13 Aralık 2021, 18:06
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 205-206-207-208-209. Sayfa Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 205-206-207-208-209 Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ampulün İlk Yanışı Metni Cevapları


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 205. Sayfa Cevapları

 HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Ampulü icat eden kişi hakkındaki araştırmalarınızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 

Thomas EdisonAmpulün icadı için birbirinden habersiz bir şekilde bir yandan İngiliz Josbieph Swan bir yandan da Thomas Edison çalışıyordu ve her ikisi de 1878-1879 yılında 12-13 saat dayanan ampulleri icat ettiler. Fakat Edison, herkesin kolaylıkla alabileceği ve uzun süre kullanabileceği bir ampul icat etmek istiyordu!

Sonunda binlerce denemesinden sonra 1880 yılında beklenen ampulü icat etti! Ve hem sağlıklı hem de güvenli olarak güvenli ışık yayan ilk ampulün temelleri atılmış oldu.

1883’te ise Edison etkisi denen olayı gerçekleştirdi, böylelikle akkor lambanın üretimini geliştirmeyi başardı. Akkor lambanın üretimi sonrasında ampul kullanımı halk arasında iyice yaygınlaşmış.2. Dünyayı değiştirdiğini düşündüğünüz bir icadı ve icadın hayatımızdaki önemini arkadaşlarınıza açıklayınız.

Cevap:

Yazı, insanoğlunun en önemli buluşlarından birisidir. Tarihin bilinmeyen zaman ve olayları, insanlığın geçmişteki kültür ve medeniyetleri, bilgi birikimleri yazı sayesinde öğrenilir. Bu bilgi ve kültürlerden faydalanarak geleceğe yön verilir. Bilim adamları araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını yazılı olarak tespit etmek zorundadırlar. Aksi takdirde çalışmalarını başkalarına aktarmaları mümkün olamaz. İnsanlığın buluş ve düşünceleri yazıyla ortaya konulur. Tüm buluşlar insanlığın refah ve mutluluğu için devamlı bir basamak oluşturuyor. Basamakların birbirine eklenmesi de yazı ile gerçekleşebiliyor.

3. Elektriğin olmadığı bir dünyayla ilgili yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.Cevap:

ELEKTRİKSİZ DÜNYA

Günümüzde elektrik yaşantımızı çok kolaylaştırmaktadır. Ancak elektrik her zaman hayatımızda değildi. 1800 yılında Alessandro Volta tarafından keşfedildi. Yani elektriğin olmaması zaman tünelinde geçmişe gitmek gibi olacaktır.

Elektrik olmasyadı insanların işlerini yapan büyük makineler olmazdı. O zaman insan gücüne dayalı işler ön planda olurdu ve bir işi yapmak için çok sayıda insan gerekirdi. Bilgiye ulaşmak, bilgiyi saklamak ve aktarmak daha zor olurdu. Bilgisayar gibi teknolojik cihazlar olmayacağı için sadece yazılı materyaller kullanılırdı. Kitapları araştırmak, sürekli el yazısı ile kitap yazmak ve bunları saklamak gerekirdi. Tüm bunlar herkes için zaman kaybına yok açardı. Ayrıca haberleşme de zor olurdu. Yeniden mektup ve telgraf yöntemleriyle haberleşme başlardı.Tüm örneklerden anlaşılacağı gibi elektik olmasaydı toplumlar büyük bir boşluğa düşerdi. Her alanda gelişmişlik duraksar ve bir süre sonra geriye giderdi. Elektrik şu an yaşamımızın önemli bir parçasıdır.

1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde “Doğru maddeyi bulmak için neler neler denenmişti… Kömürleştirme işleminden geçirilmiş mukavva, mantar, Hindistan cevizi kabuğu, at kuyruğu, ağaç dalı…” bölümünden sonra hangi olaylar olmuş olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bu olaydan sonra Edison başka maddeler bulmak için seyahate çıkmış ve başka ülkelerde dolaşmış olabilir. Bu şekilde yeni maddeler bulup getirebilir.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 206. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

a) Metinde yer alan ve harfleri karışık hâlde verilen kelimeleri sözlük anlamlarından yola çıkarak bulunuz.Cevap:

ŞEBEKE: Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ.

MUCİT: Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse.

MADDE: Bir cismi oluşturan öge, öz.ŞALTER: Genellikle binaların girişine gelen elektrik akımını açıp kapamaya yarayan araç.

SANTRAL: (Metinde) Doğadaki başka enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren fabrika.

MUKAVVA: Kalın karton.

LABORATUVAR: Ayrıştırma birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer.
6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 207. Sayfa Cevapları

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak teknoloji konulu kısa bir metin yazınız.

Cevap:

Teknolojideki gelişmeler özellikle mucitler ve malzeme ile ilgilidir. Bir mucit gerekli tüm eşyalara sahipse istediği konuda araştırma ve geliştirme yapabilir. Laboratuvarlarda pek çok madde üzerinde denemeler yapılmaktadır. Bu şekilde yeni icatlar keşfedilir. Mucir ve eşya dışında bir de elektrik gerekmektedir. Çünkü tüm teknolojik cihazlar elektrik ile çalışmaktadır. Santralden gelen elektrik şebeke  yoluyla binaya verilir. Böylece teknolojik cihazlar çalışır ve mucitler araştırmalarını kolaylıkla yapar.

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin özetini defterinize yazınız.Cevap:

Edison ampulü çalıştırmak için bine yakın madde denemiştir. Bir gün asistanı artık bırakmaları gerektiğin söylediğinde bunu kabul etmemiş ve bin yanlış deneme sonucu neleri kullanmaması gerektiğini öğrendiğini söylemiştir. Bir gün ceketinin düğmesiyle oynarken düğmeyi koparmış ve çıkan ipliği görmüştür. Bunun üzerine pamuk ipliğini ampulde denemek istemiştir. Bölünen ve kömürleşen iplik ampule takılmıştır. Ampul yanmış ve sönmemiştir. Bunun üzerine elektrik santrali kurumluş, evlere ampul takılmış ve bir mahalle aydınlatılmıştır.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Kömürleştirme işleminden hangi maddeler geçirilmektedir?Cevap: Mukavva, mantar, Hindistan cevizi kabuğu, at kuyruğu, ağaç dalı, kızıl sakallı birinin sakalı geçirilmektedir.

2. Edison, asistanına hangi tarihî cevabı vermektedir?

Cevap: “Bin ayrı madde denedik ve bin tane yanlış maddenin hangileri olduğunu öğrendik.” demiştir.

3. Hangi olay sonrasında Edison’un kafasında ampul yanmaktadır?

Cevap: Ceketinin düğmesinin kopmak üzere olması ve Edison’un o düğmeyi koparıp ipi görmesi sonucu kafasında ampul yanmaktadır.

4. Pamuk ipliği, ampulün icat edilmesinde hangi aşamalardan geçirilmektedir?

Cevap: Önce küçük parçalara bölündü, sonra özel bir yöntemle kömürleştirildi. Dikkatle ampule yerleştirildi. Ampule akım verildi.

5. Ampulün icadı sonrasında elektriğin dağıtılabilmesi için hangi işlemler gerçekleştirilmektedir?

Cevap: Bir elektrik santrali yapıldı. 900 binaya elektrik şebekesi kuruldu. 14 bin ampul açma kapama anahtarlarıyla üretilip evlere takıldı.

6. Dünyanın elektrikle aydınlanan ilk mahallesi hangi yılda kurulmuştur?

Cevap: 1882 yılında kurulmuştur.

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.

Cevap:

Metnin Konusu: Edison’un ampulü icat etmesi

Metnin Ana Fikri: Başarılı olmak için çok kez denemek ve çalışmak gerekir.

6. ETKİNLİK

Metnin yazarı siz olsaydınız bu metne hangi başlığı verirdiniz?

Cevap:

Benim başlığım, “…DÜNYAYI AYDINLATMAK…..” olurdu.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 208. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni öğretmeninizin rehberliğinde sınıfta canlandırınız. Rol paylaşımında öğretmeninizden yardım isteyiniz.

Cevap: Bu etkinlik öğretmen rehberliğinde yapılmalıdır.

8. ETKİNLİK

Öğretmeninizin rehberliğinde aşağıdaki internet adreslerinde yer alan videoları izleyiniz.

Videolarda yer alan iletileri ve örtük anlamları belirleyiniz.

1. Video: “Teknoloji Bağımlılığı 1” adlı videoyu izleyiniz.

Cevap:

Videonun iletisi: Teknoloji bağımlılığı sosyal yaşamdan uzak kalmamıza, sorumluluklarımızı unutmamıza ve pek çok sağlık sorununa neden olur.
Videodaki örtük anlam: Teknolojik cihazları yerinde ve zamanında kullanarak onlardan verim alabiliriz.

2. Video: “Gerçek Dünya” adlı videoyu izleyiniz.
Videonun iletisi: Sanal ağ kullanırken gerçek ve gerçek olmayan unsurları ayırt etmeliyiz.
Videodaki örtük anlam: İnternette geçireceğimiz zaman yerine sosyal yaşamımızı tercih etmek bize daha iyi hissettirir.

9. ETKİNLİK

Metinle ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Metin ampulün ortaya çıkışından ve Edison’un çalışkan bir bilim adamı olmasından bahsetmektedir. Bu durum bizlere örnek olabilir Hiçbir zaman pes etmemeli ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Sadece başarıdan değil, başarısızlıktan da ders çıkarabiliriz.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 209. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

Sınıfı üç gruba ayırınız. Ardından büyük mucitlerin ortak özelliklerini küçük grup tartışmasıyla belirleyiniz. Belirlediğiniz özellikleri grup sözcüleriniz aracılığıyla arkadaşlarınıza açıklayınız.

Cevap:

Mucit olmak için pek çok özellik taşımak gerekir. Bu özelliklerin başında işini sevmek ve kendini bilime adamış olmak vardır. Bunlardan sonra meraklı olmak tüm mucitlerin ortak özelliğidir. Bu tür insanlar evreni ve doğayı tüm detaylarıyla bilmek ister. Merak ayrıca motivasyon kaynağıdır. Bir insan ancak merak ettiği şeyi araştırabilir. Bilimin en önemli unsuru gözlemdir. Bir bilim insanı çok iyi gözlem yapmalı ve gözlemlerinin sonuçlarını ölçmelidir. Mucitlerin sahip olması gereken bir başka özellik mantıktır. Kendi fikirlerinin yanlış olduğunu anlayınca hemen doğrusunu aramalı, yanlışta diretmemelidir. Son olarak yaratıcı olmak büyük bir mucit olmak için önemlidir. Çünkü bazı sorunların çözümü için yaratıcılık gerekir. Yaratıcı bir insan bir çözüme farklı yollarla ulaşabilir.

11. ETKİNLİK

“İnsan, aklının sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.” Albert Einstein’ın (Albert Aynştayn) sözünden yola çıkarak bir şiir yazınız.

Cevap:

GERÇEK BAŞARI

İnsan aklı düşünür her şeyi,
Bulur bilim ve teknolojiyi,
Unutmaz mantık ve gözlemi,
O zaman gelecektir gerçek başarı.

Bazen sınırları zorlamak gerek,
Çalışmak, uğraşmak ve sabretmek,
Aynı yolda durmadan yürümek,
O zaman gelecektir gerçek başarı.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Spor ile beden gelişimi arasında ilişki olup olmadığını araştırınız.

Cevap:

Bireylerin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak yalnız spora özgü bir amaçtır. Hareket, bireyin doğasında vardır. Hareket sisteminin temelini ise kaslar ve kemikler oluşturur. Hareket bunların daha güçlü olmasına yardımcı olur. Yani, fiziksel etkinlikler normal kas ve kemik gelişimi için zorunlu olmaktadır. Aynı zamanda spor etkinlikleri dokuları baskı ve gerginliklere karşı güçlendirir. Spor etkinlikleri düzenli olarak yapıldıklarında, organizmanın fiziksel uygunluğunu ve dayanıklılığını buna bağlı olarak iç organların fonksiyonlarını geliştirir. Böylece organizmanın değişen koşullara daha kolay uyum sağlaması ve yorgunluğa karşı koyma gücü artar.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 198-199-200-201-202-203-204. Sayfa Cevapları ATA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


04 Nisan 2022, 17:39

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

harika olmuş elinize emeğinize sağlık

06 Nisan 2022, 19:12

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık

12 Nisan 2022, 17:32

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel olmuş elinize sağlık sizin sayenizde derslerimi burdan yapabiliyorum. Ama yanlış anlamayın yani ben hepsini yapmıyorum anlamadıklarımi yapıyorum çookk teşekkürler

18 Nisan 2022, 23:49

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Gerçekten cok guzel olmus ama su yazilar buraz daha kisa olsa daha mükemmel olacak

11 Nisan 2023, 16:56

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık sizin sayenizde türkçe ödevimden hep artı alıyorum gerçekten teşekkürler?

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.