Cevap Yaz
26 Aralık 2019, 13:29
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları 164-165-166-167-168-169-170-171. Sayfa Cevapları7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171. Sayfa “Sorumluluklarımız” Metni Etkinlik Cevapları

164. Sayfa

Sorumluluk olarak gördüğünüz davranışlar nelerdir?

Cevap: Okula gitmek, ders çalışmak, odamızı ve çevremizi temiz tutmak.

Sorumluluklar yerine getirilmediğinde ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?

Cevap: Her insanın sorumlulukları vardır.Bu sorumluluklar aile, çevre ve toplumun düzeni için önemlidir.Her birey kendine düşen sorumlulukları yapmalıdır.Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz zaman düzensizlik, iş paylaşımında sıkıntılar, yardımlaşma ve dayanışmanın azalması, adaletsizlik gibi durumlar ortaya çıkar.

Sınıf mevcudunuza göre gruplar oluşturunuz. Grupça devlet yöneticileri ile vatandaşların görev ve sorumlulukları konusunda çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgilerle bir sunum hazırlayınız. Sunumuzunu yaparken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanmaya dikkat ediniz.

Cevap: Sözlerime ilk olarak vatandaş olarak belli görevlerimiz olduğunu söylemekle başlayacağım. Vatandaşların devlete olduğu kadar devletin de vatandaşlara karşı görev ve sorumlulukları vardır.
Devlet yöneticileri vatandaşların sıkıntılarını gidermek için özellikle temel ihtiyaçlarını örneğin, ulaşım, sağlık, adalet, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırlar yasalar hazırlarlar.Bu hizmetleri yerine getirirken vatandaşlardan para toplarlar başka bir deyişle vergi alırlar.Vatandaşlar gelirlerine göre vergi verip hem devletin kalkınmasına hem de daha iyi hizmet almaya katkı yaparlar.Biz vergi vermeyi külfet olarak görebiliriz, oysaki vergi vermek hem devletin hem de milletin yaşaması, refah içinde olması, huzur ve güven içinde olması için önemli ve gereklidir.Son olarak devlet ve millet el ele vererek, görev ve sorumluluklarını yerine getirerek birlik ve beraberlik içinde kalkınacaktır.

166. Sayfa

Aşağıdaki bulmacayı verilen tanımlardan ve ipuçlarından yararlanarak çözünüz.

Cevap:

166. Sayfa

1. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. (YASA)
2. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.(SORUMLULUK)
3. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. (KURAL)
4. Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç. (HAK)
5. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. (DEVLET)
6. Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, kontrol etme. (DENETLEME)
7. Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların ön gördüğü yaptırım. (CEZA)
8. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallar. (AHLAK)
9. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu. (BASKI)
10. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. (DAVRANIŞ)

167. Sayfa

Aşağıda verilen ifadeleri kutucuklardaki kelime gruplarının uygun olanıyla tamamlayınız (Kelime gruplarının sonuna farklı ekler getirebilirsiniz.).

Cevap:

• Buluş ve çalışmalarıyla ülkesine hizmet etmekten gurur duyuyordu.
• Ödevlerimi not almazsam hiç aklımda kalmıyor.
• Kötü alışkanlıklar sağlığımıza ve çevremizdekilere zarar verir.
• Öğretmenimiz “Bu söylediklerimi hatırınızda tutun, sakın unutmayın.” dedi.
• İhtiyacım olan o kadar çok şey var ki saymakla bitmez.
• Arkadaşımın kalbini kırdıysam özür dilerim.

Aşağıda verilen cümlelerdeki zarfları belirleyerek zarfların altını çiziniz. Zarfların cümleye kattığı anlamı yazınız.

Cevap:

Eğer bunu hatırımda tutarsam pek çok kuralı da düşünerek bulabilirim.

Cümleye kattığı anlam: Durum bildirmektedir.

En kolayı düşünerek bulmak.
Cümleye kattığı anlam: Durum bildirmektedir.

Komşumuzun bahçesindeki armutları izinsiz koparamam.
Cümleye kattığı anlam: Durum bildirmektedir.

“Sorumluluklarımız” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar her duruma uygun bir kural bulunmaması sorununu kendince nasıl çözmüştür?

Cevap:Bu sorunu kendimiz bulmalıyız diyor. Doğru ve yanlış davranışları tartmalı, başkalarına zarar verecek olan hareketlerden kaçınmalı, güzel ve iyi olanı yapmalıyız.

2. Yazarın kendince bulduğu kurallar nelerdir?

Cevap: Arkadaşım beni doğum gününe davet ettiğinde uygun bir hediye alarak gitmem gerekir. Eğer
gidemeyeceksem davet ettiği için teşekkür edip mazeretimi söylemeliyim. Kabalık yapmışsam özür
dilemeliyim. Bana ait olmayan bir şeyi izinsiz alamam. Çöpleri sokağa atamam.

3. Yazara göre sorumluluk yalnızca başkalarına zarar vermemekten ibaret midir? Niçin?

Cevap: Hayır değildir. Başka insanların zarar görmesini engellemek, korumak ve kollamak da sorumluluklarımızdandır.4. Davranışlarımızı denetleyen biri olmadığında nasıl davranmalıyız?

Cevap: İçimizden gelen bir ses vardır.Yaptığımız ya da yapacağımızı şeyin iyi veya kötü olacağını bu ses yani vicdanımız bize söyleyecektir.Biz kimse olmasa bile iyiyi ve doğruyu yapmalıyız.

Yazara göre kaba davranışlar nelerdir?

Cevap: Bencillik, yalancılık, görgü kurallarına uymamak, büyüklere sen diye seslenmek.

Siz hangi davranışları “kaba” olarak nitelendirirsiniz?

Cevap: Başka insanlara zarar vermek, onların haklarına riayet etmemek, görgü kurallarına uymamak, büyüklere karşı saygısızlık yapmak, yalan söylemek, boş yere yemin etmek, sadece kendi çıkarını düşünmek.

168. Sayfa

Yazar sorumluluk kavramını hangi bakış açısıyla ele almıştır, metnin içeriğine atıf yaparak açıklayınız.

Cevap: Kahraman bakış açısı ile anlatmıştır. Bu davranışım başkasına zarar veriyor mu? Neyi, kimi koruyor? Neye, kime zarar veriyor? Bu davranışım doğru ve sağlam bir bilgiye dayanıyor mu? Bunu yapmakta ya da yapmamakta haklı mıyım? Davranışım adil mi?

Yazarın sorumluluk anlayışıyla kendi sorumluluk anlayışınızı karşılaştırıp benzer ve farklı olan yönleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ben de yazar gibi düşünüyorum.İnsanlar kimse yokken bile doğruyu yapmalıdır.Kötülükte hiç bir fayda yoktur.

Okuduğunuz metinden iki tane öznel değerlendirme cümlesi bulunuz.

Cevap:

– Her davranışımda başkalarını rahatsız etmemeye dikkat etmeliyim.
– Eğer bunu hatırımda tutarsam pek çok kuralı da düşünerek bulabilirim.

“Sorumluluklarımız” metninin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

Cevap:

Konu: Yazılı olan ve olmayan sorumluluklarımız, kurallara uyma
Ana Fikir: Sorumluluk ve görevlerimizi yaparken yazılı olmasa bile biz iyi ve doğruyu yapmalıyız.Bunu yaparken kendi iç sesimiz bize yol gösterecektir.

“Sorumluluklarımız” metninde bulunan özellikleri “” işaretiyle belirleyiniz. Bu özelliklere sahip metin türü ne olabilir? Yazınız.

• Yazar nesnel düşüncelere daha çok yer vermiştir.
• Yazar toplumu ilgilendiren konuları işlemiştir.
• Yazar içten bir dil kullanmıştır.
• Yazar öznel düşüncelere daha çok yer vermiştir.
• Konuya giriş tekerlemeyle yapılmıştır.
• Yazar anlatımını sorularla zenginleştirmiştir.
• “Sorumluluklarımız” metninin türü: SOHBET

169. Sayfa

Aşağıda verilen örnek olayları okuyup boş bırakılan yerlere yazılması gereken kavramı bulunuz.

Cevap:

169. Sayfa

169. Sayfa

170. Sayfa

Aşağıda farklı yazarlardan “sorumluluk” konusunu işleyen aynı türde iki metinden bölümler verilmiştir. Bu bölümleri okuyup karşılaştırınız.

SORUMLULUK VE ÖZGÜRLÜK
İki önemli kavramın, sorumluluk ve özgürlük kavramlarının, ilişkisi üstüne uzun zamandır düşünüyorum.
Sorumluluk duygusu gelişmemiş bir insanın özgürlük anlayışı hem kendisi hem ailesi hem de onun toplumu için sorun yaratır. Çocuk olarak ana babasının kendisine karışmasını istemez, odasını toplamaz, derslerine çalışmaz ve biri kendisine bir şey söyleyecek olursa siz bana karışarak özgürlüğümü kısıtlıyorsunuz, der. Arkadaşları arasında hep kendi dediğinin olmasını isteyen bir zorba olur. Yetişkin olunca kurduğu evlilikte kimseye hesap vermeden kendi istediğini yapmak ister, hırçındır, herkes ondan çekinir. Söz edecek olana istediğim gibi yaşamaya hakkım yok mu, der. Toplumda kendi mesleği, kendi derneği, kendi yöresinin çıkarını savunur, kavga eder; “Peki, öbürleri ne olacak?” denirse onlar beni ilgilendirmez tavrını takınır. O, kimseye hesap verme sorumluluğu duymayan “özgür” bir insandır. Trafikte kurallara uymaz, aklına geldiği gibi araba sürer.
Doğan CÜCELOĞLU

SORUMLULUKLARIMIZ
Her zaman davranışlarımızı denetleyen biri olmayabilir. Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçen
insanlar olabilir. Ama korku ile yapılan iyi bir davranış gerçekten iyi bir davranış olabilir mi?
Ben kimse görmese bile bir şey çalamam. Örneğin komşumuzun bahçesindeki armutları izinsiz koparamam. Armudu çok severim ama komşumuz evde olmasa bile koparamam. Böyle bir şey yaparsam kendimi çok kötü hissedebileceğimi bilirim ve bu hisse dayanamam. İyi ve kötü hakkında içimizden gelen bir ses var sanırım. Bence ahlak denen şey bu sesle ilgilidir: Hiç de zorunlu olmadığı hâlde ve hiçbir baskı olmaksızın iyi davranmak.
Nuran DİREK

Cevap:

sorumluluk ve özgürlük

171. Sayfa

Aşağıda verilen örnek olayı okuyunuz. Metni kişilerin sorumluluklarını yerine getirip getirmemelerine göre değerlendirip olumlu bir sonuca ulaşacak biçimde tamamlayınız.

Cevap:

7A sınıfı öğrencileri fen bilimleri dersinde işledikleri konuyla ilgili bir deney yapmaktaydı. Nihal
Öğretmen çalışmayı bitirip deney malzemelerini toplama zamanının geldiğini söyledi. Ders zilinin
çalmasına 5 dakika kalmıştı. Deney malzemeleri temizlenmeli, yerine konmalı, sıralar düzeltilmeliydi.
Ali, deney malzemelerini temizlemek için gönüllü oldu. Nihal Öğretmen görev paylaşımı yaptıktan
sonra laboratuvardan ayrıldı. Geri döndüğünde ise laboratuvar toplanmamıştı. Görevli öğrencilerden
Ali tek başına işleri yapmaya çalışıyordu. Özlem ile Pelin ise oturmuş, konuşuyorlardı… Nihal öğretmen öğrencilerinin sorumluluk duygusunun gelişmesi gerektiğini düşündü. Bu nedenle Ali’ye yardım etti. İşler bittiğinde ise Ali’ye teşekkür etti. Özlem ile Pelin bu durum karşısında utandılar. Çünkü öğretmenleri kendilerine kızmak yerine laboratuvar işlerine yardım etmişti. Sonraki hafta yine ders sonunda deney malzemelerinin temizlenmesi ve sıraların düzeltilmesi gerekiyordu. Ali yine gönüllü oldu. Öğretmen ona yardım etmeye başladığı zaman Özlem ve Pelin öğretmenlerine işleri kendilerinin halledebileceğini söyledi. Nihal Öğretmen bir süre sonra geldiğinde üçünün birlikte çalıştığını görünce onlara teşekkür etti. Laboratuvarı kullanan herkesin burayı toplaması gerektiğini, insanın başkalarına temiz bir yer bırakmasının önemli bir görev olduğunu ve sorumluluk sahibi her insanın çalışmaktan kaçınmayacağını anlattı. Sonraki günlerde Ali, Özlem ve Pelin laboratuvarı birlikte topladılar.Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 68-69. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

17 Şubat 2019, 21:12

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Türkçe dersim hiç bu kadar iyi olmamıştı hepsi sizin verdiğiniz bilgiler ile oldu.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.