20 Eylül 2022, 09:44
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 206-207-208-209-210-211. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 206-207-208-209-210-211. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yaşama Sevinci Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 206. Sayfa Cevapları

5. sınıf türkçe 206. sayfa cevapları anıttepe

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Yaşama sevinci” sözü size ne çağrıştırıyor?

Cevap: Bu söz bana yaşamın güzel yönlerini görmeyi ve kişinin keyif aldığı şekilde yaşamasını çağrıştırıyor.2. “Yaşama sevinci” ile ilgili ezberlediğiniz şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

ÇOK GÜZEL ŞEYYaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa bir de
Hele tertemizse gönlün
Hele kar gibiyse alnın
Yani kendinden korkmuyorsan
Kimseden korkmuyorsan dünyada
Dostuna güveniyorsan
İyi günler bekliyorsan hele
İyi günlere inanıyorsan
Üstelik hava da güzelse
Yaşamak güzel şey
Çok güzel şey doğrusu!

Melih Cevdet ANDAY


– Öğretmeniniz okuma sırasında numaralı (1, 2, 3) yerlerde duracaktır. Öğretmeninizin durduğu yerlerde aşağıdaki soruları cevaplayınız:

1) Münevver teyze, postacıyı gördüğünde ne yapmış olabilir?Cevap: Postacıya kendisine mektup getirip getirmediğini sormuş olabilir.

2) Yazar, kendine ne söz vermiş olabilir?

Cevap: Münevver teyzeyi ziyaret edip onunla ilgilenmeye söz vermiş olabilir.

3) Yazar, mektubu okuduktan sonra Münevver teyze neler hissetmiş olabilir?Cevap: Münevver teyze kendini çok mutlu hissetmiş olabilir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 208. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen kelime grubu ve kelimeleri anlamlarından yola çıkarak bulunuz.

Cevap:

1. Gelmesini beklemek. → YOLUNU GÖZLEMEK
2. Tekrarlanması, uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelmek, bıkmak, bezmek. → USANMAK
3. Posta parası karşılığı mektup  zarfı, kartpostallara ve damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası. → PUL
4. Kollar arası, kucak. → KOYUN
5. Öfke, kızgınlık, can sıkıntısıyla anlaşılmaz sesler çıkarmak. → HOMURDANMAK
2. ETKİNLİK

a) “Yaşama Sevinci” adlı metindeki anlatıcının ve Münevver teyzenin yerinde siz olsaydınız neler hissederdiniz? Yazınız.

Cevap:

Anlatıcı – Hissettiklerim: Komşumuzun yalnız hissetmesi karşısında üzüntü duyardım ve ona yardım etmek isterdim.

Münevver teyze – Hissettiklerim: Kendimi yalnız hissettiğim için üzülürdüm. Mektubu okuduktan sonra sevinir, mutlu olurdum.b) Münevver teyzenin duygu ve düşüncelerini kendinizi onun yerine koyarak sadece beden dilinizle anlatınız.

c) Yazar, Münevver teyze için nasıl bir iyilikte bulunuyor?

Cevap: Yazar, Münevver teyzenin yalnızlığını gidermek ve onu mutlu etmek istiyor. Okuma-yazma öğrenince küçük yaşına rağmen ona mektup yazıyor. Güzel bir davranış sergiliyor.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz.Cevap:

Olay: Münevver teyzenin postacıya sürekli mektup gelip gelmediğini sorması, yazarın bunun sebebinin Minevver teyzenin yalnızlığı olduğunu öğrenmesi ve ona mektup yazması

Kişiler: Münevver teyze, postacı, Muzaffer (yazar), yazarın annesi

Yer: Münevver teyzenin evinin penceresiZaman: Geçmiş zaman

Anlatıcı: 1. tekil kişi (yazar)


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 209. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki kutucukları doldurunuz.

Cevap:Münevver teyzenin sorunu postacıya devam olarak kendisine mektup gelip gelmediğini sormasıdır.

Sorunun nedeni kimsesi olmadığı için ona mektup yazacak kimse yoktur.

Anlatıcının çözümü okuma-yazma öğrenince Münevver teyzeye mektup yazmaktır.

Ben olsaydım Münevver teyzeye mektup yazmak yerine onu ziyaret eder, sohbette bulunurdum.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden yararlanarak Münevver teyze ile ilgili iki öznel, iki nesnel cümle yazınız.

Cevap:

Öznel cümleler:

 • Münevver teyze yalnız olduğu için üzülüyordu.
 • Münevver teyze mektubu okuyunca çok sevindi.

Nesnel cümleler:

 • Münevver teyze postacının yolunu gözlerdi.
 • Münevver teyze mektubu okuması için Muzaffer’i çağırdı.

6. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinle aşağıdaki şiiri tür ve biçim yönünden karşılaştırınız.

Cevap: Okuduğumuz metin bir hikayedir, ancak bu şiirdir. Hikaye düz yazı ile yazılırken şiir dizeler halinde yazılmıştır.

b) Okuduğunuz metin ile bu şiirin başlığı sizce neden aynı olabilir?

Cevap: İki metinde de yaşamın güzel yönlerinden bahsedilmiştir.

c) Metinde ve şiirde aynı konu mu işlenmiştir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Benzer konular işlenmiştir. Şiirde yaşamın güzelliği, metinde de yaşamın insanların birbirlerine yardım etmeleriyle güzel olabileceği anlatılmıştır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 210. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

“Çocuk gibi sevinmek” sözünü hangi durumlarda kullanırsınız? Bu söz, metinde hangi durumda kullanılmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Bu deyimi bir insanın bir çocuk kadar saf şekilde mutlu olduğu durumlar için kullanırım. Metinde de Münevver teyzenin gerçek ve saf bir mutluluk duyması anlamında kullanılmıştır.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri koyu renkte yazılan kelimelere dikkat ederek okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

Cevap:

Münevver teyzenin haberi yok ama birlikte bekliyoruz postacıyı.
Kendisi de inanmamıştı belki ama Münevver teyzeye mektup vardı.

a) Bu kelime düşüncenin akışını değiştirmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Değiştirmiştir. Bu kelime biri olumlu biri olumsuz iki cümlenin arasında yer almaktadır.

b) Koyu yazılan kelimeler, cümleye nasıl bir anlam katmıştır? Yazınız.

Cevap: Bu kelimeler cümleye karşıtlık anlamı katmıştır.


9. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluğa, uygun bağlantı ve geçiş ifadeleri yazınız.

Cevap:

• Günlerce çalıştı ……ama…… işi zamanında teslim edemedi.
• Onunla bu konuyu konuşmayı düşündüm ……fakat…… beni anlamayacağını fark edince konuşmaktan vazgeçtim.
• Avrupa’da tahsilini tamamlamak istiyordu ………ancak…….. şartlar imkân vermedi.


10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlede köşeli ayraç niçin kullanılmıştır? Yazınız.

Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1890-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

Cevap: Yay ayraç içinde kullanılan bir bilginin yeniden ayraç içine alınmasıyla kullanılmıştır.

b) Köşeli ayraca örnek verebileceğiniz bir cümle kurunuz.

Cevap: Kütüphanemize Türk edebiyatı tarihi kitapları [ En başta Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (Nihat Sami Banarlı) ] alınmalı.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 211. Sayfa Cevapları

11. ETKİNLİK

Aşağıda bir hikâyenin serim ve çözüm bölümleri verilmiştir. Bu bölümlerden yararlanarak hikâyenin düğüm bölümünü tamamlayınız. Hikâyeye uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Cevap:

BİRLİKTEN DOĞAN KUVVET

Selim okuldan eve dönerken kırtasiye dükkânına uğradı. Kap kâğıdı ve bant satın aldı. Yolda arkadaşları Harun, Furkan ve Kemal’le karşılaştı. Çocuklar:
– Hadi Selim! Basketbol maçı yapalım, dediler.
Selim bir yandan onlarla gitmek istiyor, diğer yandan da evde kitaplarını ve defterlerini kaplamayı düşünüyordu.

Arkadaşlarına:
– Kitaplarımı ve defterlerimi bu kap kağıdıyla kaplamam gerekiyor. Eğer bu işi ben yapmazsam annem yapar. Onu yormak istemem, dedi.
Bunun üzerine Furkan:
– Öyleyse birlikte kaplayalım. Böylece çabucak biter. Sonra da basketbol oynamaya gideriz, dedi.
Harun ve Kemal de kafa sallayarak onayladılar. Birlikte Selim’in evine gittiler. Hep birlikte kaplama işine giriştiler. El birliğiyle işlerini bitirdiler.

Selim “Bana çok yardımcı oldunuz arkadaşlar. Şimdi hepimiz basketbol maçını hak ettik.” dedi.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Paylaşmanın, bir olmanın önemini anlatan atasözleri, özdeyişler bulunuz.

Cevap:

Atasözleri

 • Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 • İyilik eden iyilik bulur.
 • Yalnız taş duvar olmaz.
 • Ne verirsen elinle, o gider seninle.
 • El eli yıkar, iki el de yüzü.

Özdeyişler

 • Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana
 • Yalnız yiyen felaket gününde de yalnızdır. Rig Veda
 • Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen yaşadığını bilemez. Jackson Brown

2. “Yardımlaşmak niçin önemlidir ve yardımlaşmanın topluma ne gibi katkıları olur?”konulu bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı hazırlarken aşağıdaki maddelere dikkat ediniz.

Cevap:

Yardımlaşma toplumsal huzurun ve refahın sağlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Yardımlaşma ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı giderilir, mutsuz kimselerin üzüntüsü yok olur. Böylece insanlar arasında dayanışma ve güven artar. Böyle huzurlu bir toplumda insanlar çalışmaktan ve üretmekten mutluluk duyar. Toplumsal gelişme ve kalkınma artar. İnsanlar arasında sevgi ve saygı süreklilik gösterir. Toplumun ihtiyaç duyduğu tüm maddi ve manevi değerler yardımlaşma ile yerini bulur.


5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı 206-207-208-209-210-211. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 199-200-201-202-203-204-205. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


18 Nisan 2022, 21:45

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3711

Bügün çok güzel türükçe dersi işledik bütün derslerinin çocuk güzel

18 Nisan 2022, 23:05

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3711

Türkçe dersi denince aklıma gelen ilk yer forumdirilis mükemmel

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.