20 Eylül 2022, 12:45
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220-221-222-223-224. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220-221-222-223-224. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Barkod Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 220. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kasiyerler, çalıştıkları yerlerdeki ürünlerin fiyatlarını nasıl akıllarında tutarlar? Açıklayınız.

Cevap: Akıllarında tutmalarına gerek yoktur. Çünkü, her ürün bilgisayar yoluyla kaydedilmiştir. Böylece kasiyerler o kayıtlardan fiyatlara ulaşabilirler.

2. Marketten ya da herhangi bir mağazadan alışveriş yaparken kasiyerler ürünlerin fiyatlarını listeden bakarak hesaplasalar alışverişiniz hızlı olur muydu? Açıklayınız.Cevap: Hızlı olmazdı. Çünkü, hem ürünlerin fiyatını bulmak hem de devamlı fiyatları toplamak gerekirdi. Böylece çoğu zaman yanlış hesaplamalar olabilirdi. Bu durum alışverişin uzun sürmesine neden olurdu.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 221. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Görselleri inceleyiniz. Verilen görseller ile okuduğunuz metnin içeriğini karşılaştırınız.

Cevap: Metinde barkod sisteminden bahsedilmiştir. Görsellerde de barkod sisteminin kullanımı görünmektedir.2. ETKİNLİK

Metinde geçen kelime ve kelime grupları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz ve cümle içinde kullanınız.

Cevap:

stok, özgü, sembol, veri, ortaya çıkmak, merak, rastgele, ürün

rastgele → Gelişigüzel. ⇒ Raftan rastgele bir kitap alıp okumaya başladı.veri → Bilgi. ⇒ Verileri bilgisayara kaydetmemiz gerekiyor.

merak → Anlamak veya öğrenmek istemek. ⇒ Her zaman meraklı bir çocuktu.

ortaya çıkmak → Meydana çıkmak, türemek. ⇒ Küçük bir sorun ortaya çıktı.

ürün → Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. ⇒ Ürünleri boyut sırasına göre dizdi.özgü → Birine, bir şeye ait olan, has, mahsus. ⇒ Bu kitap koleksiyonculara özgü olacak.

stok → Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif. ⇒ Stokları kontrol edip döndüler.

sembol → Simge. ⇒ Sembollerin anlamını ona sorabiliriz.


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.1) Barkoddan en çok kimler yararlanır? Neden?

Cevap: Barkoddan en çok satıcılar yararlanır. Çünkü barkod okuyucunun bağlı olduğu bilgisayar sistemi, ürünle ilgili çeşitli bilgiler içerir.

2) Barkod nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap: Barkod, bir market zinciri sahibinin marketlerinde satılan tüm ürünlerin bilgisini kaydedecek bir sistem araması sonucunda ortaya çıkmış.3) Barkod sisteminin bağlı olduğu bilgisayar sistemi, ürünle ilgili hangi bilgileri içerir?

Cevap: Bir ürünün adı, fiyatı, satış miktarı, üründen stokta ne kadar kaldığı gibi konularda veri sağlar. Bunun yanı sıra satıcının birden çok şubesi varsa hangi ürünün hangi şubeden, hangi kasadan, ne zaman satıldığıyla ilgili bilgiler de verebilir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 222. Sayfa Cevapları

4) Barkod numaraları nasıl oluşturulur?

Cevap: Üretici firmanın kod numarası da ülke kodu olan sayıyla başlar. Bu kod numarası yediyle on iki basamak arasında değişebilir. Üretici firmanın kod numarasını ürünün kodu izler. Ürün kodu beş basamağa kadar çıkabilir. En sondaki sayıysa kontrol basamağıdır.5) Türkiye’nin ülke kodu nedir? Ülkemizin kodunu bilmek günlük hayatta ne işimize yarar?

Cevap: Türkiye’nin ülke kodu 868 ve 869’dur.  Bu kodu bilmek üretici firmanın yerli olup olmadığını bilmemize yarar. Böylece ürün seçerken bu koda sahip ürünleri tercih edebiliriz.

6) ISSN nedir?

Cevap: Dergi ve benzeri süreli yayınların barkodunda çizgilerin üzerinde bulunan İngilizce kısaltmadır. Açıklımı “Uluslararası Standart Süreli Yayın Dergi Numarası”dır.
4. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda barkodun kullanıldığı bazı alanlarla ilgili internet haberleri verilmiştir. Barkodun kullanıldığı alanları karşılarına yazarak günlük hayatımıza katkılarını tartışınız.

Cevap:

Gönderinizin barkod numarasını ilgili alana girerek gönderinizi takip edebilirsiniz. turkiye.gov.tr/ptt-gonderi- takip → Postanın durumunu takip etmeye yarar.

Kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle standardize edilerek belirli bir yayımcının yayımladığı bir materyalin kimliğini tanımamızı sağlar. ekygm.gov.tr/isbn.html → Aranılan bir kitabın yayım bilgilerinin bulunmasını yarar.Hepimiz günde en az bir kere ihtiyacımız olan herhangi bir ürünü almak için bakkala veya markete gideriz. Aldığımız her ürünün üzerinde değişik kalınlıktaki çizgilerden oluşan bir etiket vardır. İhtiyacımız olan ürünleri aldıktan sonra parasını ödemek için kasaya geliriz. Kasada duran kasiyer satın aldığımız ürünlerin üzerindeki etiketleri tek tek bir el tarayıcısından geçirerek size ödemeniz gereken toplam tutarı söyler. bilgiustam.com/barkod-nedir/ → Ürünlerin fiyatlarını göstermeye ve alışverişin toplam miktarını göstermeye yarar.


5. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri okuduğunuz metinden hareketle örnekteki gibi işaretleyiniz.

Cevap:

barkod metni


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 223. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıda bir barkod örneği verilmiştir. Okuduğunuz metinden hareketle barkod numaralarının neleri ifade ettiğini yazınız.

Cevap:

barkod


7. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinden hareketle barkod sisteminin faydalarını maddeler hâlinde yazınız. Metinden örnekler vererek konu hakkında açıklamalarda bulununuz.

Cevap:

 • Ürünle ilgili istenen bilgiye hızlıca ulaşılır.
 • Otomatik hesaplamalar hızlı ve doğru şekilde yapılır.
 • Alım satım işlemleri hızlı biçimde işler.
 • Azalan ya da biten ürünler belirlenir.
 • İş gücü ve zamandan tasarruf sağlanır.

Cevap: Barkod sistemi ile satıcılar daha kolay ve hızlı işlemler yapabilir. Alışveriş sırasında hesaplar otomatik yapıldığı için yanlış bir sonuç çıkma ihtimali ortadan kalkar.

b) “Barkod sistemi olmasaydı günlük hayatımızda ne gibi zorluklarla karşılaşırdık?” Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Barkod sistemi olmasaydı ürünün fiyatını binlerce ürün içinde bulmak zor olurdu. Alım satım işlemleri sırasında yapılan hesaplamalar çok zaman alırdı ve yanlış hesap yapmak kaçınılmaz olurdu. Ürünleri sürekli takip etmek zorunluluğu doğardı. Çünkü, biten veya azalan ürünleri tespit etmek zorlaşırdı. Bu durum hem iş gücünün artmasını hem de zaman harcamayı gerektirirdi.


8. ETKİNLİK

Altı çizili kelimelerdeki ses olaylarını (ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi) belirleyiniz.

Cevap:

Barkodların ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? → ünsüz yumuşaması
Satın aldığınız hemen hemen her üründe değişik kalınlıktaki çizgilerden oluşan bir sembol bulunur. → ünsüz benzeşmesi
Barkod, bir market zinciri sahibinin marketlerinde satılan tüm ürünlerin bilgisini kaydedecek bir sistem araması sonucunda ortaya çıkmış. → ünlü düşmesi
Bir ürünün adı, fiyatı, satış miktarı, üründen stokta ne kadar kaldığı gibi konularda veri sağlar. → ünsüz yumuşaması
Ürün kodu beş basamağa kadar çıkabilir. → ünsüz yumuşaması


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 224. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Aldığınız ürünün barkodu olmazsa ne gibi zorluklarla karşılaşırsınız? Yazınız.

Cevap:

Numaralar ile oluşturulmuş bir barkoda bakarak bu barkoda ait ürün hakkında birçok bilgiyi edinebiliriz. Bu bilgiler arasında ürünün ismi, fiyatı, üretim yeri olmak üzere birçok bilgi bulunmaktadır. Bu barkod numarası sayesinde ürünün daha ucuza nerede bulabileceğini internet üzerinden araştırabiliriz. Ancak barkodsuz bir ürünü araştırma şansımız olmaz. Bu durumda ürün hakkındaki bilgilere ulaşamayız. Üründe hata çıktığında bunu üreticilere bildirmemiz gerekir. Bu nedenle barkoda ihtiyacımız vardır.  Çünkü bu durum hatalı ürünün aynı zamanda üretilen diğer benzer ürünlerinde de aynı hata olması anlamına gelebilir. Diğer ürünleri tespit edebilmek için barkoddaki kontrol basamağına ihtiyaç duyulur.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönlerini araştırınız.

Cevap:

Olumlu Yönler

 • Bilgi paylaşma ve görüş bildirme imkanı arttı.
 • Zaman ve mekandan bağımsız iletişim sağlandı.
 • Ekonomik ve hızlı haberleşme olanağı sağlandı.
 • Görsel ve işitsel ögelerle iletişimin kalitesi arttı.

Olumsuz Yönler

 • Yanlış ve zararlı bilgiye erişim kolaylaştı.
 • Kişisel bilgilerin paylaşımı arttı.
 • Siber zorbalık ve sanal dolandırıcılık arttı.
 • Sosyal medya bağımlılığı sorunu ortaya çıktı.

5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı 220-221-222-223-224. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 216-217-218. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


17 Nisan 2022, 16:46

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.