Cevap Yaz
11 Aralık 2019, 11:24
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 17-18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 1. Tema DOĞA VE EVREN Sayfa 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 “Tartışarak… Gerçeğe Doğru” Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 17. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevrenin korunması ve çevre bilinci ile ilgili takip ettiğiniz TV ve radyo haberlerini paylaşınız.

CEVAP:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 17. Sayfa
2. İzlediğiniz kamu spotlarının amacı nedir? Açıklayınız.

CEVAP: Kamu spotlarının amacı halkı bilinçlendirmek, insanlardaki olumsuz davranışların ortadan kalmasına katkı sağlayıp olumlu davranışlara teşvik etmektir.

3. Çevrenin korunması niçin önemlidir?

CEVAP: Doğada bir denge vardır. Yaşadığımız çevreyi korumak bu dengenin sürdürülmesi için önemlidir. Çevreyi korumazsak yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz su, toprak, hava kirlenir. Bu durumda yaşam tüm canlılar için zor bir hale gelir.

4. Çevre bilincine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?

CEVAP: Düşünüyorum. Çevremi korumak için elimden geleni yapıyorum. Çöplerimi çöp kutusuna veya geri dönüşüm kutularına atıyorum. Suyu gereksiz yere kullanmamaya çalışıyorum. Hava kirliliği oluşturacak hiçbir ürün kullanmıyorum. Ağaçlara, çiçeklere zarar vermiyorum.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 20. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz bazı kelime ve kelime grupları olacaktır. Bunların anlamlarını bağlamlarından yararlanarak tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçlardan yararlanarak öğreniniz. Yeni öğrendiğiniz bu kelime ve kelime gruplarını sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.

CEVAP: Bazı kelime ve kelime gruplarının anlamları;

Bombanın Fitilini Ateşlemek: Bir olayın başlangıcı olan şeyi tarif etmek için kullanılan deyimdir.

Kalkınmak: Durumunu düzeltmek, aşamalı bir biçimde gelişmek, ilerlemek.

Kısır Döngü: Aynı olumsuz sonucu veren, çözüm getirmeyen durumların tekrarlanması, sürdürülmesi.

Koşut: Paralel.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 21. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını ilgili kutucuklara yazınız. Etkinlikle ilgili soruyu cevaplayınız.

Kişiler: Yazarın kendisi, öğretmen, İlker, Mert, Deniz, Yiğit, Şebnem, Serap.

Yer: Sınıf.

Zaman: Günümüz, şimdiki zaman.

Anlatıcı: Kahraman anlatıcı (Birinci tekil şahıs, yazar)

Olay Örgüsü: Öğretmenin yeşilliklerin yok edilmesine üzülmesi, İlker’in aklına gelen soruyu sorması, öğretmenin bu soruyu sınıfa yönelterek tartışma başlatması, sınıftaki öğrencilerin konuyla ilgili fikirlerini söylemesi, öğretmenin konunun sonucunu söyleyerek tartışmayı sona erdirmesi.

Bu etkinliği yaparken zorlandığınızı düşünüyor musunuz? Niçin? Aşağıya yazınız.

CEVAP: Biraz zorlandım. Çünkü bu metinde çok fazla kişi ve görüş yer almaktadır.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Konu: Sanayileşmek mi yoksa doğaya dönmek mi daha doğrudur?

Ana Fikir: Ülkeler sanayide ilerleme sağlarken doğalarını da koruyabilir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 22. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde hangi sorun ele alınmıştır?

CEVAP: Sanayileşmek mi yoksa doğaya sahip çıkmak mı daha önemlidir?

2. Öğrencilerin bu sorunu ele alma yöntemi nedir?

CEVAP: Öğrenciler bu sorunu tartışıp fikir alışverişi yaparak ele alıyorlar.

3. Sınıftaki öğrencilerden birisi siz olsaydınız metinde ele alınan sorunla ilgili neler söylemek isterdiniz?

CEVAP: Hem sanayileşip hem doğayı koruyabiliriz. Bir yere  sanayi tesisi yapıldığında kesilen ağaçları telafi etmek için başka bir yere orman yapılabilir. Böylece hem gelişmiş hem de doğal güzellikleri olan bir ülkemiz olur.4. Metinde hangi ülkeler, hangi yönden karşılaştırılmıştır? Sizce bu karşılaştırma doğru mudur?

CEVAP: Metinde Almanya ile Türkiye karşılaştırılmıştır. Almanya hem sanayide ilerleme göstermekte hem de doğası korunmaktadır. Türkiye’de ise sanayileşme uğruna doğa yok edilmektedir. Bence bu karşılaştırma doğrudur.

5. Metinde öğretmenin son söylediklerine katılıyor musunuz? Niçin?

CEVAP: Katılıyorum. Nasıl ki başka yerlerde sanayileşme ve doğanın korunması bir arada yürütülüyorsa bizim yaşadığımız yerde de olabilir.

6. Metin kahramanı sınıftaki bu tartışmadan nasıl bir sonuç çıkarmıştır? Siz nasıl bir sonuç çıkardınız?

CEVAP: Metin kahramanı uygarlığın sadece teknolojik gelişme olmadığı sonucunu çıkarmıştır. Ben ise uygarlığın teknolojik gelişme ve doğayla uyumlu yaşama olduğu sonucunu çıkardım.

5. ETKİNLİK

“Tartışarak… Gerçeğe Doğru” metnini “Meşeler” metni ile tema, konu, olay örgüsü ve karakterler bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırmanızı tablo hâlinde defterinize yazınız.

TARTIŞARAK… GERÇEĞE DOĞRU

Tema: Doğa

Konu: Sanayileşme ve doğayı koruma aynı anda mümkün olabilir mi?

Olay Örgüsü: Öğretmenin sınıfta sanayileşme ve doğa ile ilgili tartışma başlatması, öğrencilerin fikirlerini söylemesi, öğretmenin sonucu açıklaması.

Karakterler: Öğretmen, yazar ve diğer öğrenciler.

MEŞELER

Tema: Doğa

Konu: Meşe ağaçlarının özellikleri

Olay Örgüsü: Yazarın meşe ağaçlarının özelliklerinden bahsetmesi, yazarın büyük meşe ağacının kesilmesi ile ilgili anısını anlatması.

Karakterler: Yazar, yazarın babası, İsmayıl.

6. ETKİNLİK

Yaratıcı konuşma tekniğiyle “çevre ve insan” konulu bir konuşma yapınız. Yaratıcı konuşmada sizden önceki arkadaşınızın konuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuya farklı bakış açısı getirmeniz gerektiğini dikkate alınız.
Konuşmanızda önceden hazırladığınız gazete ve dergi yazılarını, resim ve fotoğrafları kullanınız. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeleri kullanmamaya özen gösteriniz.

CEVAP: Çevre insanın yaşadığı yerdir. Çevrenin insana ihtiyacı yoktur ama insanın çevreye ihtiyacı vardır. Bu nedenle yaşamak için ihtiyaç duyduğu yeri korumak insanın görevidir. Birey çevreyi temiz tutmak ve güzelleştirmek için türlü çalışmalar yapar. Çevreye çöp atmamak, havayı kirletecek ürünler kullanmamak, suyu gerekli şekilde ve doğru harcamak bunların başında gelir. Her insan kendi yaşadığı çevreyi korursa tertemiz bir dünyamız olur.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 23. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Tarihimizde ilginç vakıflar vardır. Bunlardan bir tanesi de çevreyi güzelleştirmeyi amaç edinen Nebioğlu Cafer Çelebi Efendi Vakfıdır. Aşağıda, bu vakfın kuruluş hikâyesi anlatılmıştır. Fakat metinde bazı cümleler ve paragraflar yanlış yerlere yazılmıştır. Bu numaralandırılmış cümle ve paragraflardan hangilerinin yerleri değiştirilirse metin, duygu ve düşüncenin akışına göre doğru yazılmış olur? Metni düzenleyerek defterinize yazınız.

CEVAP: Metnin sırası;

[ 4 ] — Ne güzel meyveler bunlar? Hangi bağdan hangi bahçedendir?

[ 6 ] Hizmetli destur isteyip cevap verdi:
— Hocanız Cafer Çelebi’nin Üsküdar’daki bağındandır Sultan’ım.

[ 2 ] Padişah sol eliyle tuttuğu irice bir üzüm salkımından ikişer ikişer kopartıp ağzına götürmeye başladı ve “Maşallah! Ne de güzel bahçıvanmış.” diye hoşnutluğunu dile getirdi.

[ 1 ] Ünlü Şeyhülislam Ebussuut Efendi’nin kuzeni olan Cafer Çelebi bu memnuniyeti işittiğinde Üsküdar’daki bahçesinde dostlarıyla sohbetteydi. Çok sevindi, dedi ki maiyetindekilere:

[ 5 ] Madem ki Padişah’ın dahi hoşuna gidecek güzellikte bir bağımız bahçemiz vardır. Bu güzellikler bizden sonra da harap olmamalıdır.

[ 3 ] — Ne emir buyurursunuz Çelebi’m, dendiğinde cevabı “Bir vakıf kurmak lazım.” olmuştu.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

En sevdiğiniz hayvanla ilgili bilgiler toplayınız, görseller hazırlayınız.

CEVAP: En sevdiğim hayvan kedidir. Kediler günde yaklaşık olarak 16 saat uyumaktadır. Renkli görebilmekle beraber kısmi renk körüdürler. Kediler yüksek gerilim hastalarına iyi gelmekte ve tansiyona azaltmaktadır. Kedilerin duyma yetileri köpeklerden ve insanlardan daha kuvvetlidir. Karanlıkta olan kediler, insanlara nazaran 6 kat daha iyi görme yeteneğine de sahiptirler. Kediler yüzebilirler fakat iyi yüzücü değildirler.

Ağustos böcekleri hakkında araştırma yapınız.

CEVAP: Sıcak bölgelerde bulunurlar. En önemli özellikleri toplu halde ötmeleridir. Genellikle insanlara zararları yoktur, ancak insanı bitki veya ağaç ile karıştırdığında ısırabilmektedir. Yaşam süreleri oldukça kısadır. Ağustos ayında doğarlar ve yaklaşık üç hafta yaşayıp ölürler. Dişiler yumurtalarını ağaç kovuğuna bırakır. Yumurtadan çıkan yavrular kendilerini toprağa gömer. Yıllarca burada beslenirler ve hep birlikte yüzeye çıkarlar. Sonra aynı şekilde üç haftalık yaşamları başlar. Bu döngü böyle devam eder.Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

17 Eylül 2019, 20:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

çok beğenerek takip ediyorum harika çok güzel bir yer

19 Eylül 2019, 20:51

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

süper olmuş ödevime çok yardımcı oldu çok teşekkürler emeğinize sağlık ödevimi 5 dakikada bitirdim

24 Eylül 2019, 21:27

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Bu siteyi seve seve takip ediyorum efsane şeyler var ellerinize sağlık TEŞEKKÜRLER forumdirilis.net

29 Eylül 2019, 12:57

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Çok yardımcı oldu teşekkürler ??

03 Ekim 2020, 10:08

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Tek kelimeyle mükemmmel

05 Ekim 2020, 01:24

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Yardımcı bir sayfa tşk ederim

19 Kasım 2020, 09:07

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Çok teşekkür ederim çok güzel bana çok yardımcı oluyor. Birçok Konu öğrendim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.