30 Kasım 2021, 13:16
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 154-155-156-157-158-159-160. Sayfa Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154-155-156-157-158-159-160 Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İhtiyar Çilingir Metni Cevapları


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 154. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Anadolu’da yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlarla ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bir zamanların meslekleri olan, zanaat ve zanaatkar kavramlarını da beraberinde getiren geleneksel el sanatlarından günümüzde hala devam eden olduğu kadar unutulmaya yüz tutmuş olanları da mevcuttur. Bunlar arasında Edirnekari, Kalemişi, Kündekari, Minyatür, Hat Sanatı, Ebru Sanatı, Çinicilik, Kanaviçe vardır.

2. Yörenizde bulunan el sanatlarının neler olduğunu açıklayınız.Cevap: EBRU SANATI

Kendine has malzeme ve uygulama özelliğine sahip geleneksel Türk el sanatlarından biri olan Ebru sanatı tasavvuf kültürünün en başarılı örneklerinden. Ebru sanat tekniği diğer görsel sanat tekniklerinden tamamen farklıdır. Bu farklılığın ana unsuru, sanatçının tüm renklendirme ve tasarımını su yüzeyinde gerçekleştiriyor olmasıdır. Günümüzde çalışmalarına devam eden birçok başarılı Ebru ustası bulunuyor.

ÇİNİCİLİKGeleneksel Türk el sanatlarından olan çini 16.yy’da İznik çinileri ile zirveye ulaşmıştır. Çini sanatı motifler, şekiller ve renklendirmelerden oluşan eserlerdir. Yapıların iç ve dış süslemeleri için kullanılan seramiklerden oluşan çini sanatının malzemeleri kuvars, cam tozu ve kildir.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 157. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a) Aşağıda metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri bulup kutucuklara yazınız.

Cevap:

Karışık Verine Kelime Bulmacasıb) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.

Cevap:

Şömine ateşinin sönmemesi için körüğü eline aldı.

Kitapları muntazam bir şekilde dizdi.Sayımıza göre noksan masalar var.

Bu sanat geleneksel usul ile yapılıyor.

Söylediklerine çok içerledim.

2. ETKİNLİK

Metinden, soru eki almış cümleyi belirleyiniz ve belirlediğiniz cümleyi aşağıya yazınız.Cevap: Canım, parasıyla değil mi?


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 158. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelime ve kelime gruplarını inceleyiniz. Daha sonra incelediğiniz kelime ve kelime gruplarının aralarındaki anlam ilişkisini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Hakan bu akşam sinemaya gidecek.
O, bu akşam sinemaya gidecek.
Bugün İstiklal Caddesi’nde sinema var mı?
Bugün orada sinema var mı?
Ara verilince ne görsek balkonda babamla benden başka kimse yok.
Ara verilince ne görsek balkonda bizden başka kimse yok.Cevap: Altı çizili kelimelerden ilk üç cümledeki isim, sonraki üç cümledekiler ise isim yerine kullanılan sözcüklerdir.

b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri yuvarlak içine alınız.

Cevap:

Bütün kitapları ben okudum.
Dedemler oraya elli yıl önce gitmiş.
Çocuklardan birkaçı kütüphaneyi çok seviyordu.
Sen bunları nereden öğrendin?
Bazıları senin hiç konuşmadığını düşünüyor.
Lütfen buraya gel!4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Yazar, çilingiri nasıl betimlemektedir?

Cevap: İhtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlük olarak betimlemektedir.

2. Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ne yapmaktadır?Cevap: Birer tarafı açık, ufak halkalar hazırlamış, bir halka takıp açık tarafını ateşe tutuyor, o hazır oluncaya kadar bir başkasını ateşten çekip ucunu, kemali dikkatle kapıyor, bir parça bükmektedir.

3. Genç adam, çilingirden ne yapmasını istemektedir?

Cevap: Değneğin ucuna beş on halka geçirmesini istemektedir.

4. Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir neden gencin dediğini yapmak istememiştir?Cevap: Çilingir bunun usulü böyle olmadığı için yapmak istememiştir.

5. Çilingir, gencin hangi sözüne içerlemiştir? Çilingir bu söze neden içerlemiştir?

Cevap: “Canım, parasıyla değil mi?” sözüne içerlemiştir. Çünkü, çilingir işini para için yapmamaktadır.

6. Okuduğunuz metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.

Cevap: “üç-beş halka aldı” cümlesinde üç ve beş arasında kısa çizgi vardır. Ancak günümüzde ikilemeler arasında herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz. Doğrusu “üç beş” olmalıdır.

5. ETKİNLİK

Siz çilingir dükkânında olsaydınız, çilingire hangi soruları sormak isterdiniz? Yazınız.

Cevap: Çilingire mesleğe nasıl başladığını ve mesleği nasıl öğrendiğini sormak isterdim.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 159. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.

Cevap:

Metnin Konusu: Çilingirin mesleğini usule uygun yapması

Metnin Ana Fikri: Her mesleğin bir usulü vardır ve meslek ustaları bu usule uymak ister.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Neden-sonuç cümlelerinin başına “N”, amaç-sonuç cümlelerinin başına “A”, koşul cümlelerinin başına ise “K” yazınız.

Cevap:

( N ) Yorulduğu için maratonu tamamlayamadı.
( K ) Ödevlerini bitirirsen bilgisayarda oyun oynayabilirsin.
( N ) Bisiklet alabilmek için bütün yaz babasının yanında çalıştı.
( K ) İstediğin topu alırım yeter ki sen üzülme.
( N ) Seni rahatsız etmeyelim diye yüksek sesle konuşmadık.
( A ) Kasları güçlensin diye spor yapıyor.
( N ) Zaman yetersizliğinden halk oyunları grubu çalışmalarını tamamlayamadı.
( A ) Kitap okumak için kütüphaneye gitmiş.

8. ETKİNLİK

Öğretmeninizin tartışma kurallarıyla ilgili yapacağı açıklamaları dikkatle dinleyiniz. Ardından sınıfınızı öğretmeninizin rehberliğinde iki konuşmacı grubuna ayırınız ve “El işçiliğiyle yapılan ürünler mi yoksa fabrikalarda üretilen ürünler mi daha estetiktir?” sorusunun cevabını aramak amacıyla büyük grup tartışması yapınız.

Cevap:

El İşçiliğiyle Üretilen Ürünler Daha Estetiktir

El işçiliği ile üretilen ürünler yapan kişinin estetik anlayışından izler taşır. Aynı zamanda o eserin yapıldığı bölgenin yerel estetik anlayışını yansıtır.  Bundan dolayı ortaya eşi benzeri olmayan, özel ve ayrıcalıklı bir eser çıkar. Ayrıca bu ürünler büyük bir dikkat ve özenle hazırlanır. Çünkü yapan kişinin o anda tek işi o ürünü iyi yapmaktır. Dolayısıyla özenli bir ustalık gösterir ve ortaya estetik bir ürün çıkar.

Fabrikalarda Üretilen Ürünler Daha Estetiktir

Fabrikalarda üretilen ürünler büyük araştırma-geliştirme çalışmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Ürünlerin tasarımı için öncesinde çalışılmaktadır. Bu durum o ürünlerin estetik bilgisi ve anlayışı güçlü kişiler tarafından tasarlanması demektir. Böylece ürünler eğitimli kişiler tarafından ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak kusursuz ve çoğunluğa hitap eden güzellikte ürünler ortaya çıkar.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 160. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Serim bölümü verilen aşağıdaki masalın devamında olabilecek olayları kendi hayal gücünüzün yardımıyla defterinize yazınız.

Cevap:

Küçük kardeş o zaman “Büyümek istiyorum” demiş. Minik kuş da ona ” Bu dileğin gerçek olacak. Şimdi uyu, uyandığında güzel bir gün olacak” demiş.

Küçük kardeş uyumuş, sabah bir sesle uyanmış. Bu ses çalar saat sesiymiş. Uyandığında odasını farklı bulmuş. Tıpkı bir yetişkin odası gibiymiş, oyuncakları yokmuş. Annesi yanına gelerek “Haydi ama, okula geç kalacaksın.” demiş. Küçük kardeş şaşırmış. Aynada kendine bakmış, gerçekten de büyük birine dönüşmüş. Giyinip kahvaltı yapmış ve okulun yolunu tutmuş. Okulda çok sıkılmış. Bütün gün ders dinlemekten başı ağrımış. Eve geldiğinde yorgunluktan ölüyormuş. Annesi ondan bahçedeki bitkilere bakmasını istemiş. Babası geldiğinde televizyonu tamir etmesi için ona yardım etmiş. Ödevlerini yaparken uyuyakalmış. İnsanların sürekli ondan bir şeyler istemesi ve sorumlulukları onu bıktırmış.

Yatağına yattığında yeniden minik kuş gelmiş ve ona hayatını beğenip beğenmediğini sormuş. Küçük kardeş “Lütfen beni eski halime geri döndür. Büyümek korkunç bir şey. Oyun oynamak yok, istediğimde uyumak yok! Devamlı sorumluluklarımı düşünmek zorundayım. Bıktım!” demiş. Minik kuş o zaman “Şimdi uyu, sabah eski hayatına döneceksin. Sana tavsiyem zamanın kıymetini bil. Çünkü zaman bizi gelecekteki yaşamımıza hazırlayan şeydir.” demiş. Küçük kardeş huzurla uykuya dalmış.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Ünlü ressamlar ve tablolar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz. Araştırdığınız ünlü ressamlardan birinin hayatı ve eserleriyle ilgili hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla hazırlanınız.

• Hazırlıklı konuşmanızı zenginleştirmek amacıyla görsellerle destekleyiniz.
• Hazırlıklı konuşma yapmadan önce evde mutlaka birkaç defa prova yapınız.

Cevap:

Vincent Van Gogh

Hayatı: Van Gogh, 1853’te Hollanda’da doğdu. Babası sert bir ülke bakanıydı ve annesi doğa çizim ve suluboya sevgisini oğluna aktaran huysuz bir sanatçıydı. Van Gogh, 15 yaşındayken ailesi maddi sıkıntı içindeydi ve o okulu bırakıp işe gitmek zorunda kaldı, bir sanat tüccarı firmasında iş buldu. Boş zamanlarında sanat galerilerini ziyaret ederdi.

Psikotik epizodlardan ve delüzyonlar nedeniyle zihin sağlığı giderek bozulan sanatçı buna karşın fiziksel sağlığına özen göstermemiştir. Aşırı alkol tüketimi ve düzensiz beslenme nedeniyle sağlığı giderek bozulmuştur.  Gauguin ile arkadaşlığı bir ustura ile yolunu kesmesi ve öfke nöbeti sonucu sol kulağının bir kısmını keserek yaralaması sonucu sona ermiştir. Bir dönem akıl hastanelerinde kalmıştır. Hastaneden kendi isteğiyle ayrıldıktan sonra depresyonu devam etti ve 1890’da, henüz 37 yaşında iken kendini göğsünden vurmuş ve iki gün sonra yaraları nedeniyle ölmüştür.

Sanatı: Van Gogh’a bütün yaşamı boyunca hep deli gözüyle bakılmıştır. İntihar ettikten sonra büyük bir ün kazanmıştır. Resim üslûbunun ögeleri fovistler ve Alman dışavurumcuları tarafından kullanılmaya başlanmış ve 20. yüzyıldan itibaren ünü artarak devam etmiştir. Van Gogh romantik, acı çeken sanatçı idealini simgelediği önemli fakat hüzünlü bir ressamı olarak nitelendirilmiştir.

Van Gogh,  çok ünlü tablolarının da bulunduğu  2.100 kadar resim ve çizim çalışmasını 10 yıl gibi bir süreye sığdırdı. Bu eserlerinin çoğu yaşamının son iki yılında yapıldı. Bunlar manzaralar, natürmortlar, portreler ve otoportrelerdir. Bu tablolar modern sanatın temelleri olarak kabul edilmektedir.

En Ünlü Tablosu: Yıldızlı Gece

yıldızlı gece tablosu

 

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 151-152. Sayfa Cevapları ATA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


15 Şubat 2022, 19:53

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok iyi hepsi doğru çıktı teşekürler

15 Mart 2022, 17:43

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

sağolun 1 temayı bitirirken çok yardımcı

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.