Cevap Yaz
09 Kasım 2019, 19:45
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları 100-101-102-103-104-105. Sayfa Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 100, 101, 102, 103, 104, 105. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık “Bilmece” Etkinlik Cevapları

BİLMECE

100. Sayfa

Metne Hazırlanalım

İnsanlar televizyon, bilgisayar, telefon vb. araçlar yokken hoş vakit geçirmek için neler yaparlardı?

Cevap: Birbirlerine sohbete gidiyorlardı, orta oyunu izlemeye, sinemaya, karagöz oyunu izlemeye gidiyorlardı.

Modern tiyatroya benzeyen geleneksel oyunlardan hangilerini biliyorsunuz?

Cevap:

Orta Oyunu
Karagöz

Konuşalım

“Gölge Oyunları Dünyası” metninde gölge oyunu Karagöz’ün nasıl ortaya çıktığı anlatılmıştır. Siz de Karagöz oyunuyla ilgili çeşitli kaynaklardan (Genel Ağ, ansiklopedi, dergi vb.) araştırma yapınız. Araştırdığınız konuyla ilgili soru hazırlayıp sınıf arkadaşlarınıza sorunuz. Karagöz’ün başında söylenen geleneksel tekerlemeyi ezberleyiniz.

Cevap: Gölge oyununun önce Çin’de (M.Ö. 2. yüzyıl) veya Hint’te çıktığı söylentileri vardır. Evliya Çelebi ise Karagöz ile Hacivat’ın Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında (13. yüzyıl) yaşamış gerçek kişiler olduğunu belirtir.

Hoş geldin sevgili Karagöz’üm!
Hoş bulduk kel kafalı kara üzüm!

Dinleyelim

“Bilmece” adlı metni katılımsız dinleme yöntemiyle dinleyiniz. Metni dinlerken zihninizde “kim, ne, nereye, ne zaman, nasıl?” sorularının cevaplarını bulmaya çalışınız.

101. Sayfa

Söz Varlığım

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

a. Efendim, Karagöz’üm yine penceresinde uyuklamaktadır.-Oturduğu yerde hafif uykuya dalmak.

b. İlahi Karagöz’üm, kusuyorum olur mu, susuyorum, dedim.-“Bu ne hâl, ne tuhaf” gibi şaşma, sitem bildiren bir söz.

c. Tüh Allah müstahakını versin!-Bir kimsenin layık olduğu ödül veya ceza.

ç. Öyle söylesene köftehor, şimdi anladım.-Sevgiyle karışık bir azarlama sözü.

d. Talaş değil Karagöz’üm, telaşla dedim.-Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü vb. araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar.

e. Ben bilmeceyi sormadan gidersen pataklarım.-Rastgele vurarak dövmek.

Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin altlarını çizip anlamlarını yazınız. Bu deyimleri anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız.

Canım hemen yanlış anlama! Yani sana seslenmek için hazırlanıyordum ki ağzım açık kaldı.

Cevap: ağzım açık kaldı : Çok şaşırmak.

Cümlem: Ali’nin herşeyi bilmesine ağzım açık kaldı.

Soracağım ama laf sokuşturup aklımı karıştırıyorsun.

Cevap: laf sokuşturmak: İğneleyici söz söylemek.

Cümlem: Ahmet sürekli laf sokuşturup duruyor.

Yine sinirlerim bozulmaya başladı.

Cevap: Sinirleri bozulmak: çok sinirlenmek, ne yapıp edeceğini bilmeden şaşkın, karmaşık bir duruma düşmek.

Cümlem: Komşuların gürültüsü sinirlerimi bozdu.

Köftehor, unuttum. Hangi bilmeceyi soracağımı aklıma getirmiyorsun ki sorayım.

Cevap: akla getirmek: Hatırlatmak

Cümlem: Çay yapmak bir türlü aklıma gelmiyor.

102. Sayfa

Dinleyelim – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Bilmece” metnine göre cevaplayınız.

1. Hacivat Karagözü niçin görmek istiyor?

Cevap: Çok sevdiği arkadaşını bir görmek ve hal hatır sormak için.

2. Hacivatın sözlerini Karagöz niçin sürekli yanlış anlıyor?

Cevap: Karagöz biraz cahil olduğu için kelime haznesi fazla olmadığı için.

3. Hacivatın yerinde siz olsaydınız Karagöze nasıl davranırdınız?

Cevap: Çok sinirlenirdim.

4. Karagöz sormak istediği bilmeceyi Hacivata niçin soramıyor?

Cevap: Aklına gelmediği için.

5. İnsanın kendine bilmece sorması mümkün müdür? Karagöz’ün kendine sorduğu bilmecenin cevabı sizce nedir?

Cevap: Bence mümkün değildir.Bence cevabı cevizdir.

Konuyu Belirleyelim

Dinlediğiniz metnin konusunu söyleyiniz.

Cevap: İletişimsizlik

Karakterleri Tanıyalım

Karagöz ile Hacivat’ın kişilik özelliklerini, dinlediğiniz metne göre karşılaştırarak yazınız.

Hacivat:Sabırlı, hoşgörülü, nazik, bilgili, arkadaş canlısı.
Karagöz:Biraz kaba, bilgisiz, sinirli

Siz kendi kişilik özelliklerinizi Karagöz’e mi, Hacivat’a mı daha çok benzetiyorsunuz? Neden?

Cevap: Hacivat’a benziyorum.Çünkü sabırlı ve nazik olmaya çalışan biriyim.

103. Sayfa

Canlandırma Yapalım“Bilmece” metnini ya da herhangi bir Karagöz oyununu gölge oyunu düzeneği ile ilgili araç gereçleri (Karagöz, Hacivat figürleri; perde yerine geçecek ince beyaz kâğıt, mum ya da ışık kaynağı, tef, figürlere takılacak çubuk, zil, düdük) getirip sınıfta arkadaşlarınızla canlandırınız.

Düşünelim – Yorumlayalım

Millî kültürümüz ile Karagöz oyunu arasındaki ilişki nedir? Yorumlayınız.

Cevap: Karagöz oyunu milli kültürümüzü yansıtmaktadır.

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin cümleye nasıl bir anlam kattığını fiillerin altındaki noktalı yere yazınız.
1. gruptaki fiiller “-mek / -mak” ekini aldığı için mastar durumundadır. 2. gruptaki fiiller ise kip eki almış çekimli fiillerdir.

Dün akşam kitap okudu.

Cevap: Geçmiş zaman olduğunu bildirdi.

Dayımlar dün bize gelmiş.

Cevap: Geçmiş zaman olduğunu bildirdi.

Odasında ödev yapıyor.

Cevap: Şimdiki zaman

Akşam sinemaya gidecek.

Cevap: Gelecek zaman

Hafta sonu tenis kursuna gider.

Cevap: Geniş zaman

Çevreyi temiz tutmalı.

Cevap: Gereklilik kipi

Keşke o da bizimle gelse.

Cevap: Dilek kipi

Annem bana kek yapar.

Cevap: Geniş zaman

Sessizce yerine otur.

Cevap: Emir kipi

Verilen cümlelerde cümleye zaman anlamı katan filleri A kutusuna, zaman anlamı katmayan fiilleri B kutusuna yazınız.

A kutusu:Annem bana kek yapar.,Dün akşam kitap okudu.,Dayımlar dün bize gelmiş.,Odasında ödev yapıyor.,Akşam sinemaya gidecek.,Hafta sonu tenis kursuna gider.,

B kutusu:Sessizce yerine otur.,Keşke o da bizimle gelse.,Çevreyi temiz tutmalı.,

104. Sayfa

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli yazılan eklerin cümlede hangi kişiyi karşıladığını örnekteki gibi işaretleyiniz.

Cevap:

104. Sayfa

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki bölümde kip ve kişi eki alan fiillerin altını çiziniz. Fiillerin hangi kip ve kişi ekini aldığını noktalı alana yazınız.

HACİVAT — Canım hemen yanlış anlama! Yani sana seslenmek için hazırlanıyordum ki ağzım açık kaldı.

Cevap: Anlama-2.tekil şahıs,istek kipi, kaldı-geçmiş zaman

KARAGÖZ — Hangi Kâzım saçakta kaldı?

Cevap: kaldı-geçmiş zaman

HACİVAT — Değil efendim yani tam sana seslenecektim ki seni yanımda buldum.

Cevap: buldum-1.tekil şahıs, geçmiş zaman

KARAGÖZ — Öyle söylesene köftehor, şimdi anladım!

Cevap: anladım-1. tekil şahıs, geçmiş zaman

HACİVAT — Neyse efendim… Söyle bakalım acele bir yere mi gidiyorsun?

Cevap: gidiyorsun- 2.tekil şahıs, şimdiki zaman

KARAGÖZ — Bir yere gitmiyorum.

Cevap: gitmiyorum-1.tekil şahıs şimdiki zaman

HACİVAT — Aman Karagöz’üm, desene beni karşılamaya geldin!

Cevap: geldin-2.tekil şahıs, geçmiş zaman

KARAGÖZ — Hay hay, seni aşılamaya geldim.

Cevap: geldim-1.tekil şahıs geçmiş zaman

HACİVAT — Aşılamak değil efendim yani beni karşılamaya mı geldin, demek istiyorum.

Cevap: istiyorum-1.tekil şahıs, şimdiki zaman

KARAGÖZ — Pataklarım ha!

Cevap: pataklarım- 1. tekil şahıs geniş zaman

HACİVAT — Canım durup dururken niye kızıyorsun?

Cevap: kızıyorsun-2 tekil şahıs şimdiki zaman

KARAGÖZ — Köftehor, durup dururken olur mu? Ben kasap mıyım?

Cevap: Olur mu- geniş zaman

HACİVAT — Allah Allah, kasaplık da nereden çıktı Karagöz’üm?

Cevap: çıktı geçmiş zaman

105. Sayfa

Gölge Oyunu Yazalım

Aşağıdaki Karagöz, Hacivat diyaloğunu konusu “dinî bayramlarımız” olacak şekilde tamamlayınız. Yazınızı atasözleri ve deyimler kullanarak zenginleştiriniz. Yazınızda “oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

HACİVAT — Yâr bana bir eğlence… Aman bana bir eğlence…
KARAGÖZ — (Sahnenin köşesinden) Hacivat ne bağırıyorsun?
HACİVAT — Vay benim iki gözüm, candan dostum, şekerden tatlım! Gel aşağıya biraz konuşalım.
KARAGÖZ — Sabah sabah beni uykudan uyandırdın. Ne konuşacaksın?
HACİVAT — Karagöz’üm insan önce bir selam verir, sende hiç incelik yok.
KARAGÖZ — Hecelik mi? O ne demek?
HACİVAT — İncelik, incelik! Hal hatır sormadan kızıyorsun yanı.
KARAGÖZ — Öyle desene!
HACİVAT — Buraya bayramlaşmak için geldim Karagöz’üm.
KARAGÖZ – Ayran aşı içmeye mi geldin? Ama bizde ayran aşı yoktur Haci cav cav.
HACİVAT — Yok canım. Bayramlaşmak için geldim. Ramazan Bayramı bugün.
KARAGÖZ — O zaman Ramazan’a git, niye bana geldin?
HACİVAT — Ramazan kim Karagöz’üm?
KARAGÖZ – E Ramazan’ın bayramı demedin mi sen?
HACİVAT — Ramazan Bayramı dedim. Bayramın ilk günü bugün. İyi bayramlar olsun.
KARAGÖZ — Haaa! Öyle desene. İyi bayramlar Haci cav cav. İçeriye gel de şeker ikram edeyim.
(Hacivat içeri gider. )

 Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 68-69. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: turkce kitabi 7sinif 101 102 103 104 cevaplar
05 Şubat 2019, 16:41

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

teşekür ederim sınavdan 100 aldım

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.