25 Aralık 2023, 13:13
Mehmet Akif
Yönetici

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 173-174-175-176-177. Sayfa Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 173-174-175-176-177 MEB Yayınları

5. Ünite Aydınlatma Ve Ses Teknolojileri: Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Ortamı yeteri kadar aydınlatan, olabildiğince az enerji tüketen ve göz sağlığını koruyacak şekilde yapılan aydınlatmaya denir.
2. Doktorlar tarafından akciğerler ve kalp başta olmak üzere vücutta üretilen düşük şiddetteki seslerin işitilebilmesi için kullanılan teknolojik bir araçtır.
3. İnsanların çam ağacı reçinesini bir sopanın ucuna sürerek ürettiği aydınlatma aracıdır.
4. Taş ve kilden yapılan kapların içlerine hayvansal veya bitkisel yağların koyulmasıyla üretilen aydınlatma aracıdır.
5. Bağlı olduğu hoparlör ile sesin şiddetinin artmasını ve sesin uzak mesafelere ulaşmasını sağlayan teknolojik araçlardan biridir.
6. Doğal dengeyi bozan kirlilik çeşitlerindendir.
7. Thomas Edison’ın icadı olan, sesin kaydedilmesini ve kaydedilen sesin tekrar dinlenmesini sağlayan ses kayıt teknolojisi ürünüdür.

Cevap:4. Sınıf Fen Bilimleri 173. Sayfa Cevapları MEB


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

Cevap:1. (D) İnsanlar, çok eski zamanlardan beri Güneş’i ışık kaynağı olarak kullanmışlardır.

2. (Y) Kandil, gaz lambasından daha sonra icat edilmiştir.

Kandil, gaz lambasından daha önce icat edilmiştir.

3. (Y) Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazların ekran ışıkları göz sağlığı açısından çok parlak kullanılmalıdır.Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazların ekran ışıkları göz sağlığı açısından çok parlak kullanılmalıdır.

4. (D) Işık kirliliği, yumurtadan çıkan yavru deniz kaplumbağaları için büyük bir tehlikedir.

5. (Y) Kent merkezinde görülebilen gök cisimleri kırsal bölgelerde görülebilenlerden daha fazladır.

Kırsal bölgelerde görülebilen gök cisimleri daha fazladır.6. (Y) Sokak aydınlatmalarında ışık, gökyüzüne doğru yöneltilmelidir.

Sokak aydınlatmalarında ışık, aydınlatılacak alana doğru yöneltilmelidir.

7. (Y) Edison telsizi ve radyoyu icat etmiştir.

Guglielmo Marconi telsizi ve radyoyu icat etmiştir8. (Y) Hoparlör sesi kaydeden teknolojik araçlardandır.

Hoparlör sesin şiddetini değiştiren teknolojik araçlardandır.

9. (D) Ses kaynağından çıkan sesin güçlü ya da güçsüz olması sesin şiddetini belirler.

10. (D) Canlı yaşamını olumsuz etkileyen, iş verimliliğini düşüren, çevrenin doğal dengesini bozan seslere ses kirliliği denir.11. (D) İşitme cihazı, işitme problemi yaşayan bireyler için üretilmiş bir ses teknolojisi aracıdır.

12. (Y) Ders çalışırken ışığın geldiği yön önemli değildir.

Ders çalışırken ışığın geldiği yön önemlidir.

13. (D) Motorlu taşıtların çıkardığı motor sesi kirliliğe sebep olur.
4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları MEB Yayınları

Cümlelerdeki boşlukları, verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

Cevap:

Thomas Edison ampulü icat etmiştir.

Ateşin keşfedilmesinden sonra meşale üretilmiştir.Bulunduğunuz ortamları yeteri kadar aydınlatan, olabildiğince az enerji tüketen ve göz sağlığını koruyacak şekilde yapılan aydınlatmaya uygun aydınlatma denir.

Işığın yanlış yerde, miktarda, yönde ve zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir.

Gece aydınlatmalarında harekete duyarlı aydınlatma araçları ve zamanlayıcılar kullanılmalıdır.

Işık kirliliği göz sağlığını bozar.Alexandr Graham Bell telefonu icat etmiştir.

Sesin uzak mesafelere ulaşmasını sağlayan megafon sesin şiddetini değiştirmeye yarayan teknolojik araçlardandır.

Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.

Ses kirliliği işitme kaybına sebep olabilir.


Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Eski çağlarda insanlar aydınlatma için sadece güneş ışığından faydalanmaktaydı. Ateşin bulunmasıyla insanların artık geceleri de ışıktan faydalanmaları sağlanmış oldu. Ardından meşaleler, kandiller, gaz lambaları derken yeni buluşlar sayesinde elektrikle çalışan akkor flamanlı lambalar ortaya çıktı. İlerleyen teknolojiyle birlikte daha fazla alanı aydınlatabilen floresan lambaların, sonrasında ise günümüzde yaygın olarak kullanılan led lambaların kullanımı yaygınlaştı.
Buna göre aydınlatma araçlarındaki değişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) İlk kullanılan aydınlatma araçlarında alevin ışığından faydalanılmıştır,
B) Gaz lambalarından sonra gelen aydınlatma araçlarının üretilmesi daha zordur.
C) Günümüzde kullanılan aydınlatma araçları akkor flamanlıdır.
D) Elektrikle çalışan aydınlatmalar daha kapsamlı aydınlatma sağlar.

Cevap: C


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları MEB Yayınları

2. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı özellikte bir cihazdır?

4. Sınıf Fen Bilimleri 176. Sayfa Cevapları MEB

Cevap: A


3. Aşağıda ses kirliliğine neden olan örnekler verilmiştir.
I. Trafikte gerektiğinde korna kullanılması kazaları engeller.
II. Öğrenciler gürültülü ortamlarda odaklanamadıkları için dersi anlayamazlar.
III. Şiddetli ses, strese sebep olarak kan basıncını arttırır.

İfadelerden hangileri ses kirliliğinin olumsuz etkilerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

Cevap: D


4. Görseldeki teknolojik araçla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Taşınabilir bellekler sesin şiddetini arttıran cihazlardır.
B) Gramofon, kasetçalar gibi araçlarla benzer özellik göstermektedir.
C) Sesin ve görüntünün birlikte kaydedilmesi ilk bu araçla mümkün olmuştur.
D) Sesler, günümüzde daha küçük alanlarda depolanabilmektedir.

Cevap: D


5. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sebep olduğu sorunlardan değildir?

A) Uyku düzenini bozarak insanların çalışma verimini düşürebilir.
B) Doğal ışık kaynaklarının tükenmesine sebep olur.
C) Gökyüzü gözlemlerinin yapılmasını engelleyebilir.
D) Deniz kaplumbağalarının yön bulmalarını engelleyebilir.

Cevap: B


6. Aşağıdakilerden hangisi uygun aydınlatmanın önemli olduğu durumlar arasında yer almaz?

A) Kitap okurken ışığın gelme yönünün ayarlanabildiği lambaların kullanılması
B) Araba farlarının gece yolculuğunda doğru ayarlanması
C) Ameliyathane gibi alanların güçlü ışıkla aydınlatılması
D) Binaların dış cephelerinin ve sokak lambalarının birçok ampulle aydınlatılması

Cevap: D


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları

7. Enerji Tasarrufu Haftasında bir proje hazırlayacak olan Mert ve arkadaşları okullarında çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Ulaştıkları sonuçlara göre çözüm önerileri hazırlayan öğrencilerin listesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması uygun değildir?

A) Okul koridorlarında bulunan lambaları sensörlü olanlarla değiştirilmesi.
B) Okulu güzelleştirmek için okul bahçesindeki lambaların sayısının arttırılması.
C) Sınıflarda kullanılan perdelerin açık renkli olanlarla değiştirilmesi.
D) Okuldaki ampullerin tasarruflu olanlarla değiştirilmesi.

Cevap: B


8. Tabloda verilen ifadelerden ses kirliliğine neden olanlar boyandığında hangi seçenekteki şekle ulaşılır?

Cevap: C


9. Mersin Bozyazı’da Tarçın isimli deniz kaplumbağası 120 yumurta bıraktı. Bu olay civarda oturanlar arasında duyuldu ve yuva hayvan severler tarafından koruma altına alındı. 46 gün sonra yavruların birer ikişer yuvadan çıktıkları ancak deniz yerine yakındaki ışıklara yöneldikleri görüldü.

Metinde ortaya çıkan soruna benzer bir durum aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Sahildeki aydınlatmalar yüzünden balıkların yumurtlama döngüsünün bozulması.
B) İnsanların gece yolculuğu yapabilmesi için yol kenarı aydınlatmalarının kullanılması.
C) Fazla aydınlatılmış ortamlar yüzünden insanlarda göz yorgunluğunun oluşması.
D) Dikey aydınlatmalar yüzünden gökyüzü gözlemlerinin yapılamaması.

Cevap: A


10. Tabloda iki farklı aydınlatma aracına ait özellikler verilmiştir. Özellikleri verilen aydınlatma araçları hangi seçenekte doğru gösterilmiştir?

A) Mum Led lamba
B) Floresan lamba Gaz lambası
C) Meşale Kandil
D) Halojen lamba Ateş

Cevap: B

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 172. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.