Cevap Yaz
26 Aralık 2019, 16:36
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları 172-173-174-175-176-177. Sayfa Cevapları7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 172, 173, 174, 175, 176, 177. Sayfa  “Harman Yerinde” Metni Etkinlik Cevapları

172. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Çalışkanlığıyla bilinen masallara, öykülere konu olmuş hayvanlar hangileridir?

Cevap: Karıncalar ve arılardır.

“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.” Atatürk’ün bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?

Cevap: Katılıyorum. İnsanlar ve toplumların daha iyi yere gelebilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çalışmaya ihtiyaçları vardır.Çalışmadan üretmen bir şey elde edilemez.

Aşağıda verilen fablı okuyunuz. Aşağıdaki soruları cevaplayıp çalışma ve üretmenin önemiyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Karınca nasıl bir karaktere sahiptir?

Cevap: Çalışkan, sorumluluğunu bileni ileriyi gören, gelecek için yatırım yapan.

2. Ağustos böceğinin bu duruma düşmesinin sebebi nedir?

Cevap: Çalışmayı sevmeyen, tembel, çocuklarının geleceğini düşünmeyen, hayatı hep eğlenerek geçirmeye çalışan, sorumluluktan uzak biri.

3. Karıncanın yerinde siz olsaydınız ağustos böceğine nasıl davranırdınız? Empati kurma yöntemini kullanarak duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ben olsam bir kereye mahsus yemek verirdim. Kendisine nasihat eder bu durumu hak etmediğini gelecek kış için bu yaz hazırlık yapmasını söylerdim.

174. Sayfa

“Harman Yerinde” metninde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri ve kelime gruplarını belirleyip aşağıdaki tabloları doldurunuz.

Cevap:

söz varlığı

Aşağıda okuduğunuz şiirde geçen dizeler verilmiştir. Dizelerdeki deyimlerin altını çiziniz. Deyimlerin bu dizelere kattığı anlamları yazınız.

Başı göz kamaştıran karlarla dolu bir dağ.

Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?

Gün doğmadan kendini tarlasına atıyor.

Cevap: Deyimler bu cümlelere anlatılmak istenene düşüncelere abartı katmaktadır.

175. Sayfa

Aşağıda “Harman Yerinde” şiirinden dörtlükler verilmiştir. Bu dörtlüklerde kullanılan söz sanatlarını noktalı yerlere yazınız.

Kucak kucak ekinler toplandı, geldi yine
Köyün başucundaki geniş harman yerine
Tıraş olmuş bir başa benziyor şimdi tarla
Altın gibi samanlar uçuşuyor rüzgârlarla

Cevap: Samanların rengi altına, tarla ise tıraş olmuş bir başa benzetilerek benzetme sanatı kullanılmıştır.

Harman yerine karşı bakıyor ulu bir dağ
Başı göz kamaştıran karlarla dolu bir dağ
Bu ak saçlı tepenin yukarılarından bakışı
Bize hatırlatıyor yaz günü kara kışı

Cevap: Dağın bakması, ak saçlı olması kişileştirme sanatının yapıldığını göstermektedir.

“Harman Yerinde” şiiriyle ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

1. Ekinler toplanıp nereye getiriliyor?

Cevap: Köyün yanındaki harman yerine.

2. Şair ekinleri toplanmış tarlayı neye benzetiyor?

Cevap: Tıraş olmuş bir başa.

3. Şair “ak saçlı tepe” sözüyle neyi anlatmak istiyor?

Cevap: Dağın tepesinde hala karların olduğunu anlatmak istiyor.

4. Şair kışın rahat etmek için temmuz ayında ne yapmak gerektiğini düşünüyor?

Cevap: Çok çalışmak gerektiğini.

5. Şaire göre çalışanların sabah erkenden kalkmalarının sebebi nedir?

Cevap: Fazla ürün almak, geçen seneden daha fazla ürün elde etmek için.Okuduğunuz şiirden aşağıda verilen atasözleri ile benzer anlam içeren dörtlükleri noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

Yazın çalışan, kışın gülüşür.

Temmuzdan düşünmezsek dondurucu günleri
Nasıl yapabiliriz o güzel düğünleri?
Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?
Bu düşünce veriyor çalışkan köylüye hız:

Erken kalkan yol alır.

Sabahleyin erkenden işe bulaşmak için
Geçen yılki ürünü birkaç kat aşmak için
Çarığını çözmeden, soyunmadan yatıyor
Gün doğmadan kendini tarlasına atıyor.

Yandaki görselde hangi deyim anlatılmaktadır? “Harman Yerinde” metninden de hareketle emeğin, çalışmanın insan hayatındaki yerini ve önemini anlatınız.

armut piş ağzıma düş

Cevap: Bu resimde anlatılmak istenen deyim “armut piş ağzıma düş” dür.İnsanlar çalışmadan emek vermeden bir şey elde edemezler.İhtiyaçlarımızı karşılamak için daha refah içinde olmak için mutlaka çalışmak mücadele etmek gerekir.

176. Sayfa

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Konusu: Çalışmanın hayatımız için önemi

Ana Duygusu: Çalışmadan bir şey elde edilemez.İhtiyaçlarımız ve refahımız için mücadele etmek gerekir.

“Harman Yerinde” şiirinde köylerdeki üretim ve çalışmadan bahsedilmiştir. Peki, büyük şehirlerde hangi üretimlerle ve çalışmalarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayabiliriz?

Cevap: Hizmet sektörü, ticaret, sağlık sektörü, ulaşım sektörü, sanayi, turizm.

Aşağıdaki cümlelerde aynı renkle yazılmış fiillerin ortak özellikleri ne olabilir? Söyleyiniz.

• Geçen hafta akraba ziyaretleri yaptık.
• Sınava gireceğim için odamda soru çözdüm.
• Soğuk su içince kardeşim hastalandı.
• Evden geç çıkınca otobüsü kaçırdım.
• Ona yapmak istediğimiz bütün yardımları reddetti.
• Acıktığım zaman kendime makarna pişirebilirim.
• Başım dönünce düşeyazdım.
• Yanıma çabucak geliver.
• Anlattıklarımı duyunca bakakaldı.
• Ablam sınava girmek için ÖSYM’ye başvurdu.
• Hatasını anlayınca süt dökmüş kediye döndü.

Basit

Türemiş

Birleşik

“Harman Yerinde” şiirinden basit, türemiş, birleşik fiillerin her birine birer örnek bulunuz.

Basit Fiiller:
– yaptık
– çözdüm

Türemiş Fiiller:
– hastalandı
– kaçırdım

Birleşik Fiiller:
– reddetti
– pişirebilirim
– düşeyazdım
– geliver
– bakakaldı
– başvurdu

177. Sayfa

Aşağıda “Harman Yerinde” şiirinin bir dörtlüğü verilmiştir. Şair bu dörtlükteki duygu ve düşüncelerini farklı bir metin türüyle ifade etseydi bu metin türü ne olurdu? Dene bakalım! Farklı bir metin türü seçerek bu dörtlükteki duygu ve düşünceleri yeniden işle!

Temmuzdan düşünmezsek dondurucu günleri
Nasıl yapabiliriz o güzel düğünleri?
Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?
Bu düşünce veriyor çalışkan köylüye hız:

Cevap: Temmuzdan düşünmezsek dondurucu günleri Nasıl yapabiliriz o güzel düğünleri? Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız? Bu düşünce veriyor çalışkan köylüye hız:
Bu metnin türü sohbet olurdu.

Hikâyeyi Tamamlayalım

Aşağıda verilen hikâyeyi “Başarıya ulaşmak için inanç ve çalışma gerekir.” yargısına ulaşacak şekilde tamamlayınız.

KAYIKÇININ KÜREĞİ

Bir kayıkçı varmış. İşi, yolcuları kayığı ile nehrin bir tarafından diğer tarafına geçirmekmiş. Kayığın küreklerinin birinde “inanç”, diğerinde “çalışmak” yazıyormuş. Bu sözleri niçin yazdığını soranlara:

Cevap: Bu kürekler tek başlarına asla bir işe yaramaz.Tıpkı hayatımız gibi. Hayatımızda da bizi başarıya götürecek olan yol çalışmak ve inanmaktır.Önce bir işi başarabileceğimize inanacağız ve o yolda var gücümüzle çalışacağız.Yoksa asla istediklerimizi başaramayız.Bu küreklerden biri olmaz ise nehrin karşısına geçmek nerede ise imkansız olur.Bu nedenle bunları küreklere yazdım.Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 68-69. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

18 Şubat 2019, 18:46

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Adınız gibi kendiniz de güzelsiniz ben bunun sayesinde çok başarılı bir öğrenci oldum

19 Şubat 2019, 21:53

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2684

Abi harika olmus bazı sayfalar öbür sitelerde yok ama burda bütün sayfalar var

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.