02 Ocak 2024, 19:22
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Lisans Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 78-79-80-81-82. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Lisans Yayıncılık Sayfa 78-79-80-81-82 Cevapları

3.Ünite Adap Ve Nezaket: Öğrendiklerimiz Ölçelim Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Lisans Yayınları

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

1. Toplumda uymamız gereken nezaket kurallarından üç tanesini yazınız.

Cevap:Nezaket cümleleri ile konuşmalıyız.

Selamlaşmak

İnsanlara karşı saygılı olmak.
2. İnternet ve sosyal medyada uymamız gereken kurallardan üç tanesini yazınız.

Cevap:

Sosyal medyayı bağımlılık derecesinde kullanmamalıyız.

Sanal ortamdaki ilişkilerimizde yüz yüze kurduğumuz iletişimde olduğu gibi gereken özeni göstermeli ve hassas davranmalıyız.Mesajlarımızı güzel bir Türkçe ile ve Türkçe karakterlerle yazmalıyız.


3. Peygamberimizin konuşma adabı ile ilgili tavsiyeleri nelerdir? Kısaca yazınız.

Cevap: O, bir ortamda herhangi bir konu görüşüldüğünde “İlk sözü büyüğe bırak, ilk sözü büyüğe ver!” diye buyurarak, yaşlılara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca o konuşurken gereksiz ve boş sözlerden kaçınılmasını, az ve öz konuşulmasını, hiçbir
faydası olmayan ve zarar veren konuşmalardan uzak durulmasını tavsiye etmiştir. Peygamberimiz bu konuda “Her kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun.” diye buyurmuştur.


4. Yemek yerken uymamız gereken kurallardan beş tanesini yazınız.Cevap:

Yemeğe besmele ile başlamak.

Verilen nimetlere şükretmek.

Tıka-basa yemeyip henüz iştahımız varken sofradan kalkmak.Acele etmeden yemek.

Yemeği küçük lokmalar hâlinde yemek.


5. Tahiyyat duasının okunduğu yerleri yazınız.

Cevap: Tahiyyat duası, namazların ilk ve son oturuşlarında okunan bir duadır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

Cevap:

1. Adap, bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.
2. İslam dini  helal kazanç elde etmek için çalışmamızı, haksız ve haram kazançtan uzak durmamızı emreder.
3. Yemeğe besmele ile başlarız.
4.”Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.”


5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Lisans Yayınları

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.Cevap:

(D) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.
(D) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.
(D) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.
(Y) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.
(D) iletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.


D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini bularak işaretleyiniz.

Yukarıdaki şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?Emniyet-esenlik-barış-selamet
A) Namaz
B) Adap
C) Selam
D) Dua

Cevap: C


5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları Lisans Yayınları

5. sınıf din kültürü sayfa 80 cevapları Lisans

2. Yukarıdaki tabloya göre selamlaşma ile ilgili olarak hangi öğrencinin söylediği ifade doğru değildir?A) Hasan
B) Buse
C) Duygu
D) Ayşe

Cevap: A


3. “Bir kişinin odası, dolabı, çekmecesi, çantası, cüzdanı, telefonu veya özel eşyalarına izinsiz olarak bakmak ve onları kullanmak, o kişinin özel alanına girmek demektir. Bu da doğru değildir. ”

Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kibir
B) Mahremiyet
C) Nezaket
D) Müsamaha

Cevap: B


4. Sosyal iletişim araçlarını kullanırken yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak yanlış bir davranıştır?

A) l-ll
B) ll-lll-IV
C) l-ll-lll
D) l-ll-IV

Cevap: D


5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Lisans Yayınları

5.

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman Suresi, 18. ayet.)

Yukarıda verilen ayette aşağıdaki davranışlardan hangisi yasaklanmıştır?

A) Müsamahakâr olmak B) Kibirli olmak
C) Alçak gönüllü olmak D) Dürüst olmak

Cevap: B


Ettahiyyâtü……………..vessalavâtü vettayyibât. Esselâmu…………….eyyühenne-
biyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâmü……………ve alâ ibâdillâhissâlihîn.
Eşhedü en lâ……………illallah ve eşhedü enne Muhammeden………….ve rasûlüh.
6. Yukarıda Tahiyyat duası yazılırken bazı kelimeler çıkarılmıştır. Duada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?
A) lillahi – aleynâ – aleyke – abdühû – ilâhe
B) lillahi – aleyke – aleynâ – ilâhe – abdühû
C) abdühû – ilâhe – lillahi – aleynâ – aleyke
D) aleynâ – ilâhe – abdühû – lillahi – aleyke

Cevap: B

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Lisans Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.