Cevap Yaz
17 Aralık 2019, 14:23
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları 147-148. Sayfa Cevapları7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 147, 148. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “4. TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI” Metni Etkinlik Cevapları

147. Sayfa

ATATÜRK BİZDEN BİRİ

Cumhuriyetin on ikinci yıl dönümü için birçok döviz hazırlanmıştı. Bunların içinden bazıları şöyleydi: “Atatürk bizim en büyüğümüzdür.”
“Atatürk bu milletin en yücesidir.” “Türk milleti asırlardan sonra bağrından bir Mustafa Kemal çıkardı.” Atatürk, dövizleri dikkatle gözden geçirdi, bunları ve bunlara benzeyenleri çizdi. Hepsinin yerine şunu yazdı: “Atatürk bizden biridir.”

(1-3. soruları metne göre cevaplayınız.)

1. Metinde Atatürk’ün hangi kişilik özelliğinden söz ediliyor?

Cevap: Mütevazi kişiliğinden söz edilmektedir.

2. Döviz” kelimesi metinde aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz ve sözcüğü bu anlamıyla bir cümlede kullanınız.

Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, poliçe vb. ödeme aracı. ()
Yabancı ülke parası. ()
Propaganda, tanıtma amacıyla üzeri yazılmış bez veya karton. (X)

Cümle: Seçim için hazırlanan dövizler çok renkliydi.

3. Metinden hareketle aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

a. Metin öyküleyici anlatım biçimiyle yazılmıştır. (D)
b. Metinde sebep-sonuç cümlelerine yer verilmektedir. (Y)
c. Metinde deyim kullanılmamıştır. (Y)
ç. “Çizmek” kelimesi metinde “Geçersiz kılmak için üzerine çizgi çekmek.” anlamında kullanılmıştır. (D)
d. Metinde olayları 3. kişi anlatmaktadır. (D)

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gün” sözcüğü, bir deyim içinde yer almamıştır?
A) Size gün doğdu demek.
B) Amacı gün gibi ortada.
C) Günbegün işler yoluna girecek diye umuyor.
D) Bazı olaylar gün ışığına çıkarılmalıdır.Cevap: C

148. Sayfa

5. Sıcak bir yaz günü Güneş evlenmek ister. Bu habere bütün hayvanlar çok sevinir. En çok sevinen hayvanlardan biri de kurbağadır. “Birlikte gidelim ve Güneş’i tebrik edelim.” diye karar verirler. Fakat kara kurbağası olanlara karşı çıkar ve der ki: “Güneş’in evlenme haberine üzülmeliyiz. Güneş bizim bataklıklarımızı bildim bileli kurutuyor. Bir de çocukları olursa hâlimiz nasıl olur?

Bu parçada geçen zarfları belirleyerek altını çiziniz. Tespit ettiğiniz zarflardan birini anlamına uygun bir cümlede kullanınız.

Cevap: Sıcak bir yaz günü, çok, Birlikte, bildim bileli, nasıl.

Cümlem: Sıcak bir yaz günü sahide dolaştım.

6. Oyunlar bizler için gelecek yaşamın bir aynası gibidir. Paylaşmayı, sorun çözmeyi oyun oynarken öğrenmez miyiz? Dünyanın birçok ülkesinde birçok çocuğun oynadığı saymakla bitmeyecek kadar çok çeşitli oyun vardır: körebe, saklambaç, misket… Bunlar büyük küçük hepimizin tadına doyamadı- ğı oyunlardır. Gerçekte oyunlar, eğlence kaynakları olmalarından başka toplum açısından da önemli bir kültür birikimidir.

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri bulunmaktadır?
A) Tanık gösterme – benzetme
B) Tanık gösterme – tanımlama
C) Örneklendirme – tanımlama
D) Örneklendirme – benzetme

Cevap: D

7. Geçim sıkıntısıyla boğuşurduk eskiden. Paramız kısıtlıydı hep. Babamın çok üzgün olduğu bir günün akşamında eve döndüğümüzde ancak sünnet ya da düğün töreni için hazırlanabilecek bir ziyafet sofrasıyla karşılaştık. Babam “Hanım bu ne?” diye sordu. Annem “Bütün parayı harcadım.” dedi. Babam “Sen çıldırmışsın.” dedi. Annem de “Neşeye gereksinim duyduğumuz bugündür, yarın değil. Mutlu olmamız gereken zaman şimdidir.” dedi.

Bu parçadan çıkarılabilecek asıl yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zamanın koşullarına uygun olarak yaşamalıyız.
B) Bugünden geleceği düşünmezsek çok sıkıntı çekeriz.
C) Bazen yarını düşünmeden anı deli dolu yaşamalı, mutluluğu ertelememeliyiz.
D) Üzüldüklerinde yakınlarımızın yanında olmalıyız.

Cevap: C

8. “Bedirhan bütün gün yaşlı adamla birlikteydi. Odanın içinde köşeden köşeye gidip geliyor, küçücük burnunu cama yapıştırıp bahçe duvarının üstünde korkusuzca dolaşan kedileri izliyordu can sıkıntısıyla. Bazen de bahçedeki ıhlamur ağacının yanına koşup saatlerce ata biniyordu.”

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikâye B) Masal C) Deneme D) Sohbet

Cevap: ABir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 68-69. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.