19 Eylül 2022, 12:15
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 192-193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 192-193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yaşlı Güreşçi Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 192. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Saygı göstermenin aile ve topluma sağladığı katkılarla ilgili araştırma sonucunda elde ettiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Sınıfa getirdiğiniz görsel dokümanlarla sınıf panonuzu düzenleyiniz.

Cevap:

Saygı göstermek insanlar arasında huzur ve barışı temin eder. Aile içinde güçlü bağların oluşmasına, birbirlerinin düşünce ve fikirlerine değer verdiğini gösterir. Toplum içinde huzur, güven ve barışın oluşmasına katkı sağlar. Farklılıklardan zenginlikler doğar.2. “Saygı duyuyorum çünkü…” ile başlayan üç cümle kurunuz. Cümlelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Saygı duyuyorum çünkü insanların farklı fikirleri olabilir.Saygı duyuyorum çünkü onlar benim ailem.

Saygı duyuyorum çünkü arkadaşımın benden farklı düşünmesi normal.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 194. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Metni okurken altını çizdiğiniz kelimeleri aşağıdaki tabloya yazınız ve bu kelimelerin anlamlarını sözlüklerinizden bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:Boy Ölçüşmek:  (biriyle veya bir şeyle) boy ölçüşmek, üstünlük yarışı yapmak

Ben abimle boy ölçüşemem.

Kaftan:Çoğu ipekten yapılan, bir tür uzun, süslü üst giysisi

Padişah vezire kaftan giydirdi.
2. ETKİNLİK

Anlamları verilen deyimleri metinden bulunuz. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

Yarışmak

Deyim: Boy ÖlçüşmekCümlem: Ahmet ile Mehmet uzun atlamada boy ölçüştüler.

Üstünlük sağlamak, yenmek

Deyim: Boş bir çuval gibi yere bırakmak.

Cümlem: Ben Ali’yi boş bir çuval gibi yere bıraktım ve güreşi kazandım.Korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirmek, kavga veya yarışmaya çağırmak

Deyim: Meydan okumak

Cümlem: Ahmet bana satranç oyununda meydan okudu.


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.1) Yaşlı güreşçi kaç tane oyun bilmektedir?

Cevap: Üç yüz altmış oyun bilmektedir.

2) Yaşlı güreşçi bu oyunların hepsini öğrencilerine neden öğretmemiştir?

Cevap: Ne olur ne olmaz diye kendine saklamış.3) Yaşlı güreşçinin oyunlarını öğrettiği öğrencisi nasıl bir tavır sergilemeye başlamıştır? Bu tavrını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Herkesi yeneceğini ve çok güçlü olduğunu düşünmüştür. Kibirli davranışlar sergilemiş. Bu davranışı ben doğru bulmuyorum. İnsanlar ne kadar güçlü olursa olsun her zaman alçak gönüllü olmalıdır.

4) Padişah, genç güreşçinin tavrından neden rahatsız olmuş olabilir?

Cevap: Padişah genç güreşçinin kibirli tavırlarından dolayı rahatsız olmuş.5) Yaşlı güreşçi öğrencisini nasıl yenmiştir?

Cevap: Yaşlı güreşçi öğretmediği ve kendine sakladığı tek oyunla yenmiş.


4. ETKİNLİK

Metinle ilgili üç soru hazırlayarak bu soruları defterinize yazınız. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 

Yaşlı güreşçi bir gün öğrencisi ile güreşeceğini tahmin ediyor muydu?
Padişah yaşlı güreşçiyi neden ödüllendirdi?
Genç güreşçi bu olaydan nasıl bir ders almış olabilir ?


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 195. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kutucuklardan hangisinde “Yaşlı Güreşçi” metninin ana fikri doğru verilmiştir? İşaretleyiniz.

Cevap: 

5. sınıf türkçe 195. sayfa cevapları

b) Metnin konusunu yazınız.

Cevap:

Usta ve yaşlı bir güreşçinin genç bir güreşçiye tüm oyunlarını öğretmesi ve yalnızca bir oyunu kendine saklaması, genç güreşçinin ustasına meydan okuması ve sonunda yenilmesi.


6. ETKİNLİK

a) Metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz.

Geniş bir alanda devlet büyükleriyle ülkenin ileri gelenleri toplandılar. Delikanlı kükremiş bir fil gibi ortaya çıktı. Öyle güçlü görünüyordu ki karşısına demirden bir dağ çıksa yerinden koparıp atardı.

b) Altı çizili cümlelerin metne nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.

Cevap: Metnin anlatımını zenginleştirerek okuyucunun hayal kurmasını sağlamıştır.

c) Siz de bu metnin kahramanlarıyla ilgili benzetme ve abartma cümleleri kurunuz.

Cevap:

Benzetme: Yaşlı güreşçi buz gibi duruyordu.

Genç güreşçi bir kaya gibi sağlam görünüyor.

Abartma: Yaşlı güreşçi avını yakalayan bir kartal gibiydi.

Genç güreşçi sanki beş insan gücündeydi.


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun yönlendirici ifadelerinden (aksi takdirde, ama, fakat, oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak, tersine, o hâlde, başka bir deyişle vb.) uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

Cevap: 

İnsanlar, birbirlerinin dillerini anlamıyorlar fakat insan olma bilinciyle birbirlerinin hakkına saygı duyuyorlar.

Tokyo Disneyland, beş ana bölümden oluşuyor başka bir deyişle beş beldeli bir ülke. Şu sıralar yeni bölümler de yapılmakta.

Eşimle birlikte sabırsızlık içinde biz de daldık Disney ülkesine. Elimizdeki biletlerle on ayrı bölüm gezebilecektik.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 196. Sayfa Cevapları

Burayı daha önce görenler, bazı önerilerde bulunuyorlardı. Korsanlar Beldesi’ni herkes pek ilginç buluyordu. Biz de ilk olarak oraya girmeye karar verdik. Haritaya baka baka korsanların yerini bulduk. Girişin önünde öyle uzun bir kuyruk oluşmuş ki! Ürktük ama sıraya eklenmekten de kendimizi alamadık. Soğuk da az yıldırıcı değil. Daha şimdiden burnumuz kızarmaya, dudaklarımız morarmaya başladı.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz.

a) “Şehir, karın, ağız, resim” kelimelerini hecelerine ayırınız. Bu kelimelerin son hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alınız.

Cevap: 

Şe-hir — Şehre
ka-rın — karnı
a-ğız — ağzın
re-sim — resmin

b) Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle başlamıştır? Aşağıya yazınız.

Cevap: Bu kelimelere gelen ekler e, ı, ın, im sesleriyle başlamıştır.

c) Bu kelimelere ek getirilince kelimelerde meydana gelen değişikliği açıklayınız.

Cevap: Bu kelimelere ek getirilince ses düşmesi veya ünlü düşmesi olmuştur.


9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.

Cevap: 

Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba? (akıl – ı → aklı)
Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili bir masal anlattı. (oğul – u → oğlu)
Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hâl aldı. (karın – ı → karnı)
Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti? (göğüs –ü → göğsü)
Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu. (sarıımsı → sarımsı)

b) Ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimelerin içinde geçtiği cümleleri aşağıya yazınız.

Cevap: 

Sabrım gittikçe azaldı.

Cevabımı beklemeden konuşmasına devam etti.

Kazancım ne oldu benim ?


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 197. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

“Saygı” kelimesinin sizde çağrıştırdıklarını aşağıdaki ağaca yazınız. Yazdığınız kavramlardan da yararlanarak “Saygının toplumsal yaşamdaki önemi” ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

5. sınıf türkçe 197. sayfa

 

Saygı insanların huzur, güven ve hoşgörü içinde yaşamaları için gereklidir. Saygı aslında bir zorunluluktur. İnsanlar birbirini sevmeseler bile birbirlerine saygı duymak zorundadır. Farklı fikirlerde olan insanların kendi fikirlerini başkalarına kabul ettirmek yerine onların fikirlerine saygı duymaları barış ve hoşgörü ortamının yayılmasına neden olur. Üstelik bu farklılıklar insanların kültürel zenginliklerine ve bilimin gelişmesine de katkı sağlar.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutulardan birer öge seçerek kısa bir hikâye oluşturunuz. İsterseniz tipler torbasından birden fazla kişi seçerek ya da yeni kişiler ekleyerek şahıs kadronuzu zenginleştirebilirsiniz. Hikâye taslağınızı öncelikle defterinize yazınız. Gerekli düzeltmelerle taslağınızı geliştirerek aşağıya yazınız. Hikâyenize başlık koymayı unutmayınız.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 198. Sayfa Cevapları

Cevap:

Konu: Büyüklere Saygı
Tipler: Ali, Anne, baba, misafirler.
Yer: Ev
Zaman: Şimdiki zaman, geçmiş zaman.
Düğüm(Serim): Ali’nin evdeki hareketleri ve Anne ve babasının Ali’yi uyarması.

Ali evde her gün top oynuyor bazen de camların kırılmasına neden oluyor. Annesinin ve babasının tüm uyarılarına rağmen bu hareketlerine devam ediyor. Eve bir gün misafirler geldi. Misafirlere hoş geldin demeyen Ali ev içinde yaramazlıklar yapıyor, yüksek sesle konuşuyor ve misafirlere saygısız hareketlerde bulunuyordu.Bu en son olaydan sonra anne ve babası Ali’yi karşılarına aldılar ve ona nasihatler verdiler. Büyüklere saygılı olması gerektiğini, bir gün kendisinin de büyüyeceğini ve aynı saygıyı çocuklardan bekleyeceğini anlattılar. Ali bunun üzerine biraz düşündü ve ailesine hak verdi. O günden sonra Ali büyüklerine hep saygılı davrandı.


5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı 192-193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 188-189-190. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


28 Mart 2022, 10:40

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Keşke cevaplar uzun olmasaydı, daha iyi olurdu

28 Mart 2022, 23:42

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

FORUM DIRILIS HARIKA BIR SİTE

05 Nisan 2022, 18:15

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Bu dersi çok seviyorum çok güzel

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.