24 Temmuz 2021, 09:33
murat
Yönetici

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları ATA Yayınları


4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 Cevapları.


 

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 46, 47, 48 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 70, 71, 72 Cevapları4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 117, 118, 119, 120 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 158, 159 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 178, 179 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları


4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

İçindekiler

Lila renkli yazılar cevaplardır.

1. Bir matbaada, 75 248 adet kitap basıldı. Matbaada basılan kitap sayısının kaç basamaklı bir doğal sayı olduğunu belirleyiniz. Doğal sayının okunuşunu yazınız.

Cevap: 5 Basamaklı bir doğal sayıdır.Okunuşu ise : Yetmişbeşbin ikiyüzkırksekiz.

2. Kutucuklarda bazı doğal sayılar verilmiştir. Altı basamaklı doğal sayıların bulunduğu kutucukları boyayınız.

Cevap:

Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

3. Engin Bey, beğendiği televizyonu aldı ve satıcıya ödeme yaptı. Yandaki görsele göre Engin Bey’in, satıcıya ödediği paranın kaç basamaklı olduğunu belirleyiniz. Sayının okunuşunu yazınız.

Cevap: 3250 TL Dört basamaklı bir sayı. Okunuşu: Üçbinikiyüz elli TL.

4. Okunuşları verilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.

Cevap: 
a) Elli bin iki: ……50002………….         b) Üç yüz on üç bin iki yüz dört: …313204………..
c) Dokuz bin üç yüz kırk iki: ..9342………….. ç) Beş yüz bin: …….500000……………
d) Altmış üç bin sekiz yüz elli bir: ..63851…….. e) İki bin altı yüz on sekiz: ……2618………………
f) Yirmi yedi bin altmış iki: …27062……………. g) Altı yüz sekiz bin iki yüz bir: …608201…………..

5. Doğal sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

a) 1386 : …Binüçyüzseksenaltı……………………………….. b) 5603 : …Beşbinaltıyüzüç………………………………..
………………………………….. …………………………………..
c) 86 312 : …Seksenaltıbinüçyüzoniki……………………………….. ç) 50 867 : …..Ellibinsekizyüzaltmışyedi………………………………
………………………………….. …………………………………..
d) 500 269: ..Beşyüzbinikiyüzaltmışdokuz………………………………… e) 128 040: ……Yüzyirmisekizbinkırk……………………………..
………………………………….. …………………………………..

 4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

1. Aşağıda, bazı yüzer ve biner saymalar verilmiştir. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

Cevap:

Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları

Bir mağazada, her ay 1000 toka satılıyor. Mağazada 8 ay boyunca satılan aylık toka sayısının toplamını, biner ileriye doğru sayarak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:1000-2000-3000-4000-5000-6000-7000-8000

3. Bir fabrikada, önceden 3700 bisiklet üretilmişti. Fabrikada her gün 100 bisiklet daha üretildiğine göre 1 hafta boyunca, her günün sonunda fabrikada üretilen toplam bisiklet sayılarını, yüzer ileriye doğru sayarak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 3700-3800-3900-4000-4100-4200-4300-4400

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

1. Verilen basamak tablolarını tamamlayınız.

Cevap:

 

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

2. Belirtilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.
a) Binler bölüğünde 602, birler bölüğünde 18 olan altı basamaklı doğal sayı:
..602 018……………….
b) Yüzler basamağındaki rakamının basamak değeri 700, on binler basamağında
9 rakamı olan beş basamaklı en küçük doğal sayı: …….90700…………..
c) Binler basamağındaki rakamının basamak değeri 8000, birler bölüğünde 562
sayısı olan dört basamaklı doğal sayı: …8562………………

Erdinç Bey, kendisine ait turizm şirketinden geçen yıl 75 900 TL kazanç elde etti. Erdinç Bey’in geçen yıl elde ettiği kazancın bölüklerini, basamaklarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirleyiniz.

Cevap: 70000+5000+900

Binler bölüğü: 70000+ 5000

Birler bölüğü: 9 0 0

Verilen çözümlemelerdeki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

6344 = (6 x 1000) + (..3…. x 100) + (4 x .10…..) + (.4….. x 1)
18 007 = (1 x 10 000) + (..8…. x 1000) + (7 x ..1….)
146 402 = (1 x 100 000) + (4 x 10 000) + (6 x .1000…..) + (..4…. x 100) + (2 x 1)
4028 = (4 x 1000) + (…2… x 10) + (8 x …1…)

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

1. Serpil bu hafta 8633 saniye boyunca ödevlerini kontrol etti. Serpil’in ödevlerini kontrol ettiği süreyi, saniye biriminde en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız. (Çözümü defeterinize yapınız.)

Cevap: En yakın onluk: 8630 En yakın yüzlük: 8600

2. Verilen doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

a) 6328 …6330……………. b) 997 ……..1000……….. c) 1941 ……..1940………..
ç) 4645 ….4650…………… d) 7762 …….7760………… e) 2613 …..2610…………..
f) 874 …..870………….. g) 5736 …..5740………….. ğ) 3719 ………3720……….

3. Verilen doğal sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayıları noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

a) 8209 ….8200…………… b) 7650 …..7700…………. c) 1748 ……..1700………..
ç) 6372 …6400……………. d) 5519 …..5500………….. e) 4337 ……4300………….
f) 2797 ….2800…………… g) 763 ……800…………. ğ) 9602 ……..9600………..

4. Şemadaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?

Cevap: Yanlış 4. çıkış

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

1. Selma Hanım, Melek Hanım, Kemal Bey ve Osman Bey, şirketlerinin yıllık kazançlarını hesapladılar. Selma Hanım, yıllık kazancının 86 340 TL, Melek Hanım 675 000 TL, Kemal Bey 240 000 TL ve Osman Bey 512 000 TL olduğunu gördü.
Hesaplanan yıllık kazançları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Cevap: 675 000 > 512 000 > 240 000> 86 340

2. Sıralamalar doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:
D-a) 286 128 > 104 340 > 98 999
Y- b) 1918 < 25 348 < 8640 < 198 610
Y- c) 521 412 > 58 408 > 90 000 > 318
D- ç) 52 063 < 98 613 < 128 440 < 600 000

3. Verilen doğal sayıları, küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

Cevap:

a) 328 440, 56 400, 912 325, 6612, 824
….824………… < ….6612………… < ….56 400………… < ..328 440………….. < …912 325………….
b) 990 099, 999 000, 99 090, 99 999, 9909
…9909…………. < …99 090…………. < …99 999………… < ….990 099………… < ….999 000…………
c) 712, 808 610, 1986, 138 246, 2093
…712…………. < …1986…………. < …2093………… < ..138 246………….. < ….808 610…………
ç) 100 248, 19 613, 86 326, 24 640, 962 307
19 613……………. < …24 640 …………. < …86 326…………. < ..100 248………….. < ….962 307…………

4.  42 603 < 348 410 < 326 300 < 186 240 < 960 007

Yukarıdaki sıralamada hangi iki doğal sayının yerleri değiştirildiğinde sıralama doğru olur?

Cevap: 186 240 ile 348 410 yer değişince sıralama doğru olur.

 4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

1. Verilen sayı örüntülerinin kurallarını açıklayınız.

Cevap:

a- 10’lu artan örüntü

b- 3’erli artan örüntü

c- 20’şerli eksilen örüntü

ç- 20’şerli artan örüntü

d- 4’erli eksilen örüntü

2. Kareli alanda, azalan bir sayı örüntüsü oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayı örüntüsünün kuralını açıklayınız.

Cevap:  20-18-16-14-12-10

2’şerli eksilen örüntü

3. Kareli alanda, artan bir sayı örüntüsü oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayı örüntüsünün kuralını açıklayınız.

Cevap: 13-16-19-22-25-28-31-34

3’erli artan örüntü

4. Semra, yukarıdaki sayı örüntüsünü oluşturdu. Sayı örüntüsüne göre aşağıdaki ifadede verilen noktalı yere “artan” veya “azalan” kelimelerinden uygun olanı yazınız.

Cevap:
“Semra’nın oluşturduğu sayı örüntüsü, …..artan………………………. bir sayı örüntüsüdür.”

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

Bir fabrikada ilk gün 3946, ikinci gün 3708 oyuncak üretilmiştir. Fabrikada iki gün boyunca üretilen oyuncak sayısı bulunurken hangi işlem yapılmalıdır? Nedenini açıklayınız.

Cevap: Bu işlemi yaparken toplama işlemi yapmamız gerekmektedir.Çünkü ilk gün ve ikinci ünün toplam sayısı sorulmaktadır.

3946+3708=7654

 

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

Şemadaki işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?

Cevap: Doğru 1.çıkış

Toplama işlemlerindeki sembollerin yerine uygun rakamları yazınız.

Cevap: 

Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

1. Çıkarma işlemlerindeki sembollerin yerine uygun rakamları yazınız.

Cevap:

Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları

 

2. İşlemlerin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları

3. Şemadaki işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?

Cevap:

Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları

4. Yandaki tabloda bazı işlemler verilmiştir. İşlemleri zihinden yaparak işlem sonuçlarını tablodaki uygun yerlere yazınız.

Cevap:

Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları

5. Kutucuklardaki işlemleri zihinden yapınız.

Cevap:

Türkiye toprak haritası

 4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 46, 47, 48 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 46. Sayfa Cevapları

1. Okunuşları verilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

a) Altı bin üç yüz kırk dokuz : ……..6349…………………
b) Yedi bin altı yüz on altı : …………7616………………………….
c) Kırk iki bin üç yüz on üç : ………..42313………………………….
ç) Altmış bin beş yüz sekiz : …………60508………………………..
d) İki yüz on bin sekiz yüz kırk : …..210840………………………
e) Dokuz yüz bin doksan dokuz : ……9099……………………..

2. Aşağıda, yüzer ve biner saymada söylenen bazı sayılar verilmiştir. Boş kutucuklara uygun sayıları yazınız.

Cevap:

1900-2000-2100

9200-9300-9400

5000-6000-7000

8000-9000-10000

3. Öğrencilerin belirttiği doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını belirleyiniz. Sayıların basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 46. Sayfa Cevapları

4. Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz.
a) 1348 b) 9063 c) 12 008 ç) 125 070

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 46. Sayfa Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 47. Sayfa Cevapları

5. Aşağıdaki doğal sayıları, en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız. Elde ettiğiniz sayılarla tabloyu doldurunuz.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 47. Sayfa Cevapları

6. Akademisyen Sedat Bey 137 026, Melahat Hanım 2613, Engin Bey 699, Sevim Hanım 68 208 ve Nil Hanım 26 300 sayfa kitap okumuştur. Akademisyenlerin okuduğu sayfa sayılarını büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.

Cevap: 137 026>68 208>26 300>2613>699

7. Sayı örüntülerinin kurallarını açıklayınız.
a) 268, 260, 252, 244, 236
b) 1, 22, 43, 64, 85
c) 720, 710, 700, 690, 680

Cevap: 

a- eksilen 8 erli sayılar

b- artan 21 li sayılar

c- eksilen 10 arlı sayılar

8. Aşağıdaki sayı örüntülerinin kurallarını açıklayınız. Sayı örüntülerinin artan mı, azalan mı olduğunu belirleyiniz.
a) 821, 831, 841, 851, ….
b) 8, 19, 30, 41, ….
c) 305, 300, 295, 290, ….

Cevap:

a- artan 10arlı

b- artan 11 erli

c- azalan 5 erli

9. Toplama işlemlerinin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

a)

2618
3714
+.6332…….

b)

1865
2035
+3900……..

c)

5328
1444
+6772……..

ç)

1265
6065
+.7330…….

d)

3612
1236
+4848……..

e)

1950
2630
+4580……..

f)

5325
2237
+7562……..

g)

2510
6689
+9199……..

10. Toplama işlemlerinde, sembollerin yerine yazılması gereken rakamları bulunuz.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 47. Sayfa Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 48. Sayfa Cevapları

11. Çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 48. Sayfa Cevapları

12. Çıkarma işlemlerini zihinden yapınız. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 48. Sayfa Cevapları

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 61. Sayfa Cevapları

1. Dört basamaklı ve üç basamaklı, rakamları farklı en küçük iki doğal sayının toplamının 5642 fazlası kaçtır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 1023+102+5642=6767

2. Bir müzeyi, hafta içi sırasıyla günlük 2530, 1340, 678, 2647 ve 1004 kişi ziyaret etmiştir. Müzeyi hafta içi toplam kaç kişi ziyaret etmiştir? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 2530+1340+678+2647+1004=8199

3. Yukarıda görseli verilen vitrinden birer ütü, buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon alan bir kişi, aldıkları için toplam kaç TL öder? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 3250+1050+740+2399=7439

4. Yukarıda verilenleri kullanarak toplama işlemi ile çözülebilen bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: Görselde verilen ilkokulların toplam öğrenci sayısı kaçtır?

1028+1272+960+826=4086

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 62. Sayfa Cevapları

Bekir dede, evinden camiye 613 adımda gidebilmektedir. Evinden, camiye gitmek için çıkan Bekir dede, 522 adım attı. Bekir dedenin, camiye varmak için kaç adım daha atması gerektiği nasıl tahmin edilebilir? Açıklayınız.

Cevap: 613-522=91

Mithat Bey, cüzdanında bulunan 1467 TL’si ile alışverişe çıktı. Alışverişte, parasının 221 TL’sini harcadı. Mithat Bey’in kalan parasını tahmin edelim. Tahminimizi, Mithat Bey’in kalan parası ile karşılaştıralım.

Cevap: 1467-221=1246

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 64. Sayfa Cevapları

1. Tablodaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi, işlem sonuçları ile karşılaştırarak tabloyu tamamlayınız.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 64. Sayfa Cevapları

2. Tahtadaki çıkarma işleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.

Cevap: 5841-2917=

Tahminim: 2920

Sonuç: 2924

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 69. Sayfa Cevapları

1- Bir kayak merkezindeki 9680 kişinin 4822’si erkektir. Kayak merkezinde kaç kadın vardır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 9680-4822=4858

2- Rakamları farklı dört basamaklı en büyük tek doğal sayı ile rakamları farklı dört basamaklı en küçük çift doğal sayının
farkı kaçtır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 9875-1024=8851

3. Güler Hanım, Gülten’den 29 yaş büyüktür. Murat Bey ise Güler Hanım’dan 5 yaş küçüktür. Gülten, 2007 yılında doğduğuna göre Murat Bey kaç yılında doğmuştur? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 2019-2007=12 Gülten’in yaşı

12+29=41 Güler Hanımın yaşı

41-5=36 Murat Beyin yaşı

2019-36= 1983 yılında doğmuştur.

4- Görselde verilenleri kullanarak toplama ve çıkarma işlemleri ile çözülebilecek bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: Takım elbise kazak ve montun toplam fiyatı ne kadardır?

1450+520+68=2038

 4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 71, 72 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 70. Sayfa Cevapları

1. Şemalarda belirtilen işlemleri zihinden yapınız. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 70. Sayfa Cevapları

2. Tahtadaki işlemin sonucunu tahmin ediniz. Tahmininizi, işlem sonucu ile karşılaştırınız. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
Cevap: 2692+3759=6451 tahmin yaparken yuvarlama sistemini kullandım.

3. Bir ilçede 2640 yetişkin erkek, 2228 yetişkin kadın, 3020 çocuk yaşamaktadır. İlçede toplam kaç kişi yaşamaktadır?

Cevap: 2640+2228+3020=7888

4.Nergis Hanım, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde yapılan, İstanbul’daki Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Yıldız Sarayı ile ilgili araştırma yapıyor. Araştırmasını yaparken üç ay boyunca sırasıyla aylık 1471, 2604 ve 3028 sayfa kitap okudu.
Nergis Hanım, üç ay boyunca toplam kaç sayfa kitap okumuştur?

Cevap: 1471+2604+3028=7103

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 71. Sayfa Cevapları

5. Tabloda verilen çıkarma işlemlerinin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra işlemleri yaparak tahminlerinizle, işlem sonuçlarını karşılaştırınız. Tabloyu tamamlayınız.
Cevap: 

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 71. Sayfa Cevapları

6. Dört basamaklı bir sayının binler basamağındaki rakam 3 artırılıp birler basamağındaki rakam 7 azaltılırsa sayı kaç artar?

Cevap: 2993

7. Yukarıda verilenleri kullanarak toplama ve çıkarma işlemleri ile çözülebilecek bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap: Ayşe pazara gitti manav dükkanları için 825 TL’ ye muz, 1320 TL’ye kivi, ve 2890 TL’ye çeşitli meyveler aldı. Ayşe toplam ne kadar harcama yaptı?

825+1320+2890=5035 TL

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 72. Sayfa Cevapları

Verilen kelimeleri bulmacada boyayınız. Boyanmayan harfleri şifre kutucuklarına yan yana yazarak şifreyi bulunuz.

Cevap:

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 78. Sayfa Cevapları

1. Çarpma işlemlerini yapınız.

2. Yandaki kutucuklarda verilen sayılara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) A ile C kutucuklarındaki sayıların çarpımı kaçtır? ………
b) B kutucuğundaki sayı ile hangi kutucuktaki sayının çarpımı 1200’dür? ………
c) D ile F kutucuklarındaki sayıların çarpımı kaçtır? ………

3. Her bir seçenekteki işlemlerin sonuçları eşittir. Buna göre noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

4. Şemadaki işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?

Cevaplar:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 78. Sayfa Cevapları

 

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 83. Sayfa Cevapları

1. Çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. İşlem sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.

2. Kara yolu işçileri, günde 200 m yol yapıyorlar. Buna göre kara yolu işçileri, 86 günde kaç m yol yaparlar? Kısa yoldan çarpma işlemi yaparak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)

3. Bir okulda, yardıma ihtiyacı olan çocuklar için kampanya yapılmıştır. Okuldaki 40 sınıfın her birinden, kampanya için 27 TL toplanmıştır. Okulda, yardım için toplanan parayı kısa yoldan çarpma işlemi yaparak bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)

4. Yandaki tabloda, bazı çarpma işlemleri verilmiştir. Çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. Tablodaki renkli bölgelere uygun sayıları yazınız.

5. Tablodaki çarpma işlemlerini zihinden yaparak tabloyu uygun sayılarla doldurunuz.

6. Şemalarda belirtilen işlemleri zihinden yapınız. Pembe kutucuklara uygun sayıları yazınız.

Cevaplar:

sayfa 83

 

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 86. Sayfa Cevapları

1. Tablodaki işlemlerin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra işlem sonuçlarını bulunuz. Tahminlerinizi, işlem sonuçları ile karşılaştırınız. Tabloyu tamamlayınız.

2. Tahtadaki çarpma işleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.

Cevaplar:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 86. Sayfa Cevapları

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 88. Sayfa Cevapları

Problem Kuralım
Bir depoda 16 raf, her rafta 12 kutu, her kutuda 18 oyuncak vardır. Depodaki raflarda toplam kaç oyuncak vardır?

Cevap:

16×12=192 kutu var.

192×18=3456 toplam oyuncak var.

 4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 89. Sayfa Cevapları

Görsellerde verilenlere göre çarpma işlemini gerektiren birer problem kuralım.

Cevap: 5 adet kemer ve 5 adet cüzdan alan biri toplam ne kadar ücret öder?

5×50=250

5×25= 125

125+250=375 TL öder.

Problem: Yukarıda vitrininin görseli verilen mağazada 10 adet cüzdan ve 12 adet kemer satıldı. Mağazada kaç TL’lik satış yapılmıştır?

Cevap: 10×50=500

12×25=300

500+300=800 TL öder.

Problem: Bir atölyede günde 120 kazak, 100 atkı üretiliyor. Atölyede 1 hafta boyunca toplam kaç kazak ve atkı üretilir?

Cevap: 

120 x 7= 840 Kazak üretiliyor.

100 x 7 =700 Atkı üretiliyor

Toplam üretilen ürün miktarı 840+700=1540

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 107. Sayfa Cevapları

1. Bölme işlemlerini yapınız. Yaptığınız bölme işlemlerinin doğruluğunu, çarpma ve toplama işlemlerini kullanarak kontrol ediniz.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 107. Sayfa Cevapları

2. 198 adet poşet dosya, on sekizerli gruplara ayrılıyor. Kaç grup poşet dosya elde edileceğini bulunuz. Poşet dosya grubu sayısını bulurken yaptığınız işlemin doğruluğunu kontrol ediniz. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 

198/18=11

11 x 18=198

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 112. Sayfa Cevapları

1. Bir bölme işleminde kalan, en fazla 18 olabiliyor. Bölme işleminde bölüm 30 ise bölünen sayı en çok kaç olabilir? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 

19 x 30=570

570+18=588

2. Onur, 144 bilyesini sekizerli gruplara ayırdı. Bir grup bilyeyi arkadaşına, bir grup bilyeyi ise kardeşine verdi. Onur’un kaç bilyesi kaldı? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 

144/8=18 grup bilye

8+8=16 adet bilye verildi

18-2=16 grup bilye kaldı.

144-16=128 adet bilye kaldı.

3. Ecem, 720 sayfalık bir kitabı günde 16 sayfa okuyarak bitiriyor. Ecem, kitabını kaç günde bitirmiştir? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

720/16=45 günde bitirir.

4. Yukarıda verilenlere göre bölme işlemini gerektiren bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

Toplam 840 kg. gelen kömür olan bir yerde toplam 35 paket kömür vardır.Her torba kaç kg. gelmektedir?

840/35=24

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 102. Sayfa Cevapları

1. Tablodaki bölme işlemlerinin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra, işlem sonuçlarını bulunuz. Tahminlerinizi, işlem sonuçları ile karşılaştırınız. Tabloyu tamamlayınız.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 102. Sayfa Cevapları

2. Yandaki tahtada verilen bölme işleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.

Cevap: 3996/9= Tahminim 400 yuvarlama metodu ile tahmin ettim.3996 sayısını 4000’e yuvarladım,9 sayısını 10 a yuvarladım.

 

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 117, 118, 119, 120 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 117. Sayfa Cevapları

1. Aşağıdaki teraziler dengededir. Belirtilen kütlelere göre siyah ve mor cisimlerin kütlelerini bulunuz. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: Mor kütle 3 kg.

2. Eşitliklerdeki sembolünün içine uygun sayıları yazınız. Eşitliklerin sağlandığını gösteriniz. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 

a. 15 x 5 =33 + 42 b. 86 –65 = 63 ÷ 3
c. 18 x 43 = 900 –126 ç. 869 –336 = 216 + 317

3. Her bir seçenekteki matematiksel ifadelerin eşit olup olmadığını belirleyiniz. Noktalı yerlere = veya ≠ sembollerinden uygun olanı yazınız.

Cevap: 
a) 3 x 5 ..=…. 19 – 4 b) 6 x 2 ..…. 24 – 14
c) 18 ÷ 2 .….. 7 + 3 ç) 9 x 4 .=….. 32 + 4
d) 40 + 4 .=….. 49 – 5 e) 30 ÷ 3 .….. 19 – 11

4. Verilen kütlelere göre terazilerin dengede olması için yapılması gerekenleri açıklayınız. (Çözümü defterinize yapınız.)

: 3 kg : 2 kg : 1 kg

Cevap: A trazisine 2 kg.lık kütle B terazisine 3 kg.lık kütle koymak gerekir.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 118. Sayfa Cevapları

1. Çarpma işlemlerini yapınız.

Cevap:

184 x 62=11408

328 x 44=14432

251 x 73=18323

320 x 23=7360

990 x 34=33660

785 x 24=18840

Kutucuklardaki işlemlerin sonuçları eşittir. Buna göre noktalı yere kaç yazılmalıdır?

Cevap: 

(86×22)x9=17028

(86×9)x22=17028

3. Çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.

Cevap:

a) 8 x 2000 =16000 b) 71 x 800 =56800 c) 782 x 60 =46920
ç) 66 x 50 =3300 d) 88 x 25 =2200 e) 42 x 5 =210

4. İşlemleri zihinden yapınız. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 118. Sayfa Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 119. Sayfa Cevapları

5. Damla, yandaki çarpma işleminin sonucunu, aşağıdaki gibi tahmin etmiştir.

Damlanın tahmini=90×10=900

Damla’nın, çarpma işleminin sonucunu tahmin ederken kullandığı yöntemi açıklayınız. İşlem sonucunu bularak Damla’nın tahminini, işlem sonucu ile karşılaştırınız.

Cevap: Damla yuvarlama yöntemini kullanarak tahmin etmiştir.

91×10=910 işlem sonucu.

6. Dilek, uzunluğu 400 m olan daire şeklindeki koşu pistinin etrafında 38 tur koşuyor. Buna göre Dilek, toplam kaç metre koşmuştur?

Cevap: 400 x 38=15200

7. Şemadaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 119. Sayfa Cevapları

8. Bölme işlemlerini yapınız.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 119. Sayfa Cevapları

9. Bölme işlemlerini zihinden yapınız. Bölümleri noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

a) 96 000 ÷ 1000 = .96…… b) 81 000 ÷ 100 = 810……. c) 40 000 ÷ 10 = ..4000…..
ç) 72 000 ÷ 1000 = .72…… d) 17 000 ÷ 100 = .170…… e) 53 000 ÷ 10 = …5300….

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 120. Sayfa Cevapları

10. Yanda verilen bölme işlemindeki bölümü öğrenciler, aşağıdaki gibi tahmin ettiler.

888/11=?

Hangi öğrencinin tahmini, işlem sonucuna diğerlerinden daha yakındır?

Cevap: Ayşe’nin tahmini olan 80 sonucu en yakındır.

11. 760 metre uzunluğundaki bir yola yirmişer metre aralıklarla elektrik direkleri dikilecektir. Buna göre kaç elektrik direğine ihtiyaç vardır?

Cevap: 760/20=38

12. Bölme işlemlerini yapınız. Yaptığınız bölme işlemlerinin doğruluğunu kontrol ediniz.

Cevap:

615/15=41

920/23=40

862/12=71 kalan:10

13. Yandaki çözüme uygun bir problem kurunuz.

Cevap: 572 adet yumurta 22 şerli gruplara ayrılıyor.Daha sonra bu gruplara 83 adet daha yumurta ekleniyor.Kaç grup yumurta var ve bu gruplara eklenen yumurtalar ile birlikte kaç tane oluyor?

. İfadelerdeki yerine uygun sayıları yazınız

Cevap:

a) 8 x 5 =8 + 32 b) 100 + 300= 4 x 100
c) 70 – 22 = 14 +34 ç) 720 – 40 = 840– 160
d)19 – 4 = 45 ÷ 3 e) 520 ÷ 8 = 13 x 5

15. Aşağıdaki ifadelerin eşitlik durumunun sağlanabilmesi için yapılabilecek işlemleri belirtiniz.

Cevap:

a) 286 + 128 ≠ 500 – 140 b) 72 ÷ 4 ≠ 11 + 8
c) 8 x 9 ≠ 80 – 6 ç) 1020 ÷ 5 ≠ 816 ÷ 8

Cevap:

a) sağ taraf 554-140 olmalıdır.
b) sağ taraf 10+8 olmalıdır.
c) sağ taraf 78-6 olmalıdır.
d) sağ taraf 816/4 olmalıdır

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 125. Sayfa Cevapları

1. Lahmacunlarla modellenen kesirleri, kesirlerin okunuşlarını ve çeşitlerini noktalı yerlere yazınız.

2. Kesirlerin çeşitlerini noktalı yerlere yazınız.

3. Modellenen kesirleri ve kesirlerin çeşitlerini belirleyiniz. Kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevaplar:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 125. Sayfa Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 125. Sayfa Cevapları

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 196. Sayfa Cevapları

1. Açınımlardan, bir küpe ait olmayanları işaretleyiniz.

2. Yandaki açınımın bir küpe ait olması için eksik olan kareyi uygun yere çiziniz.

Cevaplar:

4.sınıf ata matematik 196.sayfa cevapları

 4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 129. Sayfa Cevapları

1. Noktalı yerlere “<”, “>” veya “=” sembollerinden uygun olanı yazarak birim kesirleri karşılaştırınız.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 129. Sayfa

2. 1/6, 1/3, 1/4, 1/11 ve 1/8 birim kesirlerini sayı doğrularında gösteriniz. Birim kesirleri, büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Cevap:

1/3>1/4>1/6>1/8>1/11

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 129. Sayfa

3. 1/20, 1/14, 1/9 birim kesirlerini modelleyiniz. Birim kesirleri, küçükten büyüğe doğru sıralayınız. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 1/20<1/14<1/9

4. Engin, Selim, Sena ve Melek, kartonlarına eş bütünler çizdiler. Engin, bütününü 7, Selim 3, Sena 9 ve Melek 19 eş parçaya böldü. Her biri, bütünlerinin birer eş parçasını boyadı. Engin, Selim, Sena ve Melek’in modellediği birim kesirleri, büyükten
küçüğe doğru sıralayınız. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 1/3>1/7>1/9>1/19

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 132. Sayfa Cevapları

1- Davut ve arkadaşları, 150 cm uzunluğundaki bir ipin 2/5 ’lik kısmını kestiler. Davut ve arkadaşları, ipin kaç cm’lik kısmını kesmiş oldular? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 150/5=30

30 x 2=60 cm.lik kısmını kestiler.

2. İfadeler ile sayıları eşleştiriniz. Hangi sayı açıkta kaldı?

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 132. Sayfa

3. Bekir’in cebinde 240 TL vardı. Bekir, cebindeki paranın 5/6 ’ini harcadı. Bekir, kaç TL harcamıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

240/6=40

40 x 5=200 TL harcamış

 

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 99. Sayfa Cevapları

1. Bölme işlemlerindeki bölümün basamak sayısını, işlemleri yapmadan belirleyiniz. İşlemleri yaparak belirlediğiniz basamak sayılarının doğruluğunu kontrol ediniz.
Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 99. Sayfa Cevapları

2. Bölme işlemlerindeki kalanların alabileceği en büyük doğal sayı değerlerini bulunuz.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 99. Sayfa Cevapları
3. Bölme işlemlerini yapınız.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 99. Sayfa Cevapları

4. Özenç Bey, fiyatları aynı olan 4 adet televizyonu 4840 TL’ye satmıştır. Buna göre 1 adet televizyonun fiyatı kaç TL’dir?
(Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 4840/4 = 1210 TL
5. Bölme işlemlerini zihinden yapınız. İşlemlerin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.

Cevap:
a) 7000 ÷ 10 = ..700……. b) 20 000 ÷ 10 = .2000………. c) 30 000 ÷ 100 = ..300…..
ç) 8000 ÷ 100 = .80…… d) 90 000 ÷ 1000 = 90……. e) 4000 ÷ 1000 = .4…….

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 180. Sayfa Cevapları

1. Modellenen basit, bileşik ve tam sayılı kesirleri noktalı yerlere yazınız.

Cevap: 1/6, 4/3, 1 tam 3/4

2. Şemadaki karşılaştırmalar ve sıralamalar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?

Cevap: Yanlış 4. çıkış.

3. İşlemler ile işlemlerin sonuçlarını eşleştiriniz.

Cevap:

ata yayyınları matematik 180.sayfa 3.soru cevabı

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 181. Sayfa Cevapları

4. Aşağıdaki sayıların belirtilen basit kesir kadarını bulunuz.

a- 51/3=17

17×2=34

b- 105//5=21

21×2=42

c- 72/6=12

12×5=60

ç- 133/7=19

19×2=38

5. 4/A sınıfındaki yazı tahtasının 6/15 ’sını öğretmen, 8/15 ’ini öğrenciler kullandı. Bu durumda yazı tahtasının kaçta kaçı kullanılmamıştır?

Cevap: 6/15+8/15=14/15

15/15-14/15=1/15

6. Bir okul bahçesinin 1/20 ’ine çam, 3/20 ’üne akasya, 5/20 ’ine gül fidanı dikilecektir. Buna göre bahçenin kaçta kaçına, belirtilen fidanlardan dikilecektir?

Cevap: 1/20+3/20+5/20=9/20

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 182. Sayfa Cevapları

7. Dönüştürmelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların başındaki kutucuğa “Y” yazınız.

(D)216 saniye = 3 dakika 36 saniye
(Y)504 dakika = 5 saat 4 dakika
(Y)4 yıl 2 hafta = 110 hafta
(D)1095 gün = 3 yıl (1 yıl = 365 gün)
(D)3 dakika 2 saniye = 182 saniye
(Y)7 saat 50 dakika = 750 dakika
(D)2 yıl 4 ay = 28 ay
(Y)147 gün = 27 hafta

8. Şemadaki dönüştürmeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?

Cevap: Yanlış 4. çıkış.

9. 125 dakika süren bir sinema filmi saat 17.30’da bitti. Buna göre film, saat kaçta başlamıştır?

Cevap: 15:25

10. Üniversite okumak için ailesinin yanından İstanbul’a giden Murat, 4 yıl 5 hafta 3 gün sonra üniversiteden mezun oldu. Murat, ailesinin yanından İstanbul’a gittikten kaç gün sonra üniversiteden mezun olmuştur?

Cevap: 4×365=1460

5×7=35

1460+35+3=1498

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 183. Sayfa Cevapları

11. Bir öğrencinin, katılacağı turnuva için beş gün boyunca yaptığı antrenman süreleri ile yandaki sütun grafiği
oluşturulmuştur. Sütun grafiğini yorumlayınız. Öğrencinin, cumartesi günü yapacağı antrenmanın süresini tahmin ediniz.

Cevap: 70 dakika

12. Bir bölgedeki bazı taraftarların sayıları ile yandaki sıklık tablosu oluşturulmuştur. Sıklık tablosundaki verilerle bir sütun grafiği oluşturunuz.

Cevap:

4.saınıf ata 182.sayfa

13. Bir bölgedeki okul türleri ve sayıları ile yandaki çetele tablosu oluşturulmuştur. Çetele tablosundaki verilerle bir sütun grafiği oluşturunuz.

Cevap:

4.sınıf ata 183.sayfa

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 184. Sayfa Cevapları

14. Yandaki sütun grafiği, bir manavda satılan sebzelerin miktarlarını göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) En fazla satılan sebze hangisidir?

Cevap: Patlıcan
b) Toplam kaç kg domates ve patlıcan satılmıştır?

Cevap: 130 Kg.
c) Toplam kaç kg sebze satılmıştır?

Cevap: 220 Kg.
ç) En az satılan sebze hangisidir?

Cevap: Bamya

15. Bir spor merkezindeki üyelerin sayısı, yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Tablodaki verileri sütun grafiğinde gösteriniz.

Cevap:

4.sınıf ata 184.sayfa

16. Dört kardeşin bahçelerinden topladıkları şeftalileri belirten sepet sayıları, yandaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre dört kardeş, bahçelerinden toplam kaç sepet şeftali toplamıştır?

Cevap: 98

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 185. Sayfa Cevapları

17. Bir ailenin dört ay boyunca yaptığı ulaşım harcamaları, yandaki sütun grafiğinde belirtilmiştir. Sütun grafiğine göre ailenin ocak ve şubat aylarındaki toplam harcama miktarı ile mart ve nisan aylarındaki toplam harcama miktarı arasındaki fark kaç TL’dir?

Cevap: 1200-1000=200 TL

18. Bir saatçide satılan saat türleri ve sayılarıyla yandaki nesne grafiği oluşturulmuştur. Grafiğe göre en çok ve
en az satılan saat türlerini belirleyiniz. En çok ve en az satılan saat türlerinin sayıları arasındaki fark kaçtır?
(Her görsel 2 saati göstermektedir.)

Cevap: En çok satılan kol saati, en az satılan dijital saat 16-6=10 saat fark.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 186. Sayfa Cevapları

19. Manav Basri Bey, sattığı kavun, karpuz ve kivi sayıları ile yandaki çetele tablosunu oluşturdu. Çetele tablosundaki verilere göre aşağıdaki sıklık tablosu ve nesne grafiğini tamamlayınız.

Cevap:

4.sınıf ata 186.sayfa

20. 4/A sınıfındaki öğrencilere, “En çok hangi dersi seviyorsunuz?” sorusu soruldu. Öğrencilerin verdikleri cevaplarla yandaki sıklık tablosu oluşturuldu.
a) Öğrencilere sorulan soru, veri toplamaya uygun mudur?

Cevap: Uygundur.

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 188. Sayfa Cevapları

Trafikte, bazı kurallar veya bilgilendirmeler trafik levhaları aracılığıyla belirtilmektedir. Trafik levhalarının farklı geometrik şekillerle gösterilmesinin sebebi ne olabilir?

Cevap: Bence trafik levhalarının şekillerinin farklı olması uyarı, bilgilendirme ve yasaklama gibi kuralları belirtmek için olmuş olabilir.

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 194. Sayfa Cevapları

Yukarıdaki üçgen, dikdörtgen ve karenin önce köşelerini, sonra kenarlarını isimlendiriniz.

Cevap:

4.SINIF ATA MATEMATİK 194

Geometri tahtasında lastikle oluşturulan yandaki şeklin kenar özelliklerini belirtiniz.

Cevap: Kare şeklinde olan bu geometrik şeklin dört köşesi ve dört kenarı vardır.Kenar uzunlukları eşittir.

3. Geometri çubukları ile oluşturulan yandaki şeklin kenar özelliklerini belirtiniz.

Cevap: Dikdörtgen şeklinde olan bu geometrik şeklin iki uzun ve iki kısa kenarı vardır.

Kareli, noktalı ve izometrik kâğıtta verilen üçgenleri inceleyiniz. Noktalı yerlere, üçgenlerin kenar uzunluklarına göre çeşidini yazınız.

Cevap: Çeşitkenar üçgen, ikizkenar üçgen, eşitkenar üçgen

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 136. Sayfa Cevapları

1. Noktalı yerlere “<, > veya =” sembollerinden uygun olanı yazarak kesirleri karşılaştırınız.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 136. Sayfa

2- Anneleri; Eren, Elif ve Tuana’ya birer eş pizza yaptı. Eren, Elif ve Tuana pizzalarını dörder eş parçaya böldüler. Eren 3, Elif ve Tuana ise ikişer parça pizza yedi. Buna göre çocukların yedikleri pizzaları belirten kesirleri birbirleriyle karşılaştırınız. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

Eren: 3/4

Elif: 2/4

Tuana: 2/4

3/4 > 2/4=2/4

3. 3/8 kesrini, sayı doğrusunda sıfır, yarım ve bütün ile karşılaştırınız.

Cevap:

3/8 o dan büyüktür, yarımdan ve bütünden küçüktür.

 

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 140. Sayfa Cevapları

Şemalarda belirtilen işlemleri yapalım. İşlem sonuçlarını pembe kutucuklara yazalım.

Cevap:

7/12+6/12=13/12

1/23+13/23+5/23=19/23

3 tam 2/9-1/9=3 tam 1/9

7/7-4/7=3/7

7/12+6/12=13/12

 

 

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 141. Sayfa Cevapları

1. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini noktalı yerlerde yapınız.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 141. Sayfa

2. Şemada belirtilen işlemler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?

Cevap: Doğru 3. çıkış.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 141. Sayfa

3. İşçiler, örecekleri duvarın ilk gün 3/10 ’ünü, ikinci gün 1/10 ’ini ördüler. İşçiler, iki gün boyunca duvarın kaçta kaçını ördüler? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

3/10+1/10=4/10

4. Verilen işlemleri sayı doğrularında gösteriniz. İşlemlerin sonuçlarını bulunuz.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 141. Sayfa

1/12+5/12=6/12

6/8-3/8=3/8

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 146. Sayfa Cevapları

1. 11/9 kesrinin 2/9 fazlasının 7/9 eksiği hangi kesre eşit olur? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

11/9+2/9=13/9

13/9-7/9=6/9

2. Yonca, bir kutu sütün önce 3/7 ’ünü, sonra 2/7 ’sini içiyor. Buna göre kutuda, sütün
kaçta kaçı kalmıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

3/7+2/7=5/7

7/7-5/7=2/7

3. Bir kasa üzümün 4/15 ’ü satılırsa kasada üzümün kaçta kaçı kalır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

15/15-4/15=11/15

4. Bir sınıftaki öğrencilerin 4/10 ’ü erkektir. Buna göre sınıftakilerin kaçta kaçı kız öğrencidir? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

10/10-4/10=6/10

5. Bir terzi, üç gün boyunca bir top kumaşın sırasıyla günlük 5/13, 2/13 ve 3/13
’ünü kullandı. Terzi, üç gün boyunca kumaşın toplam kaçta kaçını kullanmıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

5/13+2/13+3/13=10/13

 

 4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 149. Sayfa Cevapları

1. Eşit olan süreleri eşleştiriniz.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 149. Sayfa

2. Dönüştürmelerdeki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.

Cevap:
a) 511 sn. = ….8….. dk. .31…….. sn.
b) 6 dk. 42 sn. = …402…………… sn.
c) 426 dk. = ….6……. sa. .7………. dk.
ç) 4 sa. 21 dk. = ….261……………… dk.

3. Hasan Bey, çalıştığı şirkette yaptığı sunumu önceden söz verdiği gibi 3 saat 50 dakikada tamamlamıştır. Buna göre Hasan Bey, sunumu kaç dakikada tamamlamıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

60 x 3=180

180+50=230 dakikada tamamlamıştır.

4. Zeynep Hanım, çok sevdiği annesi ile telefonda 7 dakika 25 saniye konuştu. Zeynep Hanım, annesi ile telefonda kaç saniye konuşmuştur? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

7 x 60=420

420+25=445 saniye konuşmuştur.

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 154. Sayfa Cevapları

1. Eşit olan süreleri eşleştiriniz.

Cevap:

4.sınıf matematik ata yayınları

2. Şemadaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu seçiniz. Kaçıncı çıkışa ulaştınız?

Cevap: Yanlış 4.çıkış.

3. Şengül Hanım, 2018 yılı boyunca ve 2019 yılının Ocak ayında Ankara’da yaşadı.
Buna göre Şengül Hanım, kaç gün boyunca Ankara’da yaşamıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 365+30=395 gün yaşamıştır.

4. 2 yıllık süre, 100 haftalık süreden kaç gün fazladır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 52+52=104 iki yıllık süre

104-100=4 hafta fazla

4 x 7=28 gün fazladır.

 

 4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 158, 159 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 158. Sayfa Cevapları

Problem: Fatma Hanım, bir yıldızı 4 yıl 6 ay boyunca gözlemlemektedir. Fatma
Hanım, yıldızı kaç hafta daha gözlemleseydi 8 yıl boyunca yıldızı gözlemlemiş olurdu?

Cevap:

4 yıl =208 hafta eder.

6 ay=26 hafta eder.

Buna göre Fatma hanım 234 hafta gözlem yapmıştır.

8 yıl ise 416 hafta eder

416-234=182 hafta daha gözlem yapsaydı 8 yıl boyunca gözlem yapmış olurdu.

Problem: Özçetin ailesi, saat 06.18’de yolculuklarına başladılar. Yolculukları 8 saat 27 dakika sürdü. Özçetin ailesi, yolculuklarını saat kaçta tamamlamıştır?

Cevap:

06.18+8.27=14.45 te yolculuklarını tamamlamışlardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 159. Sayfa Cevapları

1. Bugün, günlerden 13 Nisan ise 15 gün önceki tarih, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 26 Mart B) 27 Mart
C) 29 Mart D) 30 Mart

Cevap: C

2. Yasemin Hanım, 17 Kasım 2017’de 1 koli makarna aldı. Makarnanın son kullanma tarihi 17 Kasım 2019 olduğuna göre Yasemin Hanım, makarnayı kaç ay içinde tüketmelidir? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 2 yıl içinde yani 24 ay içinde tüketmelidir.

3. Zaman yönetimine çok dikkat eden Fuat Bey’in toplantısı saat 14.30’da başlamıştır. Fuat Bey’in toplantısı 1 saat 45 dakika sürdüğüne göre toplantı saat kaçta bitmiştir? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

14.30+01.45=16.15 de toplantı sona ermiştir.

4. 16.03.1981’de doğan bir kişi, 16.03.2019’da kaç yaşında olur? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 16.03.2019-16.03.1981=38 yaşında olur.

5. Müteahhit Mehmet Bey, 16 Eylül 2016 tarihinde bir apartmanın yapımına başladı. Apartmanı, müşterilerine söz verdiği süre olan 2 yıl 6 ayda tamamladı. Mehmet
Bey, apartmanı hangi tarihte tamamlamıştır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

16.09.2016+2 yıl 6 ay= İlk önce yılları topladığımız zaman, yıl 2018’e denk gelmektedir.9. ayda inşaata başladığı için üzerine 6 aya daha sayarak ilerleyelim.Buna göre 3.ay olan mart ayına gelir.Fakat yeni bir yıla denk geldiği için 2018 değil 2019 yılının 3.ayına denk gelir.Buna göre inşaatı 16.03.2019 yılında tamamlar.

6. Yanda verilenlere göre bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.
(Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: Ali’nin babası 18 taksitle bir bilgisayar alır.Bu bilgisayarın ilk taksitini şubat ayında ödemeye başlarsa hangi ayda borcu biter?

(Temmuz ayı)

4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 166. Sayfa Cevapları

1. Bir pilotun, yaptığı 3 seferde uçakta taşıdığı yolcu sayılarıyla aşağıdaki sütun grafiği oluşturulmuştur. Sütun grafiğini yorumlayınız. Pilotun yapacağı 4. seferde uçakta taşıyacağı yolcu sayısını tahmin ediniz.

Cevap: Tahmini 350 yolcu taşıyacaktır.

2. Bir akademisyen, yaptığı bilimsel araştırmada, bir şehirde yaşayan insanların kan
grupları ile ilgili bir sütun grafiği oluşturdu. Siz de çevrenizdeki 20 kişiye kan gruplarını sorunuz. Elde ettiğiniz cevaplarla aşağıdaki kareli alanda bir sütun grafiği oluşturunuz.

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 166. Sayfa

 4. Sınıf ATA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 178, 179 Cevapları

Lila renkli yazılar cevaplardır.

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 178. Sayfa Cevapları

Bir otopark görevlisi, otoparka gelen araçların renklerini kullanarak yandaki çetele tablosunu oluşturdu. Çetele tablosundaki verileri sıklık tablosunda ve şekil grafiğinde gösteriniz. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 178. Sayfa Cevapları

2. Doğan’ın oyuncaklarının türleri ve sayıları, yandaki sıklık tablosunda belirtilmiştir. Sıklık tablosuna göre Doğan’ın toplam kaç oyuncağı vardır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

58+102+13+2=175

3. Bir okuldaki öğrencilere, “Gezi amacıyla en çok hangi şehre gittiniz?” sorusu soruldu. Öğrencilerin verdikleri cevaplarla yandaki şekil grafiği oluşturuldu. Şekil grafiğine göre İstanbul ile Van’a giden öğrenci sayıları arasındaki fark kaçtır? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 120-30=90

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 179. Sayfa Cevapları

4. Bir sınıftaki öğrencilere, “En sevdiğiniz meyve hangisidir?” sorusu soruldu. Öğrencilerden 7’si çilek, 4’ü muz, 6’sı portakal ve 5’i elma cevabını verdi.
a) Öğrencilere sorulan soru, veri toplamaya uygun mudur?
b) Öğrencilerin verdikleri cevapları bir nesne grafiğinde gösteriniz. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

a- Evet uygundur.

b- 

4. Sınıf Ata Yayınları Matematik 179. Sayfa Cevapları

5. Semih, girdiği üç deneme sınavında cevapladığı soruları kontrol etti. Deneme sınavlarında sırasıyla 12, 18 ve 15 matematik sorusunu doğru cevapladığını fark etti. Semih’in doğru cevapladığı soru sayılarını bir sütun grafiğinde gösteriniz. (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap:

 

6. Eda’nın bir yıl boyunca okuduğu kitap türleri ve sayıları, aşağıdaki nesne grafiğinde belirtilmiştir. Nesne grafiğine göre Eda, kaç kitap daha okusaydı bir yılda toplam 50 kitap okumuş olurdu? (Çözümü defterinize yapınız.)

Cevap: 50-34=16

7- Yukarıdaki sütun grafiği, bir ailenin 5 aylık mutfak giderlerini göstermektedir. Grafiğe göre;
a) Ailenin 5 aylık mutfak giderleri toplamı kaç TL’dir?

Cevap:

a) 900+800+700+700+400=3500

 

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.