Cevap Yaz
24 Kasım 2019, 13:47
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları 110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121. Sayfa Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. Sayfa Cevapları Dersdestek Yayıncılık “İstanbul Liseli Küçük Hasan” Etkinlik Cevapları

İSTANBUL LİSESİ KÜÇÜK HASAN

110. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Çanakkale şehri size neleri çağrıştırıyor?

Cevap: Çanakkale Savaşı, Seyit Onbaşı, Çanakkale Boğazı, Şehitlerimiz, Çanakkale Türküsü, Atatürk.

Çanakkale Savaşı hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: İngiliz donanmasının Çanakkale Boğazına gelmesi İstanbul işgal etmek istemesi üzerine Kahramanca Savaşmamız ve Çanakkale Boğazını geçememeleri, Atatürk’ün büyük başarıları, 252.000 şehit vermemiz, ülkemizin yokluk ve kısıtlı imkanlarla verdiği büyük başarı,tüm yurttan insanların ülkemizi savunmak için Çanakkale gitmesi.

Bu türkü Çanakkale’de gerçekleşen hangi tarihî olay üzerine söylenmiştir? Bu olayla ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir?

Cevap: Lise çağındaki gençlerin Çanakkale Savaşına gitmeleri ve şehit olmalarını anlatan çok hüzünlü bir türkü.

Türküde sizi en çok etkileyen bölüm hangisidir? Niçin?

Cevap: Çanakkale içinde bir dolu testi
Analar babalar umudu kesti
Of gençliğim eyvah

111. Sayfa

İSTANBUL LİSELİ KÜÇÜK HASAN

Öğrenciler bu sorunu çözmek için ne yapmışlardır?

Cevap: Para toplayıp okullarını kendileri boyamak istemişlerdir.

Küçük Hasan okulun neden sarı renge boyanmasını istemiştir?

Cevap: Güneşin rengi olduğu için güneş gibi gençlerinde ışık saçacağını düşündüğü için.

Hasan bu durumda ne hissetmiştir?

Cevap: Kendisi de cepheye gitmediği için üzgündür.

Ne planlamış olabilirler?

Cevap: Okulun kapıları siyaha boyandı.

Hasan’a nasıl bir cevap gelmiş olabilir?

Cevap: Gönüllü olması kabul edilmiştir.

Hasan’ın başına ne gelmiş olabilir?

Cevap: Yaralanmış veya şehit düşmüştür.

116. Sayfa

Söz Varlığım

Aşağıdaki bulmacada “İstanbul Liseli Küçük Hasan” metninde geçen kelime ve kelime gruplarının bazı harfleri verilmiştir. Boş kutucukları doldurarak bu kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Daha sonra bunların anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

nüfuz etmek: bir şeyin içine işlemek, geçmek

nakdi: Parasal

taarruz: Saldırı

siper: Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek

seher: Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı, seher vakti

zaruret: Zorunluluk

sıhhiye: Sağlık işlerinin tümü

muharebe: Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri

süngü: Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah

117. Sayfa

Okuduğunuz metinden “cephe” kelimesinin geçtiği cümleyi bulunuz. Kelimenin sözlük anlamını yazıp kelimeyi anlamına uygun bir cümlede kullanınız.

Oysa o da arkadaşlarıyla, ağabeyleriyle beraber cepheye gitmeyi ne kadar istemişti.

Sözlük Anlamı: Üzerinde savaşın sürdüğü bölge

Cümlem: Çanakkale cephesi en çok şehit verdiğimiz cephe oldu.

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz ve deyimleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

Cevap:

deyimler

Cümlelerim:

– Memlekete ayak basınca ilk önce annemin yanına gittim.
– Annemin ağlaması benim yüreğimi dağladı.
– Ali’nin yaptığı şey sinirlerimi gerdi.
– Okuduğum şiir gözlerimin dolu dolu olmasına neden oldu.

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıda verilen soruları “İstanbul Liseli Küçük Hasan” metnine göre cevaplayınız.

1. Tıbbiyelilerin ve İstanbul Lisesi öğrencilerinin Çanakkale Savaşı’na gönüllü gitmek istemelerinin sebebi nedir?

Cevap: Vatanın işgal edilmesini önlemek için.

2. Tıbbiyelilerin ve İstanbul Lisesi öğrencilerinin kollarındaki sarı ve beyaz kurdelelerle sipere yazdıkları söz nedir?

Cevap: Vatan sağ olsun.

3. Küçük Hasan ve okulda kalan diğer öğrenciler, okulun kapı ve pencerelerini niçin siyaha boyamışlardır?

Cevap: Şehitlerin anısını yaşatmak için.

4. Küçük Hasan’ı sevindiren durum nedir?

Cevap: Gönüllü olma isteğinin kabul edilmesi.

5. Hasan cephede savaşmaya gidene kadar neler yaşamıştır?

Cevap: Ayakları yara olmuş, sıcaktan bunalmış yorgun düşmüş.İstanbul Liseli öğrenciler cephede kollarına sarı kurdele takarken tıbbiyeli öğrenciler de beyaz kurdele takmışlardır. Tıbbiyelilerin beyaz kurdele seçmesinin sebebi ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Doktorlar genellikle beyaz önlük giyerler onu temsil etmek için.

118. Sayfa

Zarflar Hangi Anlamları Katar?

Aşağıdaki renkli yazılan sözcüklerin hangi tür sözcüklerden önce geldiğini söyleyiniz.

Size yarın geleceğim.
Ailece çok zor günler geçirdik.
Arkadaşım bugün pek iyi görünmüyor.

Cevap: Fiillerden önce gelir.

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen cümlelerde arayınız. Bulduğunuz cevapları renkli kalemle işaretleyiniz. İşaretlediğiniz sözcüklerin cümleye hangi anlamları kattığını örnekteki gibi yazınız.

Dedem merdivenlerden yavaş yavaş çıktı.

Durum anlamı, katmıştır.

Dedem merdivenlerden nasıl çıktı?

Odamda biraz uyuyacağım.

Cevap: Miktar azlık çokluk anlamı katmıştır.
– Odamda ne kadar uyuyacağım?

Ödevini ne zaman bitireceksin?

Cevap: Soru anlamı katmıştır.

Ablam kapıyı açmak için aşağı indi.

Cevap: Yer/yön anlamı katmıştır.

Aşağıda okuduğunuz metinden alınan cümlelerdeki altı çizili zarfların cümleye kattığı anlamları yazınız.

Onun bu duygulu konuşması, öğrenciler ve öğretmenler tarafından çok beğenildi.

Cevap: Azlık/çokluk

Zaten hücum da sessizce yapılacaktı.

Cevap: Durum

19 Mayıs seherinde yapılan hücumda çok sayıda öğrencinin şehit düştüğü haberi yürekleri dağlamıştı.

Cevap: Zaman

Fransızların üstüne doğru hızlı bir hücuma kalkmışlardı.

Cevap: Yer/yön

Şimdi geri püskürtülen Fransızların çekildiği meydanda, şehitlerin arasında, kolunda sarı kurdele bağlı küçük bir asker yatıyordu.

Cevap: Yer/yön

119. Sayfa

Nasıl Biri?

“İstanbul Liseli Küçük Hasan”ın kişilik özelliklerini belirleyiniz. Verilen özelliklerden hangileri Hasan’da bulunmaktadır, oklarla eşleştiriniz.

Cevap:

İstanbul Liseli Küçük Hasan

Ben Olsam!

Hasan okulunun sarıya boyanmasını önermişti, bunun nedenini de aşağıdaki cümlelerle çok güzel anlatmıştı. Siz okulunuzun hangi renk olmasını isterdiniz? Siz de Hasan gibi duygu ve düşüncelerinizi noktalı yerlere açıklayınız.

“Güneş sarıdır. Bir düşünün, biz gençler de bu vatanın parıldayan güneşleri değil miyiz? Karanlığı boğan yıldızları değil miyiz? Biz gelecek değil miyiz? Eğer bizler gelecek isek bizlere ve okulumuza en çok sarı renk yakışır. Sarı berekettir. Işıktır. Yol göstericidir…”

Cevap: Ben de okulumu Turkuaz renge boyamak isterim.Bizim kültür ve geleneklerimiz temsil eden bir renktir.Hem rengin adı Türk usulü anlamına gelmektedir.

Küçük Hasan cepheden dönebilseydi hayatı nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Kahraman olur ve küçük yaşına rağmen vatan için neler yapabileceği neler yaptığı diğer gençlere de güzel bir örnek temsil ederdi.

120. Sayfa

Genel Ağ’dan faydalanarak “Çanakkale Cephesi’nde 50 Liseli” videosunu izleyiniz. İzlediğiniz video ile “İstanbul Liseli Küçük Hasan” metnini aşağıdaki tabloya göre karşılaştırınız.

Çanakkale Cephesi’nde 50 Liseli

Şahıs kadrosu : Esat Lami Bey, öğrenciler,
Mekân : Çanakkale
Zaman : 1915 Çanakkale Savaşı
Olay : Çanakkale Savaşında yaşanan gençlerin fedakarlıkları

İstanbul Liseli Küçük Hasan

Şahıs kadrosu: Öğretmen, Küçük Hasan, Öğrenciler, askerler
Mekân : Çanakkale
Zaman : 1915 Çanakkale Savaşı
Olay : Çanakkale Savaşında yaşanan gençlerin fedakarlıkları

Gerçek mi, Kurgu mu?

“Çanakkale Cephesi’nde 50 Liseli” videosunda izlediklerinizden hareketle okuduğunuz metindeki gerçek ve kurgusal unsurları belirleyiniz.

Gerçek Unsurlar: Yaşananlar gerçektir.Bir çok araştırmacı ve okul yöneticisi tarafından anlatılmaktadır.

Kurgusal Unsurlar:

121. Sayfa

Hikâye Yazalım Gönüllü Bombacı

Çanakkale Savaşı büyük küçük, kadın erkek demeden tüm halkın mücadele verdiği bir destandır. Bu destanda adı bilinen, bilinmeyen birçok kahraman vardır. Arşivlerde karşımıza çıkan bir fotoğraf vardır. Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı… Fotoğrafın üzerinde ise bir not: Gönüllü Bombacı. Başka bir bilgi düşülmemiş. Duruşuyla, kararlılığıyla, gözlerinden okunan öz güveniyle “Gönüllü Bombacı”…

Sizce delikanlı ne yapmıştı da bu ismi almıştı? Gönüllü Bombacı’nın hikâyesini kısaca yazınız.

Cevap: Çanakkale Savaşı sırasında bir çok genç gibi Ali de gönüllü olarak cepheye gitmek ister, fakat yaşı küçük olduğu için kabul edilmez.Ali bir fırsatını bularak cepheye kendi imkanları ile gider ve burada bombacılara yardım eder.Çok başarılı işler yapan Ali herkesin takdirini kazanır.Bu nedenle kendisine gönüllü bombacı lakabı takılır.

Cepheden Mektup Var

İstanbul Liseli Küçük Hasan’ın cepheden bir mektup gönderme fırsatı olsaydı bu mektubu kime yazardı? Mektupta nelerden bahsederdi? Kendinizi Küçük Hasan’ın yerine koyup sevdiğiniz birine mektup yazınız.

Cevap: Annesine yazardı.

Sevgili anneciğim,
Biliyorum benim burada olmam seni endişelendirmekte ve merak ettirmektedir.Unutma ki vatan olmadan birlikte olmamızın da bir anlamı olmaz.Vatan her şeyin üzerinde bir değerdir.Ülkemizin özgür olması için herkes gibi benim de bir şeyler yapmama gerekir.Şimdi sana düşen benimle gurur duymandır.Ölürsem şehit kalırsam gazi olurum.Bu nedenle kendine iyi bak ve beni düşünme.Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 68-69. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: çanakkale cephesinde 50 lisesi şahıs kadrosu
17 Şubat 2019, 22:44

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

teşekkürler cevaplar net bir şekilde yazılmış internette yarım saat uhraşacaktım ama gerek kalmadı vidyoyu izlemeden cevapları aldım

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.