26 Ocak 2024, 18:01
Mehmet Akif
Yönetici

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 214-215-216-217-218 ADA Yayınları


4. Sınıf ADA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218 Cevapları 

5. Ünite Geometrik Cisimler ve Şekiller: Ünite Değerlendirme Cevapları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları Ada Yayınları

Aşağıdaki soruları acele etmeden, doğru bir şekilde okuyup anladıktan sonra çözünüz. Çözümlerinizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:1. (Y) Üçgen, kare ve dikdörtgenin köşeleri küçük harfler kullanılarak isimlendirilir.
2. (Y) Karenin 4 kenarı vardır. Bu kenarların uzunlukları birbirinden farklıdır.
3. (D) Dikdörtgenin 4 kenarı vardır. Bu kenarlardan karşılıklı olanların uzunlukları birbirine eşittir.
4. (Y) Üçgenler kenar uzunluklarına göre bütün kenarları eşit uzunlukta olan ve iki kenarı eşit uzunlukta olan üçgenler olarak iki gruba ayrılır.
5. (D) Açılar sembolle gösterilirken “ ” sembolü kullanılır.
6. (D) Bir açıyı ölçen herkesin aynı sonucu elde etmesi için standart açı ölçme birimlerine ihtiyacı vardır.
7. (D) Ölçüsü 180° olan açılara doğru açı denir.
8. (Y) Ölçüsü 90° olan açılara geniş açı denir.
9. (Y) Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara dik açı adı verilir.
10. (D) Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açılara dar açı adı verilir.
11. (Y) 1 kilometre 100 metredir.


B. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.

Cevap:1. Karenin kenarları eşit…uzunluktadır.
2. Dikdörtgenin 4…kenarı vardır.
3. Halı, yazı tahtası, kâğıt ve duvarın yüzeyleri birer düzlem…modelidir.
4. Açıları isimlendirdiğimiz harfler, açıların…köşelerine yazılır.
5. Açı ölçerken…derece birimi kullanılır.
6. Ölçüsü…90 derece olan açılara dik açı denir.
7. Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara geniş…açı denir.
8. 1 santimetre 10…milimetredir.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları Ada Yayınları

C. Aşağıdaki soruların doğru cevabını bulup işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinin köşeleri doğru isimlendirilmiştir?

Cevap: C2. Yandaki dikdörtgenin kenar isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) KL kenarı, KM kenarı, KN kenarı, KK kenarı
B) KL kenarı, LM kenarı, MN kenarı, NK kenarı
C) KL kenarı, LN kenarı, MK kenarı, KN kenarı
D) KL kenarı, LM kenarı, MK kenarı, NL kenarı

Cevap: B

3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Karenin 4 kenarı vardır.
B) Dikdörtgenin 4 kenarı vardır.
C) Karenin kenarları eşit uzunluktadır.
D) Dikdörtgenin kenarları eşit uzunluktadır.

Cevap: D

4. Aşağıdaki üçgenler kenar uzunluklarına göre gruplandırılırsa hangi üçgen dışarıda kalır?

Cevap: B5. Yandaki harfin simetri doğrusu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru çizilmiştir?

Cevap: D


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları Ada Yayınları

6. Aşağıdakilerden hangisi düzleme örnek olarak verilemez?

7. Yandaki açı, aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi isimlendirilebilir ve sembolle gösterilebilir?A) a
B) A°
C) a°
D) Â

8. Aşağıdakilerden hangisi geniş açıdır?

9. 5000 metre uzunluğundaki yolu asfaltlayan bir ekibin asfaltladığı yolun uzunluğu kaç kilometredir?

A) 500 000
B) 5000
C) 50
D) 510. Yandaki çekirgenin uzunluğu 30 mm’dir. Çekirgenin uzunluğu kaç santimetredir?

A) 3
B) 30
C) 300
D) 3000

Cevap:

4. Sınıf Matematik 216. Sayfa Cevapları Ada Yayın
4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları Ada Yayınları

11. Yandaki izometrik kâğıtta eş küplerle çizilmiş olarak verilen modele uygun olarak oluşturulan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

12. Yandaki noktalı kâğıtta çizilen açınım siyah • . çizgiler boyunca kesilip kırmızı noktalı çizgiler boyunca katlanırsa hangi geometrik cisim oluşur?

A) dikdörtgenler prizması
B) üçgen prizma
C) silindir
D) küp

13. Milimetrenin kullanım alanlarından birkaçını yazınız.Cevap:

4. Sınıf Matematik 217. Sayfa Cevapları Ada Yayın


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları Ada Yayınları

14. Aşağıdaki ipin uzunluğunu en uygun uzunluk ölçme birimleriyle tahmin ediniz. İpin uzunluğunu ölçerek tahmininizi kontrol ediniz.

15. Standart açı ölçme birimlerinin neden gerekli olduğunu örnekler vererek aşağıya yazınız.

16. Elanur’un boyu doğduğunda 49 santimetreydi. Elanur’un boyu şimdi 146 cm’dir. Elanur’un boyu doğduğu günden bugüne kadar kaç milimetre uzamıştır?

17. Ölçüsü 135° olan bir açı oluşturunuz.

18. Yanda verilen dikdörtgenin doğruya göre simetriğini çiziniz.

Cevap:

4. Sınıf Matematik 218. Sayfa Cevapları Ada Yayın

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 213 ADA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.