Cevap Yaz
26 Eylül 2019, 14:52
Yuri
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57-58-59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları2020-2021 Öğretim Yılı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 2. Tema MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 “Atatürk ve Müzik” Metni Etkinlik Cevapları

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 52. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?
CEVAP: Resim sanatını seçerdim. Çünkü resim sanatında renkler ve şekiller vardır. Renkler ve şekillerle çok şey anlatılabilir.

2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?

CEVAP: Sanatçı yaptığı sanatla topluma ışık tutar, yönlendirir. Aynı zamanda sanat insanların estetik algısının gelişmesini ve geniş bir düşünce dünyasına sahip olmasını sağlar. Atatürk de bu nedenlerden dolayı sanata önem vermiş olabilir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 56. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

 • DAMGA VURMAK: İz bırakmak.
 • EVRENSEL: Bütün insanlığı ilgilendiren.
 • TASDİKLEMEK: Onaylamak.
 • İHTİMAM: Özen.
 • FASIL: Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.
 • AMATÖR: Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan.
 • MALUM: Bilinen, belli.
 • İŞTİRAK ETMEK: Katılmak.
 • NEZDİNDE: Yanında, huzurunda, gözetiminde.
 • NABIZ YOKLAMAK: Niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak.
 • ENTERESAN: İlgi çekici, ilginç.
 • İCRA ETMEK: Yapmak.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 57. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

“Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?

CEVAP: Klasik Türk müziğinin evrensel boyutlarda bir müzik türü hâline gelebilmesi ve çok sesli müziğin Türk halkına benimsetilmesidir

2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?

CEVAP: Etkili olan Mantesquieu’dur. Montesquieu “Kanunların Ruhu” adlı eserinin bir yerinde, müzikte yapılacak en küçük bir değişikliğin devletin yapısında da değişiklik yapılmasını gerektirdiğini söylemektedir.
3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?

CEVAP: Atatürk’ün Harp Akademisi’nde arkadaşlarıyla yaptığı fasıllar müzik bilgisine sahip olmasında etkili olmuştur.

4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?

CEVAP: En sevdiği türküler arasında, “Aliş’imin Kaşları Kare, Atladım Bahçeye Girdim, Ayağına Giymiş Sedef Nalini, Bülbülüm, Dağlar Dağlar, Gide Gide Yarelerin Derildi, Köşküm Var Deryaya Karşı, Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar, Manastır, Şahane Gözler, Yemenimin Uçları, Zeynep” gibi türküler yer almıştır.

5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.
CEVAP: O,ilk adımını müzik eğitimi ve bu eğitimi veren kurumların oluşturulması şeklinde belirlemiştir. Nitekim verilen uğraşlar sonuçsuz kalmamış ve hareket 1934’te Ankara’da bir konservatuvarın oluşturulmasıyla hız kazanmıştır. Yurt dışında müzik eğitimlerini tamamlayarak dönen gençlerle tanışmış ve onlara akşam yemeklerinde yer vermiştir. Batı’dan getirilen müzik kültürünü ayrıntılarına kadar öğrenmek istemiştir. Yerli ve yabancı kişilerle görüşmeye, tartışmaya, önem vermiştir.

6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?

CEVAP: Sanat sokakları yapardım. İnsanlar bu sokaklardan geçerken etraftaki resimleri inceler, müzisyenlerin çaldığı müzikleri dinlerdi. Böylece sanatı merak ederlerdi. Her yaştan insanın gelebileceği sanat okulları açardım. Böylece her insan kendini geliştirmek için hevesli olurdu.

3. ETKİNLİKa) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.

3. ETKİNLİK
b) Okuduğunuz metnin türü: Makale

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 58. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız.

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” —>Bilimin Önemi
“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.” —>Millet Sevgisi

“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.” —> Eğitimin Önemi

“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.” —>Gençliğe Güven

“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır.” —>İleri Görüşlülük
“Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat bir sanatkâr olamazsınız.” —>Sanatın Önemi

5. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.

Sunumun konusu nedir? Atatürk’ün Türk Dili Üzerine Yaptığı Çalışmalar
Sunumun mesajı ne olacak? Atatürk Türk diline önem vermiştir.
Sunumu kimlere yapacaksınız? Arkadaşlarım ile
Sunumu nerede yapacaksınız? Sınıfımızda
Sunum için hangi araçları (etkileşimli tahta, projeksiyon, ses kayıt cihazı, fotoğraflar vb.) kullanacaksınız? Projeksiyon, çeşitli kartpostallar
Sunum için hangi bilgi kaynaklarından (kitap, internet vb.) yararlanacaksınız? Kitap, dergi, internet, belgesel

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 59. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 59. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki matematik ve geometri terimlerini dilimize Atatürk kazandırmışır. Bu sözcükleri inceleyiniz.

b) “Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”
Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.

 • perspektif —–> bakış açısı
 • objektif ——-> nesnel
 • trend ———-> eğilim

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.
CEVAP: Anzak askerlerinin çarpıştıkları yerlerde su yoktu. Türk cephesi ise su bakımından çok iyi durumda idi. Türk hatlarının gerisinden tenekelerini su doldurup katırla cepheye hareket eden saka (su taşıyıcı)lar yollarını şaşırınca kendilerini iki Anzak erinin karşısında buldular. Bu iki er, susuzluktan, karşılarında su dolu tenekeleri görünce tüfeklerini yere bırakarak hemen koşup su içmeye başladılar. Bu fırsattan yararlanan Türk eri, düşman erlerinin tüfeklerini aldı ve kendilerini de önüne katıp komutanına götürdü. Bu er, Kuzey Cephesi Komutanı Esat Paşanın huzuruna çıkarıldığında ‘’Komutanım ben bu adamlara su verdim, kana kana içtiler’’ şeklinde konuştu. Türk askerlerinin düşmanın bile susuzluktan ölmesini razı olmayışından çok memnun kalan ve duygulanan Esat Paşa, erin sırtını sıvazlayıp kendisine bol bahşiş verdirtti.

• Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız.

CEVAP:Çanakkale Savaşı, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacaktır. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya savaş tarihi, Çanakkale’de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 216-217. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: 8 sinif turkce sayfa 56
10 Ekim 2019, 20:14

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2679

çok teşekkürler çok güzel olmuş her zaman 1 numara diriliş

21 Ekim 2019, 17:32

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2679

Konular için çok teşekkür ederim

24 Ekim 2019, 20:56

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2679

Çok teşekkürler çok güzel olmuş her zamanki gibi

10 Kasım 2019, 15:48

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2679

Cook guzel olmis valla beni kurtardini yoksa -50 alcaktim cook tsk ederim hep 1 numarasiniz???

01 Kasım 2020, 16:58

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2679

Çok yardımcı oluyor teşekkür ediyoruz

08 Kasım 2020, 21:32

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2679

İlk kez bu siteden yapıyorum ve çok güzel 59. Sayfada 6. etkinlikte kelimelerin altı bile çizilmiş😊

17 Kasım 2020, 13:32

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2679

diriliş her zamam 1 numarada bence cok teşekürler☺

18 Kasım 2020, 22:49

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2679

Ödevler için bundan sonra diriliş başvuracağım yeteneklerinizi için teşekkür ederim saolun 😊😊

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Cevap Yaz
DirilişYasal Uyarı
Site İsmi: Diriliş
Forum diriliş Diriliş | Diriliş Forumu
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.