11 Aralık 2021, 18:41
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 184-185-186-187-188-189-190. Sayfa Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184-185-186-187-188-189-190 Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sufi İle Pufi Metni Cevapları


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 184. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Mors alfabesi hakkında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Mors alfabesi; alfabenin harflerini, sayıları ve noktalama işaretlerini nokta, çizgi ve boşluk dizgileriyle temsil eden sistemdir. Kodlar, yanıp sönen ışıklar gibi mekanik veya görsel sinyallerle iletilir. Mors alfabesi, Latin alfabesinin her bir harfiyle ilişkilendirilmiş ve bilgi aktarmak için kullanılan bir iletişim yolu olmuştur.Mors kodu, uzun mesafelerde en hızlı şekilde iletişim kurulmasını sağlamıştır. Denizlerdeki gemiler ışıklarını kullanarak uzun mesafelerde iletişim kurabilmişlerdir. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında çok önem kazanmıştı; Mors kodu sayesinde savaş gemileri, üsleriyle iletişim kurarak kritik bilgiler sağlamışlardır.

2. Bir şeyi merak ettiğinizde ne yaparsınız? Merak ettiğiniz şeyleri öğrendiğinizde neler hissedersiniz?

Cevap: Bir şeyi merak ettiğimde kütüphaneye giderek veya evde İnternet aracılığıyla araştırırım. Merak ettiğim şeyleri öğrenmek bana huzur verir ve kendimi kültürlü hissettirir.
6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 187. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a) Metinden alınan aşağıdaki kelimeleri bulmacada gösteriniz. Kelimeler, bulmacaya yukarıdan aşağıya veya soldan sağa yerleştirilmiştir.

Cevap:

Çengel Bulmaca

b) Bulmacada yer alan kelimelerin  anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz.Cevap:

makinist: Lokomotif, vapur, fabrika vb.nin makinesini işleten kimse.
alfabe: Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü
şifre: Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü, kod.
tahta: Çeşitli işlerde kullanılmak üzere düz, enlice, uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası.
telefon: Birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt.
postane: Posta ile gönderilen maddelerin kabul edildiği, postaya verilmiş maddelerin ayrım ve dağıtımının yapıldığı bina.
telgraf: İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni.
külyutmaz: Aldanmaz, kolay inanmaz (kimse).

c) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.

Cevap:Makinist trenden indi ve etrafa baktık.

Kız kardeşim sonunda alfabeyi ezberledi.

Şifreyi kitapların içinde bulmalıyız.

Tahtaları bahçeye yığmıştı.Telefonu göle düşünce ağlamaya başladı.

Onu postaneye kadar takip et.

Telgrafın başında çember oluşturdular.

Masum yüzüne aldanma, o külyutmaz biridir.
6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 188. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Metinde yer alan deyimleri belirleyerek bunların hangi anlamda kullanıldıklarını yazınız.

Cevap:

Hapı yutmak: Çok kötü bir duruma düşmek.

Sözü uzatmak: Ayrıntıya inerek, gereğinden uzun konuşmak.Ortadan kaldırmak: Görünmesin diye önlem almak, gizlemek, saklamak.

Sözünü etmek: O şey üzerinde konuşmak.

3. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki kelime gruplarını inceleyiniz.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI –  MORS ALFABESİ – YAZI TÜRÜ – ÇALIŞMA TAHTASI – TAHTANIN KARŞISISiz de metinden bunlara benzer beş isim tamlaması bulup aşağıya yazınız.

Cevap:

Öğretme tutkusu

Haberleşme sistemiÇalışma masası

Duvarın karşısı

Telgraf memuru


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 189. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki varlık isimlerinin tamlayanını ve tamlananını örnekteki gibi yazınız.

diş macunu – nazar boncuğu – kahve fincanı – kapı kolu – muhabbet kuşu

Cevap:

Tamlayan – Tamlanan

diş – macunu

nazar – boncuğu

kahve – fincanı

kapı – kolu

muhabbet – kuşu

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin özetini defterinize yazınız.

Cevap:

Babaları çocuklarına devamlı bir şey öğretmektedir. Bir gün Sufi ve Pufi’ye mors alfabesini öğretmek ister. Onlara mors işaretlerinin olduğu kağıdı verir ve ezberlemelerini ister. Ancak ezberleyemezler. Bu nedenle evin duvarına bir cümle yazar ve çözmelerini ister. Akşama kadar cümleye bakmadıkları için evdeki çileklerin yerini öğrenemezler. O günden sonra babaları her duvara cümle yazdığında bunu çözerler ve küçük hediyeleri bulurlar. Pufi cümleleri dışarı çıkıp çözdüğü için ondan şüphelenirler. Bir gün babası telgraf memuru için bir cümle bırakır ve Pufi’nin cümleleri postaneye giderek çözdürdüğü ortaya çıkar.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Sufi ile Pufi’ye babaları neyi, nasıl öğretmek istemektedir?

Cevap: Babaları mors alfabesini öğretmen istemektedir.

2. Babaları Sufi ile Pufi’ye hangi görevi vermektedir?

Cevap: Babaları Sufi ile Pufi’ye verdiği kağıttaki işaretleri iki saat içinde ezberlemelerini istemektedir..

3. Pufi tahtada yazanları nasıl çözmektedir? Babası bunu nasıl anlamaktadır?

Cevap: Pufi her sabah tahtada yazanları kağıda yazıp postaneye gitmekte ve cümleleri telgraf memuruna çözdürmektedir. Babası bir gün cümlesinde telgraf memurunun onu aramasını istemiştir ve durumu anlamıştır.

4. Okuduğunuz metin yazım ve noktalaması değiştirilmeden alıntılanmıştır. Metindeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımları belirtiniz.

Cevap:

Babam sözü hiç uzatmadan ‘mors alfabesi öğreneceğiz çocuklar’ dedi. ⟶ Bu cümlede konuşma iki tırnak (” “) içinde olmalıdır.

Salonda kahvaltımızı yaparken aaa… ⟶Bu cümlede üç nokta yerine ünlem işareti kullanılmalıdır.

İkisi de çileğe bayılırdı çünkü… ⟶ Bu cümlede üç nokta yerine nokta kullanılmalıdır.

7. ETKİNLİK

Aşağıya okuduğunuz metnin ana fikrine uygun bir atasözü yazınız.

Cevap: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.

8. ETKİNLİK

Metnin yazarı siz olsaydınız bu metne hangi başlığı verirdiniz?

Cevap:

Benim başlığım, “…MORS ALFABESİ…” olurdu.

9. ETKİNLİK

Eğer Sufi ile Pufi’nin babası siz olsaydınız Pufi’nin yaptığı kurnazlığı hangi yolla anlardınız?

Cevap: İşe gitmediğim bir gün işe gidiyor gibi yapar Pufi’yi izlerdim.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 190. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri metinden hareketle uygun şekilde tamamlayınız.

Cevap:

Pufi …..tilki….. gibi kurnaz bir çocuktur.
Pufi kurnazlığı …..hediyeleri kapmak….. amacıyla yapmıştır.
Bence Sufi ….doğru.. davranmış, Pufi ise ..yanlış…. davranmıştır.

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Bu haber metninden hareketle teknolojik gelişmelerin hayatımızdaki yeri hakkında büyük grup tartışması yapınız.

Cevap:

Teknolojik gelişmeler hayatımıza yenilik getirmekle kalmaz. Aynı zamanda doğal ve sınırlı kaynakların doğru kullanılmasına katkı sağlar. Her kaynak bir gün tükenebilir. Teknoloji sayesinde bu kaynakları daha uzun süre kullanmamız mümkündür. Teknolojiyi insan ve çevre için kullandığımız sürece bundan fayda görürüz.

12. ETKİNLİK

Yabancı kelimelerle oluşturulmuş tabelalarla ilgili aldığınız notları arkadaşlarınızla paylaşınız. Ardından bu yabancı kelimelerin yerine Türkçe karşılıklarını kullanarak yeni tabelalar oluşturunuz.

Cevap:

Cafe ⟶ Kafeterya

Coffee ⟶ Kahve

Fast&Food ⟶ Seç-al

Stop ⟶ Dur

Restaurant ⟶ Restoran, lokanta


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.

Cevap:

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en önemli rolü üstlenmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları doğal kaynaklardan sağlanır ve sürdürülebilirliği mümkün olan enerjilerdir.
Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil enerji kaynakları gibi zamanla bitmez, tükenmez.
Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde edilebilir olmasıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Güneş Enerjisi

Rüzgar Enerjisi

Biyokütle Enerjisi

Jeotermal Enerji

Hidroelektrik Enerji

Hidrojen Enerjisi

Dalga Enerjisi

2. Petrol ve doğal gaz tükendiği zaman hangi alternatif enerji kaynaklarından yararlanılabilir? Düşüncelerinizi defterinize yazınız.

Cevap:

Petrol ve doğal gaz tükendiği zaman yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılabilir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi gibi enerji türleri yaygınlaştırılmalıdır. Bunlar tükenmeyen ve çevre dostu enerjilerdir.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 181-182. Sayfa Cevapları ATA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


17 Mart 2022, 20:06

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Çok sağolun Allah razı olsun doğru cevapları burada buldum

20 Mart 2022, 15:23

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Sizin sayenizde ödevimi hizlıca yaptım teşekkürler Allah razı olsun

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.