Cevap Yaz
11 Şubat 2020, 15:28
Yuri
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 24-25-26-27-28-29-30-31. Sayfa Cevapları6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 1. Tema DOĞA VE EVREN Sayfa 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 “Elveda Ağustos Böceği” Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 24. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Böcekleri sever misiniz? Niçin?

CEVAP: Bazılarını severim, bazılarını sevmem. Mesela uğur böceğini severim. Çünkü çok güzel görünür ve insanlara zarar vermez. Ancak hamam böceğini sevmem. Çünkü görüntüsü bana çok ürkütücü gelir.
2. Ağustos böcekleri hakkında yaptığınız araştırmalarda elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız.

CEVAP: Sıcak bölgelerde bulunurlar. En önemli özellikleri toplu halde ötmeleridir. Genellikle insanlara zararları yoktur, ancak insanı bitki veya ağaç ile karıştırdığında ısırabilmektedir. Yaşam süreleri oldukça kısadır. Ağustos ayında doğarlar ve yaklaşık üç hafta yaşayıp ölürler. Dişiler yumurtalarını ağaç kovuğuna bırakır. Yumurtadan çıkan yavrular kendilerini toprağa gömer. Yıllarca burada beslenirler ve hep birlikte yüzeye çıkarlar. Sonra aynı şekilde üç haftalık yaşamları başlar. Bu döngü böyle devam eder.

3. Böcekler olmasaydı dünya nasıl olurdu? Anlatınız.
CEVAP: Böcekler doğanın dengesinin korunmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Böcekler topraktaki organik maddeleri ayrıştırırlar. Böylece bitkiler bu maddelerden beslenir ve büyür. Eğer böcekler olmasaydı bir süre sonra pek çok bitki türünü kaybederdik.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 27. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Metni bir kez de sessiz okuyunuz. Bu okuma sırasında metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bir kâğıda yazınız. Bağlamlarından hareketle bunların anlamlarını tahmin ediniz. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını aşağıya yazarak bir kare bulmaca hazırlayınız. Bulmacanızda daha önce öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını da kullanabilirsiniz. Bulmacanızı sıra arkadaşınıza çözdürünüz.
CEVAP: Örnek bulmacamızdan fikir edinerek kendi bulmacanızı yapabilirsiniz.

Soldan Sağa

1. Son.
3. İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit.
4. Yemesini sağlamak.
6. Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş.
7. Koyun tüyü.
8. Kanın rengi, kızıl, kırmızı.

Yukarıdan Aşağıya
2. Kokulu, sarı çiçekleri olan, çalı biçiminde bir ağaç.
3. Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, duyar, hassas.
6. Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan benzeşen sesler, kafiye.
7. Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah’a bırakma.
8. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı.

bulmaca

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 28. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ağustos böceğine mektup yazılmasının nedeni nedir?

CEVAP: Ağustos böceğinin tembel bir böcek olmadığını göstermek için yazılmıştır.

2. Ağustos böceğinin yaşamı kaç evreye ayrılmıştır? Ağustos böceğinin bu evrelerdeki görüntüsü nasıldır?

CEVAP: Üç evreye ayrılmıştır. İlk evrede yumurtanın içinden çıktığında kurtçuk görünümündedir. İkinci evrede ağaç kovuğundan çıkmak için kuvvetli iki ön ayağını ve gaga görünümünde ağzını kullanır. Üçüncü evrede de kabuk ve kabuğun altında kanatları vardır.

3. Metinde ağustos böceğinin toprak altında kaç yıl yaşadığı söylenmektedir?
CEVAP: On yedi yıl yaşadığı söylenmektedir.

4. Ağustos böceği yeryüzüne hangi mevsimde, niçin çıkmaktadır?

CEVAP: Ağustos böceği yaz mevsiminde, Ağustos ayında yeryüzüne çıkmaktadır. Çünkü sıcak havalarda yaşayabilir.

5. Ağustos böceğinin kanatları ne işe yaramaktadır?

CEVAP: Ağustos böceği kanatları ile şarkı söylemektedir.

6. Ağustos böceği hangi amaçla şarkı söylemektedir?

CEVAP: Bir eş bulabilmek için şarkı söylemektedir.

7. Biz insanlar ağustos böceklerinin çıkardığı sesleri niçin “şarkı” olarak tanımlarız?
CEVAP: Çünkü onların dilini bilmiyoruz. Seslerini sanki bir melodi gibi algılıyoruz. Bu yüzden çıkardıkları seslere şarkı diyoruz.

8. Metinde “Siz çok önemliydiniz.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?

CEVAP: Her canlı gibi ağustos böceğinin de doğanın dengesinde bir yeri vardır. Onun işe yaramaz bir böcek olarak bilinmesi büyük bir yanlıştır. Bu söz bunu anlatmaktadır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 29. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİKFarklı bir yazı karakteri ile yazılmış aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinle ilgili soruların cevaplarını soruların karşısına yazınız.

  • Metin hangi amaçla yazılmıştır? —————Davet amacıyla yazılmıştır —————
  • Metin bir hitapla mı başlamıştır? —————Evet (Saygıdeğer)——————
  • Metinde duygu ve düşüncelerini anlatan kimdir? —————Varvara Dobroselova—————
  • Metinde kime hitap edilmektedir? —————Makar Alekseyeviç————————
  • Metnin sonunda iyi dilek, saygı ve sevgi ifadeleri var mıdır? ———Evet (Şimdilik hoşça kalın, sevgili dostum.)—————

Bu açıklamadan ve yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak “Elveda Ağustos Böceği” metninin türünün ne olduğunu söyleyiniz.
CEVAP: Metnin türü mektuptur.

4. ETKİNLİK

Aşağıdakilerden hangisi mektup türündedir? İşaretleyiniz.

4.etkinlik

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 30. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

“Cırcır Böceği ile Karınca” metnindeki ağustos böceği ile “Elveda Ağustos Böceği” metnindeki ağustos böceğinin benzer ve farklı yönleri nelerdir?
CEVAP: Cırcır Böceği ile Karınca metninde ağustos böceği bütün yaz saz çalıp şarkı söylemekte, kış gelince de yiyecek bulamamaktadır. Elveda Ağustos Böceği metninde ise ağustos böceği yaşam mücadelesi için çalışmakta ve zaten üç hafta yaşamakta, kışı görememektedir.

“Cırcır Böceği ile Karınca” metni ile “Elveda Ağustos Böceği” metninin tema, konu ve olay örgüsü yönünden benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?

CEVAP: Cırcır Böceği ile Karınca metninin konusu ağustos böceğinin tembelliğidir. Elveda Ağustos Böceği metninin konusu ise ağustos böceğinin yıllar süren çalışmasıdır. İkisinin teması da doğadır.

Bu iki metinden yola çıkarak yazarların ağustos böceklerine bakış açıları arasında ne gibi farklılıklar olduğunu söyleyiniz? Bunları metinlere atıflar yaparak, metinlerden örnekler vererek açıklayınız.
CEVAP: Cırcır Böceği ile Karınca metninde yazar ağustos böceğini tembel bir böcek olarak anlatmıştır. “Cırcır böceği çaldı saz, Bütün yaz.” demektedir. Elveda Ağustos Böceği metninde ise yazar ağustos böceğinin yıllar süren çalışmalarını anlatmaktadır. “Tam on yedi yıl boyunca, o kök senin bu kök benim dolandın durdun.” demektedir.

6. ETKİNLİK

En sevdiğiniz hayvanı, hafızada tutma tekniğini kullanarak arkadaşlarınıza tanıtınız. Bu tekniğin amacı akıcı bir biçimde ara vermeden konuşma becerinizi artırmaktır. Bu yüzden anlatacaklarınızı zihninizde sıralayınız. Sıraladığınız bölümleri hatırlatacak nitelikte kelimelerden oluşan bir liste oluşturunuz. Bu listeye ara sıra bakarak konuşmanızı yapınız. Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya özen gösteriniz. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri de anlamlarına uygun bir şekilde konuşmanızda kullanınız.

CEVAP: En sevdiğim hayvan kedidir. Kediler günde yaklaşık olarak 16 saat uyumaktadır. Renkli görebilmekle beraber kısmi renk körüdürler. Kediler yüksek gerilim hastalarına iyi gelmekte ve tansiyona azaltmaktadır. Kedilerin duyma yetileri köpeklerden ve insanlardan daha kuvvetlidir. Karanlıkta olan kediler, insanlara nazaran 6 kat daha iyi görme yeteneğine de sahiptirler. Kediler yüzebilirler fakat iyi yüzücü değildirler.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 31. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

En sevdiğiniz hayvana duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir mektup yazınız. Mektubunuzu aşağıdaki yazı taslağına göre oluşturunuz. Yazı taslağınızı buraya, yazınızı ise bir A4 kâğıdına, mektup yazma kurallarına dikkat ederek yazınız.
Mektubu yazdıktan sonra okuyunuz. Mektuptaki anlam bütünlüğüne dikkat ediniz. Anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bu bölümleri yeniden yazınız. Mektubunuzu yazım ve noktalama kurallarına uygunluk açısından da kontrol ediniz. Bunun için yazım kılavuzundan yararlanınız.
Mektubunuzu kontrol edip yeniden düzenledikten sonra sınıfa getiriniz, arkadaşlarınızla paylaşınız. Mektubunuzu sınıf panosuna asınız.

Mektubumun konusu ve ana fikri: Kedileri sevme nedenlerim. Kediler sevimlidirler.

Mektubumun giriş bölümünde yazacaklarım: Merhaba kedicik, seni neden sevdiğimi anlatmak istiyorum. Çünkü seni gerçekten çok seviyorum.
Mektubumun gelişme bölümünde yazacaklarım: Kedicik, seni oldum olası hep cana yakın buluyorum. Tüylerinin renkleri, miyavlaman ve seni okşayınca gözlerini kapatman çok hoşuma gidiyor. O kadar güzel bir görüntün var ki! Sana yemek verdiğimde mutlu olduğunu görünce ben de mutlu oluyorum. Araştırmalarıma göre günde on altı saat uyuyormuşsun. Her yerde uyuyabilmene biraz şaşırıyorum. Biz uykumuz gelinde yatağa gidiyoruz ama sen olduğun yere kıvrılıveriyorsun. Tanıdığım en sevimli canlı sensin.

Mektubumun sonuç bölümünde yazacaklarım: Senin gibi bir tane kedim olmasını çok istiyorum. Böylece onunla oyun oynayıp, arkadaş olabilirim. Kendine çok iyi bak, miyav.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Deniz kirliliği ile ilgili gazete ve dergi yazıları getiriniz.
CEVAP: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Çeşme’deki Eşek Adası açıklarında dalış yaptı. Dalış kıyafeti giyen ve tüple su altına dalan Pakdemirli, dalgıçlarla birlikte denizde bırakılan atıl vaziyetteki ağları temizledi. Dalış yapmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, “Bugün denizlerdeki av araçların temizlenmesi projesi kapsamında buradayız. Bu proje bizim Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’müzün projesi. Şimdilik tamamen devletimizin, bakanlığımızın imkanlarıyla gerçekleşiyor. Ama ilerleyen günlerde burada inşallah sivil toplum örgütleri de olacak” dedi.

Tarih: 14 Temmuz 2019 Kaynak: Yeni Asya GazetesiBir önceki yazımız olan 6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127-128-129. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

17 Eylül 2019, 21:53

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2468

çok teşekkür ederim böyle gittmenizi tercih ederim

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.