11 Kasım 2023, 17:09
nisa
Editor

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 170-172-173-174-175. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anadolu Bacıları (Anadolu Kadınlar Birliği) Soruları Ve Cevapları, MEB Yayınları (6. Tema Milli Kültürümüz)


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları MEB Yayınları

METNE HAZIRLIK

1. Karşılık beklemeden toplumun yararı için çalışmalar yapan kuruluşlara örnek veriniz.

Cevap: Toplum yararı için dernekler, vakıflar var. Eğitim için, çevre için ve daha bir çok konuda vakıflar ve dernekler ücretsiz olarak toplum yararına çalışmaktadır. Örneğin eğitim için tegv.org

2. Siz de toplumun yararına bir kuruluş oluşturmak isteseydiniz bu kuruluş ne gibi çalışmalar yapardı? Düşüncelerinizi paylaşınız.Cevap: Ben daha çok çevre için bir kuruluş kurmak isterdim. Çünkü temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen kelimelerin ve kelime grubunun anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Kelimeleri ve kelime grubunu cümle içinde kullanınız.

Cevap:Ahilik

Tahmin: Esnaf derneği

Sözcük Anlamı: Kökleri eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu’da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak

Cümlem: Ahiler her zaman dürüst esnaflardı.Erdem

Tahmin: Dürüstlük

Sözcük Anlamı: Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı.

Cümlem: Her insan erdemli olmalıdır.Sosyal yardım

Tahmin: Fakirlere yapılan maddi yardım.

Sözcük Anlamı: Yoksul kimselere yiyecek, giyecek, yakacak, tedavi ve ilaç sağlanarak yapılan parasız yardım.

Cümlem: Günümüzde sosyal yardım çok yaygınlaştı.Gözetmek

Tahmin: Korumak

Sözcük Anlamı: Korumak, bakmak, özen göstermek; himaye etmek.

Cümlem: Annem, abime kardeşini gözet der.
2. ETKİNLİK

Soruları metne göre cevaplayınız.

1. Anadolu Kadınlar Birliğinin kuruluş amacı nedir?

Cevap: Kadınların sosyal ve ekonomik hayata girmeleri amaçlanmıştır.

2. Ahilik Teşkilatının kurmuş olduğu üretim merkezlerinde neler üretiliyordu?Cevap:  Keçecilik, nakışçılık, örgücülük, kilim ve halı dokumacılığı.

3, Anadolu Kadınlar Birliği sosyal yardım kuruluşu olarak neler yapmaktaydı?

Cevap: Kimsesiz kalan genç kızları korur, gözetir ve meslek sahibi yapardı. Aile kurmalarına da yardım ederlerdi.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili iki soru yazınız. Sorularınızı sınıf arkadaşlarınıza sorunuz.Cevap:

1. Soru: Ahilik kurumunun kurucusu kimdir?

Cevap: Ahi Evran

2. Soru: Ahilik kurumunun Türk aile yapısına katkıları nelerdir?Cevap: Kadınlar mesleki üretim yanında Türk aile yapısının da güçlenmesine katkılar sağlamışlardır


4. ETKİNLİK

Verilen görsellerden metinle ilgili olanları işaretleyiniz.

Cevap:

Ahilik teşkilatındaki kadınların el ürünleri


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

Tarihimize baktığımızda kadınların birçok dönemde, sosyal ve ekonomik hayata katkıda bulunduğunu görürüz, Millî Mücadele Döneminde de kahraman Türk kadını; silah ve cephane üretimi, askerlerin bakımı gibi birçok önemli görevi üstlenmiştir, Mustafa Kemal Atatürk bu konuda: “Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır,” demiştir.

Verilen paragrafı okuyunuz, Sizce Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınını çalışmalara neden ortak etmek istemektedir? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Atatürk, Türk kadının zeki, çalışkan ve cesur olduğunu biliyordu. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için Türk kadının da mutlaka çalışmalara ortak edilmesi gerektiğini, onların fikir, üretkenlik ve azminden faydalanılması gerektiğini düşünüyordu.


6. ETKİNLİK

Eğik çizginin kullanım alanlarını okuyunuz. Verilen örneklerle kullanım alanlarını eşleştiriniz.

1. internet adresleri yazılırken kullanılır.
2. Tarihleri yazarken gün ay ve yılın arasında kullanılır.
3. Adreslerde apartman ve daire numaraları arasında kullanılır.

Cevap:

eğik çizginin kullanıldığı yerler


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Verilen görselde, Kurtuluş Savaşı yıllarında cephane hazırlayan kadınlar yer almaktadır. Görselle ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

Cevap:

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk kadınları ellerinden gelen her türlü yardımı yapmışlardır. Türk kadınları çalışkan, cesur ve vatanseverdir. Onlar yeri gelmiş yaralılarla ilgilenmiş, yeri gelmiş cephede savaşmış ya da cepheye cephane taşımışlardır. tarihimiz şanlı Türk kadınları ile doludur. Ben çok gururlandım.

Meraklı Bilgin, Haydi Araştırmaya

Hezârfen Ahmet Çelebi ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmanızın sonucunu sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Hezârfen Ahmed Çelebi, dünyada ilk kez uçmayı başaran Türk bilginidir. On yedinci yüzyılda yaşadığı, 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan Dördüncü Murad zamanında, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir. Galata Kulesi’nden Üsküdar’a kadar uçmayı başarmıştır.

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 164-165-166-167. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.