13 Şubat 2024, 20:33
can
Yönetici

5. Sınıf Lisans Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 127-128-129. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Lisans Yayıncılık Sayfa 127-128-129 Cevapları

5. Ünite Çevremizde Dinin İzleri: Öğrendiklerimizi Ölçelim Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

1. Çevremizde dinin izlerini gördüğümüz eserlerden üç tanesinin adını yazınız.

Cevap: Camiler, Mescitler, türbeler.2. Camilerde bulunan iç kısımlar nelerdir? Yazınız.

Cevap: Camilerde bulunan iç kısımlar harim bölgesi olarak bilinen ve cemaatin toplandığı ve namaz kıldığı yerdir. Bununla beraber hanımlar mahfili paravanla ayrılır. Müezzin mahfili etrafı çevrili yerde ya da yerden yüksek bir mevkide bulunur. İmam için mihrap, hutbe okuyan hatip için minber, vaaz veren vaiz için de kürsü camilerde yer alır.

3. Darüşşifa ne demektir? Kısaca yazınız.Cevap: Dâruşşifâlarda hastaların tedavisi için tıbbî tedavi yöntemlerinin yanında musiki ile tedavi yöntemleri de kullanılmıştır. Özellikle ruh ve sinir hastaları için musiki ile tedavi Müslüman doktorların başvurduğu yöntemlerden biridir.

4. Dinî musiki ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Cevap: Musiki veya günümüzdeki adıyla müzik, duygu ve düşüncelerin kulağa hoş gelen sesler aracılığıyla ifade edilmesidir. Bundan dolayı musiki, etkili bir anlatım dilidir. İnsan, kulağa hoş gelen güzel sesleri dinlemekten zevk alır ve onlardan etkilenir. Bu bakımdan musiki insanın heyecanını, sevgisini, ümidini ve üzüntüsünü dile getirerek onu rahatlatır. Musiki aynı zamanda insanların birbirini daha iyi anlamasına yardımcı olur ve kaynaşmasını sağlar.


5. Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatıyla ilgili kısaca bilgi veriniz.Cevap: Hz. Davud’un (a.s.) oğlu olan Hz. Süleyman (a.s.), İsrailoğullarına gönderilen hüküm-
dar bir peygamberdir. Bazı kaynaklara göre MÖ 9. asırda yaşamış olan Hz. Süleyman (a.s.) akıllı, zeki, bilgili, her zaman Allah’a (c.c.) şükreden, hikmet sahibi ve anlayışlı bir peygamberdi. Küçük yaşlarda olmasına rağmen insanlar arasında adaletli hükümler verirdi. Babası vefat ettiğinde kendisi çocuk denecek bir yaşta olmasına rağmen, bu üstün özelliklerinden dolayı babasının yerine geçerek hükümdar oldu ve ülkesini adaletle yönetmeye başladı.


B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

Cevap:

(Y) Cami içinde imamın cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıktığı birkaç basamaktan oluşan yere mihrap adı verilir. 
(D) Cami içinde vaaz vermek için yapılan hafifçe yüksek yere vaaz kürsüsü denir.
5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları

(Y) Örf ve âdet, toplum içinde eskiden beri uyulan kurallara verilen isimdir.
(Y) “Divan-ı Hikmet” adlı eser Mevlana tarafından yazılmıştır.
(D) Geçmişte içinde eğitim ve öğretim yapılan mekânlara medrese denir.

Aşağıdaki “A” sütununda verilen kavramları “B” sütununda verilen tanımlarla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap:

5. Sınıf Din Dersi 128. Sayfa Cevapları Lisans Yayın
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini bularak işaretleyiniz.

1. Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra burada yaptırdığı “Peygamber Mescidi” anlamına gelen mescit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Haram
B) Mescid-i Nebî
C) Kubâ Mescidi
D) Mescid-i Aksâ

Cevap: B
2.Çevremize baktığımızda dinin izlerini ilk gördüğümüz eserler mimari yapılardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür yapılara örnek gösterilemez?

A) Villa
B) Medrese
C) Kümbet
D) Cami

Cevap: A


5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları

Cuma ve bayram namazlarında cemaati bilgilendirmek için yapılan dinî içerikli konuşmaya ne ad verilir?A) Mihrap
B) Hatip
C) Minber
D) Hutbe

Cevap: D


Yusuf Has Hacib tarafından şiir tarzında yazılmıştır.

Dinin izlerini gördüğümüz ilk eserlerden biridir.Eserin adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelmektedir.

Kitapta verilen bilgilere göre, devleti yönetenlerin görevi halkı adaletle yöneterek onların mutlu olmalarını sağlamaktır.

Yukarıda özellikleri sıralanan kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig
B) Divân-ı Hikmet
C) Divani Lügat-it-Türk
D) MesneviCevap: A


Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Kâbe kıble olmadan önce Müslümanlar buraya yönelerek namaz kılıyorlardı. Yahudiler ve Hristiyanlar için de kutsal kabul edilir.

Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescit-i Haram
B) Mescit-i Aksa
C) Mescit-i Nebî
D) Küba Mescidi

Cevap: B

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Lisans Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 122-125. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.