Cevap Yaz
30 Ekim 2019, 18:38
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları 86-87-88-89-90-91-92. Sayfa Cevapları7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “Dünyayı Güldüren Adam” Metni Etkinlik Cevapları

86. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Nasrettin Hoca denilince aklınıza gelen ilk şey nedir?Niçin?

Cevap: Fıkradır.Çünkü Nasrettin Hoca fıkralarını hep okurum.Komik eğlenceli ve düşündürücü fıkraları var.

Fıkra anlatmayı ya da dinlemeyi sever misiniz?

Cevap: Çok severim.Özellikle anlatmayı çok severim.İnsanlar anlattığım fıkraya gülünce ben de mutlu oluyorum.

Konuşalım

Aşağıdaki fıkraları okuyunuz. Fıkraların içerikleri ve verilmek istenen mesajları hakkında sınıf arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap: Soldaki fıkrada hoca eşeğine kızmıştır onunla konuşmuştur.Sağdaki fıkrada ise hoca yaşını gizlemek için yalan söylememe bahanesine sığınmıştır.

Okuyalım

“Dünyayı Güldüren Adam” metnini, aşağıda verilen tarih, yer, isim ve ifadelerin ne anlama geldiğini örnekteki gibi not alarak sessiz okuyunuz.

Cevap:

1208: Nasrettin Hoca’nın doğum yılı.
Hortu köyü: Sivrihisar ilçesinin köyü.
Akşehir: Konya’nın ilçesi.
7 Nisan 1906: The Journal (Dı Cörnıl) Molla Nasrettin” adlı derginin ilk sayısı 7 Nisan 1906’da çıkmış
5-10 Temmuz: Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri
Lütfi Ökeşli: Temsili Hoca olan bir sanatçı..
Sivrihisar Medresesi: Hoca’nın bitirdiği medresenin adı.

89. Sayfa

Söz Varlığım

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını “Dünyayı Güldüren Adam” metninin bağlamından hareketle önce tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

89. Sayfa

Atalarımızın Sözleri

Aşağıda, okuduğumuz metinden verilen ifadedeki altı çizili atasözünün anlamını atasözleri ve deyimler sözlüğünden yararlanarak yazınız. Bu atasözünün metne katkısını belirleyiniz.

“Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit.” üslubuyla yöneticilere de birtakım mesajlar iletmeye çalışır.

Cevap: 1) doğrudan doğruya kendisine söylenemeyen düşünce ve uyarıların, o kimsenin çok yakınına söylendiğinde kullanılan bir söz; 2) herhangi birine dolaylı olarak söylenecek uyarı söz konusu olduğunda kullanılan bir söz.
Metni daha anlamlı ve eğlenceli, akıcı kılmıştır.

90. Sayfa

Aşağıda “fıkra” kelimesinin iki ayrı anlamı verilmiştir. Bu kelimenin metinde kullanıldığı anlamı işaretleyiniz, fıkra kelimesini bu anlamıyla bir cümlede kullanınız.

Cevap: Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâyecik.
Cümlem: Nasrettin Hoca fıkraları çok güzel.

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Dünyayı Güldüren Adam” metnine göre cevaplayınız.

1. Nasrettin Hoca ne zaman ve nerede doğmuştur?

Cevap: Miladi takvime göre 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde.

2. Nasrettin Hoca’nın Timur’la konuşması ve aynı anda birkaç yerde görünmesi mümkün müdür? Neden?

Cevap: Mümkün değildir. Timur Hoca’dan yetmiş yıl sonra yaşamıştır.Fakat halk arasında çok sevildiği için dilden dile söylentiler olmuştur.

3. Nasrettin Hoca fıkraları Anadolu halkıyla ilgili neleri anlatmaktadır?

Cevap:Anadolu insanının belli olaylar karşısındaki tutumunu yansıtan düşünce ürünlerini oluşturur.

4. Jelil Memmedkuluzade tarafından çıkarılan derginin adı nedir? İlk sayısı ne zaman çıkmıştır?

Cevap: The Journal (Dı Cörnıl) Molla Nasrettin İlk sayısı 7 Nisan 1906’da çıkmıştır.

Nasrettin Hoca’nın Özellikleri

Okuduğunuz metinden hareketle Nasrettin Hoca’nın kişilik özelliklerini yazınız.

Cevap: Şakacı
Cevap: Zeki
Cevap: Atak
Cevap: Hazır cevap
Cevap: Bilge
Cevap: Açıkgöz
Cevap: Kurnaz“Nasrettin Hoca da Türk anlatı geleneğinde fıkra tipi olmuş ve ün kazanmış kişilerden biridir hatta birincisidir.” cümlesinde geçen “fıkra tipi olmak” ifadesiyle ne anlatılmak istenmiştir?

Cevap: Halkın çok sevmesi ve benimsemesi nedeniyle her fıkra gibi esprili, komik konuları hocaya mal etmesi anlamına gelmektedir.

91. Sayfa

Düşünelim – Yorumlayalım

Nasrettin Hoca’nın fıkralarında vazgeçilmez unsurlar nelerdir? Nasrettin Hoca günümüzde yaşasaydı fıkralarında en çok nelere yer verirdi?

Cevap: Şakacı olması, nükteden olması, zeki ve hazırcevap olması.Günümüzde yaşasaydı en çok teknoloji aletleri ile ilgili konulara yer verirdi.

Metnin Özelliklerini Belirleyelim

Aşağıda verilen özelliklerden metne uygun olanları işaretleyiniz.

Metnin bölümleri alt başlıklarla belirtilmiştir. (X)
Metinde konuşma cümlelerine yer verilmiştir. (X)
Nasrettin Hoca fiziksel özellikleriyle gözümüzde canlandırılmıştır. (X)
Metnin anlatıcısı Nasrettin Hoca’dır. ()
Yazar kişisel görüşlerine yer vermiştir. (X)
Örnekleme yapılmıştır. (X)
Metne çarpıcı bir giriş yapılmıştır. (X)

Öznel mi, Nesnel mi?

Metinden alınan aşağıdaki cümleler nesnel ise cümlelerin başındaki kutucuklara “N”, öznel ise “Ö” yazınız. Kutucuklardaki harfe göre okuduğunuz metinden örnek cümleler bularak yazınız.

Kocaman kavuğunun altındaki pamuk şekeri gibi kaba sakallarıyla gülümserken hayal ederiz onu. (Ö)
Nasrettin Hoca miladi takvime göre 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur. (N)
O, bunları söylerken bazen bilge, açıkgöz, atak, kurnaz; bazen de bilgisiz, vurdumduymaz, utangaç, şaşkın, korkak gibi çelişik niteliklere bürünür. (Ö)
Nasrettin Hoca’nın hayatta olduğu zamanlar birtakım nükteleri yaygınlık kazanmıştır. (N)

Türünü Belirleyelim

“Dünyayı Güldüren Adam” bir biyografi metnidir. Bu metnin biyografi olduğunu hangi gerekçelerle söyleyebilirsiniz? Aşağıya yazınız.

Metin biyografidir çünkü

Cevap: Çünkü Nasrettin Hoca tanıtılmaktadır.
Cevap: Çünkü belge ve kaynak gösterilmiştir.
Cevap: Nasrettin Hoca’nın doğum yeri öğrenim hayatı verilmektedir.

92. Sayfa

Biyografi Yazalım

“Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri”nde temsilî Hoca olan sanatçılardan birisiyle ilgili kısa bir biyografi yazınız. Yazınızda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyerek bir metin taslağı oluşturunuz. Düşünceyi geliştirme yollarını kullanınız, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerinizi destekleyecek kanıtlar sunmaya dikkat ediniz.

Cevap: Erol Günaydın

Erol Günaydın, 16 Nisan 1933 yılında Akçaabat’ta doğmuştur Erol Günaydın 8 yaşındayken; adına şarkı bile yazılan Kiziroğulları lakaplı aileden gelen babası Nakliye işi yapıyordu, çocukların eğitimini bahane ederek, ailesinin hepsini bir kamyonla İstanbul’a getirip, Beşiktaş’ta Alaybey Sokağı’na yerleşirler. Erol Günaydın‘ın ilkokul yılları, Karadeniz şivesini düzeltmekle geçer Sonra bir ahbablarının tavsiyesi ile Galatasaray Lisesi’ne yatılı öğrenci olarak girer.

Erol Günaydın, önce öğretmenlerini hicvettiği küçük gösterileri ile sınıflar arasında turneye çıkar, sonra okulun tiyatro kulübüne girer

Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Fransız ekolüyle gelenekselliği birleştiren sanatçı, ilk defa 1967 yılında “Sinekli Bakkal” filminde Kız Tevfik tipiyle ‘zenne’liği denedi

Günaydın, 1955’te Haldun Dormen Cep Tiyatrosunda “Papaz Kaçtı” adlı oyun ile profesyonel aktörlük hayatına başlamıştır. 1960’da “Yeşil Kurbağalar” adlı ilk sinema filminde oynayan Erol Günaydın, , elli yıllık bir süre içinde çok sayıda filmin ve tiyatro oyununun yanı sıra birçok Tv. Dizisinde de oynamıştır. 2010 yılında Athena (grup) ‘nın Arsız Gönül klibinde de oynamıştır.

Nasreddin Hoca tiplemesi, meddah gösterileri, Ayı Yogi seslendirmesi ve canlandırdığı diğer pek çok karakter günümüzün en tanınan ve kıdemli aktörlerinden biri haline gelmesini sağlamıştır.
Erol Günaydın Kavuklu Hamdi’den İsmail Dümbüllü’lere kadar süren meddahlık geleneğinin son temsilcilerindendir.15 Ekim 2012 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Yazdıktan Sonra

Yazdığınız biyografi çalışmasını anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından gözden geçiriniz ve düzeltiniz. Daha sonra yazılarınızı sınıf veya okul panosunda sergileyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Nasrettin Hoca farklı toplumlarda, şehirlerde, ülkelerde tanınmakta ve sevilmektedir. UNESCO 1996 yılını “Nasrettin Hoca Yılı” olarak ilan etmiştir. Bu gelişmenin Türk kültürü açısından önemi nedir? Duygu ve düşüncelerinizi defterinize yazınız.

Cevap: Nasrettin Hoca’nın gerek fıkraları gerek kişiliği Türk kültürüne mal olmuş ve ülkemizin simgelerinden olmuştur.1996 yılında UNESCO Nasrettin Hoca yılı ilan edilmiş olması ülkemizin tanıtılması ve turizmi açısından oldukça değerli ve önemlidir.Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 68-69. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: lütfi ökeşli, lütfi ökeşli biyografi
28 Kasım 2018, 19:00

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2636

çok güzel teşekür

07 Aralık 2018, 17:40

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2636

Çok teşekkür ederim. Yürekten ellerinize emeğinize yüreğinize sağlık.?

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.