Cevap Yaz
07 Aralık 2019, 18:39
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları 270-271-272-273-274-275-276. Sayfa Cevapları 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276. Sayfa  “Patent” Metni Etkinlik Cevapları

270. Sayfa

Buluş sahiplerinin buluşları üzerindeki hakları nasıl korunabilir?

Cevap: Buluşlarının patentini alarak koruyabilirler.

Türk Patent ve Marka Kurumunun görevleri nelerdir?

Cevap:

Kanunlarla koruma altına alınmış sınai mülkiyet haklarının tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmak,Lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmak ve mahkemelerde bilirkişilik yapmak,

Lisans ve devir anlaşmalarını tescil etmek,

Buluşların kullanımını takip etmek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak,

Yurtdışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

Türkiye’yi sınai mülkiyet hakları konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

Yerli patent başvurusunu artırmak için başka hangi çalışmalar yapılabilir? Bu yarışma sizce amacına ulaşır mı?

Cevap: Bu yarışma amcına ulaşabilir.Başka yarışmalar da düzenlenebilir.Katılımların belli zamanlarda değil de her zaman gerçekleşmesini sağlamak gerekir.

Üniversitelerin tüm bölüm ve kademelerinden başvuru yapılabilmesi sizce neyin göstergesidir?

Cevap: Herkese eşit imkan sağlandığını ayrım yapılmadığını göstermektedir.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin?

Cevap: Yeterli görüyorum çünkü insanlar ödül için değil ülkelerine ve insanlara faydalı olmak için fikir üretmekte buluş yapmaktadır.

Siz bu yarışmaya katılsaydınız nasıl bir buluş yapardınız?

Cevap: Nükleer silahları engelleyecek bir sistem geliştirirdim.

271. Sayfa

“Patent” videosunu izleyiniz. Aşağıda belirtilen sürelerde videoyu durdurup, soruları cevaplayarak olayların gelişimiyle ilgili tahminlerde bulununuz.

2 dk 33 sn

Sizce çocuklar patent konusunu arkadaşlarına nasıl anlatabilirler?

Cevap: Kendi düşüncelerini bir çizgi film çekerek ya da video halinde anlatma yoluna gidebilirler.

3 dk 31 sn

Çocuk gazetelere niçin bakıyor olabilir?

Cevap: Gazetelere değil de gazetelerin konulduğu raflara bakmaktadır. Çünkü bu rafların yağmurda kendiliğinden kapanan bir şemsiye haline getirebilirmi diye düşünüyor.

6 dk 36 sn

Tekin’i takip eden adamlar kim olabilir?

Cevap: Tekin’in projesini çalmak isteyenler olabilir.

7 dk 42 sn

Tekin’in elindeki kutuda ne olabilir?

Cevap: Elindeki kutuda yapmış olduğu buluşun bir prototipi olabilir.

10 dk

Sizce taksi şoförü patent konusunu niçin bu kadar merak ediyor?

Cevap: Çünkü Tekin’den önce patenti alarak zengin olmak istiyor olabilir.

11 dk 25 sn

Çocuklara yapılacak olan sürpriz ne olabilir?

Cevap: Çocuklara üzerinde patent kelimesinin harflerinin olduğu birer tişört hediye edilmiştir.

Aşağıda verilen kelimeleri ve anlamlarını okuyunuz. Anlamı doğru verilen kelimelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış verilenlere ise “Y” yazınız. Anlamı yanlış verilen kelimelerin doğru anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak yazınız.

basşvurmak: Bir işin yapılması için bir kimsenin aracılığını istemek.

Cevap: D

yöntem: Yöneltme işi, çekip çevirme, idare.

Cevap: Y

Doğrusu: Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot

uzman: Hiçbir konuda bilgi, görüş ve becerisi olmayan kişi.

Cevap: Y

Doğrusu: Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan.

272. Sayfa

Aşağıda izlediğiniz videoda geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Ben arşivinizi çok sevdim.

Tahminim: Evrak saklama odası
Sözlük anlamı: belgelerin ve belge değeri taşıyan şeylerin saklandığı, korunduğu ve yararlanmaya sunulduğu yer.

Buluşlara ait bilgilerin tescillendikten sonra kamuya sunulması, toplumdaki herkesle paylaşılması yeni buluşların yapılması için çok teşvik edici oluyor.

Tahminim: Onaylama
Sözlük anlamı: bir şeyi resmi olarak kaydetme, kütüğe geçirme.

Çünkü buluşu yapan kişi haklarını devretmiş olabilir.

Tahminim: Başkasının adına haklarını verme.
Sözlük anlamı: devretmek eylemi.

Çocuklar, sloganımızı hatırlıyor musunuz?

Tahminim: Kısa ve anlamlı sözler
Sözlük anlamı: bir düşünceyi yaymak, bir eylemi desteklemek için ortaya atılan, kısa ve çarpıcı söz.

Patent çok özel bir belgedir, buluş sahibinin bütün haklarını korur.

Tahminim: Sahibini onaylama, ürününü onaylama.
Sözlük anlamı: bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belge.273. Sayfa

Aşağıdaki soruları “Patent” videosuna göre cevaplayınız.

1. Çocukların gezmeye gittikleri kurumun adı nedir? Günümüzde bu kurum hangi adı taşıyor?

Cevap: Türk Patent Enstitüsü bugünkü adı ise Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

2. Çocukların enstitüde dikkatlerini çeken buluşlar nelerdir?

Cevap: Su kaynaklarının israfını önleme, enerji kaynaklarını tasarruflu kullanma ve doğanın dengesini koruma ile ilgili buluşlar dikkatlerini çekmiştir.

3. Tekin’in gazete raflarıyla ilgili söyledikleri bakkal sahibinin dikkatini çekiyor mu? Niçin?

Cevap: Çok fazla çekmemiştir. Çünkü Tekin’i başından savmaya çalışmaktadır.

4. Tekin’in yapmayı düşündüğü buluş nedir?

Cevap: Yağmurda otomatik olarak üstü örtülecek gazete rafları üretmek.

5. Nedim, Tekin’e niçin “mucit çocuk” diye sesleniyor?

Cevap: Çünkü Tekin’in daha önce olmayan bir şeyi icat etmek istemesinden dolayı icat edene mucit denmesinden dolayıdır.

6. Nedim’e göre buluş yapmak için ne gerekiyor?

Cevap: Çok çalışmak, araştırmak ve üzerinde uzun süre düşünmek gerekmektedir.

7. Nedim “Etrafımızda o kadar çok buluş var ki yenisini yapmak bence imkânsız. O yüzden de çalışmak bence çok gereksiz.” diyor.

Nedim’in bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?

Cevap: Bence haksız çünkü insan düşüncesinin ucu bucağı yoktur, insan hayal ettiği müddetçe yaşar ve her saniye yepyeni bir şeyi düşünerek önceden var olmuş bir çok şeyi geliştirebilir yeniden icat edebilir.

8. Arkadaşları Tekin’i kurtarmak için ne yapıyorlar? Başarılı oluyorlar mı?

Cevap: Hemen birbirlerine haber ederek toplanarak Tekin’in bu zor zamanında yanında olmuşlardır.

İzlediğiniz metinden verilen aşağıdaki bölümde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Açıklayınız.

Cevap:

Bu bölümde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu: (Örnekleme)
Çünkü: (anlatılan konuyla ilgili bir örnekten hareketle yazı oluşturulmuştur. )

Konu: İcat yapmak ve icat için alınacak patentin önemi.

Ana Fikir: Buluş yapmanın önemi

Aşağıda verilen programın hedef kitlesini işaretleyerek belirleyiniz.

Çizgi filmlerin hedef kitlesi kimlerdir?

Cevap:

273. Sayfa

Peki, izlediğiniz “Patent” adlı videonun hedef kitlesi kimdir? Bu videonun hazırlanma amacı nedir?

Cevap: Öncelik öğrenciler olmak üzere herkes.

274. Sayfa

İzlediğiniz videonun başında verilen “patent” kavramıyla igili bilgiler ile çizgi filmde verilen bilgiler tutarlı mıdır? Yazınız.

Cevap: Tutarlıdır. Çünkü o bilgilere göre videoda olaylar gelişmiştir.

“Patent” adlı videoda izlediklerinizden ve öğrendiklerinizden hareketle patent almanın önemini açıklayınız.

Cevap: Eğer patent alınmazsa yapılan buluşa bir başkası sahip çıkabilir. Bu istenmeyen bir durumdur. Çünkü bütün emekler bir başkasının yararına elden uçup girmiş olabilir. Bundan dolayı bir buluşun veya icatın size ait olduğunu tescil etmeniz yani patentini almanız gerekir.

“Buluşa Doğru” metninde işlenen konu ve örneklerle “Patent” videosundakileri karşılaştırınız.

Buluşa Doğu: Buluşa doğru metninde buluşun ne olduğu anlatılmaktadır.

Patent: Patentin önemi ve gerekliliğinden bahsedilmektedir.

İzlediğiniz videodaki olayları özetleyiniz.

Cevap: Bir grup öğrencinin Türk Patent Enstitüsünü ziyareti sonrasında insanlara patent almanın önemini anlatmak amacıyla çekilecek bir videonun yazılarak çekilmesi, bu videonun kahramanı olan Tekin’in yapmış olduğu buluşa patent alırken başından geçen maceralar ve sonunda hangi yollardan geçerek buluşuna patent aldığı anlatılmaktadır.

275. Sayfa

Aşağıda verilen görselden ve bilgilerden hareketle “Bir buluşun önemli ve başarılı sayılabilmesi için hangi kriterlere uyması gerekmektedir? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Teknik bir sorunun yeni ve yaratıcı bir çözüm getirmesi gerekir. Uygulanabilir ve kullanışlı olması gerekmektedir. tamamen yeni bir cihazın, ürünün, yöntemin veya sürecin yaratılması veya bilinen bir ürünün ya da sürecin sadece geliştirilmesi şeklinde de olabilir.

Buluş nedir?

Patent dilinde bir buluş genellikle teknik bir sorunun yeni ve yaratıcı bir çözümü olarak tanımlanır. Bu tamamen yeni bir cihazın, ürünün, yöntemin veya sürecin yaratılması veya bilinen bir ürünün ya da sürecin sadece geliştirilmesi de olabilir.

Patent nedir?

Bir patent; yeni olan, bir buluş basamağı içeren ve sanayiye uygulanabilir buluşlara devlet tarafından özel bir hak verir.

1971 yılında Birleşik Devletlerde verilen “Kızarmış Patates Kutusu” patenti, ürün patenti için önemli bir örnektir. Önemi, 45 yıl önceki bir buluşun günümüzde de kullanımının sürmesidir. Şekil 2’deki oklar yönünde parmaklarla bastırıldığı zaman alt yüzey içe doğru hareket ederek kilitlenmekte ve düz bir yüzeyde durabilen kutu şekli (Şekil-3 ve Şekil-4) oluşmaktadır.

276. Sayfa

Aşağıda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler ve bunlara TDK tarafından önerilen Türkçe karşılıklar verilmiştir. Bu kelimeler ile bunların doğru karşılıklarını eşleştiriniz.

patent: buluş belgesi
prototip: ilk model
modern: çağdaş
metot: yöntem

Bir patent hikâyesi de siz yazınız. Yazmaya başlamadan önce kullanacağınız anlatım biçimini belirleyiniz. Yukarıdaki etkinlikte belirlediğiniz kelimelere hikâyenizde yer veriniz.

Cevap: Bu etkinlikte kendiniz planlama yapmalısınız.Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı "Okumak Ayrıcalıktır, Herkes Okuyamaz" Etkinlik Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.