Cevap Yaz
06 Ekim 2019, 20:51
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 83-84-85-86-87-88-89-90. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları2020-2021 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 3. Tema ÇOCUK DÜNYASI Sayfa 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 “Oyun” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 83. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Oyun” kavramı size neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz.
CEVAP: Oyun kavramı benim için bir eğlence ve öğrenme aracıdır. Oyunlar oynayarak hem güzel zaman geçiririz hem de oyunların kuralları sayesinde farklı bilgiler öğrenebiliriz.

2. Oyun oynarken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

CEVAP: Oyun oynarken kendimi mutlu ve heyecanlı hissederim. Rekabetin olduğu oyunlarda kazanmak için çalışırım.

3. Oyun oynanmayan bir dünya nasıl olurdu?

CEVAP: Oyun oynanmayan bir dünyada çocuklar hayal gücünü gösterecek bir etkinlik bulmakta zorluk çekerdi. Ayrıca eğlenip arkadaşlarıyla gülmek için başka bir neden bulmaları gerekirdi.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 85. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını, bunların anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız.

b. Anlamlarını tahmin ettiğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden yararlanarak öğreniniz. Bu kelime ve kelime gruplarını kendi sözlüğünüze yazınız.
CEVAP: Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları sözlükten bulunarak yazılmıştır.

YIKINTI: Yıkılan bir şeyin parçaları, kalıntıları, enkaz.

BİRDİRBİR: Oyuncuların birbirinin üstünden atlayarak oynadıkları bir oyun.

HOPLAMAK: Sevinçten, korkudan veya oyun için, bulunduğu yerde havaya doğru fırlamak.
SEMER: At, eşek, katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan araç.

YUMAK: Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb. şey.

BÖBÜRLENMEK: Övünerek kabarmak, üstünlük taslamak, kurulmak.

BASMA: Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler.

SOFU: Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan kimse.

TOPAÇ:  Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak.
BODUR: Enine göre boyu kısa ve tıknaz.

KÖSE: Bıyığı, sakalı çıkmayan erkek.

ÇINGIRAK: Küçük çan.

BEŞTAŞ: Beş tane taşla oynanan bir çocuk oyunu türü.

KAYDIRAK: Çocukların bir taşı ayakla kaydırarak oynadıkları oyun.

2. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinden alınmış cümlelerdeki deyimlerin anlamlarını “√“ işareti koyarak belirleyiniz.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 85. Sayfa Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 86. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 86. Sayfa Cevapları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 86. Sayfa Cevapları

b. Anlamlarını belirlediğiniz deyimlerin metne nasıl bir katkısı olmuştur? Yazar bu deyimleri kullanmasaydı metnin anlatımı nasıl etkilenirdi? Açıklayınız.
CEVAP: Deyimler metinde anlatımı zenginleştirmek, akıcılığı sağlamak ve daha anlaşılır olmak amacıyla kullanılmıştır. Yazar deyimleri kullanmasaydı anlatım daha yavan ve estetikten uzak olurdu.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 87. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Çocuk ve oyun

Ana Fikir: Her çocuk özgürce oyun oynayabilmek ister.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Metindeki kahramanın çocukluğu nasıl geçmiştir?

CEVAP: Kahramanın çocukluğu okuldan eve, evden okula gitmekle ve oyun oynayan çocukları seyredip üzülmekle geçmiştir.

2. Metindeki kahramanın özellikleri nelerdir? Metnin kahramanına benzeyen özellikleriniz var mıdır?

CEVAP: Metindeki kahraman oyun oynamayı istemekte ve oyun oynayan çocukları izleyerek oyunlarını anlamaya çalışmaktadır. Benzerliğimiz benim de oyun oynamayı çok sevmemdir.3. Metinde hangi geleneksel çocuk oyunlarından söz edilmiştir? Günümüzde bu oyunlardan hangileri oynanmaktadır?
CEVAP: Birdirbir, uçurtma uçurma, topaç çevirme, tek mi çift mi?, iplikten su yolu almaca, ten ten, el el üstünde kimin eli var?, vay benim köse sakalım, eveleme develeme, deve kuşu kovalamaca, parmak ayırmaca, yokuş aşağı, seke seke ben geldim, çıngırağım hoş geldin, fış fış kayıkçı, duvarda top, cevizle vurup almaca, beştaş oyunlarından söz edilmiştir. Günümüzde bu oyunlardan birdirbir, uçurtma uçurma, fış fış kayıkçı ve beştaş oynanmaktadır.

4. Metindeki kahramanın ve büyüklerin “oyun” kavramına bakış açıları nasıldır? Karşılaştırınız.

CEVAP: Metindeki kahraman oyuna bir eğlence olarak bakmaktadır. Büyükler ise oyunu çocukları hasta eden ve gürültülü bir etkinlik olarak görmektedir.

5. Sizce “oyun” yazar için ne ifade etmektedir?

CEVAP: Oyun yazar için bir çocuğun olmazsa olmazıdır. Çocuk oyun oynadığı sürece kendini mutlu ve özgür hissedebilir. Oyun oynamadığı sürece başkalarının dediklerini yapan bir kukla gibidir.
6. Metinde anlatılan yıllardaki çocuk oyunlarıyla bugünkü çocuk oyunları arasında ne gibi farklılıklar vardır? Bu farklılığın sebepleri nelerdir?

CEVAP: Metindeki oyunlar genellikle sokakta oynanan oyunlardır. Bu oyunları oynamak için taş bile yeterlidir. Ancak günümüzde oyuncaklarla oynanan oyunlar vardır. Bu farklılığın sebebi insanların bakış açılarının değişmesi ve teknolojinin ilerlemesidir. Çocuklar oyunları bilgisayar veya telefonda bile oynayabiliyorlar.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Bunları arkadaşlarınıza sorunuz.

  • 1. sorum: Yazarın aklını başından alan oyun hangisidir?
  • 2. sorum: Yazar birdirbir oyununu nasıl öğrenmiştir?
  • 3. sorum: Sizce ileride yazarın oyun oynayamaması onu nasıl etkiler?

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 88. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinde yazar, yıllar önce başından geçen, onun düşünce dünyasında iz bırakan, tanık olduğu, unutamadığı olay ve kişileri metin aracılığıyla bizimle paylaşmıştır. Kişisel hayatı konu alan, kişinin yaşamından izler taşıyan bu tür metinlere anı denir. Anılar, samimi bir anlatımla ve öznel bakış açısıyla kaleme alınmış metinlerdir.

Şimdi aşağıdaki metinlerden hangisinin bir anıdan alındığını işaretleyerek gösteriniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 88. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 89. Sayfa Cevapları

b. İşaretlediğiniz metnin bir anıdan alındığını nasıl anladınız? Yazınız.

CEVAP: Yazar, geçmişte yaşadığı bir olayı anlatmaktadır. Bu da anı türünün en önemli özelliğidir.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde çoğul ekinin, eklendiği kelimelere temel anlamının(çokluk) dışında hangi anlamları kattığını eşleştirme yaparak gösteriniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 89. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Videolarını izlediğiniz oyunlardan en çok ilginizi çekeni anlatınız. Oyunu anlatırken oyunla ilgili kavramları ve yeni öğrendiğiniz kelimeleri anlamına uygun kullanmaya özen gösteriniz.
CEVAP: YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUNU

Bu oyun en az altı kişi ile oynanır. Çocuklar çember oluşturup otururlar. Ebe elinde mendille tekerleme söyleyerek etraflarında dolaşır. Bir oyuncunun arkasına mendil bırakır. Mendil bıraktığı kişi bunu fark etmezse ikinci turda ebe o kişinin omzuna dokunur. Böylece seçilen kişi ayağa kalkar ve  ebeyi kovalamaya başlar. Ebe çemberde bir tur tamamlayıp kaldırdığı kişinin yerine oturur. Böylece ayakta kalan ebe olur. Eğer ebe turu tamamlamadan yakalanırsa aynı kişi yeniden ebe olur. Bu şekilde devam eder.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 89-90. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Hakkında bilgi topladığınız geleneksel çocuk oyununu aşağıdaki başlıklara göre kendi cümlelerinizle tanıtınız. Oyununuzu tanıtırken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.
Oyunun Adı: Körebe

Oyunun Oynandığı Yer: Bahçe, geniş bir alan

Gerekli Malzemeler: Kuşak veya kumaş bir bez.

Oyuncu Sayısı: En az 4

Oyunun Kuralları: Ebenin gözlerinin görmediğinden emin olunmalıdır. Ebenin gözü kapalı olacağından oynamak için düz bir alan seçilmelidir. Ebenin yaralanma ihtimali nedeniyle bu oyun koşarak oynanmamalıdır.
Oyunun Oynanışı: Çocuklar oyun alanının sınırlarını belirlerler. Daha sonra aralarından birisini ebe seçerler. Ebe seçilen kişinin gözleri bağlanır. Sınırları belirlenen alana dağılan diğer oyuncular ebeye “Körebe, körebe gel sesime, sesime” diye bağırıp birlikte tempo tutarlar. Ebe seslerden yola çıkarak oyunculara yaklaşır ve içlerinden birisine dokunmaya çalışır. Ebe oyuncuya dokunduğu zaman dokunduğu oyuncu ebenin karşısına getirilir. Ebe ise bu kişinin yüzüne, saçına dokunarak bu kişinin kim olduğunu bulmaya çalışır. Doğru tahmin ederse yakalanan kişinin gözleri bağlanarak ebe o olur. Eğer tanıyamazsa aynı kişi ebe olmaya devam eder.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bilgisayar oyunlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin neler olduğuyla ilgili gazete ve Genel Ağ haberleri, dergi yazıları bulunuz. Bunun için “www.eba.gov.tr” ve “www.ailetoplum.aile.gov.tr” Genel Ağ adreslerinden yararlanabilirsiniz.

CEVAP: Aşağıda Hürriyet gazetesinin 07.09.2017 tarihine ait bir haberinden kesit yer almaktadır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 89-90. Sayfa CevaplarıBir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

12 Ekim 2019, 12:54

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

ne mutlu türküm diyene

21 Ekim 2019, 16:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

Çok yardimci oldunuz tesekkur ederim

05 Kasım 2019, 20:34

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

Çok tşk ediyorum ödevimi sizin sayenizde çabuk bitire bildim

07 Kasım 2019, 16:01

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

Teşekkür ederim bana ödevim konusunda çok yardım ettiniz. ?:-)

09 Kasım 2019, 14:22

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

Ellerinize sağlık devamını dileriz …?

14 Kasım 2019, 20:21

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

Cevaplar muhteşem
?☺?☺?☺?

18 Kasım 2019, 13:04

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

Çok teşekkür ederim sizin sayenizde ödevimi tamamladım ve öğretmenim bayıldı ödevime öğrendim sizin sayenizde

28 Kasım 2019, 16:48

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

Cevaplar muhteşem çok çok teşekürler

28 Kasım 2019, 19:47

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

Çok teşekür ederim sizin sayenizde ödevimi tamamladım ve ögretmenim bayıldı ödevime sizin sayenizde???

01 Aralık 2019, 11:14

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

Ellerinize sağlık sorular muhteşem olmuş

01 Aralık 2019, 23:53

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

Size çok teşekkür ederim sizin sayenizde 3 tane artı aldım cevaplarınız çok güzel.

10 Aralık 2019, 21:34

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

Çok teşekkür ederim sorular çok güzeldi çok muhteşemdi çok iyidi ve ödevlerimi tamamladım ve artımı da aldım oda sizin sayenizde ???????????

12 Aralık 2019, 11:08

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2653

çok mükemmel öğretmenim çok beyendi

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.