30 Ocak 2024, 23:35
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 235-236-237-238 Cevapları


“5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 235-236-237-238 MEB Yayınları” konusuna ulaşabilmeniz ve dersinizi daha iyi anlayabilmeniz için bu yayını inceleyin.

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 235-236-237-238. Sayfa Cevapları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 235 Cevapları

1) Noktalı yerlere gelecek cevapları aşağıdaki bulmacadaki uygun yerlere yazınız.

» Ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçalarına …a… denir.
» …b… ölçüsü 90° olan açı çeşididir.
» Toplam iki köşegene sahip olan çokgenlere …c… denir.
» Tüm kenar uzunlukları eşit ve 90°lik eş iç açılara sahip dört kenarlı çokgene …ç… denir. » …d… karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel olan çokgendir.
» …e… köşegeni olmayan tek çokgendir.2) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını söyleyiniz.

(…) Dik açılı üçgenlerin tüm açıları dik açıdır.
(…) Çokgenlerde iç açı sayısı ile köşe sayısı her zaman eşittir.
(…) Her bir çokgenin köşe sayısı ile kenar sayısı eşittir.
(…) Hiç köşegeni olmayan çokgen üçgendir.
(…) Dörtgenlerin iç açı ölçüleri toplamı 360°dir.
(…) En az iki doğru parçası ile bir çokgen oluşturulabilir.

Cevap:5. Sınıf Matematik Sayfa 235 Cevapları MEB


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 236 Cevapları

Yukarıda izometrik kâğıtta oluşan üçgenlerin ve açıların bazılarının sembol ile gösterimi numaralandırılmış kutulara yazılmıştır. Numaralandırılmış kutulardaki ifadelere göre noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz.

a) Eşkenar üçgenlerin yazılı olduğu kutu numaraları:..
b) Dar açıların yazılı olduğu kutu numaraları:..
c) Geniş açıların yazılı olduğu kutu numaraları:..

4) Aşağıdaki modelleri sembolleri ile eşleştiriniz.Cevap:

5. Sınıf Matematik Sayfa 236 Cevapları MEB


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 237 Cevapları

5) Yanda birer kenarları ortak olacak şekilde üçgen, kare, beşgen ve altıgen çizilmiştir. Buna göre aşağıdaki noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz.

a) 5 tane köşesi olan çokgen:..
b) 2 tane köşegeni olan çokgen:…
c) En az iç açısı olan çokgen:…
ç) En çok kenara sahip olan çokgen:…6) Noktalı kâğıt üzerinde işaretlenmiş noktalar birleştirilerek oluşturulacak doğru parçalarından hangilerini birleştirdiğimizde bir dörtgen oluşmaz?

A) [AF], [FG], [GC], [CA] B) [AB], [BD], [DC], [CA] C) [BC], [CD], [DE], [EB] D) [AD], [DC], [CF], [FA]

7) Dört farklı renkle temsil edilen kurbağalar tek sıçrayışta göle ulaşmaya çalışmaktadırlar. Renklerine göre kurbağaların sıçrayış şekilleri aşağıda vermiştir
■: 5 birim sağa ve 2 birim aşağıya
■: 7 birim sağa ve 1 birim yukarıya
■: 5 birim sağa ve 2 birim yukarıya
■: 4 birim sağa ve 3 birim aşağıya
Buna göre sıçrayışları sonucunda göle hangi renkle temsil edilen kurbağa ulaşır?

A) Siyah
B) Yeşil
C) Kırmızı
D) Mavi

Cevap:5. Sınıf Matematik Sayfa 237 Cevapları MEB


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 238 Cevapları

8) Yanda verilen yapboz parçalarındaki sayılar ile sayıların yazıldıkları geometrik şekil arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde yoktur?

9) Yanda Necip’in elinde bulunan çubuklarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
» Aynı renkli çubuklar eşit uzunluktadır.
» Necip bu çubuklar ile 1 tane eşkenar üçgen, 1 tane kare ve 1 tane dikdörtgen elde edecektir.
» Necip, çubukların tamamını kullanacaktır.
Buna göre Necip’in oluşturduğu dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetre olur?

A) 12
B) 16
C) 20
D) 2410) Şahin, paralelkenar şeklindeki bir zemini mozaik taşlarla görseldeki gibi döşemiştir. Şahin görselde verilenlerden yararlanarak eksik kalan köşeye aşağıdaki parçalardan hangisini kullanabilir?

Cevap:

5. Sınıf Matematik Sayfa 238 Cevapları MEB

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 233-234 Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.