Cevap Yaz
29 Ekim 2019, 13:15
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 122-123-124-125. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları2020-2021 Öğretim Yılı 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 4. Tema MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ Sayfa 122, 123, 124, 125 “Anadolu Üstüne” Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 122. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre doğduğunuz şehrin adının nereden geldiğini arkadaşlarınıza anlatınız. Anlatılanlar arasından en çok ilginizi çeken hangisiydi? Nedenini belirterek açıklayınız.

CEVAP: En çok ilgimi çeken İstanbul oldu. Çünkü İstanbul’un isminin meydana gelmesi çok uzun zaman almış ve konuyla ilgili çok sayıda efsane varmış.

2. Çevrenizdeki tarihî eserler hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

CEVAP: İstanbul’un hemen her köşesi tarihi ve turistik özelliklere sahiptir. Hepsini saymak, adeta mümkün değil gibidir. En önemlilerinden bazıları şunlardır: Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Topkapı SArayı, Süleymaniye Camii, Kapalı Çarşı, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Dolmabahçe Sarayı, Rumeli Hisarı, Kız Kulesi.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

HÖKELEKLİ
Tahminim: Büyük, eski.
Sözlük Anlamı: Çalımlı, kurumlu, gösterişli.

OLUK
Tahminim: Çukur ve uzun boru.
Sözlük Anlamı: Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru.

MEDENİYET
Tahminim: Bir milletin meydana getirdiği yurt ve bu yurdun tüm özellikleri.
Sözlük Anlamı: Uygarlık.

ARKEOLOG
Tahminim: Eski insanlar ve devletlerden kalanları araştıran kişi.
Sözlük Anlamı: Kazı bilimci.

HÖYÜK
Tahminim: Eski yerleşim yeri.
Sözlük Anlamı: Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe.

BAKRAÇ
Tahminim: Ayran koymaya yarayan kap.
Sözlük Anlamı: Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 123. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Yazar, yurdumuzu nelere benzetmiş?

CEVAP: Hökelekli koca çınara, titen ocağa, anaya, bacıya, sevince, acıya benzetmiştir.

2. Metinde, Anadolu’da yaşamış hangi medeniyetlerden söz edilmiş?

CEVAP: Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye medeniyetlerinden söz edilmiş.

3. Türklere Anadolu’nun kapıları hangi devlet döneminde, ne zaman açılmış?

CEVAP: Selçuklu Türkleri döneminde 1071 Malazgirt Zaferi’yle açılmıştır.

4. Selçuklular zamanında Anadolu hangi mimari eserlerle süslenmiş?

CEVAP: Cami, mescit, medrese, kütüphane, han, hamam, kervansaray gibi mimari eserlerle süslenmiştir.

5. Ülkemiz, hangi kültürel özellikleriyle yeniden keşfedilmeye hazırmış?

CEVAP: Tarihi hazineleri, eski eserleri,  folklor zenginleri, tabiat güzellikleriyle yeniden keşfedilmeye hazırdır.

6. Metne göre “Anadolu” ismi nereden gelmiş?

CEVAP: Türk beyi ordusuyla sefer çıkar. Ağustos sıcağı herkesi susatır. Bu sırada tepelerden ak saçlı bir ana omzunda ayran bakracıyla görünür. Askerlere yaklaşır. Bakracı önündeki taş oluğa döker. Askerler bu oluktan taslarını doldurur. Yaşlı ana “Doldur oğlum.” der. Asker de “Dolu ana.” der. “Bir daha doldur.” deyince asker yine “Ana dolu.” der. Bu sözlerden Anadolu’nun ismi gelir.3. ETKİNLİK

Aşağıya, metne yönelik farklı başlıklar yazınız.

CEVAP: Medeniyet Beşiği Anadolu, Medeniyetlerin Güneşi, Zengin Tarihiyle Anadolu, Anadolu’nun Zenginlikleri, Anadolu’yu Keşfetmek, Anadolu Çınarı.

4. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Öznel yargılı olanların başına “Ö”, nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız.

[ Ö ] İstanbul’u, Ankara’sı, Edirne’si, Kars’ıyla taşına toprağına vurgun olduğumuz güzel vatan…
[ Ö ] Bin yılların, beş bin yılların az geldiği bir medeniyet beşiği Anadolu.
[ N ] İslam âleminin dört köşesinden bilginler Anadolu’ya üşüşür, sanatkârlar Anadolu’da kümeleşir.
[ N ] Tarih öncesi dediğimiz yazısız çağların ardından, dört bin yıl öncesi Hititlerin adı duyulur Anadolu’da.
[ Ö ] Açılmamış sayfaları, duyulmamış sözleri, derlenmemiş türküleri, hikâyeleri, masalları, destanları, bilinmeyen ozanları ile bitmez tükenmez bir söz yumağıdır Anadolu.
[ N ] Bu sırada, boz bulanık tepelerden, ak saçlı bir ana, omzunda ayran bakracıyla görünür.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 124. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta, düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığını açıklayınız.

CEVAP: Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, benzetme ve karşılaştırma kullanılmıştır.

  • Aralarından bir beylik, koca bir devlet olur → Karşılaştırma
  • Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu → Tanımlama
  • Kolları Viyana’ya kadar uzanır → Benzetme

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde kesme işaretinin hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız.

• Sonrası, Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu.
⇒ Ülke isminde sonra gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.

• Anadolu’nun kapıları 1071’de açılmıştır.
⇒ Sayıya gelen eki ayırmak için kullanılmıştır.

• Ayşe Hanım’ın Anadolu’nun kültürel miraslarıyla ilgili yaptığı sunum çok beğenildi.
⇒ Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılmıştır.

• 1931 yılı TTK’nin kuruluş yılıdır.
⇒ Kısaltmaya getirilen ekleri ayırmak için kullanılmıştır.

• Atatürk, 19 Mayıs’ı doğum günü olarak kabul etmiştir.
⇒ Belirli bir tarihi gösteren gün ve ay adından sonra kullanılmıştır.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 125. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerde yargı bildiren sözcüğün isim soylu olduğu cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz.

[ X ] Başarının ilk şartı kendine güvenmiş.
[ X ] Anadolu bir kültür coğrafyasıdır.
[  ] Sabahları gün ışığı pencereme vuruyor.
[ X ] Kemal, sınıfın en çalışkan öğrencisiydi.
[  ] Bütün işleri vaktinde yapmayı sever.
[ X ] Sağlık varsa huzur da vardır.

b. Aşağıdaki isimleri istenilen ek fiil zamanlarına göre çekimleyerek birer cümlede kullanınız.

• yalnız / Ek fiilin geniş zamanı
⇒ Kütüphaneye giderken genellikle yalnızdır.

• güzel / Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı
⇒ Eminim o elbiseyle de güzelsindir.

• mutlu / Ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı
⇒ Umuyorum ki hala çok mutlulardır.

• tatlı / Ek fiilin şartı (koşulu)
⇒ Pembe eldivenler beyaz olanlardan daha tatlıdır.

8. ETKİNLİK

Aşağıya, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında üzerimize düşen görevlerin neler olduğunu belirten bir metin yazınız.

CEVAP: Kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmanın en güzel yolu onları korumak ve yaşatmaktır. Dil, tarih, sanat, gelenek ve görenekler kültürel değerlerimizdir. Bunları korumak için saf kalmasına özen göstermeliyiz. Türk dilini en doğru ve doğal biçimde kullanmalıyız. Tarihimizi çocuklarımıza, kardeşlerimize anlatmalı ve sevdirmeliyiz. Küçüklerimize sanat sevgisi aşılamalıyız. Gelenek ve göreneklerimizi yaşamaya devam etmeliyiz ki bizi örnek alanlar da yaşasınlar. Kültürel değerlerimize sahip çıkmalı ve özümüzü korumalıyız.Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: anadolu ustune 7 sinif sayfa122
05 Mart 2020, 05:34

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2626

tesekkur ederim hocam cok guzel begendim

11 Aralık 2020, 19:10

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2626

teşekkür ederim hayatımı kurtardınız

16 Aralık 2020, 19:42

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2626

Benim çok işime yaradı sizlere çok teşekkür ederim

17 Aralık 2020, 17:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2626

mükemmel çok yardımcı oldu

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.