12 Aralık 2021, 22:12
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 198-199-200-201-202-203-204. Sayfa Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-199-200-201-202-203-204 Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Aziz Sancar Metni Cevapları


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 198. Sayfa Cevapları

 HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Çizgi roman hakkında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Çizgi roman, bir hikâyenin anlatılış tarzında daha çok çizgilerden ve resimlerden yararlanılan bir çizim sanatıdır. Bu çizimler; dergi, kitap, gazete gibi basılı ortamlarda okuyucu ile buluşur. Çizgi romanlarda, hikayelerden farklı olarak çizimler üzerinden anlatımlar gerçekleşmektedir. Fakat konuşma balonları içerisinde yazılan yazılar da çizgi romanlarda yer almaktadır.Çizgi romanlar, uzun süre bitmeyen hikayeler içerebildikleri gibi tek seferde biten hikayeleri de konu alabilmektedirler. Çizgi romanların oluşumundan en önemli faktörlerden biri karelerdir. Oluşturulan kareler, çizgi romanların yayımlandığı ortama, romanın uzunluğuna göre değişebilmektedir.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 200. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a) Metinde yer alan aşağıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlarını örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap:( c ) laboratuvar
( ç ) besi
( f ) vız gelmek
( g ) endişe
( h ) izole etmek
( a ) bakteri
( d ) molekül
( b ) enzim

a. Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.
b. Bir kimyasal tepkimeyi gerçekleştiren ve onu hızlandıran, çoğunlukla protein yapısında olan organik madde.
c. Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer.
ç. Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi.
d. Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
e. Bir işteki engelleri yenmeye karar vermiş olmak.
f. Pek önemsiz görünmek.
g. Kaygı, tasa.
h. Yalıtmak.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Cevap:Laboratuvarda deney yapıyorduk.

Bu hayvanlar besi için otlağa götürüldü.

Bu oyunlar bana vız gelir.

Kaybolmasından endişe ediyor.Sesi izole etmek için ses geçirmez duvar yapmalıyız.

Bakteriler faydalı veya zararlı olabilir.

Yarın Fen Bilgisi dersinde molekülü işleyeceğiz.

Enzimlerle ilgili ödevini yaptın mı?2. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta yer alan sıfatları yuvarlak içine alınız.

Cevap:

İki dakika içinde uyuyacağım. Uyurken güzel ve keyifli rüyalar göreceğim. Uyanınca senin o tombul yanaklarından öpeceğim. Bazı şeyler konuşacağız. Sonra sen kim bilir hangi oyunu oynamaya başlayacaksın.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 201. Sayfa Cevapları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri ayraç içinde yer alan sorulara cevap olacak şekilde tamamlayınız.Cevap:

………Çalışkan…… çocuk bütün derslerden tam puan almış. (Nasıl çocuk?)
……..Şu…….. adam bütün kitapları satın aldı. (Hangi adam?)
Eve giderken ……….dört……….. ekmek aldım. (Kaç ekmek?)
Maratonu ……..ikinci……….. sırada bitirdim. (Kaçıncı sırada?)
Dünyayı ……..akıllı…….. insanlar yönetmeli. (Nasıl insanlar?)
Bahçemize ……..bu……… köpek girdi. (Hangi köpek?)
Akşamki konser için ……..üç……. bilet aldım. (Kaç bilet?)

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiirde yer alan çekim eki almış isimleri örnekteki gibi inceleyiniz.

PEYZAJ IIÇocuklar taş atmasın,
Gemiler geçmesin üzerinden
Hiç kıpırdamasın balıklar,
Rüzgâr da esmeyiversin,
Suların durulduğu bir saat olsun:
Gör denizin güzelliğini!
Hele mehtap da varsa,
Üstünde at koşturacağın gelir.

Cahit Sıtkı TARANCI

Cevap:

çocuklar: çocuk (isim kökü) + lar (çokluk eki)gemiler: gemi (isim kökü) + ler (çokluk eki)

balıklar: balık (isim kökü) + lar (çokluk eki)


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 202. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Aziz Sancar Amerika’ya ilk gidişinde neden orada kalamamıştır?Cevap: Yabancı bir memlekette kalmak ve yeterince iyi dil bilmemek onu zorlamıştır.

2. Aziz Sancar hangi konudaki çalışmasıyla Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır?

Cevap: DNA onarımı ile ilgili çalışmasıyla Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır.

3. Aziz Sancar bir bilim insanında olması gereken hangi niteliklere sahiptir?

Cevap: Çalışkan, meraklı, hayal gücü yüksek ve akıllıdır.

4. Aziz Sancar eğitim hayatında nasıl bir öğrencidir?

Cevap: Çalışkan bir öğrencidir. Her zaman başarılı olmuştur.

5. Ağabeyin Aziz Sancar’ın başarısında nasıl katkısı olmuştur?

Cevap: Ağabeyi Aziz Sancar’a başarılı olmak için her türlü özelliğe sahip olduğu söylemiş, onu hep desteklemiştir. Amerika’dan döndüğünde onu teselli etmiş, ona güzel sözler söylemiştir.

6. Aziz Sancar başarı yolunda ne gibi zorluklarla karşılaşmıştır?

Cevap: Doğduğu ve büyüdüğü yerde imkanların kısıtlı olması onu zorlamıştır. Bu durum kendini yetersiz hissetmesine neden olmuştur. Amerika’ya gittiğinde dil ve alışma konusunda sorun yaşamıştır.

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.

Cevap:

Metnin Konusu: Aziz Sancar’ın çalışmaları

Metnin Ana Fikri: İnsanın istediği ve azmi varsa pek çok şeyi başarabilir.

7. ETKİNLİK

Hakkında araştırma yaptığınız Türk bilim insanıyla ilgili ipuçları oluşturunuz. Daha
sonra sıra arkadaşınızdan ipuçlarından yararlanarak bilim insanının ismini tahmin etmesini
isteyiniz.

Cevap:

Bilim İnsanıyla İlgili İpuçları

Semerkand’da doğmuş ve burada yetişmiştir.

Küçük yaştan itibaren astronomi ve matematiğe merak salmıştır.

Uzun Hasan, Fatih’e elçi olarak onu göndermiştir.

Fatih döneminde Ayasofya’ya müderris olarak atanmıştır.

Çeşitli Güneş saatleri yapmıştır.

Sıra Arkadaşımın Tahmini: Bu bölümü sıra arkadaşınız cevaplamalıdır.

Hakkında İpuçları Verdiğim Bilim İnsanı: Ali Kuşçu


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 203. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Belirlediğiniz teknolojik aletin zaman içindeki gelişimiyle ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız.

Cevap:

Bilgisayarın Gelişimi

İlk dijital bilgisayarlar 1945 senesinde üretildi. ENIAC adı verilen bu bilgisayar devasa büyüklüğe sahip insan boyunu geçen bir bilgisayardı. Top atışlarının hesaplanmasında ENIAC adlı bilgisayar kullanılıyordu. Daha sonra 1965 yılında modern bilgisayarlar üretilmeye başlandı. Artık modern bilgisayarlar daha küçük boyutlarda ve herkesin sahip olabileceği gibi ucuz maliyetler ile birlikte üretildi. İtalyan teknoloji firması ilk kişisel bilgisayarları satışa sunmuş oldu. Daha sonra NASA’da bu satılan bilgisayarları satın alarak uzay çalışmaları için kullanmaya başladı. Bu şekilde bilgisayarların kullanım alanı yaygınlaştı ve gelişti.

9. ETKİNLİK

Bir sonraki sayfaya 7. etkinlikte tanıttığınız bilim insanının başkarakter olduğu hikâye edici bir metin yazınız. Metninizi yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.

Cevap:

HİKÂYE EDİCİ METİN TASLAĞIM

Metnimin Başlığı: Güneş Saati

Metnimin Konusu: Ali Kuşçu’nun bir çitfçiye Güneş saati hazırlaması

Metnimde Yer Alan Kişiler: Ali Kuşçu, çiftçi ağası

Metinde Olayların Geçtiği Mekân: Ali Kuşçu’nun evi, tarla

Serim Bölümünde Anlatacaklarım: Ali Kuşçu’nun yaşadığı yer ve çalışmaları

Düğüm Bölümünde Anlatacaklarım: Çiftçinin Ali Kuşçu’dan Güneş saati yapmasını istemesi

Çözüm Bölümünde Anlatacaklarım: Ali Kuşçu’nun Güneş saatini çiftçiye götürmesi

GÜNEŞ SAATİ

Ali Kuşçu, sarayın bahçesinde küçük bir evde bilimsel çalışmalarını yürütüyordu. Özellikle matematik ve astronomi alanındaki çalışmalarına devam ediyordu. Küçük pencereli, taş duvarlı odasını haritalar ve pusulalar ile doldurmuştu.

O çalışırken kapı çalındı. Bir haberci onu görmeye gelen biri olduğunu söyledi. Bunun üzerinde Ali Kuşçu odasından çıktı. Misafir odasına girince yorgun, orta yaşlı bir adamla karşılaştı. Adamla selamlaştı ve ona ikramda bulunarak derdini sordu. Adam derdini anlattı: “Ben çiftçi ağasıyım. Bir tarlada sabahtan akşama kadar yaklaşım yirmi kişi çalışıyoruz. Öğle vakti yemek molası veriyoruz ancak saatimiz olmadığı için her zaman aynı saatte mola veremiyoruz. Çiftçilerimi zorda bırakmamak ve her gün aynı saatte yemek molası vermek istiyorum. Bizim için bir Güneş saati yapar mısın?” Ali Kuşçu sevindi ve “Birkaç güne saatin hazır olur.” dedi.

Birkaç gün boyunca çeşitli ölçümler yaptı ve şık bir Güneş saati hazırladı. Saati çiftçinin tarlasına götürdü ve uygun bir yere bıraktı. Saatin özelliklerini açıkladı: “Şu gördüğünüz çubuğun gölgesi görünmüyorsa Güneş tam tepede demektir. Yani tam öğle vaktidir.” dedi. Çiftçi saate hayranlıkla baktı ve Ali Kuşçu’ya bir sepet üzüm hediye etti. Ali Kuşçu bilimin güzelliğini ve faydalarını düşünerek evine doğru yürümeye başladı.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 204. Sayfa Cevapları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Ampulü icat eden kişi hakkında araştırma yapınız?

Cevap:

Thomas Edison

Ampulün icadı için birbirinden habersiz bir şekilde bir yandan İngiliz Josbieph Swan bir yandan da Thomas Edison çalışıyordu ve her ikisi de 1878-1879 yılında 12-13 saat dayanan ampulleri icat ettiler. Fakat Edison, herkesin kolaylıkla alabileceği ve uzun süre kullanabileceği bir ampul icat etmek istiyordu!

Sonunda binlerce denemesinden sonra 1880 yılında beklenen ampulü icat etti! Ve hem sağlıklı hem de güvenli olarak güvenli ışık yayan ilk ampulün temelleri atılmış oldu.

1883’te ise Edison etkisi denen olayı gerçekleştirdi, böylelikle akkor lambanın üretimini geliştirmeyi başardı. Akkor lambanın üretimi sonrasında ampul kullanımı halk arasında iyice yaygınlaşmış.

2. Elektriğin olmadığı bir dünyada yaşasaydık nasıl bir hayatımız olurdu? Duygu ve düşüncelerinizi bilgilendirici metin şeklinde defterinize yazınız.

Cevap:

ELEKTRİKSİZ DÜNYA

Günümüzde elektrik yaşantımızı çok kolaylaştırmaktadır. Ancak elektrik her zaman hayatımızda değildi. 1800 yılında Alessandro Volta tarafından keşfedildi. Yani elektriğin olmaması zaman tünelinde geçmişe gitmek gibi olacaktır.

Elektrik olmasyadı insanların işlerini yapan büyük makineler olmazdı. O zaman insan gücüne dayalı işler ön planda olurdu ve bir işi yapmak için çok sayıda insan gerekirdi. Bilgiye ulaşmak, bilgiyi saklamak ve aktarmak daha zor olurdu. Bilgisayar gibi teknolojik cihazlar olmayacağı için sadece yazılı materyaller kullanılırdı. Kitapları araştırmak, sürekli el yazısı ile kitap yazmak ve bunları saklamak gerekirdi. Tüm bunlar herkes için zaman kaybına yok açardı. Ayrıca haberleşme de zor olurdu. Yeniden mektup ve telgraf yöntemleriyle haberleşme başlardı.

Tüm örneklerden anlaşılacağı gibi elektik olmasaydı toplumlar büyük bir boşluğa düşerdi. Her alanda gelişmişlik duraksar ve bir süre sonra geriye giderdi. Elektrik şu an yaşamımızın önemli bir parçasıdır.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 191-192-193-194-195-196-197. Sayfa Cevapları ATA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


16 Mart 2022, 20:39

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

İyi çok iyi çok yararlandım teşekkür ederim

17 Nisan 2022, 18:37

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

çok güzel ama cevaplar kısa olsa dahada iyi olur

23 Nisan 2022, 19:04

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Müthiş, hep buradan bakarak yapıyorum. Ancak daha kısa olursa daha iyi olur:)

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.