08 Temmuz 2021, 09:58
necla
Yönetici

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 59-60. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59-60 Cevapları Tuna Yayınları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Neler Öğrendiniz ? Cevapları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 59. Sayfa Cevapları

A. Aşağıda ifadeleri kutucuklarda ki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.

Cevap:

1. Halk oyunları MİLLİ kültürümüzün bir parçasıdır.
2. TBMM, Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize ŞANLI unvanını vermiştir.
3. Mustafa Kemal BAŞKOMUTANLIK Meydan Muharebesinin ardından ordumuza “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’ dir, ileri!” emrini vermiştir.
4. Mustafa Kemal’in milli güçleri tek çatı altında toplaması onun BİRLEŞTİRİCİ bir kişiliğe sahip olduğunu
gösterir.
5. Şahin Bey ANTEP savunması sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir.
6. Millî kültürümüzü yansıtan maddî kültür ögeleri ETNOGRAFYA müzelerinde sergilenir.
7. Millî Mücadele’de üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı İnebolu’dan Ankara’ya uzanan yola İSTİKLAL YOLU adı verilmiştir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.Cevap:

(Y) 1. Gül yağı, Kahramanmaraş yöremize özgü ürünlerden biridir.
(Y) 2. Aşık oyunu, günümüzde de yaygın biçimde devam eden çocuk oyunlarındandır.
(Y) 3. Düğün geleneklerimiz hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
(D) 4. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.
(D) 5. Saklambaç oyunu geçmişte karaguni adıyla anılmıştır.
(Y) 6. Dalye iki kişi arasında oynanan bir çocuk oyunudur.
(D) 7. Millî Mücadele’nin savaş dönemi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.
(Y) 8. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler millî kültür ögelerimizdendir.
(D) 9. Kuvayımilliye birlikleri Batı Cephesi’nde Fransızlara karşı savaşmışlardır.
(Y) 10. Fevzi Paşa, Millî Mücadele sırasında genelkurmay başkanlığı yapmış komutanlarımızdan
biridir.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 60. Sayfa Cevapları

C. Aşağıda Millî Mücadele’mizle ilgili olaylardan bazıları ve bunların tarihleri karışık olarak verilmiştir.
Her bir olayın başındaki kutucuğa ait olduğu tarihin numarasını yazınız.Cevap:

60.sayfa

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi ile ilgili sözlü tarih çalışması sırasında sorulacak sorulardan birisi olamaz?A) O dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardı?

B) Dedemin mesleği ne idi?

C) Almanya’ya hangi yıl gitmiştiniz?

D) Nasıl bir evde oturuyordunuz?Cevap: A

2. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde faaliyet gösteren millî kahramanlarımızdan biridir?

A) Ali Saip Bey

B) Şahin BeyC) Şerife Bacı

D) Yörük Ali Efe

Cevap: D

3. Mustafa Kemal’e kazandığı SAKARYA Zaferi nedeniyle TBMM tarafından “mareşal” rütbesi ve “gazi” unvanı verilmiştir.Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Çanakkale

B) Dumlupınar

C) SakaryaD) Trablusgarp

Cevap: C

4. “Koyun, keçi ve danaların ön dizlerinde bulunan bir kemik ile oynanır. Bu oyunda yere çizilen bir daire içine kemikler dizilir ve oyuncular ellerindeki kemiklerle daire içindeki kemikleri dışarı çıkarmaya çalışır.”
Semih, yukarıdaki sözlerinde Türklerin tarihte yaygın olarak oynadığı oyunlardan birini anlatmaktadır.
Bu oyun hangisidir?

A) AşıkB) Dalye

C) Saklambaç

D) Topaç

Cevap: AD. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Tarihî ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler neler olmalıdır?

Cevap:

Milli kültürümüzün değerini bilmeliyiz.

Dilimize ve dinimize sahip çıkmalıyız.

Gelenek ve göreneklerimizi sürdürmeliyiz .

Milli kültürümüzü korumak için çaba göstermeliyiz.

2. Millî Mücadele günlerinde yaşasaydınız vatanımızın kurtuluşu için hangi alanda neler yapmak isterdiniz? Neden?

Cevap: Milli mücadele yıllarında yaşasaydım vatanım için her şeyi yapardım. Atalarımızın yaptığı cephede savaşırdım.

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 11-12-13-14-15. Sayfa Cevapları Tuna Matbaacılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


05 Kasım 2022, 13:28

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2771

Tarihimizle ilgili konular çok önemli bunları hepimiz bilmeliyiz bu ödev sayesinde ben de öğrendim çok teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.