Cevap Yaz
20 Aralık 2019, 19:37
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem!” Etkinlik Cevapları7. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112-113-114 “TÜRKİYE’M, ANAYURDUM, SEBEBİM, ÇAREM!” Metni Etkinlik Cevapları

109. Sayfa

DERSE HAZIRLIK
1. Ülkenizi neden sevdiğinizi üç cümle ile açıklayınız.

Cevap: Vatanım olduğu için, yuvam olduğu için, atalarımın bize emaneti olduğu için.

2. Büyüklerinizin çocukluklarının geçtiği yerler ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Köyde geçmiş, güzel oyunlar oynarlarmış, hayvanları otlatır ve sulamaya götürürlermiş.Bir çok anıları varmış.

110. Sayfa

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap:

mahzun

Tahminim: üzgün
Sözlük anlamı:üzgün, üzüntülü.

kırkikindi

Tahminim:Hızlı yağan yağmur
Sözlük anlamı:günlerce her ikindi vakti yağdığı için kırk ikindi yağdığı sanılan sürekli yağmurlara verilen ad

çökelek

Tahminim: Peynir çeşidi
Sözlük anlamı: Yağı alınmış sütün ya da ayranın kaynatılmasıyla elde edilen, niteliği iyi olmayan bir tür peynir.

biteviye

Tahminim: Aynı
Sözlük anlamı: Aynı biçimde, hep öyle sürüp giderek, sürekli olarak, tekdüze

kağnı

Tahminim: Eski zamanlarda kullanılan yük aracı
Sözlük anlamı: iki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerleklerle birlikte dönen, öküz ya da manda koşulan, genellikle dağlık, kırsal yerlerde kullanılan ilkel araba.

tandır

Tahminim: Yemek ve ekmek pişirilen yer
Sözlük anlamı:yere çukur kazılarak yapılan bir tür küçük fırın.

kahır

Tahminim: Üzüntü
Sözlük anlamı: Derin üzüntü ya da sıkıntı, derin acı, içe işleyen üzüntü.

yaylı

Tahminim:Yaylı araç
Sözlük anlamı:yayı, yayları olan.

kerpiç

Tahminim: Eski zamanlarda ev yapılan taşlar.
Sözlük anlamı:saman ve balçık karışımı olarak hazırlanıp tahta kalıplara dökülerek güneşte kurutulan, duvar örmekte kullanılan ilkel tuğla.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirdeki anlatıma göre şairin nasıl bir yerde yaşadığını tasvir ediniz.

Cevap: Kırsal bir alanda belki bir köyde yaşamaktadır.Olanakları az olan fakir bir köy.

2. Şair çocukluk günlerini hatırlarken hangi duygularını öne çıkarmıştır?

Cevap: Özlem hasret duyguları.

3. Sizce şairin çocukluk günlerini memleket sevgisi ile beraber anlatmasının sebebi neler olabilir?

Cevap: Memleketinden uzakta olabilir ve memleket hasreti çekmektedir.

4. Şair, çocukluk günlerindeki yaşamından hareketle günümüzden yaklaşık kaç yıl öncesini anlatmaktadır?
Şiirdeki ifadelere atıf yaparak cevaplayınız.

Cevap: Kağnı ve yaylılardan bahsedilmektedir.Bu nedenle en az 60-70 yıl öncesini anlatılmaktadır.

5. “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirini daha önce okumuş olduğunuz “Vatan Destanı” şiiriyle verdiği mesajlar açısından karşılaştırınız.

Cevap: İki şiirde de vatan sevgisi memleket özlemi anlatılmaktadır.

6. Çocukluğunuzun geçtiği yerleri siz yıllar sonra nasıl anlatırsınız?

Cevap: Şu anda güzel günler geçiriyoruz ileride de güzel anacağımızı düşünüyorum.111. Sayfa

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu yazınız.

Tema: Memleket sevgisi.

Ana Duygusu: İyisiyle kötüsüyle de memleket sevilir.

4. ETKİNLİK

Şair siz olsaydınız “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirine nasıl bir başlık bulurdunuz?

Cevap: Memleket Hasreti.

5. ETKİNLİK

Aşağıda okuduğunuz şiirden bazı bölümler verilmiştir. Bu bölümlerde şair ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

Bir peygamber sofrasıydı soframız:
Biraz tandır ekmeği, biraz çökelek…
Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana,
Mecnunlar gibi üstelik.

Cevap: İmkanların az olması memleket sevgisinden bir şey eksiltmez.

112. Sayfa

Yağmurlar başlayınca odalarımız damlardı,
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!

Cevap: Her türlü imkansızlık ve fakirliğe rağmen memleket her hali ile güzel ve sevilmeye değerdir.

Türkiye’m! Hasretim! Kınalı türküm!..
İç içe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler,
Her parçası yine seni çağrışır.

Cevap: Memleket acısıyla, tatlısıyla her haliyle güzeldir ve özlenir.

113. Sayfa

Aşağıda verilen şiirlerdeki söz sanatlarını ilgili boşluklara yazınız.

Cevap:

113. Sayfa

7. ETKİNLİK

Ezberlediğiniz şiirleri, öğretmeninizin belirlediği bir zamanda vurgu, durak ve tonlamaya dikkat ederek seçtiğiniz fon müziği eşliğinde okuyunuz.

8. ETKİNLİK

Ülkemizi ziyarete gelmiş bir turiste karikatürden hareketle Türkiye’yi tanıtan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili kullanmaya dikkat ediniz.

Cevap: Ülkemizde dört mevsim yaşanır ve doğal ve tarihi güzellikleri ile dopdoludur.İstanbul’dan Kars’a kadar güzellikler ile doludur.Yemek kültürümüz de harikadır.Bu lezzetleri başka yerde bulamazsınız.
Denizlerimiz sıcacık ve tertemizdir.

114. Sayfa

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda kavram havuzunda verilen kelimelere uygun ek fiil ekleri getirerek bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık bulunuz.

Türkiye memleket Anadolu köy ova yayla sıradağ

Cevap: Memleketimin her yeri başka güzel
Anadolu’m buram buram tarih kokar
Yaylaları, köyleri, ovalarıyla
Türkiye’yi saran sıradağlarıyla
Memleketimin her yeri başka güzel.

b) Yazdığınız şiirdeki ek fiillerin şiirin anlamına olan katkısını belirleyiniz.

Cevap: Zaman, haber ve durum katar.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Bir “Dede Korkut” hikâyesi okuyarak Türklerin yaşayış tarzlarına yönelik notlar alınız.
2. Beğendiğiniz bir “Dede Korkut” hikâyesini özetleyiniz.

Cevap:

Duha Koca oğlu Deli Dumrul, bir kuru çayın üstüne köprü diker, geçenden de geçmeyenden de akçe alır. Bunun sebebini de erliğinin, yiğitliğinin yayılması olarak açıklar. Köprü üstünde birinin ölmesi üzerine Deli Dumrul, bu yiğidin canını alan Azrail’in gelip kendisiyle savaşmasını ister. Bu başkaldırı üzerine Allah, Azrail’i Deli Dumrul’un canını alması için yollar. Deli Dumrul, Azrail’i bir türlü yakalayamaz ve Allah’ın birliğine iman eder. Bir can getirmesi şartıyla canı bağışlanacak olur.

Annesi de babası da can vermeyi kabul etmez.Artık öleceğine inanan Deli Dumrul, karısıyla helalleşmeye gider. Karısının kendisine canını vermesini istemesi üzerine Allah’a “Ya ikimizin canını de canını al ya ikimizi de yaşat.” der. Allah ikisine de 140’ar yıl ömür verir.Annesi ve babasının da canını alır.Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 68-69. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: 7 sınıf türkçe ders kitabı cevapları turkiyem anayurdum sebebim carem
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.