Cevap Yaz
14 Temmuz 2021, 20:44
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 246-247-248. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık2021-2022 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 7. Tema SANAT Sayfa 246, 247, 248 “Tema Değerlendirme” Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 246. Sayfa Cevapları

A) 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Karagöz niçin sevilmektedir?

CEVAP: Karagöz insanları güldürdüğü için sevilmektedir.

2. Karagöz’ün dünyadaki diğer gösterilerden farkı nedir?

CEVAP: Yüzlerce insanı böyle uzun süre doyasıya güldürebilen bir başka gösteriyi dünyada bulabilmek herhâlde mümkün değildir.

3. Karagöz oyununda insanlar nelere gülmektedir?

CEVAP: Eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, benzer anlamlı kelimeler, ses benzerliği olan kelimeler, deyimler, benzetmeler, Türkçenin bozuk kullanılmasının yanı sıra güldürücü şiirler ve şarkılar; bunlara anladığı hâlde anlamamış veya anlamadığı hâlde anlamış görünmek, abartmak veya hafife almak, kandırma çabaları, bilgiçlik taslamak gibi davranışlar güldürücü unsurlardır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 247. Sayfa Cevapları

4. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İşaretleyiniz.

Karagöz Nedir?    Karagöz Tekniği    Karagöz’de Güldürücülük

B) Aşağıda numaralarla verilen atasözlerini, harflerle verilen anlamlarıyla eşleştiriniz.

1 → b

2 → a

3 → d

4 → c

5 → ç

C) Aşağıda cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

1. “Ben, sen, o, biz, siz, onlar” kelimeleri —————kişi (şahıs)————— zamirleridir.
2. Kişileri, nesneleri ya da varlıkları belli belirsiz ifade eden zamirlere ——————belgisiz———— zamir denir.
3. —————İlgi————— zamiri, ek hâlindeki bir zamirdir ve eklendiği kelimeye her zaman bitişik yazılır.
4. “Bu bana babamın hediyesidir.” cümlesindeki “bu” kelimesi bir —————işaret————— zamiridir.
5. İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirler —————soru———— zamirleridir.Ç) Aşağıda çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Heykeltıraş olsam Sinan’ın boyunu posunu bilmem ama ellerini kocaman yapardım. (1)Bildiğimiz ellerin birkaç misli büyük. (2)Eti anıtlarındaki eller gibi küt küt, çentik çentik kocaman eller. (3)Geçen gün Süleymaniye’de dolaşırken bu kocaman elleri görür gibi oldum. (4)Tuttuğunu koparan, kopardığını yepyeni ve bitip tükenme bilmeyen bir ömürle yoğurup yeni baştan kuran, öpülesi, dünya durdukça nur içinde yatası emektar eller.

Yukarıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4

CEVAP: C

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 248. Sayfa Cevapları

2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

2. Bu türküde baskın olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) kaygı      B) sevinç      C) acıma      D) özlem

CEVAP: D

3. Türkünün ilk dörtlüğüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kafiye : “dal” —— Redif : “da”                B) Kafiye : “l” —— Redif : “larda/lerde”
C) Kafiye : “lar/ler” —— Redif : “da/de”   D) Kafiye : “da/de” —— Redif : “lar/ler”

CEVAP: B

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıtlık (tezat) sanatı yoktur?

A) Yazımı kışa çevirdin                            B) Bir sen yakınsın uzakta kalınca
C) İçimde kar donar, buzlar tutuşur.    D) Yüce dağlar birbirine göz eder.

CEVAP: D

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

A) Bu soruları bazı öğrenciler önceden görmüş.
B) Kendisini yakından tanırım arkadaşın.
C) Bazıları bu dediklerine pek inanmamış.
D) Şu elbisenin aynısından bende de var.

CEVAP: A

6. “Panayırı görmek için sizinle kasabaya gelmeyi ben de isterdim ama üzümleri ilaçlamam lazım.” cümlesinde hangi türde sözcük kullanılmamıştır?

A) bağlaç      B) zamir      C ) edat      D) ünlem

CEVAP: D

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamamen basit yapılı sözcükler kullanılmıştır?

A) Ağacın dalına kuşlar kondu.          B) Kışlıkları erken çıkardık.
C) Masadaki silgileri topladın mı?     D) Bahçedeki çiçekleri suladı.

CEVAP: ABir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.