Cevap Yaz
03 Kasım 2019, 12:22
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayınları 93-94-95-96-97-98-99. Sayfa Cevapları7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Sayfa Dersdestek Yayıncılık “Bayrak” Metni Etkinlik Cevapları

BAYRAK

93. Sayfa

Metne Hazırlanalım

Bayrağı olmayan bir devlet olabilir mi?

Cevap: Olamaz.Çünkü her devletin bir bayrağı vardır.Bayrak devletlerin bağımsızlık ve özgürlük simgeleridir.

Bayrağımızın renginin ve üzerindeki ay yıldızın anlamı nedir? Bu konuda neler biliyorsunuz?

Cevap: Bayrağımızın al rengi şehitlerimizin kanını simgelemektedir.Ay İslam dinini yıldız ise Türklüğü simgelemektedir.

Konuşalım

Kendinizi aşağıda belirtilen bayrakların yerine koyunuz. Ne düşünürdünüz, ne hissederdiniz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde bir çocuğun elindeki bayrak olsam: Gururla dalgalanır ve Atatürk’ün biz çocuklara verdiği değer ve önemi hatırlatırdım.

Çanakkale Savaşı’nda bir askerin tuttuğu bayrak olsam: Özgürlük ve vatan için coşku ve şerefle dalgalanırdım.

Türkiye-İngiltere milli maçında taraftarın elindeki bayrak olsam: Coşku ve sevinç içinde sallanırdım.

15 Temmuz Milli İrade Zaferi’ni kutlayan halkın elindeki bayrak olsam: Bu ülkenin bölünmez bir bütün olduğunu, demokrasiden asla vazgeçmeyecek bir milletin elinde olmanın gururunu yaşardım.

Okuyalım

“Bayrak” adlı şiiri öğretmeninizin örnek okuyuşuna dikkat ederek takip ediniz. Daha sonra şiiri söz korusu yöntemiyle noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

95. Sayfa

Söz Varlığım

“Bayrak” şiirinde geçen “destan” kelimesinin anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

Sözlük anlamı: Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk şiiri.

Okuduğunuz şiirde geçen, aşağıda harfleri gizlenmiş kelimeleri anlamlarından ve verilen ipuçlarından yararlanarak kutucuklara yazınız.

Cevap:

95. Sayfa
Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıda verilen soruları “Bayrak” metnine göre cevaplayınız.

1. Şair sizce bu şiiri hangi duygular içerisinde yazmıştır?

Cevap: Vatan, bayrak, millet sevgisi.

2. Şair “Yurda ay yıldızının ışığı yeter.” dizesinde ne anlatmak istemiştir?

Cevap: Bayrağımızın dalgalanması ülkemizin var olması anlamına gelmektedir.

3. Şair şiirin hangi dizelerinde bağımsızlık kavramını vurgulamaktadır?

Cevap:
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Yurda ay yıldızının ışığı yeter
Barışın güvercini, savaşın kartalı.
Yüksek yerlerde açan çiçeğim,
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim,

4. Bayrak niçin bir ülkenin bağımsızlığını temsil eder? Bağımsızlığı temsil eden başka hangi semboller vardır?

Cevap: Bayrak her ülkenin bağımsızlık ve özgürlük sembolüdür.Bağımsızlığı aynı zamanda milli marşlar temsil eder.

5. “Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün / Kızıllığında ısındık.” dizelerinde bayrak neye benzetilmektedir?

Cevap: Güneşe ve ateşe.

Çıkarım Yapalım

“Bayrak” şiirinde abartma içeren ifadelere örnek veriniz.

Cevap:
Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün,
Kızıllığında ısındık.

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar?
Yurda ayyıldızının ışığı yeter
Barışın güvercini, savaşın kartalı.
Sana benim gözümle bakmayanın,
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun,
Yuvasını bozacağım.

Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleyelim

“Bayrak” şiirinin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz.

Şiirin konusu: Bayrak
Şiirin ana duygusu: Bayrak sevgisi

96. Sayfa

Şiiri Açıklayalım

Aşağıdaki kelime gruplarıyla anlatılmak istenenleri metnin içeriğine de atıf yaparak açıklayınız.

1. BÖLÜM

Beyaz ve kızıl süs: Bayrağımızın rengi
Son örtü: Şehitler gömülmeden önce tabuta Türk bayrağının sarılması.
Açıklama: Benzetme yapılmıştır.

2. BÖLÜM

Sana benim gözümle bakmayanın: Sevmeyen ve düşmanca olan
Seni selamlamadan uçan kuşun:Bayrağa gereken değeri vermeyen
Açıklama: Karşısında Türk Milletini bulacağı şair üzerinden anlatılmıştır.

3. BÖLÜM

Gölgende bana da, bana da yer ver: Beni de koru
Açıklama: Bayrağın dalgalanması insanlara cesaret ve güç verir.

4. BÖLÜM

Karlı dağlar: Vatanın her köşesi
Kızıllığında ısındık: Güneş ve ateş gibi ısıtması
Gölgene sığındık: Bizi korudun
Açıklama: Bayrak varsa vatan var ve güvende oluruz.5. BÖLÜM

Süzgün rüzgârlar: Durulmuş, fırtınaları atlatmış
Yüksek yerlerde açan çiçek: Çok değerli nadide
Açıklama: Ülkemiz her türlü badireleri atlatmış ve bayrağımız dalgalanmaya devam ediyor.

6. BÖLÜM

Tercihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Bayrak her şeyimizdir.
Açıklama: Bayrak olmadan vatan, millet, kültür, tarih anlamsız kalır.

97. Sayfa

Karşılaştıralım – Yorumlayalım

İstiklâl Marşı” ve “Bayrak” şiirine ait verilen bölümlerdeki bakış açısını ve mesajları karşılaştırarak yorumlayınız.

İSTİKLÂL MARŞI

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Cevap: Bayrak uğruna dökülen tüm kanların helal olduğu, vatan için bayrak için için nice şehitler verildiği, ve buna bağlı olarak özgürlük hakkının elde edildiği vurgulanmaktadır.

BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü;
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü;
Işık ışık, dalga dalga bayrağım;
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Cevap: Bayrak ülkemizin simgesidir.Yeri gelir şehide, yeri gelir düğünde ama en önemlisi bayrak uğruna her zaman mücadele edeceğimizi ve onu dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağımızı anlatmaktadır.

Düşünelim – Söyleyelim

Bayrağın milli kültürde temsil ettiği kavramlar nelerdir? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap: Bağımsızlık, dil, din, gelenek ve görenekler.

Bayrağa saygı göstermek amacıyla yapılan davranışlar nelerdir? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap: Selam vermek, öpüp alna koymak, yerden kaldırmak, kirlenenleri yenileri ile değiştirmek.

98. Sayfa

Okuyalım – Yorumlayalım

Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir anekdot verilmiştir. Bu anekdottan hareketle bayrağın bir ulus için anlamını ve önemini yorumlayınız.

BAYRAK ÇİĞNENMEZ

Atatürk İzmir’in kurtuluşunda halkın coşkun gösterileri arasında kalacağı evin önüne gelip de kapının önüne serilmiş bayrağı görünce durdu. Bu, ipekten kocaman bir Yunan bayrağı idi. Üzerine basılarak geçilecek bir yol halısı gibi serilmişti. Kapıdaki kalabalık halk yalvarıyordu: Buyurunuz, geçiniz. Bizim öcümüzü alınız! Yunan kralı, bu evlerden içeri, bizim bayrağımıza basarak girmişti. Siz lütfedin. Bu karşılıkla o lekeyi silin! Burası sizin şehrinizdir. Bu ev sizin evinizdir. Bu halk sizindir.Atatürk, o yerde serili bayrağın önünde, bulunduğu noktada kaldı. Çevresindekilere tatlılıkla baktı: O, geçmişte hata etmiş. Bir ulusun bağımsızlık simgesi olan bayrak çiğnenmez. Ben onun yanlısını tekrar edemem. Bayrağı yerden kaldırttı, bembeyaz mermerlere basarak içeri girdi.

Cevap: Nasıl ki bizim bayrağımız değerli ve bağımsızlığımızın sembolü ise başka ülkelerin de bayrakları kendilerine öyle değerlidir.Bayrak sadece bir bez değildir.Bayrak ülkeleri temsil eder.Bayrağa basmak o ülkeye yapılabilecek en büyük hakarettir.

Söz Sanatlarını Bulalım

“Bayrak” adlı şiirden verilen aşağıdaki bölümlerde hangi söz sanatları bulunmaktadır? Eşleştiriniz.

a. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü;
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü;

b. Senin altında doğdum,
Senin altında öleceğim.

c. Yeryüzünde yer beğen
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

Kişileştirme: ( c)
Karşıtlık: (b)
Benzetme: (a)

99. Sayfa

Hikâye Tamamlayalım

Aşağıda serim ve düğüm bölümlerinden oluşan, sonuç bölümünü sizin tamamlayacağınız bir hikâye verilmiştir. Yazmaya başlamadan önce hikâyeyi hangi ana fikir bağlamında sonlandıracağınızı planlayınız.

BAYRAĞIMIZIN ALTINDA

Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri Hatice Nine’nin yüzüdür. Salihli’de nasılsa yangın harabeleri ortasında yanmamış beş on evden birindeydim. Halk bir türlü kâbusun geçtiğine inanamıyor, bir türlü uyuyamıyordu. Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor, hep çocuklar gibi koşuyorlardı. Ortalık ağarıyor, hâlâ kadınlar gelip gidiyor, hâlâ birbirimizin boynuna sarılıp koklaşıyor, hâlâ geçen günleri konuşuyorduk. Ve Hatice Nine en son gelenlerdendi. Ben artık yatağıma uzanmıştım. Ev sahibesi ile çıktı, o da geldi ve boynuma sarıldı… Yanıma gelmek için birkaç defa duvara dayanmıştı. Ama değerli esmer bir kösele gibi buruşuk yüzünde, ihtiyar siyah gözlerinde muradına ermiş bir ruhun huzuru ve olgunluğu vardı.

Nine senin evin yandı mı? Hey e oğul, ben beş defa göçmen oldum, beş defa evim yandı. Ben Üsküp’ten beri beş defa düşman bayrağından bizim bayrağa kaçtım. Bunlardan önceki gün ümidimi kesince bir tek oğlumu aldım, size, bizim bayrağa kaçtım. Bayrağımızı çok mu seversin nine? Birdenbire buruşuk yüzü üzerinden bir gözyaşı seli aktı, kurumuş ellerini kaldırdı, avuçlarında hayal ettiği aziz bir şeyi öptü. Sevmek ne demek oğul? Ben elli senedir onu kovalıyorum. Dünyada oğlumdan başka dikili ağacım kalmadı. Bayrağımız nereden çıktıysa ben de oradan çıktım. Her gün buradan kaçıp size gelmek istiyordum. Her gün burada ölüverirsem, mezarım yabancı bayrak altında kalırsa diye çıldırıyordum. Ama Yunanlılar bırakmıyorlar, öteye kaçmak için bizim de ne atımız ne arabamız vardı.
Halide Edip ADIVAR

Cevap: Artık kaçmak yok saldırmak var.Bu topraklar için nice şehitler verilmiş, gerekirse bizlerde vatan için şehit oluruz.Sen hiç merak etme Hatice Nine sen bu bayrağın altında ölecek ve vatanına gömüleceksin.Bu sözler Nineyi çok mutlu etmişti.

Ana Fikir Cümlem: Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır.Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe 68-69. Sayfa Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.