27 Temmuz 2021, 10:32
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 192-193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları Sayfa 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 192. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Masalların sonunda iyilerin kazanması sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Açıklayınız.

CEVAP: Bu durum bende iyiliğin eninde sonunda yerini bulacağı ve her zaman tüm kötülüklerden daha üstün olduğu duygusunu uyandırıyor. İyilikteki saflık hiçbir şeyde yoktur.2. “İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.” atasözünü açıklayınız.

CEVAP: İyilik, karşılık beklemeden yapılmalıdır. Bir kişi karşılık beklemeden iyilik yaparsa büyük bir huzur duyar. Bu huzur iyiliğin Allah tarafından bilinmesinin verdiği huzurdur.  Yapılan iyiliklerin karşılığı bu dünyada veya öbür dünyada elbette alınır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 195. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a) “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metindeki kahramanlardan hangisini canlandırmak isterdiniz? Neden?CEVAP: Tilkiyi canlandırmak isterdim. Çünkü, tilki zekası ve kurnazlığı sayesinde hemen çözüm üretmiş ve köylünün canını kurtarmıştır. Kurda güzel bir ders vermiştir.

b) Metni okurken olaydaki duygu ve düşünceleri canlandırmak için nelere dikkat etmeliyiz?

CEVAP: Metni vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okumalıyız. Böylece metindeki duyguları sesimize yansıtmış oluruz.

2. ETKİNLİKa) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin, deyimlerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Daha sonra sözlükten bu kelimelerin ve deyimlerin anlamlarını bulunuz, bunları birer cümlede kullanınız.

TUZAK
Tahminim: Birini kandırmak için yapılan eylem.
Sözlük Anlamı: Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo.
Cümlem: Bana kurulan bu tuzağı fark edemedim.

GÖZDEN KAYBOLMAK
Tahminim: Görünür olmamak.
Sözlük Anlamı: Ortadan çekilmek veya görünmez olmak, kaybolmak.
Cümlem: Pencereden baktığımda çoktan gözden kaybolmuştu.

AVCI
Tahminim: Hayvanları avlayan kişi.
Sözlük Anlamı: Avı kendine iş edinen kimse.
Cümlem: Avcı tüfeğini alarak ormana gitti.ÖNERİ
Tahminim: Birine sunulan teklif ve tavsiye.
Sözlük Anlamı: Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif.
Cümlem: Yeni bir öneri sunmanı bekliyorum.

GÖZ KULAK OLMAK
Tahminim: Birini veya bir şeyi korumak için yakınında olmak.
Sözlük Anlamı: Gözetmek, korumak, bakmak.
Cümlem: Kız kardeşime göz kulak olmalıyım.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 196. Sayfa Cevapları

b) Metinde kullanılan “gözden kaybolmak” ve “göz kulak olmak” deyimleri metnin anlatımına nasıl bir katkı sağlamıştır? Açıklayınız.

CEVAP: Bu deyimler metindeki anlamın güçlenmesini ve metnin daha estetik bir anlatımının olmasını sağlamıştır. Deyimler metni zenginleştirmiştir.3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne göre aşağıda verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.

doğru yanlış

4. ETKİNLİK“İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin konusu: İyiliğin değeri

Metnin ana fikri: İyiliğin değerini bilmeyenler kadar bilenler de vardır.

5. ETKİNLİKa) Metnin başlığı ile içeriği arasında uyum var mıdır? Açıklayınız.

CEVAP: Uyum vardır. Metinde iyiliğin değerini bilmeyen bir kurt ile bilen bir köylünün arasındaki olaylar anlatılmıştır.

b) Okuduğunuz metne farklı bir başlık öneriniz. Niçin bu başlığı önerdiğinizi açıklayınız.

CEVAP: Başlık önerim “Kurda İyilik Dersi”. Çünkü, kurdun iyiliğin değerini bilmemesi nedeniyle köylü ve tilki ona bir ders vermiştir.6. ETKİNLİK

Metinde ele alınan sorun nedir? Siz de bu soruna farklı çözümler üretiniz.

Metindeki sorun: İyiliğin değerinin bilinmemesidir.

1. İyilik eden kişilere karşı minnettar olmak ve onlara iyi davranmak.
2. İyilik istemekten ve iyilik etmekten kaçınmamak.
3. İyiliğin değerini bilmeyenlere iyiliğin gücünü göstermek.5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 197. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

a) Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? Neden?

CEVAP: Beğendim. Yazar iyiliği herkesin benimsemediği bir kavram olarak ele almıştır. Dünyada da gerçekten iyiliği benimseyen ve benimsemeyen insanlar vardır. Bu durum gerçeği yansıtmıştır.

b) Metindeki olaylardan, varlık kadrosundan yola çıkarak metnin içeriğini yorumlayınız.

CEVAP: Metindeki her varlık dünyada var olan gerçekleri anlatmaktadır. Köylü yardımseverleri, kurt nankörleri, at ve köpek mağdurları, tilki zeki kimseleri temsil etmektedir. Böylece metin kurgu olmasına rağmen dünyayı yansıtmaktadır.

c) Okuduğunuz metinde kurdun davranışını adil buluyor musunuz? Açıklayınız.

CEVAP: Bulmuyorum. Çünkü, herkesi aynı görmek doğru değildir. Kurt kendisine yardım eden birine karşı daha nazik olmalıdır. Yoksa bir süre sonra kendisine yardım edecek kimseyi bulamaz.

ç) Tilkinin bulduğu çözümü yaratıcı buluyor musunuz? Neden?

CEVAP: Buluyorum. Tilki zekası sayesinde kurdun pişmanlık duymasına sebep oluyor. Birini pişman etmek ona yapılacak en büyük cezalardan biridir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

•Okuduğunuz metindeki kahramanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz özellikte midir? Açıklayınız.

CEVAP: Kahramanlar günlük hayatta karşılaşabileceğimiz özelliklere sahip değildir. Gerçek hayatta konuşan hayvanlar görmemiz mümkün değildir.

•Okuduğunuz metinde anlatılanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz bir olay mıdır?

CEVAP: Hayır, değildir. Hayvanların insanlar gibi konuşması mümkün değildir.

•Okuduğunuz metindeki olaylar gerçek mi yoksa kurgu mudur? Açıklayınız.

CEVAP: Metindeki olaylar kurgudur. Çünkü, hayvanlar insan gibi konuşamaz. Ancak metinde hayvanlar konuşturulmuştur.

9. ETKİNLİK

“İyiliğin toplum hayatındaki önemi” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken Türk ve dünya masallarından örnekler vermeyi, kelimeleri anlamlarına uygun kullanmayı unutmayınız.

CEVAP: İyilik öyle bir şeydir ki hem iyilik eden hem de iyilik gören kişi mutlu olur. İyilikte bulunan kişi görevini yerine getirmiş olmanın huzuruyla yaşar. İyilik gören kişi de minnet duygusuyla başkalarına iyilik etmeye çalışır. Çünkü, iyiliğin güzelliğine inancı artar. Bu güzelliği başkalarının da yaşaması için çabalar. İyiliğin değerini bilen kişilerin yaşadığı toplumda yardıma muhtaç, mutsuz ve kimsesiz insanların sayısı azalır. Bu kişilerin sıkıntıları iyilikseverler tarafından çözülür. Böyle toplumlarda huzur ve refah eksik olmaz.

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz.

şehir + e → şehre
karın +ı → karnı
ağız + ın → ağzın
resim + in → resmin

a) “Şehir, karın, ağız, resim” kelimelerini hecelerine ayırınız. Bu kelimelerin son hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alınız.

CEVAP: Şe-hir, ka-rın, a-ğız, re-sim” “i, ı”

b) Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle başlamıştır? Yazınız.

CEVAP: e, ı, i sesleriyle başlamıştır.

c) Bu kelimelere ek getirilince kelimelerde meydana gelen değişikliği açıklayınız.

CEVAP: Kelimelerin son hecelerindeki ünlü harfler düşmüştür. Bu duruma “ünlü düşmesi” denmektedir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 198. Sayfa Cevapları

11. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.

Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba? (akıl)
Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili bir masal anlattı. (oğul)
Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hâl aldı. (karın)
Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti? (göğüs)
Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu. (sarı-ımsı)

b) Ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimelerin içinde geçtiği cümleler yazınız.

 • Araştırmalara göre beynimizin %3’ünü kullanıyoruz. (beyin)
 • Bu keşfimde gemiyle yolculuk edeceğim. (keşif)
 • Bir buket çiçekle gönlünü alabilirsin. (gönül)
 • Ömrüm boyunca onu sadece bir kez gördüm. (ömür)
 • Bu ilaç boynunun ağrısı içinmiş. (boyun)

12. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bir paragrafın giriş cümlesi olabilecek cümlenin başına “G”, sonuç cümlesi olabilecek cümlenin başına “S” yazınız.

[ G ] Romanın konusu insandır.
[ S ] Böylece birbirinden farklı nitelikte eserler ortaya çıkmıştır.
[ G ] Türkiye’de okuma yazma oranı artıyor ama okuyan azalıyor.
[ S ] Seyircileri de olayın içine çekmesi gerekir.
[ S ] Kısacası Âkif’in şiir ve sanat anlayışı faydalı olma şeklindedir.
[ G ] Turizm, insanları birbirine yaklaştıran bir olgudur.
[ G ] Her millet, kendi özelliklerini taşıyan bir çehreye sahiptir.
[ G ] Sanat, toplumdaki en etkileyici iletişim yollarından biridir.
[ G ] Şiir, ne söylediğinden çok nasıl söylediğindir.
[ S ] İnsan sevgisi de bizim önemli değerlerimizdendir.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Bir kartona aile büyüklerinizi tanıtan bir soy ağacı hazırlayınız.

2. Büyüklere saygıyı anlatan atasözü ve özlü sözleri araştırıp yazınız. Bilgi kaynaklarını etkili kullanmak için kitap, dergi ve internet sitelerinden yararlanınız.

Atasözleri

 • Ulular köprü olsa, basıp geçme: Başkaları ezici, kırıcı davransa da sen onlara uyma, büyüklere karşı saygıda kusur etme.
 • Öpülecek el ısırılmaz: Saygı gösterilmesi gereken kimse incitilmemelidir.

Özlü Sözler

 • Büyüklerime hürmet; vazifem ve arzumdur. (Budha)
 • Ey oğul; ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. (Şeyh Edebali)
 • Saygı düzenin anahtarıdır. (Atatürk)
 • Babana hürmet et ki, çocukların da sana hürmet etsin. (Hz. Ali)
 • Kendinden büyüğe saygı göstermeli, kendinden küçüğe ise şefkat. (Yusuf Has Hacib)

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı 192-193-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 178-179-180-181-182. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

zvr
BU İÇERİĞİ EMOJİYLE DEĞERLENDİR
28 Mart 2022, 10:40

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3604

Keşke cevaplar uzun olmasaydı, daha iyi olurdu

28 Mart 2022, 23:42

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3604

FORUM DIRILIS HARIKA BIR SİTE

05 Nisan 2022, 18:15

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3604

Bu dersi çok seviyorum çok güzel

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.