uzun süre ayrı kalmış büyükleriniz ve akrabalarınız vatan kavramı için neler söylediler?

CEVAP: Vatan, insanın üzerinde yaşadığı ve uğrunda öldüğü yerdir. Vatan bizim yuvamızdır. Burayı güzelleştirmek için çalışırız ve korumak için her türlü fedakarlığı yaparız. Vatansız bir milletin kaybedecek bir şeyi de yoktur.

2.Şahsınıza kötülük eden düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali

Yukarıdaki sözü açıklayınız.

CEVAP: Bir insan bize karşı kötülük ettiğinde affetmenin büyüklük olduğunu bilmeli ve kin beslememeliyiz. Ancak vatana ve millete yapılan kötülük kolay kolay affedilemez. Çünkü onlar kutsal değerlerimizdir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 162. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Daha sonra bunların anlamlarını Türkçe sözlükten bulunuz. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.

KADIRGA: Hem yelken hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz’de kullanılmış bir savaş gemisi.

AZAT ETMEK: Köle ve cariyelerin özgürlüğünü geri vermek.

TUFAN: Çok yoğun veya şiddetli şey.

MENKIBE: Olağanüstü olaylarla ilgili anlatı.

ŞALVAR: Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan, geniş bir pantolon türü.

KAFTAN: Çoğu ipekten yapılan, bir tür uzun, süslü üst giysisi.

KAVUK: Pamuktan yapılmış, üzerine sarık sarılan erkek başlığı.

PALA BIYIK: Gür, uzun, yanaklara doğru kıvrık bıyık.

CENK: Kahramanca mücadele, çarpışma, savaş.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde “ama, fakat, lakin, ancak, bununla birlikte, buna rağmen” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi ya da hangileri vardır? Bu ifade ya da ifadelerin kullanılmasının anlama katkısı nedir? Açıklayınız.

CEVAP: “Fakat uyanıkken rüya görülür müydü?” cümlesinde fakat, karşıtlık anlamı kazandırılmak için kullanılmıştır. Bu ifadeler metnin zengin ve estetik olmasını sağlamaktadır.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kara Memiş kimdir?

CEVAP: Kara Memiş, birçok savaşa ve sefere katılmış ünlü bir Türk kaptanıdır.

2. Kara Memiş’in kırk yıllık rüyası nedir?

CEVAP: Türk gemilerinin gelişi kırk yıllık rüyasıdır.

3. Kara Memiş, uyanınca ne gördü?

CEVAP: Türk donanmasının limana girdiğini gördü.

4. Askerler, Kara Memiş’i görünce niçin şaşırmışlardır?

CEVAP: Malta adasında bir Türk görmeyi beklemedikleri için şaşırmışlardır.

5. Askerlerin Kara Memiş’i hemen tanımalarının nedeni nedir?

CEVAP: Askerler Kara Memiş’in menkıbelerini ve şöhretini biliyordu.

6. Turgut, Kara Memiş’in babası olduğunu nasıl anlamıştır?

CEVAP: Pazısındaki haç şeklindeki derin yara izinden tanımıştır.

7. Kara Memiş’in cenge katılmak istemesi onun hangi özelliğini göstermektedir?

CEVAP: Bu durum Kara Memiş’in vatansever olduğunu göstermektedir.

8. Kara Memiş, son sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

CEVAP: Kara Memiş, bayrağın özgürce dalgalandığı her yerin korunması gerektiğini söylemek istemiştir.

9. Turgut’un yerinde siz olsaydınız babanızı savaşa götürür müydünüz?

CEVAP: Götürmezdim. Çünkü babam yıllardır savaşmadığı için kılıç kullanmayı unutmuş olabilir. Onunla yeni kavuşmuşken başına bir şey gelmesini istemezdim.

10. Kara Memiş’in yerinde olmak ister miydiniz? Niçin?

CEVAP: İstemezdim. Çünkü yıllar boyu vatandan uzak kalmış ve hasret çekmiştir. Bu duyguyu yaşamak istemem.

11. Kara Memiş’in yerinde olsaydınız cenge katılır mıydınız? Niçin?

CEVAP: Katılırdım. Çünkü oğlum vatan için savaşa giderken ben oturup onu bekleyemem. Ona yardım etmek isterim.4. ETKİNLİK

Metnin okuduğunuz kısmının özetini yazınız. Yazdığınız özetin baştaki özetle uyumlu olmasına özen gösteriniz.

CEVAP: Kara Memiş yıllardır Malta adasında esirdi. En büyük isteği Türk gemilerinin geldiğini görmekti. Bir gün uykudan kalkınca Türk donanmasını gördü. Sevinçle koşarak Türk askerlerine sarıldı. Askerler onun ismini öğrenince onu kaptanlarına götürdüler. Kaptan Kara Memiş’i pazısındaki derin haç şeklindeki yara izinden tanıdı. Ona oğlu olduğunu söyledi. Gemide kalmasını ve kendisinin savaşacağını söyledi ama Kara Memiş de onunla gitmek istedi.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 163. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Vatan sevgisi

Ana Fikir: İnsan için vatan toprağından daha değerli bir şey yoktur.

6. ETKİNLİK

Vatan sevgisiyle ilgili ezberlediğiniz şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz.

BAYRAK ALTINDA

Bu gün genç, ihtiyar, kadın, kız, kızan,
Uzanıp yatsak da çardak altında,
Boruyu çalınca yarın borazan,
Hemen toplanırız bayrak altında.

Bizi hiç tasalı görmez bu yerler;
Yiğitler, ölürken bile gülerler,
Yeter ki yaşayan er oğlu erler,
Bizi çiğnetmesin ayak altında.

Kalbimiz çırpınır yurdu andıkça,
Gözlerde zaferin nuru yandıkça;
Üstünde bu bayrak dalgalandıkça,
Gönlümüz rahattır toprak altında.

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

7. ETKİNLİK

“Vatan” konulu izlediğiniz videolarda “vatan” kavramı hangi açılardan ele alınmıştır? Açıklayınız. Siz vatan konulu bir video çekseydiniz konuyu nasıl ele alırdınız? Anlatınız.

CEVAP: Videolarda vatan için yapılan savaşlar ve kahramanlar ele alınmıştır. Ben vatan konulu bir video çekseydim çocukların ve kadınların vatan için neler yaptığından bahsederdim.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan edatları, bağlaçları ve ünlemi bulunuz. Bunların metnin unsurlarından olan cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi yazınız.

edatlar

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 164. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan yararlanarak “Vatanını seven biri neler yapar?” sorusundan hareketle “ülkeniz için yapabilecekleriniz” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda bu kelime ve kavramları en az birer kere kullanınız.

CEVAP: Vatan sevgisi sevgilerin en yücesidir. Biz, üzerinde yaşadığımız bu toprakları, bağlı olduğumuz ülkeyi korumalıyız. Zaman zaman vatanımızı hedef alan düşmanlar olsa da bağımsızlık için umut etmeyi asla bırakmayız. Bu durumun en güzel örneklerinden biri 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimidir. Bu girişime karşı yüce gönüllü halkımız dik durmuş ve kahramanlığını göstermiştir. Hatta içlerinde şehitlik mertebesine ulaşanlar da vardır. Vatanın ayakta kalmasını şehitlerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Ülkenin geleceği için çalışmak hepimizin insanlık ve vatandaşlık görevidir.

10. ETKİNLİK

“Forsa” metni okuduğunuz şekilde bitmiştir. Bu hikâyeyi hayal gücünüzü kullanarak devam ettiriniz. Hikâyenin devamında okuduğunuz metinde olduğu gibi diyalogların olmasına özen gösteriniz. Yazdığınız metinde anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bunları düzeltiniz. Metninizi yazım ve noktalama kurallarına uyumluluk bakımından kontrol ediniz

CEVAP: Babasının sözlerine hak veren Turgut ona kılıç ve kalkan verdi. Hep birlikte düşmana saldırdılar. Sırt sırta savaştılar. Ganimetleri toplayıp köleleri serbest bıraktılar. Kara Memiş savaş sırasında büyük bir yara aldı. Savaş zaferle sonuçlandı ve gemiye döndüler. Kara Memiş’in göğsündeki kesiği sardılar. Oğlu babasına yaklaştı: “Ah babacığım! Seni koruyamadım.” dedi. Kara Memiş oğluna “Sen beni bayrağıma kavuşturdun. Dünya gözüyle seni görmek bana yetti. Allah sana uzun ömür versin.” dedi ve kendini ölümün sakin kollarına bıraktı. Turgut’un gözünden damla damla yaşlar döküldü. Babasını vatan toprağına gömmek üzere yola çıktılar.

11. ETKİNLİK

Sınıf içinde 4 – 5 kişilik gruplar oluşturunuz. Yazdığınız hikâyeleri birbirinize okuyunuz. Gruptaki en güzel hikâyeyi belirleyiniz. Grup birincisi olan hikâyeler arasından da sınıf birincisini seçiniz. Sınıf birincisi olan hikâyeyi sınıf panosuna asınız. Hikâyeleri seçerken şunlara dikkat ediniz:

• Anlatım bütünlüğünü bozan ifade var mı?
• Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmiş mi?
• Hikâye “Forsa” metniyle uyumlu olmuş mu?

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• www.eba.gov.tr Genel Ağ adresindeki ”Ses” bölümünden ”Büyüklere Saygı” adlı ses kaydını dinleyiniz.

• Ailenizdeki en yaşlı kişiyle “büyüklere saygı” konusunda bir görüşme yapınız. Onların sorularınıza verdikleri cevapları not ediniz.

CEVAP: Büyüklerimiz bizden tecrübeli ve olgun kişilerdir. Bu yüzden onlara her zaman saygı göstermeliyiz. Bu saygıyı onların yaşına, fikirlerine, yaşanmışlıklarına ve hatta hastalıklarına bile göstermeliyiz. Çünkü onlar bizlere yol gösterir. Bize yaşamda rehber olurlar. Bizler de onlara saygı duyar ve onları saydığımızı söz ve davranışlarımızla gösteririz.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

17 Şubat 2020, 17:19

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Burayı arkadaşlarıma önereceğim çok beğendim.

01 Mart 2021, 18:34

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Bence harika hiçbir yerden kopya çekilmemiş ve gayet güzel çok beğendim herkese tavsiye ederim bu site hiç bir yerden kopya çekilmemiş tebriklerrrr

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.