29 Aralık 2021, 13:06
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Cevapları Anka Kuşu


Ortaokul 5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplarını uzman ekibimizle hazırladık.

Kitabın Yayınevi: Anka Kuşu Yayınevi

Kitabın Yazarı: Bekir PINARBAŞI

Kitabın Uygulamada Kalacağı Süre: Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 28.05.2018 tarih ve 78 sayılı (ekli listenin 248’nci sırasında) kurul kararıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir.Kitabın Toplam Sayfa Sayısı: 127

Kitabın Etkinlik Sayfa Sayısı: 108

Kitapta Bulunan Ünite Sayısı: 5Kitapta Bulunan Ünite İsimleri: Allah İnancı, Ramazan Ve Oruç, Adap Ve Nezaket, Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Aile Hayatı, Çevremizde Dinin İzleri

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Cevapları Anka Kuşu Yayınları

İçindekiler

din kültürü ve ahlak bilgisi anka yayınları


1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları  9.Sayfa Cevapları5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 10, 11, 12.Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 13, 14, 15. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 16, 17, 18. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 19, 20. Sayfa Cevapları5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 21, 22, 23. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 24, 25, 26. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 27, 28. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 29, 30, 31. Sayfa Cevapları5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 32. Sayfa Cevapları


2. ÜNİTE: RAMAZAN VE ORUÇ

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 33. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 34, 35, 36, 37. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 38, 39. Sayfa Cevapları5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 40, 41. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 42, 43. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 44. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 45, 46. Sayfa Cevapları
3. ÜNİTE: ADAP VE NEZAKET

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 47. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 48, 49, 50. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 52. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 55. Sayfa Cevapları5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları  57, 58. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 62, 63. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 64. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 65, 66. Sayfa Cevapları
4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLE HAYATI

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 67. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 68, 69. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 70, 71. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 72. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 75. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 76. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 78, 79. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 81, 82. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 84, 85. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 87, 88. Sayfa Cevapları


5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 89. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 90, 91, 92. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 93. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 94, 95. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 98, 99, 100. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 101. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 102, 103, 104. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Anka Kuşu Yayınları 106, 107, 108. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 1. Ünite “Allah İnancı” 10, 11, 12. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 10. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Bir sınıfta aynı anda iki öğretmen, bir okulda iki müdür olsa ne gibi olumsuzluklar yaşanabilirdi?

Cevap: Bu durum karışıklığa ve düzensizliğe neden olur. Öğrenciler kimi dinleyecek, kimin talimatlarını yerine getirecek belli olmazdı.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 11. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

“Çiçeklerde olur arı,
Sebebini düşün biraz.
Sonbaharda yaprak sarı,
Sebebini düşün biraz.”
İbrahim Agâh ÇUBUKÇU,
Dilek, s. 19.

Yukarıdaki dörtlükte şair, bizleri neler üzerinde düşünmeye çağırmakta ve ne anlatmak istemektedir?

Cevap: Arıların çiçeklere konmasını, Sonbaharda yaprakların sarı olmasının nedenlerini düşünmemizi istemektedir. Şair doğayı izlememizi ve doğada gerçekleşen olayları ve değişimleri izleyip düşünmemizi istiyor. Bunların sebepleri üzerinde durmamızı istiyor.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 12. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti…”
Enbiyâ suresi, 22. ayet.

Evrende düzenli bir işleyiş olmasaydı ne gibi olumsuzluklar yaşanırdı? Yukarıdaki ayeti de dikkate alarak değerlendiriniz.

Cevap: Evrende her şeyin bir düzeni vardır. Allah tüm kainatı bir düzen içinde yaratmıştır. Örneğin güneşin dünyaya yakınlığı, ayın dünyanın uydusu olması, mevsimlerin oluşması, gündüzlerin ve gecelerin oluşumu gibi bir çok olay bir düzen içinde olmaktadır. Düzenli bir işleyiş olmasaydı bunların yaşanması mümkün olmaz ve dünya yaşanabilir bir yer olmazdı.

 

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 1. Ünite “Allah İnancı” 9. Sayfa Hazırlık Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 9. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

1. Kur’an-ı Kerim mealinden, Allah’ın (c.c.)* varlığı ve birliği ile ilgili bir ayet bularak defterinize yazınız.

Cevap:

De ki: “Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?” “Allah” diyecekler. De ki: “O halde Allah’a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?” Yunus Suresi 31. Ayet

2. İlmihâllerden ve Dinî Terimler Sözlüğü’nden, Allah’ın (c.c.) sıfatlarının neler olduğunu araştırınız.

Cevap:

Allah’ın zati ve subuti sıfatları vardır.

Allah’ın Zati Sıfatları:

1. Vücut (Varlık),
2. Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
3. Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
4. Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
5. Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması, başkasın yardımıyla olmaması),
6. Muhalefetün-lil-havâdis (Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi).

Allah’ın Sübutî Sıfatları:

1. Hayat
2. İlim
3. İrade
4. Kudret
5. Sem (işitme)
6. Basar (görme)
7. Kelâm
8. Tekvin (Yaratma, var etme.)

3. Allah’ın (c.c.) Rahman ve Rahîm isimlerinin anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Cevap: Rahman ve RahimAllahın güzel isimlerinden olup çok merhamet eden, esirgeyen ve bağışlayan demektir. Rahman: İyilere de, kötülere de rahmet eden. Yani yarattıklarının hepsine merhamet eden manasınadır. Rahim: ahirette yalnız mü’minlere merhamet eden anlamına gelir.

4. Kur’an-ı Kerim mealinden, dua etmenin önemini ifade eden bir ayet bularak defterinize not ediniz.

Cevap: 

Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.
(Bakara suresi 186. ayet)

5. İhlâs suresinin anlamını Kur’an-ı Kerim mealinden bulup defterinize yazınız.

Cevap:

De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.”

Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

 

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 1. Ünite “Allah İnancı” 13, 14, 15. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 13. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

“Seherlerde öten bülbüle,
Gonca açan güle, sümbüle,
Baharlarda narin ve nazik güle,
Bak göreceksin, Allah bir.
Azametle akan sele,
Coşkuyla esen yele,
İnsandaki hünerli ele,
Bak göreceksin, Allah bir.
Vadiye, sahraya, çöle,
Denize, ırmağa, göle,
Karıncadaki ince bele,
Bak göreceksin, Allah bir.”
Âdem KARAKELEBEK,
Diyanet Çocuk dergisi,
Sayı 263, s. 12.

Yukarıdaki şiirin ana teması nedir? Belirleyiniz.

Cevap: Allah’ın varlığı ve birliği

Şiirde Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini gösteren hangi örneklere yer verilmektedir?

Cevap: Doğadaki canlılara, canlıların gelişim sürecine, rüzgar gibi doğa olaylarına örnekler veriliyor.

Siz de şiirdekine benzer örnekler belirleyiniz.

Cevap: Dünyanın dönmesi, güneş , ay yıldızlar, mevsimlerin oluşumu, gözle görülmeyecek canlıların olması, bir yaranın iyileşmesi.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 14. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Sizce evren ve evrendeki varlıklar nasıl meydana gelmiştir?

Cevap: Allah yaratmıştır. Hepsinin bilimsel bir açıklaması olması yanında Allah’ın ilmi ile yaratılmıştır.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 15. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Aşağıdaki şemaya, Allah’ın (c.c.) yarattığı varlıklara örnekler yazınız.

Cevap:

din 15.sayfa anka yayınları

“Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
Nur suresi, 45. ayet.

Yukarıdaki ayet bize hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Cevap: Cenabı Allah her şeye gücü yetendir. Çeşit çeşit canlılar yaratmıştır. İnsanları hayvanları ve bitkileri yaratmıştır. Tüm canlıları sudan yaratmıştır.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 1. Ünite “Allah İnancı” 16, 17, 18. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 16. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Rahmet ve merhamet kavramları hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Rahmet ve merhamet aynı anlamları taşımaktadır. Rahmet Allah’ın merhametli olması, acıması anlamına gelirken, merhamet insanlar için kullanılmaktadır. Acıma anlamına gelmektedir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 18. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Konuda öğrendiğiniz bilgileri de dikkate alarak siz de Allah’ın (c.c.) Rahman ve Rahîm
isimlerinin hayata yansımalarına örnekler düşününüz. Belirlediğiniz örnekleri aşağıdaki şemaya yazınız.

Cevap:

18. sayfa din kültürü

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 1. Ünite “Allah İnancı” 19, 20. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 19. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

“…Rabb’im yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
Enbiyâ suresi, 4. ayet.

Yukarıdaki ayetin vermek istediği mesaj nedir?

Cevap: Allah her konuşulanı, ister içinden ister dışından konuşulsun her şeyi duyar. Allah içimizden geçenleri bile bilir. O her şeyi işitir. Bu işitme bizim anladığımız tarzda değildir. Allah’ın kendi sıfatlarında olan bir durumdur.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 20. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Allah’ın (c.c.) her şeyi bildiğine, gördüğüne ve işittiğine inanan bir insan, nelere dikkat eder ve nasıl yaşar? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Ulaştığınız sonuçları aşağıya yazınız.

Cevap:

din kültürü 20

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 1. Ünite “Allah İnancı” 21, 22, 23. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 21. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Kadîr ve kudret kavramlarının anlamları hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Kadir ve Kudret güçlü gücü yeten anlamındadır. Allah’ın isimlerinden olan Kadir onun her şeye gücü yetmesidir. Kudret sahibidir. yani istediği her şeyi yapmaya gücü yetendir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 22. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

“Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, … Güneş’i ve Ay’ı emrine boyun eğdiren Allah’tır. Bunların her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir…”

Ra’d suresi, 2. ayet.

“Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her türden (bitkiler) yetiştirdik.”

Kâf suresi, 6-7. ayetler

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 23. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Süleyman Çelebi, Mevlit adıyla bilinen eserinin başında şöyle demiştir:
“Allah adın zikredelim evvelâ
Vacib oldur cümle işde her kula
Allah adın her kim ol evvel âna
Her işi âsan eder Allah âna.
Bir kez Allah dese aşk ile lisan
Dökülür cümle günah misl-i hazan”
Süleyman Çelebi, Musahhah Mevlid-i Şerif, s. 4

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 1. Ünite “Allah İnancı” 24, 25, 26. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 24. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Dua kavramının anlamı ile ilgili neler biliyorsunuz?

Cevap: Dua insanların Allah’tan istekleri, dilekleri, gücünün yetmediği yerlerde yardım istemesidir. Yakarıştır. İnsanlarla Allah arasında bir iletişim şeklidir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 25. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

“Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.”

Bakara suresi, 186. ayet.

Yukarıdaki ayetten ne gibi ilkeler çıkarılabilir?

Cevap: Allah insanlara çok yakındır. Onların her hallerini bilir. Allah insanların kendisine dua etmesini istemektedir. Dualarına karşılık veririm, siz de bana itaat edip iman edin demektedir.

Bu ayet, dua etmenin önemi konusunda size neler düşündürmektedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bu ayette Allah’ın bize çok yakın olduğunu anlıyorum. Allah bizim dualarımıza karşılık verir. Doğru yolu bulmak için Allah’ın davetine uymak gerekir. Allah’a iman etmek ve onun gösterdiği yoldan gitmek gerekir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 26. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Siz hangi durumlarda dua ediyorsunuz?

Cevap: Ben akşam yatarken, zor anlarımda, hasta olduğum zaman, bir şeyin çok olmasını istediğim zaman, sağlığımın yerinde olması için.

Günlük hayatta yaptığınız dualardan birini aşağıya yazınız.

Cevap: Bismillahirrahmanirrahim, Allah’ım beni, annemi babamı ve tüm Müslümanları koru. Yardımını ve rahmetini esirgeme. Senin bir şeyi olmasını istediğin zaman ol demen yeterlidir. Bana ve aileme sağlıklı güzel bir hayat ver. Bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz günahları affet. Bizi cehennem ateşlerinde yakma. Amin

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 1. Ünite “Allah İnancı” 27, 28. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 27. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

“Ey Rabb’im! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Bana, sonra gelecekler içinde iyilikle anılmak nasip eyle!”

Şuarâ suresi, 83-84. ayetler.

“… Rabb’imiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma… Ey Rabb’imiz! Bize gücümüzün yetmediği işler yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim Mevla’mızsın…”

Bakara suresi, 286. ayet.

Yukarıdaki ayetlerde Allah’tan (c.c.) neler istenmektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.

Cevap: İyi insan olmak, iyi amellerde bulunmayı nasip etmek, hataya düşersek affetmesini, gücümüzün yetmeyeceği işler yüklememesini, bizi affetmesini, bağışlamasını istenmektedir.

Ayetlerde belirlenen hususlarda dua etmemiz neden önemlidir? Sınıfınızda değerlendiriniz.

Cevap: Çünkü bizim gücümüzün yeteceği şeyler bellidir. Fakat Allah’ın her şeye gücü yeter ve insan acizdir. Dua etmek Allah’a yalvarmak ve yardım istemektir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 28. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

“İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o, Hanif (Allah’ı bir tanıyan) Müslüman’dı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.”
Âl-i İmrân suresi, 67. ayet.

Yukarıdaki ayette Hz. İbrahim’le (a.s.) ilgili hangi bilgiler verilmektedir?

Cevap: Hz. İbrahim’in dini hanif bir dindi. Yani Allah’ın bir olduğuna, ortağı ve benzeri olmadığına inanan bir dindir. Onu ne Yahudi ne de Hristiyan idi.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 1. Ünite “Allah İnancı” 29, 30, 31. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 30. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Hz. İbrahim’in (a.s.), insanları doğru yola çağırırken verdiği mücadeleden ne gibi dersler ve
ilkeler çıkarabiliriz? Değerlendiriniz ve düşüncelerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Doğruyu söylemekten asla geri durmamıştır. Putları kırarak büyük cesaret göstermiştir. Putların kendilerine bile faydaları olmayan heykeller olduğunu halka uygulamalı şekilde göstermiştir.Hem aklını, hem zekasını, hem de cesaretini göstermiştir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 31. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

İhlâs suresinde, tevhit inancıyla ilgili ne gibi mesajlar verilmektedir? Belirleyiniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Allah’ın bir olduğu, hiçbir şeye muhtaç olmadığı ve her şeyin ona muhtaç olduğu, o doğmamış ve doğurmamıştır, hiç bir şey ona denk değildir.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 1. Ünite “Allah İnancı” Ünite Sonu Değerlendirme 32. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 32. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

1. Evrendeki düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap: Evreni yaratan Cenabı Allah onu bir düzen içinde yaratmıştır. Şayet ilah birden fazla olsa idi evrende büyük karmaşa ve düzensizlik olurdu. Evrene bakınca her şeyin yerli yerinde ve muazzam olduğunu görmek Allah’ın birliğine bir işarettir.

2. Dua nedir? Tanımlayınız.

Cevap: Dua Allah’tan yardım dileme, isteme, yakarma anlamına gelmektedir.

3. Duanın Allah (c.c.) ile irtibat kurmadaki önemi nedir? Anlatınız.

Cevap: Dua yalvarma ve yakarmadır. Bir çeşit iletişimdir. Allah ile iletişim kurmanın yollarından en önemlisi duadır. Bizler dua ederiz ve Allah duamıza karşılık verir.

4. “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.” (Bakara suresi, 186. ayet.) ayetini açıklayınız.

Cevap: Allah bizlere çok yakındır. Dua ettiğimiz zaman bize karşılık verir. Bizlerin yapması gereken Allah’ın emir ve yasaklarına uymaktır.

5. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhit mücadelesi hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Hz. İbrahim Nemrut’un onu ateşe atmasına karşın Allah ateşe serin ol emri verdi ve ateş onu yakmadı. Putları kırdı, halkı tevhide davet etti.

6. Yemekten sonra nasıl dua edilebileceğini düşününüz ve defterinize bir yemek duası örneği yazınız.

Cevap: Allah’ım bize verdiğin tüm nimetler için sana şükürler olsun. Bize verdiğin nimetleri olmayan kullarına da ver amin.

7. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) işitme sıfatını ifade eden isimdir?

A. Alîm B. Basir C. Semi D. Kadîr

Cevap: C

8. Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapmaya
…………… denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir?
A. İman B. Tevhit C. Esmâ-i hüsnâ D. İbadet

Cevap: B
9. İhlâs suresinde aşağıdaki konuların hangisinden söz edilir?
A. Namazın öneminden C. Ramazan ayından
B. Allah’ın (c.c.) birliğinden D. Ahlak kurallarından

Cevap: B

10. ……………………….; dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamına gelir.

Yukarıda açıklaması verilen Allah’ın (c.c.) ismi, aşağıdakilerden hangisidir?
A. Basir B. Kadîr C. Allah D. Rahman

Cevap: D

11. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.

Cevap:

(..Y….) Birden fazla ilah olması durumunda da evrendeki düzen aynen devam ederdi.
(..Y….) Allah (c.c.), sadece canlı varlıkları yaratmıştır.
(..D…) Allah’ın (c.c.) yaptığımız davranışları bilmesi, davranışlarımızda dikkatli olmamızı sağlar.
(..D…) Esmâ-i Hüsnâ, Allah’ın (c.c.) güzel isimleri anlamına gelen bir kavramdır.
(..D….) İhlâs suresi dört ayettir

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 2. Ünite “Ramazan Ve Oruç” 33. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 33. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

1. Bakara suresinin 185. ayetinin anlamını Kur’an mealinden bularak defterinize yazınız. Bu ayette nelerden bahsedilmektedir? Defterinize not ediniz.

Cevap: O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah’ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).

2. Ramazan ayını önemli kılan unsurların neler olduğunu aile büyüklerinizle konuşunuz. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.

Cevap: Ramazan ayı oruç ayıdır. Bu ayda Müslümanlar oruç tutarlar ve ibadetlerini arttırırlar. Fakirlere daha çok yardımlar yapılır. Ramazan ayında Teravih namazları kılınır. İnsanlar huzur ve kardeşlik içinde olurlar.

3. Sahur, imsak, iftar, fitre kavramlarının anlamlarını Genel Ağ, Dinî Terimler Sözlüğü vb. kaynaklardan araştırıp öğreniniz.

Cevap: 

Sahur: Seher anlamına gelen Sahur Müslümanların oruç tutmak için imsak vaktinden önce kalkıp yemek yemeleri, oruca hazırlanmaları anlamına gelmektedir.

İmsak: İmsak Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanların sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma zamanıdır.

İftar: İftar Ramazan ayında Müslümanların oruçlu geçirdikleri günün sonunda akşam ezanı okunduktan sonra yenilen yemektir.

Fitre: Fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası temel ihtiyaçların dışında yeterli miktarda mala sahip olan her Müslümanın ramazanda vermesi vacip olan bir sadakadır.

4. Orucun önemi ile ilgili bir hadis öğrenip defterinize yazınız.

Cevap:

“İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22)

5. Teravih namazı hakkında bir araştırma yapınız.

Cevap: Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir. Cemaat ile kılınması daha makbuldür. Her iki rekatta ara verme veya her dört rekatta ara verilerek kılınır. Sekiz rekatta kılınabilir.

6. Genel Ağ, ansiklopedi vb. kaynaklardan diş kirası, Hırka-i Şerif, tekne orucu ve aşure hakkında bir araştırma yapınız.

Cevap:

Diş Kirası: Eskiden varsıl kimselerin, iftara çağırdıkları yoksullara yemekten sonra verdikleri harçlık.

Hırka-i Şerif: Hz. Muhammed’in hırkası ya da yaygın adıyla Hırka-i Şerif, Peygamber efendimize ait olan ve Hırka-i Şerif Camii’nde bulunan hırkadır. Peygamberimiz miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından Veysel Karani’ye verildiği söylenir.

Tekne Orucu: Tekne orucu, bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesine tekne orucu denir.

Aşure: Türkiye ve Balkanlar’da Müslümanlar, Aşure Günü’nün gerçekleştiği Muharrem ayında aşure yaparlar. Geleneksel olarak, Nuh, Büyük Tufan’dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Aşure, bu günü anmak için büyük miktarlarda yapılır ve alıcının dinine veya inanç sistemine bakılmaksızın bir barış ve sevgi teklifi olarak arkadaşlara, akrabalara, komşulara, meslektaşlara, sınıf arkadaşlarına ve diğerlerine dağıtılır.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 2. Ünite “Ramazan Ve Oruç” 34, 35, 36, 37. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 34. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Oruç hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Oruç denince akla Ramazan ayı gelmektedir. Oysa orucu insan istediği zaman tutar. Fakat bizim anladığımız anlamda oruç Ramazan ayında tutulan oruçtur. İslamın şartlarından olan oruç sağlığı yerinde olan her Müslümana farzdır. Oruç imsak vaktinden iftar vaktine kadar hiç bir şey yememek ve içmemektir. Oruç tutarken hastalanan veya geçici bir hastalığı olanlar tutmadıkları gün kadar başka zaman da tutabilirler. Fakat hiç bir zaman tutamayacak kadar hastalığı olanlar bunun yerine fidye verirler. Yani maddi olarak fakire parasal yardım yaparlar. Bu miktarı Diyanet belirlemektedir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 36. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Farz: Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin ve açık bir şekilde emrettiği ibadetlere, davranışlara
denir. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekât vermek farz olan ibadetlerdendir.
Anne ve babaya saygı göstermek, doğru sözlü olmak gibi davranışlar da dinimizde farzdır.

Vacip: Dinimizde, Yüce Allah’ın (c.c.) yapılmasını istediği iş ve davranışlara vacip denir.
Vacip olan işlerin yapılması, farz kadar kesinlik arz etmez. Kurban kesmek, fıtır sadakası
vermek, bayram ve vitir namazlarını kılmak dinimizde vaciptir.
Sünnet: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sözlerine, davranışlarına ve sahabilerinin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına denir. Beş vakit namazın sünnetleri ile teravih
namazı, sünnet olan ibadetlere örnek olarak verilebilir. Cemaatle namaz kılmak, yemeklerden
önce ve sonra elleri yıkamak, ağız ve diş sağlığına önem vermek de Peygamberimizin (s.a.v.)
sünnetlerindendir.
Müstehap: Dinimizin yapılmasını hoş gördüğü, tavsiye ettiği ama yapılmasını zorunlu
kılmadığı işlere denir. Temiz ve düzgün giyinmek, selamı yaygınlaştırmak, güler yüzlü olmak
ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek bu tür davranışlara örnek verilebilir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 37. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Sizin çevrenizde, ramazan ayında diğer zamanlardan farklı olarak neler yapılmakta, toplumda ne gibi değişiklikler görülmektedir? Gözlem ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ramazan ayında insanlar alış verişler yapmaktadır. İftar yemeklerine eş dost ve akrabalar davet edilmektedir. Komşular ile olan ilişkiler daha güzel bir hal almaktadır.Sokaklarda iftar yemeği verilmekte ve tüm komşular birlikte iftar yapılmaktadır. Teravih namazları kılınmaktadır. Bazı zamanlarda sahura kadar oturulmakta sohbetler edilmektedir. İnsanlarda barış ve huzur hakim olmaktadır.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 2. Ünite “Ramazan Ve Oruç” 38, 39. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 38. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

İftar ve sahur kavramları hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Ramazan ayı gelince çok gündem olan bu iki kavram oruçla alakalıdır. İftar oruç açma zamanı yenen akşam yemeğidir. Sahur ise oruç tutmaya başlamadan önce yenen yemek ve kahvaltıdır.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 39. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

İftar ya da teravihle ilgili bir anınızı aşağıya yazınız. Yazdığınız anıyı arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap: Ramazan ayında komşular ile birlikte iftar yemeği yemeye ailem ve komşular karar verdi. Sokaklar temizlendi, herkes evinde güzel güzel yemekler yaptı. Sokağa masalar ve sandalyeler dizildi. Tüm komşular , çocuklar hep birlikte nefis yemekleri yemek için ezanın okunmasını beklemeye başladık. Ben de oruç tutmuştum ve çok açtım. Ezan okununca bu çeşitli yemeklerin hepsini yiyeceğimi düşünüyordum. Fakat ezan okundu ve su ile orucumu açtım. Çorbayı içtikten sonra doymuştum. O kadar çok çeşitli yemeklerin hiç birini yiyemedim. Sonra biraz düşününce aslında aç olan midem değil gözüm olduğunu fark ettim.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 2. Ünite “Ramazan Ve Oruç” 40, 41. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 40. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

“Tekne orucu” ne demektir?

Cevap: Bu bir Anadolu kültürüdür. Çocukları oruç tutmaya teşvik etmek ve onların oruç tutma isteklerini kırmamak için halk tarafından yapılan güzel bir uygulamadır.Tekne orucunda çocuklara sabahtan öğleye kadar, ya da öğleden akşama kadar oruç tutmaları söylenir. Bu zaman dilimi daha kısa da olabilir. Böylece çocuklar oruç tuttuğu için mutlu olurlar.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 41. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Diş Kirası: Dinimizde ve kültürümüzde, ramazan ayında yoksulların iftara çağrılması ve
onlara yemek yedirilmesi teşvik edilmiştir. İşte iftara davet edilen yoksullara, yemek yendikten
sonra ev sahibi tarafından verilen para, hediye gibi şeylere diş kirası denilmektedir. Diş kirası,
ev sahibinin cömertliğinin bir göstergesi sayılmaktadır. Eski zamanlarda daha yaygın olan bu
gelenek; müminler arasında sevgi, saygı ve dayanışma gibi güzel duyguları güçlendirmekteydi.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 2. Ünite “Ramazan Ve Oruç” 42, 43. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 42. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Hz. Davud (a.s.) kimdir? Onun hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Hz. Davut bir peygamberdir. Dört kutsal kitaptan biri olan Zebur Hz. Davut’a indirilmiştir. İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 43. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

“Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud’un emrine verdik. Onların her biri Allah’a yönelmişlerdi. Biz Davud’un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz (hüküm verme) yeteneği verdik.”
“Davud’a Süleyman’ı bağışladık. O ne güzel kuldu! Şüphesiz o, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.”
Sâd suresi, 18-20 ve 30. ayetler.

Yukarıdaki ayetlerde, Hz. Davud’un (a.s.) hangi özelliklerinden söz edilmektedir? Belirleyiniz.

Cevap: Dağları ve kuşları Allah’ın Hz. Davut’un emrine verdiği ve mülkünü güçlendirdiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Hz. Süleyman’ı yani oğlunu Allah ona bağışladı.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 2. Ünite “Ramazan Ve Oruç” 44. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 44. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.
Rabbenâğfirlî velivâlideyye velil mü’minîne yevme yekûmül hisâb.

Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Rabb’imiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla.

Rabbenâ dualarının anlamı üzerinde düşününüz. Bu dualarda Allah’tan (c.c.) neler istenmektedir? Listeleyiniz. Listelediğiniz hususları arkadaşlarınızınki ile karşılaştırınız.

Cevap: Bu dularda Allah’tan dünyada ve ahirette iyilikler istenmektedir.Cehennem ateşinden korumasını, anne, baba ve bütün inananların korunması istenmektedir.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “2. Ünite Sonu Değerlendirme “45, 46. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 45. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

1. Ramazan ayı, dinimizde ve kültürümüzde neden önemlidir? Söyleyiniz.

Cevap: Ramazan ayı Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Bu ayda oruç tutulur ve fitre verilir. Yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bir ay olması nedeni ile herkesi mutlu eder. İslamın beş şartından biri olan oruç tutmak bu ayda gerçekleşir.

2. Farz ve vacip kavramlarının anlamlarını açıklayınız.

Cevap:

Farz: Müslümanlıkta, geçerli engel olmadıkça, kesinlikle yapılması, uyulması ya da yerine getirilmesi gereken Allah Emri. (mecazi) Yapılması zorunlu olan şey.

Vacip: Vacip, esas olarak bir çeşit farz demektir. Vacip ile farz arasındaki farka bakıldığında ikisi de yapılması gereken emirleri kapsar ancak farzın kesinliği ve gerekliliği vacibe göre çok daha fazladır

3. Peygamberimiz (s.a.v.), iftarda nasıl dua etmiştir? Söyleyiniz.

Cevap: “Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)”

4. Orucu bozan başlıca durumlar nelerdir? Belirtiniz.

Cevap: Yeme, içme

5. Davud Peygamber’in (a.s.) hayatı hakkında bilgi veriniz.

Cevap:

Hz. Davut, İsrailloğulları’na gönderilen bir peygamberdir. Aynı zamanda Zebur adında bir ilahi kitap verilmiştir. Yüce Allah (c.c.), Hz. Davud’a (a.s.) peygamberliğin yanı sıra hükümdarlık da vermiştir.
Böylece ona lütufta bulunmuştur. Bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “…Allah ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği ilimlerden ona öğretti…” Allah (c.c.); dağları, kuşları Hz. Davud’un (a.s.) emrine vermişti. Sabah akşam, dağlar ve kuşlar Hz. Davud (a.s.) ile birlikte Allah’ı (c.c.) tespih ederdi. Hz. Davud (a.s.) güzel sesiyle Zebur’u okurken kuşlar ağaçlara konar ve hep birlikte Allah’ı (c.c.) zikrederdi.

6. Dua nedir? Tanımlayınız.

Cevap: Dua kavramı sözlükte; ibadet, yalvarmak, yardım dilemek, çağırmak gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak dua; insanın dilek ve isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir

7. Orucun birey ve toplum açısından ne gibi faydaları vardır? Örnekler veriniz.

Cevap: İnsanların günahlardan sakınmasına, kendi nefsini terbiye etmesine, vücudun sağlık bulmasına fayda verir. Toplum içinde sevgi ve saygıyı arttırır. Yardımlaşma ve dayanışmayı arttırır. Huzur ve güven olur. Örneğin fitre verilerek fakirlere yardım edilmiş olur.

8. Bin aydan daha hayırlı olan ve Kur’an’ın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kadir Gecesi B. Mevlit Kandili
C. Berat Gecesi D. Miraç Gecesi

Cevap: A

9. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sözlerine, davranışlarına ve sahabilerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına …………….. denir.

A. Müstehap B. Farz C. Sünnet D. İbadet

Cevap: C

10. Oruç tutan bir kimsenin, güneşin batıp akşam vaktinin girmesiyle birlikte yiyip içmeye başlamasına ve başladığı orucu bitirmesine ne denir?

A. İftar B. İmsak C. Sahur D. Teravih

Cevap: A

11. Aşure hangi gündür?

A. Muharrem ayının 15. günü
B. Ramazan ayının 10. günü
C. Ramazan ayının 27. günü
D. Muharrem ayının 10. günü

Cevap: D

12. Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği iş ve davranışlara ne denir?

A. Vacip
B. Farz
C. Sünnet
D. Müstehap

Cevap: B

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 46. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

13. Hz. Davud (a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.
B. Mekke’de doğmuş ve orada yaşamıştır.
C. Demiri eritip zırh yapma sanatını öğrenmiştir.
D. Kendisine Zebur adlı ilahi kitap verilmiştir.

Cevap: B

14. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

Cevap:

• Genellikle cami ve mescitlerde, Kur’an’ı güzel okuyan bir kimsenin Kur’an’ı okumasına ve diğer kişilerin de okunan Kur’an’ı takip etmesine ……mukabele…………………….denir.

• Ramazan ayı boyunca camilerde veya evlerde toplanan Müslümanlar, Kur’an’dan
her gün bir cüz okurlar. Ramazan ayı sonunda da Kur’an’ı baştan sona okuyup bitirmiş olurlar. Buna …hatim…………….. denir.

• Dinimizin yapılmasını hoş gördüğü, tavsiye ettiği ama zorunlu kılmadığı iş ve davranışlara …müstehap………. denir.

• ……Fitre………………………., gücü yeten Müslümanların, sağlıklı olmalarının bir şükrü
olarak ramazan ayının sonuna kadar fakirlere vermekle yükümlü oldukları sadakadır.

• …Teravih…………………. namazı, ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır.

• Birden çok minaresi bulunan camilerde, özellikle ramazan aylarında, minareler arasına yazılan dinî içerikli ve ışıklı yazıya …mahya…………………… denilmektedir.

• Ramazan ayında büyüklere özenen çocukların, sabahtan öğlene kadar ya da öğleden akşama kadar veya daha kısa bir süre için oruç tutmalarına ……tekne orucu…………………………….. denir.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “3. Ünite Adap Ve Nezaket ” 47. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 47. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

1. Türk Dil Kurumunun Genel Ağ sayfasından Büyük Tükçe Sözlük’ü bulunuz. Bu sözlükten; adap, edep ve nezaket kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Cevap:

Adap: Töre, yol, tordam.

Edep: Toplum töresine uygun davranma.

Nezaket: Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik.

2. Beş nezaket kuralı öğrenerek bunları defterinize yazınız.

Cevap:

  1. Selam vermek
  2. Teşekkür etmek
  3. Yemekten sonra eline sağlık demek
  4. Başka fikirlere saygılı olmak
  5. Büyüklere saygı göstermek
  6. Hasta ziyaretinde bulunmak
  7. Güler yüzlü olmak

3. Peygamberimizin (s.a.v.) güzel ahlaklı olmayı ve güzel söz söylemeyi konu edinen iki hadisini
bularak sınıfınızda okuyunuz.

Cevap:

“Her nerede olursan ol Allah’tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.”

“İnsanlara güzel ahlakla muamelede bulun.

4. Toplumsal ilişkilerde nezaket kurallarına uymanın önemi nedir? Aile büyüklerinizle konuşup
öğreniniz.

Cevap:

Toplumsal ilişkilerde nezaket kurallarına uyar isek toplum içinde insanlar daha nazik ve anlayışlı olurlar. Herkesin nazik olduğu bir yerde nazik olmayan insanlar bile kendini suçlu hisseder ve onlar da nazik olmaya çalışırlar. Empati yapmayı öğrenir, daha huzurlu bir toplum oluşur.

5. Genel Ağ, peygamberler tarihi, İslam ansiklopedisi gibi kaynaklardan, Hz. Lokman (a.s.) hakkında bir araştırma yapınız.

Cevap:

Lokman ya da Lokman Hekim, Kur’an-ı Kerim’de ve halk efsanelerinde bahsi geçen hikmet sahibi olduğu düşünülen kişidir. İslam Dinine göre Lokman Hekim’in peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla birlikte İslam alimlerinin bu konudaki genel düşüncesi peygamber olmadığı yönündedir. Bazı alimler ise veli ya da peygamber olduğunu ileri sürmektedir. Lokman Hekim tıp alanında hekimliğin atası olarak bilinir.

Lokman Hekim, İslam’dan önce Araplar arasında uzun ömrü,

bilgeliği ve ata sözleri ile öne

çıkan bir kişidir. Lokman Hekim, hikmetli sözler söylemesi ile meşhur olduğundan Lokmanü’l-Hakim adı ile de tanınmaktadır. Lokman Hekim, çok yönlü bir kişiliğe haizdir. Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de indirilen 31. Suresi Lokman adını taşımaktadır.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “3. Ünite Adap Ve Nezaket ” 48, 49, 50. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 48. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Günlük hayatta, uymaya en çok özen gösterdiğiniz görgü kuralları hangileridir? Söyleyiniz.

Cevap: Selamlaşmak, saygılı davranmak, güler yüzlü olmak, yaşlılara saygı göstermek, komşularımız ile iyi geçinmek, kimseyi rahatsız etmemek, çevreyi temiz tutmak, yüksek sesle konuşmamak.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 50. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Nezaket kurallarına uyulmayan ortamlarda ne gibi sorunlar yaşanabilir? Sınıfınızda beyin
fırtınası yapınız.
Toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesinde nezaket kurallarının rolü nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: İnsanların birbirlerine karşı nazik ve saygılı olması toplumun barış içinde yaşamasına katkı sağlar. Nezaket kuralları insanlar arasındaki iletişimin yaygınlaşmasına, hoşgörü ortamının yayılmasına, yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkı sağlamasına yardım eder.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “3. Ünite Adap Ve Nezaket ” 52. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 52. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Siz, çevrenizdeki insanlarla selamlaşmak için daha çok hangi ifadeleri kullanırsınız?

Cevap: Selamlaşmak insanlar arsındaki sevgi ve saygıyı arttırmaktadır. Selam, esenlik, benden sana zarar gelmez anlamları da taşımaktadır. Toplumda insanların birbirleri ile selamlaşması çok önemlidir.

Günlük hayatta en çok selamlaşmada kullanılan ifadeler, merhaba, iyi günler, günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler, selamı aleyküm, selamdır.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “3. Ünite Adap Ve Nezaket ” 55. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 55. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Verilen örneklerden ve konuda öğrendiğiniz bilgilerden de faydalanarak aşağıdaki satırlara selamlaşma adabıyla ilgili ilke ve kurallar yazınız.

Cevap:

Çevremizdeki insanlarla selamlaşmak bir nezaket kuralıdır.

Selamlaşmak esenlik dilemektir.

Selamlaşmak insanla arasında sevgi ve saygıyı arttırır.

Selam vermek benden sana zarar gelmez demektir.

Selamlaşmak, toplumsal hayatın gereğidir.

Başkalarıyla iletişim kurarken, konuşurken sizce nelere dikkat edilmesi gerekir?

Cevap: Başkaları ile iletişim kurarken karşımızdaki kişinin gözüne bakmak gerekir. Karşımızdaki kişiyi dikkatle dinlemeliyiz. Sözünü kesmemeliyiz. Başka şeyler ile uğraşmamalıyız. Konuşmalarımızda ses tonumuzu çok yükseltmemek gerekir. Konuşurken nazik ifadeler kullanmalıyız. Onu anlamaya çalışmalı, ona göre cevaplar vermeliyiz.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “3. Ünite Adap Ve Nezaket” 57, 58. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 57. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

İnsanların birbirleriyle iletişim kurarken kullandığı kelimelerden en çok beğendiğiniz ve en çok rahatsız olduğunuz ifadeleri aşağıya yazınız.

Cevap:

En çok beğendiğim ifadeler:

Günaydın

Nasılsınız?

Teşekkür ederim

İyi günler

Selamı Aleykum

Rica ederim

En çok rahatsız olduğum ifadeler:

Emir cümleleri

Sen anlamazsın

Nereden bileceksin

Hadi oradan

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 58. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Söz ola kese savaşı,
Söz ola kestire başı,
Söz ola ağulu aşı,
Bal ile yağ ede bir söz.

Kişi bile sözün demini,
Demeye sözün kemini,
Bu cihan cehennemini,
Uçmağ ede bir söz.
Yunus Emre, Divan, s. 110.

Yukarıdaki dörtlüklerde hangi mesajlar verilmektedir? Arkadaşlarınızla konuşup bunları belirleyiniz.

Cevap: Yukarıdaki şiirde insanların sözlerinin ne kadar etkili olduğu söylenmektedir. Sözün nasıl ve ne şekilde söylendiği kadar insanlarda verdiği etkiyi anlatmaktadır. Bazı sözler savaşı bile bitirirken bazı sözler insanı ölüme bile götürebilir. Konuşmanın insanlar üzerindeki etkileri çok güzel bir şekilde anlatılmıştır.

“Helal kazanç”, “helal lokma” ifadeleri ne anlama gelir?

Cevap: Helal lokma ve helal kazanç insanların çalışıp emekleri ile kazandığı paraları harcamaları, kazançlarına haram sokmamaları anlamına gelmektedir. Kumarla kazanılan para helal lokma değildir. Hırsızlık yapılarak kazanılan paralar helal kazanç değildir. Doğu, yasal ve helal yollardan kazanılan paralar helal kazanç ve lokmadır.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “3. Ünite Adap Ve Nezaket” 62, 63. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 62. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Sofra adabına uygun davranmamız neden gereklidir? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Sofra adabına uymak ilk önce Allah’ın verdiği nimetlere saygı göstermek için gereklidir. Bizim kültürümüzde sofra adabı çok önemlidir. Yemek yerken başkalarının midesini bulandırmamak, ailecek birlikte olmak açısından gereklidir.

“Lokman Hekim” ifadesini daha önce hiç duydunuz mu? Bu ifade ile kim kastedilmektedir?

Cevap: Duydum. Lokman Hekim ölümsüzlüğün iksirini bulmuş fakat onu bir dereye düşürmüş diye halk arasında bir söylenti var. Lokman Hekim tıp alanında çalışmalar yapmış. Özellikle yemek yerken az yemek gerektiğini söylemiştir. Lokman Hekim bir çok nasihatlarda bulunmuştur. İnsanların iyilik yapmasını, namazını kılması gibi bir çok öğütleri vardır.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 63. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Hz. Lokman’ın (a.s.) oğluna verdiği öğütlerin tüm insanlara yönelik olduğunu düşündüğümüzde, bu öğütlerden günlük hayatımıza yönelik ne gibi ilkeler çıkarabiliriz? Listeleyiniz.

Cevap: Evet düşünebiliriz.

Allah’a ortak koşmamak.

Anne babaya iyi davranmak.

Yapılan her iyilik ve kötülüğün Allah tarafından bilindiğini unutmamak gerekir.

Namaz kılmak,

İyilik yapmak,

Sabırlı olmak,

Kimseyi küçümsememek,

Böbürlenmemek.

Yüksek sesle konuşmamak.

Çıkardığımız öğütlere uymak günlük hayatımızda bizlere neler kazandırır? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

Cevap: İyi bir insan oluruz, Allah’ın istediği bir kul oluruz, insanlar tarafından sevilen ve sayılan biri oluruz, bize güvenen insanlar artar.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “3. Ünite Adap Ve Nezaket” 64. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 64. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Ettehıyyâtü lillâhi vessalavâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.

Bütün iyilikler güzellikler, dualar, ibadetler, selamlar Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam, bize ve Allah’ın bütün iyi kullarının üzerine olsun.
Kesinlikle bilir ve inanırım ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine kesinlikle bilir ve inanırım
ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.

Tahiyyat duasından ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Listeleyiniz.

Cevap: Bütün dualar ve ibadetler Allah için yapılır.

Allah’ın selam ve bereketi peygamber efendimizin üzerine olsun.

Selam bütün iyi kullarının üzerine olsun.

Allah’tan başka ilah yoktur.

Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “3. Ünite Adap Ve Nezaket” Ünite Sonu Değerlendirme 65, 66. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 65. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

1. Nezaket kurallarına niçin uymalıyız? Açıklayınız.

Cevap: İnsanlar ile iyi iletişim kurmak, toplumda huzur ve güvenin olmasını sağlamak, insanlar ile iyi geçinmek, dinimizin emri olduğu için, toplum kurallarına uygun olduğu için.

2. Selamlaşma adabı ile ilgili uyulması gereken hususlar nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap: Büyüklere selam vermek, selam verirken güler yüzlü olmak, yokuştan inenin çıkana selam vermesi, küçük olanın büyük olanan selam vermesi, eve girerken selam vermek.

3. Başkalarıyla iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir? Bilgi veriniz.

Cevap: Nezaket, saygı, empati, ses tonunun yüksek olmaması, iyi dinleme, dikkatini verme, söz kesmeme.

4. Sosyal medya adabı nasıl olmalıdır? Bilgi veriniz.

Cevap: Saygılı ve nazik bir dil kullanılmalı, karşımızda biri varmış gibi davranılmalı, onur kırıcı sözlerden kaçınılmalı, gereksiz kullanılmamalı.

5. Tahiyyat duası hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap: Tahiyyat duası, halk arasında Ettehiyyâtü duası olarak da bilinir. Tahiyyat kavramı, sözlükte; selam vermek, tazimde bulunmak anlamına gelir. Tahiyyat duası, namazların oturuş (kâde)
bölümlerinde okunur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Tahiyyat duasını namazlarda okumuştur.
Ashabına da Kur’an-ı Kerim’den bir sureyi öğretir gibi öğretmiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi, nezaket kavramının anlamlarından biri değildir?

A. Saygılı ve incelikle davranma B. Naziklik

C. Zarafet D. Öğüt

Cevap: D

7. Dinin ve aklın beğendiği, insanın, başkaları tarafından takdir edilmesini, her türlü hata ve kusurdan korunmasını sağlayan ve ona üstün meziyetler kazandıran ahlaki davranışlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A. Örf B. Âdet C. Kanun D. Adap

Cevap: Adap

8. Hz. Lokman (a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Kur’an’da onun adını taşıyan bir sure vardır.

B. İlk insan ve ilk peygamberdir.

C. Oğluna çok güzel öğütler vermiştir.

D. Bitkilerden ilaçlar yapıp reçeteler hazırlamıştır.

Cevap:B

9. Aşağıdaki hadislerde boş bırakılan bölümleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

izin- sadakadır- dini -hamd -elinden- ahlakı

Cevap:

• “Ben ancak güzel …ahlakı……………….. tamamlamak için gönderildim.”

• “Güzel söz …sadakadır……………………….”

• “…İzin…………………., almadan bir kimsenin evinin içine bakmak helal değildir.”

• “Müslüman, …elinden…………………. ve dilinden diğer Müslümanların emin (güvende) olduğu kimsedir.”

• “Yemek yedikten sonra veya bir şey içtikten sonra Allah’a …hamd……….. eden kimseden Cenab-ı Hak razı olur.”

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 66. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

10. Aşağıya, “Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.” atasözünü açıklayan bir yazı yazınız.

Cevap:

11. Aşağıda verilen Tahiyyat duasında eksik bırakılan bölümleri tamamlayınız.
Ettehiyyâtü lillâhi …vessalavatu………………….. vettayyibât.
Esselâmü aleyke …eyyuhennebiyyu………………….. ve rahmetullâhi ve ……beraketuhu………………..
Esselâmü aleynâ ve alâ ……ibadillahissalihin…………………………………………
Eşhedü enlâ ……ilahe illallah……………………………….. ve eşhedü enne …Muhammedun…………………..
abdühû ve resûlüh.

12. Sofra adabı konusunda dikkat edilmesi gereken başlıca ilkeler nelerdir? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız.

Cevap:

sofra adabı

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “4. Ünite Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Aile Hayatı” 67. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 67. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

1. Peygamberimizin (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği hakkında bir araştırma yapınız.

Cevap: Hatice, ticaretle uğraşan bir kadındı. Mallarını çalıştırdığı kimseler vasıtasıyla idare ediyor, kazancından onlara hisse veriyordu. Kureyş tüccar bir kavimdi, Hatice, Resulullah’ın (s.a.) sözünün doğruluğunu, ahlâkının güzelliğini, öğüdünün yüceliğini, O’nu kendi malıyla Şam’a ticaret için göndererek denemiş ve görmüştü. O bu ticaret seferinde Resulullah’ın (s.a.) yüceliğini anladı. Kendisiyle evlenmek istediğini Resulullah’a (s.a.) iletti. Halbuki o Kureyş’in ileri gelenlerinden çoğunun evlenme isteğini reddetmişti. Amcaları Hamza ve Ebu Talib beraberce gittiler. Ebu Talib Hatice’yi Resulullah’a (s.a.) istedi. Böylece evlendiler.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.), çocuklarıyla ilişkileri hakkında bir araştırma yapınız.

Cevap: Peygamber efendimiz çocukları arasında ayrım yapmazdı. Çocuklarından Kasım, Abdullah ve İbrahim daha çocukken vefat etmiştir. Peygamberimiz çocuklarının vefatına çok üzülmüştür. Çocuklarını ve torunlarını çok severdi. Onları sırtına alır ve torunlarıyla oynardı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), çocukları arasında ayrım yapmazdı. Hz. Muhammed (s.a.v.), aile bireylerinin hepsiyle yakından ilgilenirdi. Çocukları arasında küçük, büyük, kız ya da erkek ayrımı yapmazdı. Onların her birine değer verirdi.

3. Peygamberimizin (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler araştırıp bunları defterinize not ediniz.

Cevap: Fakir ve muhtaç ailelere yardım ederlerdi, misafirlere ikramlarda bulunur onları hoş karşılarlardı, akrabalık ilişkilerine önem verirlerdi.

4. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) hakkında bir araştırma yapınız.

Cevap: Peygamber efendimizin torunlarıdır. Hz. Ali Ve Hz. Fatıma’nın çocuklarıdır. Hz. Hasan (r.a.), Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) terbiyesi altında yetişmişti. Fazilet sahibi, insanların sevgi ve saygısını kazanmış, güzel ahlaklı bir insandı. Hz. Hasan; yumuşak huylu, iyi geçimli, cömert, sakin, alçak gönüllü, ağırbaşlı bir kimseydi. Hz. Hüseyin (r.a.) de Hz. Hasan (r.a.) gibi Allah Resulü’nün (s.a.v.) terbiyesi altında yetişmiştir. Mükemmel ahlaka sahip olan dedesini örnek almış; onun gibi güzel ahlaklı bir insan
olmuştur. Hz. Hüseyin (r.a.), alçak gönüllü bir insandı. Hiç kimseyi küçümsemezdi. Fakirlerle
birlikte olmayı sever, onlara yardım ederdi. Son derece misafirperver bir insandı. Misafirlerine
hizmet etmeyi severdi.

5. Kevser suresinin anlamını defterinize yazınız.

Cevap:

Bismillâhirrahmânirrahîm
(1) İnnâ a’taynâke’l-kevser.
(2) Fesalli lirabbike venhar.
(3) İnne şânieke hüvel ebter.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
(başlarım).
(1) “(Resulüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik.
(2) Şimdi sen Rabb’ine kulluk et ve kurban kes.
(3) Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana
hınç besleyendir.”

 

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “4. Ünite Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Aile Hayatı” 68, 69. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 68. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kaç çocuğu vardır? Bunlardan isimlerini bildiklerinizi söyleyiniz.

Cevap: Peygamber efendimizin toplam 7 çocuğu vardır. Kasım, Abdullah, Zeynep, Ümmügülsüm, Fatıma, Rukiye, İbrahim. Bu çocuklardan İbrahim isminde olan peygamber efendimizin Mariye ismindeki eşinden olup, diğerleri Hz. Hatice’den olandır.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 69. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Peygamberimiz (s.a.v.) ile Hz. Hatice (r.a.), aile büyüklerinin de onayıyla evlenmeye karar
verdiler. Nikâhları kıyıldı. Nikâhta Hz. Hatice’nin (r.a.) şahidi Varaka bin Nevfel, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahidi ise amcası Ebu Talip’ti. Ebu Talip, nikâhtan önce şöyle bir konuşma yaptı: “Allah’a şükürler olsun, bizi İbrahim ve İsmail neslinden kıldı. Bizi Kâbe’nin bekçisi, halkın ulusu yaptı. İşte kardeşimin oğlu Muhammed! Her ne kadar malı az olsa da ahlakı, şerefi ve faziletinin üstünlüğü meydandadır. Mal ise geçici bir şeydir. Aynı şekilde şeref ve şan sahibi olan Hatice’yi ona istiyorum.”
Onun bu konuşmasına Varaka bin Nevfel şöyle karşılık verdi: “Ey Kureyş topluluğu, şahit olunuz ki ben Huveylid kızı Hatice ile Abdullah oğlu Muhammed’i evlendirdim.”

Metinde Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili ne tür bilgiler yer almaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap: Peygamber efendimiz, güvenilir, dürüst, doğru söz söyleyen, emin, İbrahim Ve İsmail A.S neslinden gelmektedir.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “4. Ünite Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Aile Hayatı” 70, 71. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 70. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Ailede eşler birbirine nasıl davranmalıdır?

Cevap: Eşler birbirine karşı saygılı ve anlayışlı olmalıdır. Birbirlerini kırmadan konuşmalı, çocuklarına iyi birer örnek anne ve baba olmalıdır. Ev işlerinde yardımlaşmalı ve iş bölümü yapmalıdırlar. Eşlerin bir ömür boyu birlikte yaşayacaklarını unutmadan hareket etmeleri ve ona göre davranmaları gerekir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 71. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kendisine ilk vahiy gelince durumu sizce neden eşiyle paylaşmıştır? Bu metinden, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kişiliği ile ilgili ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Çünkü peygamber efendimiz eşine güveniyordur.Onu en iyi anlayacak olanın eşi olduğundan emindir. Peygamber efendimiz eşine saygı duyan, aile hayatına önem veren bir insandır.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “4. Ünite Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Aile Hayatı” 72. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 72. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

“Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha hayırlı bir miras bırakmış olamaz.”

Tirmizî, Birr, 33.

Yukarıdaki hadisin vermek istediği mesaj nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap: Edep ve terbiye insanlar için çok önemli erdemlerdendir. İnsanı insan yapan özelliklerin başında terbiyeleri gelmektedir. Terbiye aslında nerede nasıl davranılacağını bilmek, nazik olmak, insanlara ahlak kuralları içinde güzel davranmak, gelenek ve görenekleri bilmek gibi bir çok konuyu içermektedir. İnsanlar terbiyelerini ilk ve önemli büyük kısmını ailelerinden alırlar. Bu nedenle peygamber efendimiz en güzel mirasın çocuklara güzel terbiye vermek olduğunu söylemektedir. Terbiyeleri güzel çocukların güzel toplum inşa etmeleri kaçınılmazdır.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “4. Ünite Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Aile Hayatı” 75. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 75. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Sizce Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alan bir baba, çocuklarına nasıl davranmalıdır? Verilen örnekten de yararlanarak aşağıdaki şemaya yazınız.

Cevap:

din 75.sayfa

Peygamberimizin (s.a.v.) torunlarından hangilerinin adını biliyorsunuz?

Cevap: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “4. Ünite Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Aile Hayatı” 76. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 76. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukları çok sever, onlarla yakından ilgilenirdi. Bir gün, torunu Hz. Hasan’la (r.a.) ilgileniyor ve ara sıra da onu kucaklayıp öpüyordu. Bu esnada Peygamberimizin (s.a.v.) yanına Akra bin Habis (r.a.) adında bir sahabi geldi. Peygamberimizin (s.a.v.), torununu öptüğünü görüp ona şöyle söyledi: “Benim on çocuğum var. Onların hiçbirini öpmedim.” Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.), “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” buyurarak bu sahabiye, davranışının yanlışlığını vurguladı.
Müslim, Fedâil, 66.

Yukarıdaki metin, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile bireylerine karşı tutumu konusunda size neler düşündürmektedir?

Cevap: Peygamber efendimiz aile bireylerine karşı sevecen, şakacı, güler yüzlü, anlayışılıdır.

Peygamberimizin (s.a.v.) torununu sevmesini şaşkınlıkla karşılayan adamın tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: O zamanın şartlarında belki de çocukları öpmek ve sevmek doğru karşılanmıyor olabilir. O adam doğru yapmamıştır. İnsanlar çocuklarını sever, şakalaşır ve öper. Sevgisini gösterir.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “4. Ünite Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Aile Hayatı” 78, 79. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 78. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Örnek davranış ne demektir? Sizce aile içinde bireyler birbirlerine nasıl davranmalı, birbirleriyle ilişkilerinde nelere dikkat etmelidir?

Cevap: Örnek davranış, insanların davranışlarının başkaları tarafından örnek alınması ve ona göre davranmasıdır. Bu davranışlar iyi de olabilir, kötü de olabilir. Fakat örnek davranış dendiği zaman genellikle iyi ve güzel davranışlar akla gelir. Buradaki örnek davranış insanların iyi ve güzel davranışlar göstermesi ve başkaları ve çocukların da bu davranışları kendine rol model almasıdır.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 79. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Siz, sevinç ve üzüntülerinizi aile bireylerinizle paylaşıyor musunuz? Örneklerle açıklayınız.

Cevap: Evet paylaşıyorum. Örneğin yazılımdan kötü not aldığım zaman bunu annemle ve ablamla paylaşıyorum. Onlar da bana üzülmemem gerektiğini daha fazla çalışıp notlarımı düzeltebileceğimi söylüyorlar.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “4. Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Aile Hayatı” 81, 82. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 81. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
“Komşusu şerrinden (kötülüğünden) emin olmayan kimse cennete giremez.”
Buhârî, Edeb, 29.
“Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirlerine ikramda bulunsun. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikramda bulunsun. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya sussun.”
Buhârî, Edeb, 31.
“Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır. Allah katında komşuların en hayırlısı da komşularına karşı en iyi olanlarıdır.”
Buhârî, İman, 31.

Yukarıdaki hadislerin vermek istediği mesajı arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Siz, komşularınızla ilişkilerinizde nelere özen gösteriyorsunuz? Söyleyiniz.

Cevap: Yukarıdaki hadisler insan ilişkilerinden bahsetmektedir. Komşular, arkadaşlar, misafirler hakkında nasıl davranılması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler vermektedir. Biz komşularımızı rahatsız etmemeye, onlarla iyi ilişkiler kurmaya dikkat ediyoruz.Komşularımız ile bir çok şeyi paylaşabiliyoruz. Onların üzüntülü ve sevinçli zamanlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yemek ikramında bulunuyoruz, oturmaya gidiyoruz, etkinlikler yapıyoruz.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 82. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Peygamberimizin (s.a.v.) ailesini örnek almak, hangi davranışlarda bulunmayı gerektirir?
Verilen örnekten de yararlanarak aşağıdaki şemada boş bırakılan bölümlere yazınız.

Cevap:

din 82. sayfa

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Her ikisi de peygamber efendimizin torunlarıdır. Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın çocuklarıdır. İkisi de peygamber efendimizin yanında yetişmiş ve İslam dini terbiyesi almıştır. Peygamber efendimiz iki torununu da çok sevmiş onlarla oynamıştır. Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere Şerif, Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere ise Seyyid denmektedir.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “4. Ünite Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Aile Hayatı” 84, 85. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 84. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) örnek alabileceğimiz ne gibi ahlaki özellikleri vardır? Aşağıdaki şemaya yazınız.

Cevap:

din 84.sayfa

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 85. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Bismillâhirrahmânirrahîm
(1) İnnâ a’taynâke’l-kevser.
(2) Fesalli lirabbike venhar.
(3) İnne şânieke hüvel ebter.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlarım).
(1) “(Resulüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik.
(2) Şimdi sen Rabb’ine kulluk et ve kurban kes.
(3) Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.”

Kevser suresinde yerine getirilmesi istenen namaz ve kurban ibadetleri hakkında neler biliyorsunuz? Bu konuda bildiklerinizi defterinize yazınız.

Cevap: Namaz ibadeti farz olan ibadetlerdendir. Müslümanlar için namaz ibadeti çok önemlidir. Peygamber efendimiz namaz için dinin direğidir demiştir. Namaz günde beş defa kılınmaktadır. Sabah, öğle, ikindi, akşam, ve yatsı namazları vardır. Bunun haricinde bayram namazı, cenaze namazı, Cuma namazı, teravih namazı gibi namaz çeşitleri de vardır.

Kurban ibadeti ise vacip bir ibadettir. Buradaki amaç fakirlere yardım etmektir. Maddi durumu yeterli olanların yapması gereken bir ibadettir. Kurban Bayramı’da kesilen kurbanlar zor durumda olanlara dağıtılır, misafirlere ikram edilir, aile içinde yenir. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünü arttırır.

 

 

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “4. Ünite Hz. Muhammed (S.A.V) Ve Aile Hayatı” 87, 88. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 87. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği nasıl gerçekleşmiştir? Anlatınız.

Cevap: Peygamber efendimiz Hz. Hatice’nin hayvanları ve mallarını yönetip, ticaret işeri ile uğraşıyordu. Peygamber efendimizin dürüstlüğü, güzel ahlakı ve kişiliği Hz. Hatice’yi çok etkilemişti. Bu nedenle peygamber efendimizle evlenmek istediğini bildirdi. Peygamber efendimiz de bunu olumlu karşıladı ve aile büyükleri evlenmelerini sağladı.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.), eşlerine karşı tutum ve davranışları nasıldı? Örnekler veriniz.

Cevap: Anlayışlı, nazik, iletişimi olumlu, saygılı ve hoşgörülü tutum ve davranışları vardı. İlk vahiy geldiği zaman bunu ilk olarak eşi Hz. Hatice ile paylaşmıştır.

3. Peygamberimizin (s.a.v.), torunlarına olan sevgisi ve merhameti hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Peygamber efendimiz torunlarını çok sever, onlarla oyunlar oynar ve şakalaşırdı. Onları güzel ahlak üzerine yetiştirdi. Torunlarını sırtına alıp gezdirirdi.

4. Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinin komşuluk ilişkilerine verdiği önemi anlatınız.

Cevap: Komşu haklarını gözetirlerdi. Fakir ve zor durumda olanlara yardım ederlerdi. Onların dertlerini dinler yardımcı olurlardı. Misafirlerine ikram eder, çocukları ile ilgilenirlerdi.

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuklarından biri değildir?
A. Kâsım B. Zeynep
C. Abdullah D. Ali

Cevap: D

6. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarına karşı tutum ve davranışları arasında gösterilemez?
A. Çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmak
B. Çocukları arasında ayrım yapmak
C. Çocuklarına değer vermek
D. Önemli konularda çocuklarının görüşünü almak

Cevap:B

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Kevser sözcüğünün anlamları doğru verilmiştir?
A. Bolluk, bereket, hayır, neslin çoğalması
B. İnanç, ibadet ve ahlak
C. Sevgi, saygı, dayanışma
D. Aile, akraba, komşu

Cevap: A

8. I. Oruç tutmak
II. Kurban kesmek
III. Allah’a (c.c.) kulluk etmek
IV. Sadaka vermek
Kevser suresinde, yukarıdakilerden kaç tanesinden söz edilir?
A.1 B. 2 C. 3 D. 4

Cevap: B

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 88. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

9. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

Cevap:

• Kevser suresi, …Mekke’de………………. indirilmiştir.
• Hz. Hasan’ın (r.a.) soyundan gelenlere ……Şerif……………………… denir.
• Hz. Hüseyin’in (r.a.) soyundan gelenlere…Seyyid…………………….. denir.
• Peygamberimizin (s.a.v.) soyu, ……Hz. Hasan……….. ve …Hz. Hüseyin…….. ile devam etmiştir.
• …Ümame…, Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği ve kızı Zeynep’in çocuğu olan torunudur.
• Peygamberimiz (s.a.v.), torunlarını………………….. sırtına ve omzuna alıp gezdirir, onlarla oyun oynardı.

10. Aşağıda verilen Kevser suresinde boş bırakılan bölümleri tamamlayınız.

Cevap:

Bismillâhirrahmânirrahîm
İnnâ a’taynâke’l-kevser.
Fe …salli lirabbike venhar
İnne …şanieke hüvel ebter…

11. Aşağıdaki şemaya, Peygamberimizin (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler yazınız.

Cevap:

Peygamberimiz aile fertlerine karşı anlayışlı ve kibardı.
Ailece alınan kararlarda herkesin fikrini alırdı.
Kendi işlerini kendisi yapar, eşlerini yormak istemezdi.
Ev işlerinde onlara yardımcı olurdu.
Torunlarını sırtında gezdirir ve onlarla oynardı.
Çocuklar namazda sırtına çıksa bile onların inmesini bekler ve hiç rahatsız olmazdı.
Eve girerken selam verirdi.
Aile bireyleri ile sohbet eder, hatırlarını alırdı.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “5. Ünite Çevremizde Dinin İzleri” 89. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 89. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

1. Mimar Sinan tarafından yapılan beş cami ismi öğrenerek defterinize yazınız.

Cevap: Selimiye, Süleymaniye, Şehzade, Mihrimah Sultan, Rüstem Paşa Camileri.

2. Edebiyat, örf, âdet ve tasavvuf kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Cevap:

Edebiyat: Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı.

Örf: Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek.

Adet: Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre.

Tasavvuf: Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım:

3. Mimarimizde önemli bir yeri olan camilerde hangi bölümler yer alır? Caminin bölümleriyle
ilgili görseller bularak arkadaşlarınızla inceleyiniz.

Cevap: Mihrap, minber, vaaz kürsüsü, minare başlıca bölümleridir.

din dersi caminin bölümleri

4. İçerisinde dinî kavramlar geçen şiir, şarkı ve türkü örnekleri bularak bunları sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Yunus Emre Şiiri

Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlâm seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevlâm seni

Sular dibinde mâhiyle
Sahralarda âhû ile
Abdal olup yâhû ile
Çağırayım Mevlâm seni

Gök yüzünde İsâ ile
Tûr dağında Mûsâ ile
Elimdeki asâ ile
Çağırayım Mevlâm seni

Derdi öküş Eyyûb ile
Gözü yaşlı Ya’kûb ile
Ol Muhammed mahbûb ile
Çağırayım Mevlâm seni

Hamd ü şükrullah ile,
Vasf-ı Kulhüvallah ile
Daima zikrullah ile,
Çağırayım Mevlam seni

Bilmişim dünya halini
Terk ettim kıyl ü kâlini
Baş açık ayak yalını
Çağırayım Mevlâm seni

Yûnus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakkı seven kullar ile
Çağırayım Mevlâm seni

5. Hz. Süleyman (a.s.) kimdir? Onun hakkında bir araştırma yapınız.

Cevap:

Süleyman, Hz. Davud’un oğludur ve babası gibi hem Peygamberlik hem de hükümdarlık yapmıştır. Süleyman, rüzgar ve cinlerin emrinde olduğu bir Peygamberdir. Mescidi Aksa’yı yaptırmıştır ve rivayete göre henüz 12 yaşında iken babasından krallığı devralmıştır.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “5. Ünite Çevremizde Dinin İzleri” 90, 91, 92. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 90. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Yaşadığınız şehirde ne gibi tarihî eserler vardır? Bu eserlerden hangileri dinin etkisiyle yapılmış olabilir?

Cevap: Camiler, kervansaray, köprü, hamam var. Camiler dinin etkisi ile yapılan tarihi eserlerdir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 92. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Fotoğraflarda yer alan bölümlerin adlarını yazınız.

Cevap:

din dersi cami bölümleri

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “5. Ünite Çevremizde Dinin İzleri” 93. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 93. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Yaşadığınız yerde bulunan tarihî bir yapıyı (cami, mescit, çeşme, medrese vb.) geziniz.
Bu tarihî eserle ilgili aşağıda yer alan bilgi cetvelini doldurunuz.

Eserin adı nedir?

Cevap: Süleymaniye Cami

Ne zaman yapılmıştır?

Cevap: 1551-1557

Kim yaptırmıştır?

Cevap: Kanuni Sultan Süleyman

Mimarı kimdir?

Cevap: Mimar Sinan

Eserin belli başlı özellikleri nelerdir?

Cevap: Çok büyük ve çok güzel olmasının yanı sıra çinileri, mimarisi sağlamlığı, estetiği harika bir yapıdır.

Eser üzerinde dinin etkilerini gösteren ne gibi motifler vardır?

Cevap: Çiniler, ayetler, hat sanatı, minare, mihrap, minber.

Eser sizde nasıl bir etki bırakmıştır?

Cevap: Çok güzel ve muhteşem bir yapı.

Bu türden bildiğiniz başka eserler var mı?

Cevap: Evet Selimiye Cami.

İncelediğiniz eserle ilgili gördüğünüz eksiklikler nelerdir?

Cevap: Hiçbir eksiklik görmedim.

Bu eksikliklerin giderilmesi için çözüm önerileriniz nelerdir? Yazınız.

Cevap: Hiçbir eksiklik görmedim.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “5. Ünite Çevremizde Dinin İzleri” 94, 95. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 94. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

İlahi, naat, tekbir, salavat kavramları hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap:

İlahi: Tanrı’yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım.

Naat: Hz. Muhammed’in niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan kaside.

Tekbir: Müslümanlıkta Tanrı’nın büyüklüğünü, yüceliğini anmak için söylenen ve `Allahuekber` sözü ile başlayan dua.

Salavat: Hz. Muhammed’e saygı bildirmek için okunan dua.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 95. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Aşağıda, dinî musiki türüne ait bazı eserlerin tanımı verilmiştir. Tanımı verilmeyen kavramların anlamlarını araştırıp karşılarına yazınız.

Cevap:

salâ: Müslümanları bayram ve cuma namazına çağırmak, kandilleri duyurmak veya bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı dost, akraba ve komşulara haber vermek amacıyla okunan salat-ü selamdır.
mevlit: Peygamberimizin (s.a.v.) doğumunu ve bu esnada meydana gelen bazı olayları anlatan manzum eserlerdir.
miraciye: Peygamberimizin (s.a.v.) miraca çıkışını anlatan manzum eserlerdir.
tesbihât: Tesbih çekmek. Allah’ın isimlerini anarak belli sayılarda çekilen tesbih.
ilahi: Tanrı’yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım.
kaside: On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türü
naat: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) niteliklerini övmek amacıyla yazılmış eserlere denir.
münacaat: Rahmeti ve merhameti bol olan Allah’a (c.c.) yakarmak amacıyla yazılan şiirlerdir.
mersiye: Ağıt
düvaz-İmam: Alevi-Bektaşi kültüründe, on iki imamı öven şiirlere denir.
nefes: Alevi-Bektaşi tekkelerinde ve meclislerinde özel ezgilerle okunan, konusu tasavvuf
ve tarikat kuralları ile ilgili olan, ince anlamlı eserlerdir.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “5. Ünite Çevremizde Dinin İzleri” 98, 99, 100. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 98. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

“Gelin tanış olalım,
İşi kolay kılalım,
Sevelim, sevilelim,
Dünya kimseye kalmaz.”
Yunus Emre Divanı, s. 17.

Yunus Emre, yukarıdaki dörtlüğünde ne anlatmak istemektedir?

Cevap: Dünyanın geçici bir yer olduğu bu nedenle kimseyle kötü olmamak, darılmamak, küsmemek gerekmektedir. Birlik olalım, iyilikler olsun, kötülük olmasın herkes mutlu ve huzurlu yaşasın demek istemektedir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 100. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Adamın biri, yolun kenarına dikenler ekti. Dikenler büyüyüp gelişince yoldan geçenleri rahatsız etmeye başladı. Oradan gelip geçenler, “Bu dikenleri sök, insanları rahatsız etmesin.” demeye başladılar. Adam bunları dinliyor fakat söylenenlere aldırmıyordu. Durumdan haberdar olan vali, bir gün adama, “Mutlaka bu dikenleri sök.” dedi. Adam itiraz etmeden “Tamam, bir gün mutlaka sökeceğim.” dedi.
Adam “Dikenleri sökeceğim.” diye diye uzun zaman geçti. Bu arada dikenler iyice büyüdü ve insanları daha çok rahatsız etmeye başladı. Vali, bir gün yine dikenleri sökmeyen adama, “Ey sözünde durmayan adam! Sök şu dikenleri. Bu işi sürüncemede bırakma.” dedi. Adam ise “Aceleye gerek yok. Daha çok zaman var. Bugün olmazsa yarın mutlaka bu dikenleri sökeceğim.” dedi. Bunun üzerine vali, o adama şunları söyledi: “Sen hep ‘yarın, yarın’ diyerek bu işi erteliyorsun. Fakat şunu bil ki her geçen gün o dikenler büyüyüp güçleniyor. Dikenleri sökecek olan sen ise güç kuvvet kaybediyorsun. Dikenler gün geçtikçe gençleşiyor, sen ise ihtiyarlıyorsun.” diye uyardı. Bu hikâyeyi anlatan Mevlânâ şöyle der:
“Her kötü huyunu bir diken bil. Dikenler kaç keredir senin ayağını zedelemekte ve seni
defalarca kötü huydan perişan hâle düşürmektedir. Fakat duygun yok ki! Pek duygusuzlaştın.
Çirkin huylarından dolayı başkalarına zarar verdiğinin farkında değilsin. Kendine verdiğin
zararı da görmüyorsun. Sen hem kendine zarar veriyorsun hem de başkalarına.”
Mevlânâ, Mesnevî, C 2, s. 94-95.

Yukarıdaki hikâyenin bize vermek istediği mesajlar nelerdir? Arkadaşlarınızla konuşup belirleyiniz.

Cevap: İnsanlar kötü huylarını kabullenmekte zorlanırlar. Fakat kötü huylarından ne kadar çabuk vaz geçer ve kendilerini düzeltirlerse o kadar iyi olur. Kötü huylar hem kendine hem de başkalarına zarar verir.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “5. Ünite Çevremizde Dinin İzleri” 101. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 101. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

İSTİKLAL MARŞI’NDAN

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hûda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Mehmet Akif ERSOY

İstiklal Marşımızın yukarıdaki kıtalarında ne gibi dinî kavram ve değerler yer almaktadır? Belirleyip bunlar üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap: Şehit, cennet, Allah, İlahi, ruh, namahrem, ezan, din.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “5. Ünite Çevremizde Dinin İzleri” 102, 103, 104. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 102. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Kandil gecelerimiz hangileridir?

Cevap: Miraç Kandili, Regaip Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 104. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Dinî bayramlarda neler yaparsınız? Bununla ilgili anılarınızı ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Dini bayramlarda temiz ve yeni elbiseler giymeye çalışırım. Büyüklerimin ellerini öperim, akraba eş dostlar ile bayramlaşırız. Komşuları gezerek bayramlaşır ve şeker toplarım. Arkadaşlarımla biriken harçlıklarımızı sayar ve sinemaya gideriz.

“Bu dünya Sultan Süleyman’a bile kalmadı.” sözünü hiç duydunuz mu? Bu söz ne anlatmak amacıyla söylenmiş olabilir?

Cevap: Bu söz bu dünyanın geçici olduğunu, kimsenin bu dünyaya kapılıp ahiretini unutmamasını anlatmaktadır. Herkes ile iyi geçinmek, kimsenin kalbini kırmamak, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır.

5. Sınıf Anka Kuşu Yayınevi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı “5. Ünite Çevremizde Dinin İzleri” 106, 107, 108. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 106. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

Kur’an’da belirtildiğine göre bir gün Hz. Süleyman (a.s.) Allah’a (c.c.) şöyle dua etmiştir:
“…Ey Rabb’im! Beni, gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimetler için şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.”
Neml suresi, 19. ayet.
Yukarıdaki ayete göre dualarımızda Allah’tan (c.c.) neler istemeliyiz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: İyi ve yararlı işler yapan kullar olmayı istemeliyiz. Anne ve babamıza iyi davranmalı ve doğru yoldan ayrılmamayı istemeliyiz.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 107. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

1- İslam dininin mimarimiz üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? Örnek veriniz.

Cevap: İslam dininin sembollerinin hayatımıza yansımasına katkı sağlamıştır. Camiler, hanlar, hamamlar, köprüler, şifahaneler, hep dini motifler işle süslenmiştir.

2- Cami musikisi nedir? Örnek vererek açıklayınız.

Cevap: Cami musikisi; müezzinin ezan ve kamet getirmesi, imamın kıraatle ayet okuması ve namaz kıldırması, selamdan sonra müezzinin okuduğu tespihatlar ve duaların bütünüdür.

3- Örf ve âdet ne demektir? Tanımlayınız.

Cevap: Gelenek ve görenek demektir.

4- Hz. Süleyman (a.s.) hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap: Davud aleyhisselamın oğludur. Kendisine hükümdarlık ve hayvanlarla konuşabilmek, cinlere hükmedebilmek gibi özellikler verilmiştir. Çok kabiliyetli olduğu için 12 , 13 yaşlarında babası ona görevini teslim etmiştir. Kudüs’ te vefat etmiştir.

5) Aşağıdakilerden hangisi, tekke musikisine ait bir tür değildir?
A. İlahi
B. Kaside
C. Ezan
D. Naat

Cevap: C

6) Aşağıdakilerden hangisi, din görevlilerinden biri değildir?
A. Müftü
B. Vaiz
C. İmam
D. Kaymakam

Cevap: D

7) Hikmet adı verilen şiirleriyle insanlara İslami ve ahlaki değerleri benimsetmek için çalışan ve şiirleri Divan-ı Hikmet adlı eserde toplanan düşünürümüz kimdir?
A. Ahmet Yesevî
B. Yunus Emre
C. Mevlanâ
D. Hacı Bektaş Veli

Cevap: A

8) Müslümanları bayram ve cuma namazına çağırmak, kandilleri duyurmak veya bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı dost, akraba ve komşulara haber vermek amacıyla okunan salât-ü selama ne denir?
A. Ezan
B. Kamet
C. Mevlit
D. Salâ

Cevap: D

9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

• Camilerde imamın namaz kıldırdığı, Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan oyuk, girintili yere mihrap denir.

5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 108. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları

• Cuma ve bayram namazlarında, imamın minbere çıkarak cemaate konuşma yaptığı, öğüt verdiği konuşmaya hutbe denir.
• Camilerde genellikle mihrabın solunda bulunan; vaiz, müftü, imam gibi din görevlilerinin cemaate vaaz vermek için çıkıp oturduğu, konuşma yaptığı, merdivenli, yüksekçe yere vaaz kürsüsü denir.
• Peygamberimizin (s.a.v.) niteliklerini övmek amacıyla yazılan manzum eserlere naat denir.
• Hz. Süleyman’ın (a.s.) Kudüs’te yaptırdığı mescide Mescid-i Aksa denir
• Peygamberimizin (s.a.v.) doğumunu anlatan eserlere Mevlit denir.

10- Aşağıdaki şemaya, örf ve âdetlerimizde dinin etkisini gösteren örnekler yazınız.

Cevap:

Bebeklere dini isimler konur.

Bebekler doğunca kulağına ezan okunur.

Erkek çocuklar sünnet ettirilir.

Selamı Aleykum diye selam veririrz.

Dini nikah kıyılır.

Cenazelerde mevlit okutulur.

 

Bir önceki yazımız olan Ayetel Kürsi Duası Okunuşu Anlamı Arapçası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.