Cevap Yaz
19 Aralık 2019, 19:20
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları 150-151-152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “Ak Sakallı Bilge Dede” Metni Etkinlik Cevapları

150. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Masalların günlük hayatımızdaki yeri nedir? En sevdiğiniz masalın adını söyleyiniz.

Cevap: Masallar nesillerin yetiştirilmesinde, kültürün öğrenilmesinde, kültür değerlerinin kazanılmasında, ahlak eğitiminin yapılmasında, ahlak kurallarının öğrenilmesinde, yaşanmasında ve nesiller boyu aktarılmasında önemli bir yere sahiptir.

“Adalet” kavramı sizin için ne ifade etmektedir?

Cevap: Hak, hakkın korunması, eşitlik, dürüstlük, haklının ve haksızın ayırt edilmesi.

Konuşalım

Aşağıda verilen olayı yaşanan soruna adaletli bir çözüm üretecek şekilde tamamlayınız. Eleştirel konuşma yöntemini kullanarak düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Aile akşam yemeğine oturdu. Yemeğin ardından herkes tatlısını yedi. Evin en küçüğü Merve tatlısını yememişti. Annesi, ona tatlısını yemesini hatırlattığında Merve “Anne doydum, tatlımı daha sonra yiyeceğim. Benim için onu saklar mısın?” diye karşılık verdi. Merve tatlı tabağını annesine uzattığı sırada ağabeyi Ahmet, Merve’nin tabağını kaparak odasına kaçtı. Merve ağlamaya başladı. Annesi seslendi: “Ahmet, Merve’nin tatlısını yemen doğru değil. Lütfen onu getir.” Ahmet’ten hiç ses çıkmadı. Merve ağlamasını sürdürürken ağabeyinin bencil olduğunu söylüyordu. Babaları çocukların kendi aralarında çözemedikleri bu meseleye müdahale etti. Ahmet’in odasına giderek onunla yaptığı davranış üzerine konuştu ve, yaptığı hareketin yanlış olduğunu evdeki yiyeceklerin eşit şekilde dağılması gerektiğini ve herkesin aynı haklardan eşit faydalanması gerektiğini söyledi.Bu durumun tün hayatımızın için geçerli olduğunu anlattı.Ahmet ise henüz yemediği tatlıyı kardeşine vererek özür diledi.

Okuyalım

“Ak Sakallı Bilge Dede” metnini özetleyerek okuma yöntemine göre noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

Metni okurken aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaya çalışınız. Bulduğunuz cevapları defterinize yazınız.

1. Metinde geçen kişiler kimlerdir ve varlıklar nelerdir?

Cevap: Yoksul kadın, genç oğlu, yargıç, ak sakalı bilge dede, varsıl adam, kentin ileri gelenleri.

2. Olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?

Cevap: Olaylar geçmiş bir zamanda, gölü ve kırsal alanları olan bir kentte geçmektedir.

3. Metnin serim ve çözüm bölümlerinde ne tür değişiklikler olmuştur?

Cevap: Serim bölümünde haksızlığa uğrayan bir gencin çözüm bölümünde hakkını alması ve haksızlığın ortadan kalkması söz konusudur.

4. Metnin her bölümünde biraz durarak defterinize okuduğunuz yerin özetini çıkarınız.

Cevap:

Serim: Delikanlının varsıl komşusuyla 100 altın için anlaşması. Göle girmesi annesinin meşale ile yanına gelmesi

Düğüm: Komşunun parayı vermemesi, delikanlının önce Ak Sakallı Bilgeye ardından da Yargıç’a gitmesi sonunda haksız bulunması, Yeniden Ak Sakallı Bilge’ye gitmesi.

Çözüm: Ak Sakallı Bilge Dedenin bulduğu ders verici çözüm sayesinde Yargıç’ın hatasından dönmesi ve çocuğun parasını alması.

Okumanız bittikten sonra serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin özetini bir ya da iki cümleyle yeniden ifade ediniz. Bu cümleleri birleştirerek tek bir paragrafa dönüştürünüz.

Cevap:

Yoksul bir gencin para kazanmak amacı ile zengin bir adamla iddiaya girmesi sonucu gencin iddiayı kazanmasına rağmen varsıl adamın parayı vermemesi, yargıca gitmeleri yargıcın genci haksız bulması sonucu Ak Sakallı Bilge dedenin bir çözüm bulması ve gencin parasını alarak haksızlığının giderilmesi.

154. Sayfa

Söz Varlığım

“varsıl” sözcüğünün anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulup yazınız.

Sözlük anlamı: Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı.

Aşağıdaki kelime gruplarının metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Kelime gruplarının anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

Cevap:gönlü razı olmamak: istememek:
Tahminim: İsteksiz olmak, istememek.
Cümlem: Ali’nin tek başına sinemaya gitmesine gönlüm razı olmadı.
Metinde geçtiği cümle: Kadın günlü bu işe pek razı olmamış.

hakkını yemek: başkalarının hakkını vermemek:
Tahminim: Haksızlığa uğratmak.
Cümlem: İşçilerin hakkını yedi, kimsenin parasını vermedi.
Metinde geçtiği cümle: Çocuğun hakkını yemeyelim demiş.

hakkını gözetmek:
Tahminim: Hakkına uymak, dikkat etmek.
Cümlem: Annem ablamın hakkını gözeterek ona da yemek ayırdı.
Metinde geçtiği cümle: Tüyü bitmemiş yetimin bile hakkını gözetir.

zoruna gitmek: onuruna dokunmak, gücüne gitmek.
Tahminim: Gururu kırılmak
Cümlem: Hasan’ın söylediği söz zoruma gitti.
Metinde geçtiği cümle: Hak ettiği parayı alamamak, üstelik aptal yerine konmak delikanlının çok zoruna gitmiş.

155. Sayfa

Anlayalım – Cevaplayalım

“Ak Sakallı Bilge Dede” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Varlıklı adamın kişilik özellikleri nelerdir?

Cevap: Varlığı ile kibirlenen, komşularıyla alay eden bir kişidir.

2. Varlıklı adamın yoksul gence yaptığı teklif nedir? Bu teklifi hangi amaçla yapmıştır?

Cevap: Çocuğun göle girip sabaha kadar kalması karşılığında çocuğa yüz altın vermek. Amacı ise eğlenmek.

3. Yoksul genç Ak Sakallı Bilge Dede’ye niçin gitmiştir?

Cevap: Kentte herkesin saygı duyduğu, akıl danıştığı bir kimse olduğu için hakkını nasıl alabileceğini öğrenmek için.

4. Yargıcın kararını değiştiren olay nedir?

Cevap: Ak Sakallı Bilge Dede’nin ateş ve yemek kazanları ile yargıca yanlış karar verdiğini fark ettirmesidir.

Nasıl Biri?

Okuduğunuz metne göre Ak Sakallı Bilge Dede’de bulunan özellikleri “✔” işaretiyle belirtiniz.
Belirlediğiniz özelliklerin sebebini bir cümleyle açıklayınız.

Cevap:

ak sakallı bilge dede

Adaletli Bir Son mu?

“Ak Sakallı Bilge Dede” metninde olayın adaletli bir şekilde sonuca bağlandığını düşünüyor musunuz? Niçin? Söyleyiniz.

Cevap: Evet düşünüyorum, sonunda hak ettiği yüz altını almıştır.

Ak Sakallı Bilge Dede’nin yerinde siz olsanız yoksul gencin yaşadığı soruna nasıl bir çözüm önerirdiniz? Söyleyiniz.

Cevap: Bilge Dede gibi yapardım.

Koşul – Sonuç Anlamı

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki ifadeleri koşul-sonuç anlamı olacak şekilde tamamlayınız.

Cevap:

Eğer dediğimi yaparsan: seni zengin ederim.
Eğer şu göle girer ve sabaha kadar orada kalırsan: sana yüz altın veririm.

Adalet Lazım

Aşağıda verilen soruları “adalet” kavramıyla ilişkilendirerek cevaplayınız.

1. Parkta salıncak sıranızı beklerken birisi önünüze geçse bu davranışı nasıl karşılarsınız? Bu kişiye neler söylerdiniz?

Cevap: Onu kibar bir şekilde uyarır ve sıranın kendisinde olduğunu, haksızlık yapılmaması gerektiğini söylerdim.

2. Futbol ya da basketbol gibi spor karşılaşmalarında takımlardan birinin hep önce başlaması adil bir uygulama mıdır? Bu durum sonucu nasıl etkiler?

Cevap: Hayır adil değildir.Çünkü hep önce başlamak bir avantaj sağlamasına neden olur.

4. Daha çok hangi meslekler adil olmayı gerektirir? Adalet bu tür meslekler için neden önemlidir?

Cevap: Hakimlik, savcılık, avukatlık, hakemlik, yöneticilik gibi insanlar arasında adaleti sağlamakla göevli insanlar.

5. Adaletsiz bir davranışla karşılaştınız mı? Neler oldu? Ne yaptınız? Maruz kaldığınız davranış karşısında neler hissettiniz?

Cevap: Evet karşılaştım.Bu gibi bir durumda adaletin sağlamasına yardımcı olacak kişilerden yardım aldım.Öğretmenimden.

156. Sayfa

Ak Sakallı Bilge Dede” ve “Horoz” metinlerini bakış açıları ve mesajları açısından karşılaştırınız.

Cevap:

156. Sayfa

157. Sayfa

En sevdiğiniz masal kahramanlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz masal kahramanının başından geçen, “adalet” konulu bir masal yazınız.

Cevap:

Keloğlan bir gün kasabada yürürken bir dükkanın önünde duran taşa çarpar ve dükkanın önünde bulunan tezgahın üstüne düşerek tezgahın dağılmasına neden olur.Dükkan sahibi zararının telafi edilmesini ister.Fakat Keloğlan hem fakir hem de haklı olduğunu söyler.Çünkü burası senin dükkanın ve önünde duran kirlerin ve taşların senin temizlemen gerekir der.Fakat dükkan sahibi durumu kadıya bildirir.Kadı ikisini de dinler ve dükkan sahibine haksız olduğunu söyler.Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 68-69. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

21 Şubat 2019, 22:18

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

İyi olmuş ablam ve ben derslerimize çalışıyoruz. Anlamadığım konu olunca bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.