06 Eylül 2023, 20:01
Donatello
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104-105-106-107-108-109 Koza Yayınları


4. Tema Millî Kültürümüz: Bayrağımın Türküsü Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

HAZIRLIK

1. Bağımsızlık deyince aklınıza neler geliyor?

Cevap: Bağımsızlık deyince aklıma, özgür ve rahat bir yaşam geliyor.

2. Bayrakların milletler için önemi nedir?Cevap: Bayrak, bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. Bağımsız bir millet kendi geleceğinin kararını kendisi verir. Sömürülmez ve kullanılmaz. Bayrak bu yüzden çok önemlidir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 105. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıda şiirden alınan bazı kelimeler, harflerinin yerleri karıştırılarak verilmiştir. Karışık verilen harflerden anlamlı kelimeler oluşturarak yazınız. Ardından kelimelerin anlamlarını tahmin ederek kelimeleri sözlük anlamlarıyla eşleştiriniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazınız.

Cevap:Kelimelerin Sözlük Anlamı

2. ETKİNLİK

Aşağıda bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin zıt anlamlılarını şiirdeki kelimeler arasından bulup yazınız.

Cevap:

  • üstündeki 🠖 altındaki
  • durgun 🠖 dalgalı
  • zafer 🠖 yenilgi

3. ETKİNLİK

Şiirde geçen “al” kelimesinin anlamını söyleyiniz. Bu kelimeyi eş seslilik özelliğini gösterecek şekilde iki ayrı cümlede kullanınız.Cevap: Şiirdeki anlamı; kırmızı.

al: Elmalardan kırmızı olanı seçti ve yedi.

al: Bu kitapları buradan almam gerekiyor.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 106. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

4. ETKİNLİK

Şiirin ana duygusunu yansıtan görseli işaretleyiniz.Cevap:

Şiirin Ana Duygusu

5. ETKİNLİK

Şiirin konusunu yazınız.

Cevap: Bayrak sevgisi6. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız.

Bayrağımıza selam duran nedir?

Cevap: Bayrağımıza selam duran göklerdir.

Şair, bayrağın resmini nereye çizmek istiyor?Cevap: Şair, bayrağın resmini dalgasız durgun suya çizmek istiyor.

Bayrağımızla ilgili durmadan söylenecek olan nedir? Siz bu konuda şaire katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: Bayrağımızın türküsü durmadan söylenecektir. Buna katılıyorum. Çünkü bizim bayrağımız pek çok savaşın ve zaferin sonucunda dalgalanan bir bayraktır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 107. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

7. ETKİNLİK

“Bayrağımın Türküsü” şiirine farklı bir başlık belirleyiniz. Bu başlığı belirleme nedenlerinizi yazınız.Cevap: 

Başlığım: Ay Yıldıza Sevgi

Bu başlığı seçme nedenim: Bayrağımızda ay ve yıldız simgesi vardır. Şiir bayrağa olan sevgiyi anlattığı için bu başlığı seçtim.

8. ETKİNLİK

a. Bayrağımızla ilgili aşağıda verilen metni okuyunuz. Metindeki altı çizili sayıların yazılışına ve okunuşuna dikkat ediniz.Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.” 22 Eylül 1983’te 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile bayrak ölçütleri belirlenmiş ve bayrak son hâlini almıştır. Bayrağın al renginin kodları aşağıda gösterilmiştir.
Al rengin koordinatları;
Parlaklık (aydınlık) = 27,5
Kırmızılık-yeşillik = 44,8
Sarılık-mavilik = 15,6

b. Sayıların yazılışları hakkında verilen bilgileri ve örnekleri inceleyiniz.

1. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır: 3., 5’inci…
UYARI: Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 6.’ncı değil 6’ncı…
2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: 1.459 (bin dört yüz elli dokuz), 14.256 (on dört bin iki yüz elli altı)
3. Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur: 2.893, 21.564, 36.254, 378.541, 4.258.947
4. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır: 27,5 (27 tam onda 5); 44,8 (44 tam onda 8)
5. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 10’ar değil onar, 7’şer değil yedişer.
6. Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 108. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

c. Sayıların doğru yazıldığı cümlelerin sonuna “D”, yanlış yazıldığı cümlelerin sonuna “Y” yazınız.Cevap:

Sayılar Nasıl Yazılır

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin altındaki kavramlardan birini seçerek bunun anlamı ve size çağrıştırdıkları hakkında kısa bir konuşma yapınız.

Birlik ve Beraberlik

Cevap: Birlik ve Beraberlik

Ülkemizde farklı yaşayan, farklı kültürlere ve bakış açılarına sahip olan milyonlarca insan var. Ancak hepimizin ortak bir duygusu var. Bu da vatan sevgisidir. Vatan sevgisi, bütünleştirici bir duygudur. Ülkemiz tehlikede olduğu zaman ne kadar farklılıklarımız olsa da bir araya gelir ve dayanışma gösteririz. Bu birlik ve beraberlik ile tüm sorunların üstesinden gelebiliriz. Aynı bayrak altında ve aynı toprak üzerinde birlik ve beraberlik ile yaşarız.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 109. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

10. ETKİNLİK

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde darbe yapmak isteyenlere karşı halkımız, eline bayrak alıp sokaklara çıktı, tankların önünde durdu.

Aşağıdaki yazma alanına, bayrağın önemini anlatan bir yazı yazınız.
Yazınıza başlamadan önce bir planlama yapınız. Yazınızda hangi bilgilere yer vereceğinizi; giriş, gelişme ve sonuç bölümünde ele alacağınız konu ve örnekleri tasarlayınız.
Yazınızı bitirdikten sonra gözden geçirerek varsa tespit ettiğiniz yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltiniz.

Cevap: BAYRAK DEMEK

Bayrak, bir ülkenin bağımsızlığının sembolüdür. Her bağımsız ülkenin kendi bayrağı olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devletinin de bir bayrağı vardır.

Bayrağımız, al yıldızlı al bayraktır. Tıpkı milli marşımız, dilimiz, tarihimiz ve kültürümüz gibi bayrak da milli bir değerdir. Bu bayrağın sahibi olmak için pek çok milli mücadele verildi. İnsanlar bu uğurda şehit düştü. Tarihimizdeki pek çok savaş ve zafer bayrak uğruna yaşandı. Çünkü, hür ve bağımsız bir devletin sembolü bayraktır. İşte bu yüzden bayrağımızı göklerde dalgalandırırız.

Bayrak, önemli bir sembol ve milli unsurdur. Bunun bilince olarak bayrağımıza gereken saygıyı göstermeliyiz.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Oğuz Türklerinin gelenek, görenek ve yaşamları hakkında güvenilir kaynaklardan araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri not alarak sınıfa getiriniz.

Cevap: Oğuzların çoğu göçebe bir hayat yaşıyordu. Ancak İslam’ı kabul etmelerinden sonra çoğu yerleşik hayata geçmiştir. Oğuzlar çadır kuracakları yerleri ok atarak belirlerdi. Okun düştüğü yere çadır kurarlardı. Milli yemekleri pek çok Türk boyunda olduğu gibi tutmaçtı. (Tutmaç; hamurlu, yoğurtlu çorba) Oğuzlar, savaşçı özellikleriyle bilinirlerdi. Saçlarını ve bıyıklarını uzatır, sakallarını keserlerdi.

Oğuz Türklerinin bazı gelenekleri aşağıda verilmiştir:

  • Ad Koyma: Oğuz Türklerinde isimleri genellikle ailenin büyüğü veya bilge birisi koyardı.
  • Toy etme (Toplantı yapıp karar verme): Oğuzlar mühim konularda karar vermek için toplantı yaparlardı.
  • Düğün: Halen devam eden bir geleneğimiz olan düğünlerde ziyafet verilir şenlik yapılırdı.
  • Kız İsteme: Kız babasından veya abisinden istenirdi. Kız istemeğe büyük ve saygın kişiler giderdi.

 

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100-101-102 Koza Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


21 Kasım 2023, 18:10

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3642

çok güzel ellerinize sağlık

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.