13 Aralık 2022, 23:59
Donatello
Yönetici

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi 100-101-102-103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi 100. Sayfa Cevapları

YAPALIM ÖĞRENELİM

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. ( D ) Aynı yurtta yaşayan ve ortak değerlere sahip olan insanlara yurttaş denir.
2. ( D ) Bir yerin yurt olabilmesi için ortak değer ve kültüre de ihtiyaç duyulur.
3. ( Y ) Sivil toplum kuruluşlarına katılmak her yurttaş için zorunluluktur.
4. ( D ) Devlet yurttaşlarının güvenliğini sağlamakla görevlidir.
5. ( D ) Oy kullanmak yurttaşlık sorumluluklarımızdan biridir.
6. ( D ) Aktif yurttaş, toplumdaki sorunlara karşı duyarlıdır.
7. ( D ) Birlikte yaşarken farklı fikirlere saygı duymalıyız.
8. ( D ) Aktif yurttaş kurallara uyar.
9. ( Y ) Seçimlere katılmak yurttaşlık sorumluluklarımızdandır.
10. ( D ) Devlet pek çok alanda yurttaşlarına hizmet götürmekle sorumludur.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.duyarlı olmak – dayanışma – iletişim – devlet – sivil toplum

1. Diğer insanlarla bir arada yaşarken birbirimizle ……….iletişim……….. içinde olmalıyız.
2. TEMA, TEV, Kızılay önemli ……..sivil toplum……….. kuruluşlarındandır.
3. Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla ………devlet……… tarafından kurulan kurumlar kamu kurumlarıdır.
4. Etrafımızda yaşanan olaylara karşı ……….duyarlı olmak…….. ve hakkımızı aramak aktif yurttaşlık sorumluluklarımızdandır.
5. Birlikte yaşamayı kolaylaştıran unsurların başında …….dayanışma….. gelir.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi 101. Sayfa Cevapları

C. Verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.1. İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumdur?

A) Devlet
B) Sivil toplum kuruluşları
C) Mülteci
D) Haymatlos

Cevap: A2. Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir?

A) Aktif yurttaş çevresine karşı duyarlıdır.
B) Aktif yurttaş sorumluluklarını yerine getirir.
C) Aktif yurttaş toplumda kural koyucudur.
D) Aktif yurttaş haksızlığa uğradığında hakkını arar.

Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir?A) Toplumun huzur ve refahını sağlamak
B) Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak
C) Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak
D) Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak

Cevap: D

4.Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarındandır?

A) Adaleti sağlamak
B) Seyahat etmek
C) Vergi vermek
D) Güvenliği sağlamakCevap: C

5. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur?

A) Millî Eğitim Bakanlığı
B) Sağlık Bakanlığı
C) Mehmetçik Vakfı
D) Ekonomi Bakanlığı

Cevap: C6. İnsanların barış içinde, ortak kültür ve değerlerle yaşadıkları toprak parçası yurt olarak tanımlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yurt için gerekli değildir?

A) İnsanlar arasında kültür birliğinin olması
B) Birlikte ve barış içinde yaşaması
C) Herkesin aktif yurttaş olması
D) Üzerinde yaşanılan bir toprak parçası olması

Cevap: C
4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi 102. Sayfa Cevapları

D. Aşağıdaki metinden birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız.

1. Rol paylaşımında bulunarak (anlatıcı, Kibirli Lalu ve diğer çiçekler) “Kibirli Lalu” metnini canlandırınız.

Cevap: Bu etkinliği öğretmen rehberliğinde yapmalısınız.

2. Birlik ve beraberliğin önemini Kibirli Lalu hikâyesinden yola çıkarak anlatınız.Cevap: Birlik ve beraberlik toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Tek başına yapamadığımız her görevi birlik ve beraberlik ile yaparız. Bir olmak bizi daha güçlü yapar. Sorunlarımızı çözmemiz ve engelleri aşmamız kolaylaşır.


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi 103. Sayfa Cevapları

E. Birlikte yaşamanın önemini anlatan bir resim hazırlayınız.

 Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.