30 Kasım 2021, 16:36
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172. Sayfa Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172 Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Büyük Ustayı Ziyaret Metni Cevapları 


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 161. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Resim yapmaktan hoşlanır mısınız? En çok neyin resmini çizersiniz? Sizce güzel bir resim nasıl olmalıdır?

Cevap: Resim yapmayı severim. Genellikle doğa resimleri çizmeye çalışırım. Güzel bir resim insanın duygularına hitap etmeli, düşüncelerini harekete geçirmelidir.

2. Ünlü ressamlar ve tablolarla ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.Cevap:

Vincent Van Gogh

Hayatı: Van Gogh, 1853’te Hollanda’da doğdu. Babası sert bir ülke bakanıydı ve annesi doğa çizim ve suluboya sevgisini oğluna aktaran huysuz bir sanatçıydı. Van Gogh, 15 yaşındayken ailesi maddi sıkıntı içindeydi ve o okulu bırakıp işe gitmek zorunda kaldı, bir sanat tüccarı firmasında iş buldu. Boş zamanlarında sanat galerilerini ziyaret ederdi.Psikotik epizodlardan ve delüzyonlar nedeniyle zihin sağlığı giderek bozulan sanatçı buna karşın fiziksel sağlığına özen göstermemiştir. Aşırı alkol tüketimi ve düzensiz beslenme nedeniyle sağlığı giderek bozulmuştur.  Gauguin ile arkadaşlığı bir ustura ile yolunu kesmesi ve öfke nöbeti sonucu sol kulağının bir kısmını keserek yaralaması sonucu sona ermiştir. Bir dönem akıl hastanelerinde kalmıştır. Hastaneden kendi isteğiyle ayrıldıktan sonra depresyonu devam etti ve 1890’da, henüz 37 yaşında iken kendini göğsünden vurmuş ve iki gün sonra yaraları nedeniyle ölmüştür.

Sanatı: Van Gogh’a bütün yaşamı boyunca hep deli gözüyle bakılmıştır. İntihar ettikten sonra büyük bir ün kazanmıştır. Resim üslûbunun ögeleri fovistler ve Alman dışavurumcuları tarafından kullanılmaya başlanmış ve 20. yüzyıldan itibaren ünü artarak devam etmiştir. Van Gogh romantik, acı çeken sanatçı idealini simgelediği önemli fakat hüzünlü bir ressamı olarak nitelendirilmiştir.

Van Gogh,  çok ünlü tablolarının da bulunduğu  2.100 kadar resim ve çizim çalışmasını 10 yıl gibi bir süreye sığdırdı. Bu eserlerinin çoğu yaşamının son iki yılında yapıldı. Bunlar manzaralar, natürmortlar, portreler ve otoportrelerdir. Bu tablolar modern sanatın temelleri olarak kabul edilmektedir.

En Ünlü Tablosu: Yıldızlı Geceyıldızlı gece tablosu

 


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 167. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a) Metinde yer alan aşağıdaki kelimelerin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz.

Cevap:Özgün: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal.

Resim:  Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri.

Atölye: Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer.

Galeri: Sanat eserlerinin veya herhangi bir malın sergilendiği salon.Peyzaj: Bir yerin doğal görünüşü.

Portre: Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, kara kalem vb. bir yolla yapılmış resmi.

Sahanlık: Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya dönülen bölümünde bulunan geniş yer.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden beşini birer cümle içinde kullanınız.Cevap:

Özgün şiirler yazan başarılı bir şairdi.

Bu resimleri duvara asmamız gerekiyor.

Onu en son atölyede görmüştüm.Birlikte galeriye gidelim mi?

Annemin bir portresini yaptırmak istiyorum.

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan kişi isimlerinin yerine “ben, sen, o, biz, siz, onlar” kelimelerinden uygun olanını yazınız.

Cevap:Ali en arka sıraya oturdu. ⇒ O en arka sıraya oturdu.
Mustafa ve Salih buraya gelin. ⇒ Siz buraya gelin.
Şerife, çok ders çalışmalısın. ⇒ Sen çok ders çalışmalısın.
Ben ve Murat soruyu doğru yanıtladık. ⇒ Biz soruyu doğru yanıtladık.
Havva ve Erbay sinemaya gitti. ⇒ Onlar sinemaya gitti.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 168. Sayfa Cevapları

b) Kişi zamirlerini kullanarak altı farklı cümle yazınız.

ben – sen – o – biz – siz – onlar

Cevap:Ben bugün okula gitmeyeceğim.

Hastaneye sen de gitmelisin.

Kütüphanede onunla karşılaştık.

Biz de pikniğe gelebilir miyiz?

Soruları siz hazırlamalısınız.

Onlar yarın da burada olacak.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimeler arasındaki anlam ilişkisini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Şunları arkadaşlarıma vereceğim.
Kitapları arkadaşlarıma vereceğim.

Öğrencilerin hepsi orada.
Öğrencilerin hepsi statta.

Sizin kitaplarınız burada.
Sizin kitaplarınız rafta.

Ali değil, söylediklerimi dinleyen öteki.
Ali değil, söylediklerimi dinleyen Yılmaz.

Cevap: Cümlelerdeki ilk koyu yazılmış kelimeler zamir, ikinciler ise o isimlerdir. İkisi de aynı ismi işaret etmektedir.

b) İşaret zamirlerini kullanarak altı farklı cümle yazınız.

bu – şu – o – bunlar – şunlar – onlar

Cevap:

Bunu ne zaman yazacaksın?

Şunu da mı okuldan getirdin?

O da bizimle sinemaya gelecek.

Bunlar senin çantandan çıktı.

Şunları masanın üstünden almış.

Onlar kütüphaneye gideceklerini söylediler.

4. ETKİNLİK

Metinde yer alan geçiş ve bağlantı ifadelerinin (ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte, buna rağmen) bulunduğu bölümleri yuvarlak içine alarak belirleyiniz.

Cevap:

Ama uzattığım el boşlukta kaldı.

“Ama bu resminizi, onlardan ayıran, size özgü diliniz.” dedim.

Ancak sorusunu yinelemedi.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 169. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Ressam her şeyin güçleşmesini hangi örneklerle açıklamaktadır?

Cevap: Her şeyin güçlenmesini kendinden öncekilerin yaptıkları resimlere bağlamaktadır. Başkalarına benzemek, özgün olamamak güçleşmiştir.

2. Ressam, adamın neden ön yargılı olduğunu düşünmektedir?

Cevap: Ressam, adamın görmeden ne söyleyeceğine karar verdiğini düşünmektedir.

3. Ressamın adama verdiği sır nedir?

Cevap: Verdiği sır; resmi sadece görmek değil, aynı zamanda anlamak için düşünmek gerektiğidir.

4. Adamın, sanat tarihine geçeceğini düşündüğü olay nedir?

Cevap: Ressamın ikinci kez gülüşüne tanık olması sanat tarihine geçeceğini düşündüğü olaydır.

5. Ressam neden resmini ona bakanların bitirmesini istemektedir?

Cevap: Ona bakanların resme bir şey katmak isteyeceğini düşündüğü için istemektedir.

6. Ressam, adama hangi hediyeyi vermektedir ve hediyenin özelliğini nasıl anlatmaktadır?

Cevap: Ressam bir dağ resmini hediye etmektedir. Resmin özelliği dağın kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşması; toprak renginin yer almamasıdır.

6. ETKİNLİK

Metnin yazarı siz olsaydınız bu metne hangi başlığı verirdiniz?

Cevap:

Benim başlığım, “………RESSAMIN SANATI……….” olurdu.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasını “Işığın Resmini Yapmak” metninden hareketle doldurunuz.

Cevap:

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Yazar, ressam

Zaman: Geçmiş zaman

Mekan: Ressamın atölyesi

Olay Örgüsü: Yazarın ressamın atölyesine gitmesi, ressamın resme bakış açısını anlatması ve vedalaşmaları

Anlatıcı: 1. tekil kişi (Yazar/Kahraman anlatıcı)


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 170. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Broşür nedir ve ne amaçla kullanılmaktadır?” sorularını cevaplayınız. Daha sonra ebru sanatıyla ilgili aşağıdaki broşürü inceleyiniz. Broşürde ilginizi çeken ve hoşunuza giden bölümleri nedenleriyle birlikte açıklayınız.

Cevap: Broşür ürün tanıtıcı basılı kağıtlardır. Müşterilerin ilgisini çekmek için tasarlanır. Bu broşürde özellikle başlık ve resim hoşuma gitti. Çünkü başlık çok estetik görünüyor.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 171. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Araştırdığınız ünlü ressamlar ve tablolar ile ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız.

Cevap:

Pablo Picasso

Kendisi de ressam olan babasından yedi yaşında sanat dersleri almaya başlayan Picasso’nun yeteneği, kısa bir süre sonra fark edildi. İlk eseri, Picador’u tamamladıktan dört yıl sonra, on üç yaşındayken Barselona Güzel Sanatlar okuluna kabul edildi. Paris’e taşındıktan kısa süre sonra yakaladığı ün ve başarı, 1973’te vefat edene kadar devam etti. Sanatçının tabloları hala en arzulanan eserler arasında yer alıyor. Picasso’nun en değerli eserleri, ‘mucizeler yılı’ olarak tanımlanan 1932 yılında ürettikleridir. Bu eserler, nadiren gerçekleşen satışlarda fiyat rekorları kırmaları ile hatırlanır.

En Ünlü Tablosu: Guernica

En büyük tablosu olan Guernica, aynı zamanda dünyanın en etkili savaş karşıtı eserlerinden sayılır. Eser, 1937 yılında, İspanyol iç savaşı sırasında bombalanan Guernica şehrinde yaşanan vahşeti simgeler. Tuval üzerine sadece siyah ve beyaz renklerde yağlı boya ile yapılmış bir resimdir.

 


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 172. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

En beğendiğiniz filmle ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap:

Filmin Adı: Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

Filmdeki Kahramanlar: Harry Potter, Hermione, Ron, Sirius Black, Dumbledore, Remus Lupin, Snape…

Filmin Konusu: Azkaban Hapishanesinden kaçan Sirius Black’in Harry’nin peşine düşmesi

Filmin Ana Fikri: Gerçekler, göründüğünden daha farklı olabilir.

Filmin Özeti: Harry, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’ndaki 3. senesine başlar. Ancak Azkaban Hapishanesi’nden Sirius Black isminde bir katilin kaçtığını öğrenir. Harry bu katilin ailesinin ölümüne sebep olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle olayları çözmek istemektedir. Sonunda gizli bir yerde karşılaşırlar. Daha sonra Sirius’un katil olmadığını, hatta babasının en yakın arkadaşı olduğunu öğrenir. Gerçek katilin kim olduğunu öğrendiğinde onu yakalamaya çalışırlar ancak o da kaçar. Herkes Sirius’u suçlu sandığı ve yakalanınca yeniden hapse gireceği için Sirius’un kaçmasına yardım ederler. Harry artık Sirius’u manevi babası olarak görmektedir.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

En beğendiğiniz hikâye veya roman yazarı kim? Sizce hikâyelerini veya romanlarını nasıl yazıyor? Yazarın yazdıkları kendi hayatından izler taşıyor olabilir mi? Bu soruların cevaplarını araştırınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.

Cevap:

En sevdiğim yazar Gülten Dayıoğlu’dur. Çocuklar ve gençler için kitaplar yazmaktadır. Onun bu kitapları yazmasında hayata bakış açısı etkili olmuştur. Kendisi ilkokul öğretmenliği yapmış; işçi çocuklar hakkında araştırmalar yapmış bir yazardır. Çocuklar ve gençlerle bu kadar ilgilenmesi kitaplarında onları seçmesine, onlarla empati yapmasına neden olmuştur.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 154-155-156-157-158-159-160. Sayfa Cevapları ATA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


05 Mart 2022, 11:58

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Sağol.bu bilgiler sayesinde konuları ve derslerimi daha iyi anladım

09 Mart 2022, 00:53

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok iyi bir sayfa çok beğendim ödevlerimi hep burdan yapıyorum çok iyi bir sayfa

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.