Cevap Yaz
07 Ekim 2019, 13:14
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları2020-2021 Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 3. Tema ÇOCUK DÜNYASI Sayfa 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 “Kanatlanın Çocuklar” Metni Etkinlik Cevapları

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 91. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hangi bilgisayar oyunlarını oynuyorsunuz? Bu oyunların hangi ülkede yapıldığını, karakterlerini, amacını, bölümlerini vb. ni anlatınız.

CEVAP: En fazla oynadığım bilgisayar oyunu “Subnautica”dır. Bu oyun bir Amerika oyun geliştirme şirketi tarafından yapılmıştır. Oyun bir okyanus gezegeninde geçmektedir. Burada amaç gezegeni keşfetmek, kaynak toplayarak araç ve üs inşa etmek ve bu şekilde hayatta kalmaktır. Oynadığımız karakter dışında pek çok deniz canlısı bulunmaktadır. Bunların tehlikeli ve tehlikesiz olanları vardır. Oyunda, geçmiş dönemde gezegende yaşayan uzaylılar ve teknolojileri ile ilgili anlatmak istediği bir hikaye de mevcuttur. Oyun kendi yaptığımız uzay mekiğine binmemiz ile sona ermektedir.

2. Bilgisayar oyunlarını oynarken ve oynadıktan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

CEVAP: Ben en çok hikayesi olan oyunları oynamayı seviyorum. Bu oyunlar bittiğinde kendimi bir film izlemiş veya bir kitap okumuş gibi hissediyorum. Çünkü karakterlerle aramda bir bağ oluyor.

3. Sizce bilgisayar oyunları çocuklar için yararlı mıdır, zararlı mıdır?

CEVAP: Bilgisayar oyunları pek çok çocuk için zararlıdır. Çünkü çocuklara uygun olan bilgisayar oyunlarının sayısı kısıtlıdır. Oyunlar çoğunlukla reşit olmuş, olgun fikirli insanlar için yapılır ama aileler çocuklarının oynadıkları oyunu denetlemediği için sonunda çocuklar bundan kötü etkilenir. Bilgisayar oyunları da filmler, diziler gibi bir eğlence aracıdır. İnsanın seçici olduğu bir yaşta zararlı değildir, ancak oynayacağı oyunu seçemeyen bir çocuk için elbette zararlıdır. Bunun dışında yararları da mevcuttur. Mesela ben İngilizceyi bilgisayar oyunları sayesinde öğrendim.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 92. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunları kendi sözlüğünüze kaydediniz. Bu kelimelerin önce anlamlarını tahmin ediniz, sonra anlamlarını Türkçe sözlükten bularak sözlüğünüze yazınız. Bu kelimelerle cümleler kurunuz. Kurduğunuz cümleleri arkadaşlarınıza söyleyiniz.

Şehzade: Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san.

Matlaşmak: Mat duruma gelmek.

  • Şehzade sarayda verilen yemeğe gelmeyecekmiş.
  • Bu boya sayesinde resmimdeki kulübe matlaştı.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız.

• Bence “Kanatlanın Çocuklar” şiirinin ana duygusu:

CEVAP: Teknolojinin çocukları hayal dünyalarından ayırması

• Ben olsaydım bu şiire şöyle bir başlık koyardım:

CEVAP: ESKİ ZAMANLAR

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 93. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Metinli ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Eskiye bir özlem olduğu, şiirin hangi bölümlerinden anlaşılmaktadır?

CEVAP: Şiirin ilk bölümünde şair eskiyi anlatmış ve o zamanların bahar olduğunu belirtmiştir.

2. “Kuş zamanlı saatler” ifadesiyle şair ne anlatmak istemiştir?

CEVAP: Gündüz vaktinden bahsediliyor olabilir. Çünkü kuşlar gündüz etrafta uçup öterler, ancak güneş batınca evlerine gidip uyurlar. Çocuklar da gündüz sokakta oyunlar oynar. Bu yüzden çocukların oynadığı zamanlara kuş zamanlı saatler denmiş olabilir.

3. Çocuk oyunlarının değiştiği hangi ifadelerle anlatılmaktadır?

CEVAP: “Ansızın, tuşları geldi medeniyetin, / Kuşlar gitti…” ifadeleriyle anlatılmaktadır.

4. Şiirde hangi kavramlar karşılaştırılıyor?

CEVAP: Aydede’nin anlattığı masallar ile bilgisayar oyunları karşılaştırılıyor.

5. Şair “oyun” kavramını nasıl ele almıştır?

CEVAP: Oyun kavramını yıldız savaşları, kan ve kılıç ile birlikte ele almıştır.

6. Şair, çocuklarla ilgili umutlarını ve isteklerini şiirin hangi bölümlerinde ve nasıl ifade ediyor?

CEVAP: Şiirin son bölümünde “Yeniden başlasın yağmuru Masal çiçeklerinin. Yeniden yeşersin Dudaklarda tebessüm.” şeklinde ifade ediyor.

7. Şiirde benzetme yapılmış mıdır? Örnekler veriniz.

CEVAP: Aydede insana benzetilmiştir. Çünkü masal anlattığından ve sakalını taradığından bahsedilmiştir. Rüyalar kuşa benzetilmiştir. Çünkü “Kanatlanın rüyalar” ifadesi geçmektedir.

8. “Kanatlanın çocuklar!” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

CEVAP: Bu ifade ile çocukların bir kuş gibi özgürce oynamasını ve hayal güçleriyle uçmalarını anlıyorum.

4. ETKİNLİK

Günlük hayatınızda sıkça karşılaştığınız alt alan adı uzantılarıyla ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

a. Tabloda görüldüğü gibi üniversitelerde edu, devlet kurum ve kuruluşlarında ise genellikle gov uzantılı siteler kullanılır. Sizce bu kurum ve kuruluşlarda ne tür çalışmalar yapılır, ne tür hizmetler verilir?

CEVAP: Üniversitelerde eğitim ve öğretim ile ilgili her türlü çalışma yapılır. Devlet kurum ve kuruluşlarında ise halkın ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet verilir ve toplumun yaşamını kolaylaştıran, topluma yol gösteren, ülkeyi kalkındıran ve doğayı koruyan her türlü çalışma yapılır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 94. Sayfa Cevapları

b. Tabloda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki konularda hangi kaynakların diğerlerinden daha güvenilir olduğunu kutucukları işaretleyerek belirleyiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 94. Sayfa Cevapları

İşaretlediğiniz bilgi kaynaklarının bu konularda neden daha güvenilir olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

CEVAP: Her kurum ve kuruluşun üzerinde çalıştığı alan farklıdır ve orada o alanda uzman kişiler görev almaktadır. Bu nedenle kan bağışı kampanyası gibi sağlık ile ilgili bir konuda devlet siteleri, askere alım işlerinde ise askerî kurumların siteleri daha güvenilirdir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 95. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki dizelerde altı çizili ve renkli yazılmış kelimelere dikkat ediniz. Soruları cevaplayınız.

Altı çizili kelimeler hangi varlık, kavram ya da nesneleri karşılamaktadır?

CEVAP: Altı çizili kelimeleri somut ve soyut kavramları karşılamaktadır.

Altı çizili kelimeler olmazsa bu kelimelerin karşıladığı varlık, kavram ya da nesneleri nasıl ifade edebilir, nasıl tanır ya da nasıl birbirinden ayırt edebiliriz? Açıklayınız.

CEVAP: Altı çizili kelimeler olmasa bu kavramları ancak somut bir şekilde görerek ayırt edebiliriz. Bu da mümkün olmayacağı için anlamakta zorlanırız.

Mavi renkli kelimeler hangi kelimelerin niteliklerini ve durumlarını belirtmektedir?CEVAP: Mavi renkli kelimeler altı çizili kelimelerin niteliklerini ve durumlarını belirtmektedir.

Mavi renkle kelimeler olmadan bu kelimelerin nitelediği ya da belirttiği kelimelerin özellikleri tam olarak anlaşılabilir mi? Niçin?

CEVAP: Tam olarak anlaşılmaz. Çünkü bu kelimelerin niteliği belirtilmeden özelliği belli olmaz.

Mavi renkli kelimeler tek başına kullanıldığında altı çizili kelimeler gibi varlık ve kavramları karşılar mı?

CEVAP: Karşılamaz. Çünkü mavi renkli kelimelerin ne için kullanıldığı belli olmaz.

b. Etkinliğin a kısmındaki altı çizili kelimeler birer isimdir. İsimler(adlar); canlı varlıkları, nesneleri, kavramları, duyguları, düşünceleri vb. karşılayan, onları anmaya ve birbirinden ayırmaya yarayan kelimelerdir. İsimler Türkçenin temel ögelerindendir.

b. Siz de özel ve cins isimlere örnekler veriniz.

Özel İsimler: Türkçe, Akdeniz, Avrupa, Mars.

Cins İsimler: piyano, mavi, mühendis, akıl.

Özel ve cins isimlerin olmadığı cümleler kurulabilir mi? Niçin? Açıklayınız.

CEVAP: Cins ve özel ismin olmadığı bir cümle kurulabilir. Ancak bu cümlede herhangi bir varlıktan bahsedilemez, bu yüzden açık ve anlaşılır olmaz.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 96. Sayfa Cevapları

Siz de aşağıda istenenlere göre kutucuklara isimler yazınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 96. Sayfa Cevapları

Okuduğunuz şiirde şair, tekil ve çoğul isimleri kullanmadan duygu ve düşüncelerini bize iletebilir miydi? Açıklayınız.

CEVAP: Tekil ve çoğul isimleri kullanmadan bir leyler ifade edebilmek çok zor olurdu.

Siz de okuduğunuz metinden somut ve soyut isimlere örnekler bulunuz.

Somut İsimler: kuş, bahçe, tuş, ekran, el, dudak

Soyut İsimler: medeniyet, uyku, rüya

Somut ve soyut isimlerin olmadığı bir cümle kurabilir misiniz? Niçin?

CEVAP: Kuramam. Çünkü cümle kurabilmek için bir şeyleri duyu organlarımla ya da aklımda kavrayabilmem gerekir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 97. Sayfa Cevapları

c. Siz de verilen cümlelerdeki altı çizili sıfatların, isimleri nasıl nitelediğini ya da belirttiğini noktalı yerlere yazınız.

a. Kırmızı kazağımı yardım kolisine ne zaman koydun?
Kırmızı: Kazağın rengini belirtmiştir.
Ne: Kazağı koyma zamanını öğrenmeye çalışmıştır.

b. Ablam tüm kitaplarını bu şirin köy okuluna bağışladı.
Tüm: Kitapların tamamından bahsetmiş, ama sayısız belirsizdir.
Bu: Köyü işaret yoluyla belirtmiştir.
Şirin: Köyün niteliğini belirtmiştir.

c. Hangi insan fakirlere yardım etmeyi sevmez?
Hangi: İnsanın niteliğini soru yoluyla öğrenmeyi amaçlamıştır.

ç. O sözüne sadıktır, altı güne kadar mutlaka gelir.
Altı: Günün sayısını tam olarak belirtmiştir.

d. Fedakâr doktorlarımız birkaç hastayı daha ameliyat ettiler.
Fedakar: Doktorların niteliğini belirtmiştir.
Birkaç: Hastaların sayısı belirsizdir.

e. Kocaman gemi, üç hafta sonra, yıkılmış limana ulaştı.
Kocaman: Geminin niteliğini belirtmiştir.
Üç: Haftanın sayısını tam olarak belirtmiştir.
Yıkılmış: Limanın niteliğini belirtmiştir.

Sıfatlar, işlevleri ve anlamları bakımından iki gruba ayrılır: niteleme sıfatları, belirtme sıfatları. İsimleri çeşitli bakımlardan (renkleri, özellikleri, durumları vb.) niteleyen kelimeler niteleme sıfatlarıdır. İsimleri soru, sayı, gösterme ya da belirsizlik bakımından belirten kelimeler ise belirtme sıfatlarıdır. Buna göre yukarıdaki sıfatların numaralarını aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Niteleme Sıfatları: 1, 5, 8, 10, 12

Belirtme Sıfatları: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11

Hiç sıfat kullanmadan hikâye, masal, şiir vb. bir metin oluşturulabilir mi? Niçin? Açıklayınız.

CEVAP: Bir varlığın niteliğini veya niceliğini belirtmeden metin yazmak mümkün olmaz. Çünkü neden bahsettiğimiz anlaşılmaz.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 98. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan isim ve sıfatları belirleyiniz. Bu isim ve sıfatların bulundukları cümlelerin (dolayısıyla metnin) anlamına nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.

Metindeki İsimler: ses, gözler, baba, ameliyat, hasta, arzu, rüya, gerçek, ağaçkakan, oyun, istek

Metindeki Sıfatlar: bu, ağır, bir, büyük

İsim ve Sıfatların Metnin Anlamına Olan Katkısı: İsimler varlıkları bildirmektedir. Sıfatlar ise bu varlıkların niteliklerini, niceliklerini belirtmekte ve onları işaret etmektedir. İsim ve sıfatlar metnin açık ve anlaşılır olmasını sağlamıştır.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 99. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

“Bilgisayar oyunları ruh ve beden sağlığımızı nasıl etkiler?” sorusundan hareketle görüşlerinizi, yaptığınız araştırmada elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak açıklayınız. Konuşmanız sırasında aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

CEVAP: Bir oyuna başladığımızda bazen saatlerin nasıl geçtiğini anlamayız. Bu saatler boyunca gözlerimiz sulanmaya, belimiz ağrımaya başlar. Bunlar aslında bilgisayar başından kalkmamız için bedenimizin bize verdiği sinyallerdir. Bu sinyallere kulak vermezsek bir gün kendimizi göz doktorunda veya fizyoterapide bulabileceğimi unutmamalıyız. Bazen bilgisayar oyunlarını küçük yaşta oynayan kimselerin bundan çok etkilendiğini düşünürüz. Hatta bazen kendini bir oyun karakteri sanan çocukların haberlerini okuruz. Çocuklar o kadar çok o karakterle zaman geçirirler ki artık kendilerini onun gibi sanmaya başlarlar. Bunda takma adların da etkisi vardır. Bir oyunda kullandığımız takma ad bizim kimliğimiz haline gelir. Bu yüzden oyun oynadığımız süreçte kendimizi başka biri gibi hissederiz. Bu durumda doğru olan insanın kimliğini kazandıktan sonra böyle oyunlarla ilgilenmesi olacaktır.

<<< Metnin Tamamını Görebilmek İçin Tıklayın >>>

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 100. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Aşağıda bir hikâyenin başı ve sonu verilmiştir. Verilenlerden yola çıkarak hikâyenin düğüm bölümünde neler yaşanmış olabileceğini tahmin ediniz. Hikâyenin düğüm bölümünü noktalı yerlere yazınız.

Hikayenin Düğüm Bölümü: Elimde dedemin bana yaptığı tahta araba vardı. Vehbi arabayı elimden aldı. Ben de üzerine atıldım. Arabayı aldım ama elimden düşer gibi oldu. O anda dengemi kaybettim ve kendimi yağmur sularıyla yükselen derede buldum. Dere deli gibi akıp gürlüyordu. Ben de korkuyla batıp çıkıyordum. Bazen ciğerlerime su kaçıyordu. Azgın sular beni on metre kadar sürükledi. Sonra derenin üzerinde duran ve takılmış vaziyette bir kütüğe tutundum. O sırada babam bağırarak köpeğimizi bıraktı. Bu akıllı kurt köpeği yüzerek yanıma geldi ve ona sarıldım. Hayvancağız hiç ses etmeden beni dere kenarına taşıdı. Tanıdıklar köpeği de beni de battaniyeye sardılar. Hafif baygındım, babamın beni kucağına aldığını hatırlıyorum.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

TV’den, Genel Ağ’dan oyuncak reklamları izleyiniz.

En sevdiğiniz oyuncağı sınıfa getiriniz.

Büyüklerinize çocukken hangi oyuncaklarla oynadıklarını, oyuncakları nasıl temin ettiklerini sorunuz ve büyüklerinizin cevaplarını not ediniz.

CEVAP: Babam oyuncaklarını kendisinin yaptığını söyledi. Önceden evlerinin yakınında bataklık gibi bir yer varmış. Buradaki çamurla askerler yaparmış. Buldukları odunları oyarak araba yaparlarmış. Eğer yumuşak bir metal çubuk bulurlarsa bunu sopa ile birleştirip tekerlek yaparlarmış. Annem de kumaşlarla kendine bez bebekler dikermiş.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: 6 sinif türkçe ders kitabı cevapları 91-100, 6 sınıf türkçe kanatlanın çocuk metni cevapları, türkçe kitabı 6 sınıf cevapları 91 92 93 94 95 96
12 Kasım 2019, 17:36

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2650

Ben çok beğendim. Hocam bana aferin dedi.

12 Kasım 2019, 17:37

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2650

Ben çok beğendim. Hocam Bana 100 verdi.

14 Kasım 2019, 20:54

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2650

Çooooooooook teşekur ederim?

17 Kasım 2019, 19:29

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2650

Çok yardımcı oldu çok teşekür ederim

29 Kasım 2019, 18:07

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2650

Çok teşekkür ederim bana çok yardımcı oldu hoca çok beğendi

04 Aralık 2019, 20:28

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2650

süper hoca artı attı aferin dedi teşekkürler

11 Aralık 2019, 18:57

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2650

Çok teşekkürler hocam çok beğendi

13 Aralık 2019, 16:52

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2650

Teşekur ederim❤❤❤❤

27 Ağustos 2020, 12:26

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2650

Teşekkür ederim çok güzel olmuş bu karantina da hocalara yazı atıyorum hoca bana aferin ve ✨ 💯-) yani yıldızlı 100 verdi

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.