09 Ekim 2021, 18:04
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 45-46-47-48-49-50-51-52. Sayfa Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 45-46-47-48-49-50-51-52 Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ak Sakallı Bilge Dede Metni Cevapları 


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 45. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Kul hakkı konusunda yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bir kimse bir kimsenin hakkını yer, malını çalar, hırsızlık yapar ise büyük vebali olan kul hakkını işlemiş olur. Kul hakkı pek çok sebebe bağlı olarak işlenebilir. Dolayısıyla bir kişinin istenmediği bir şey yapması, onu alay etmek, küçük düşürmek, başkasının yanında aşağılamak, rencide etmekte bir kul hakkıdır.

2. Haklıyken hakkınızı alamadığınız bir durum hayal ediniz. Hakkınızı almak için neler yapardınız?Cevap: Hakkımı almak için bana hakkımı vermeyenlerle iletişime geçerim. Eğer çözüm bulunamaz ise yetkili birisiyle görüşürüm. Bu sorunu okulda yaşadıysam idareye, evde yaşadıysam aileme, dışarıda yaşadıysam hukukçulara danışırım.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 49. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a) Metinde yer alan ve harfleri karışık hâlde verilen aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi bulunuz. Bulduğunuz kelimelerin anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten belirleyerek yazınız.

Cevap:VARSIL: Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı.

ÖNERİ: Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif.

MEŞALE: Ucunda alev çıkarabilen yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan değnek.

BİLGE: Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim.YARGIÇ: Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim.

DERS: Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi.

DELİKANLI: Çocukluk çağından çıkmış genç erkek.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.Cevap:

Sandığımın aksine ailesi varsıl kimselerdi.

Önerilerini dikkate alacağım.

Mağaraya girebilmek için meşale gerekiyor.Yaşlı bilgenin sözünü herkes dinlerdi.

Kasaba halkı yargıçtan çok çekinirdi.

Öğretmenim derse geç kaldı.

Delikanlı kapının zilini çaldı.
6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 50. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde “ev” kelimesine getirilen ekleri inceleyiniz. Ardından eklerin kelimeye kattığı anlamları açıklayınız.

Cevap:

• Ali aradığı evi buldu. ⟶ Belirtme anlamı katmıştır.
• Ali okuldan eve geldi. ⟶ Yönelme anlamı katmıştır.
• Ali hasta olduğu için evde kaldı. ⟶ Bulunma anlamı katmıştır.
• Ali hızla evden çıktı. ⟶ Ayrılma anlamı katmıştır.

b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları “-i, -e, -de, -den” eklerinden uygun olanı ile doldurunuz.Cevap:

Gözde, kırılan kalem…..i….. çöpe attı.
Arkadaşlarım sahil….den….. geliyor.
Kardeşimle göl…..e….. kadar koştuk.
Dün gece kitap okurken kanepe…..de….. uyuyakalmışım.
Şehir…..den….. köy…..e….. kadar olan yolu asfaltladılar.
Kütüphane…..de….. araştırma yaparken kardeşim…..i….. gördüm.

3. ETKİNLİK

Metinde yer alan deyimlerden beşini belirleyiniz. Belirlediğiniz deyimleri metindeki anlamından hareketle cümle içinde kullanınız.

Cevap:Deyim: Kırk para
Cümlem: Yoksul kadının cebinde kırk para yoktu.

Deyim: Gönlü razı olmamak
Cümlem: Yalnız başına gitmesine gönlüm razı olmadı.

Deyim: İş işten geçti
Cümlem: Onu arayana kadar iş işten geçti.

Deyim: Akıl danışmak
Cümlem: Bu dağların zirvesinde akıl danışmak istediğim biri var.Deyim: Aptal yerine koymak
Cümlem: Doğruları söylemeyip beni aptal yerine koymana çok kırıldım.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 51. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin hangi amaçla kullanıldığını arkadaşlarınızla tartışınız.

Biraz üşürüm ama sonunda yüz altın sahibi olurum.
Sonuçta iddiayı kazandığını ama komşusunun parasını vermediğinden yakınmış.

Cevap: Biri olumlu biri olumsuz iki cümleyi birbirine bağlamak amacıyla kullanılmışyıt.

b) Uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak kul hakkıyla ilgili kısa bir bilgilendirici metin yazınız.

(ama – fakat – ancak)

Cevap: Başkalarının hakkını yemek gözümüze hoş görünebilir ama çok büyük bir yanlıştır. Hak edenin hakkını almadığı bir toplumda herkes huzursuz olur ancak hakların doğru dağıtıldığı bir yerde insanlar mutlulukla yaşarlar. Bu nedenle herkese hakkını vermeli fakat kendi hakkımızı gözetmeyi de unutmamalıyız.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin özetini defterinize yazınız. Metni özetlerken aşağıdaki maddeleri dikkate alınız.

• Metni dikkatlice okuyunuz.
• Metnin başlığını inceleyiniz.
• Gereksiz ayrıntıları atlayınız.
• Ana fikir ve konuyu bulunuz.
• Örnekleri, tekrarları özetinize almayınız.
• Özetinizi okuyunuz ve gözden geçiriniz.

Cevap:

Yoksul bir delikanlı ve varsıl bir komşusu varmış. Komşu eğlenmek istemiş. Delikanlıya eğer sabaha kadar gölde beklerse ona yüz altın vereceğini söylemiş. Delikanlı kabul etmiş. Gece annesi onu merak edip gelmiş, delikanlı da annesine olanları anlatmış. Sabah olunca delikanlı komşuya gidip parasını istemiş. Komşu parayı vermemek için bahane aramış. Annesinin delikanlının yanına meşaleyle geldiğini öğrenince de onu hile yapmakla suçlayıp altınları vermemiş. Delikanlı bilge bir dedeye gitmiş. O da yargıca gitmesini istemiş. yargıç hem delikanlıyı hem de komşusunu dinleyip komşuyu haklı buldum. Bilge dede bir gün ziyafet düzenlemiş. Ziyafet yemeğini avlunun bir köşesine ateşi başka bir köşeye koydurmuş. Herkes acıkınca yargıç avluya çıkıp bakmış. Bu saçmalık karşısında şaşırmış. Bilge dede ona ateşin yemeği pişiremeyeceği gibi gölün kıyısındaki meşalenin gölün ortasındaki delikanlıyı ısıtamayacağını söylemiş. Hatasını anlayan yargıç delikanlıyı haklı bulmuş ve komşunun yüz altını vermesini istemiş.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Adam, yoksul delikanlıya ne yaparsa yüz altın vereceğini söylemiş?

Cevap: Göle girip sabaha kadar orada kalırsa yüz altın vereceğini söylemiş.

2. Delikanlı, gölden çıkıp hakkı olan yüz altını istediğinde ne olmuş?

Cevap: Adam delikanlının gölden çıkıp çıkmadığını, ısınıp ısınmadığını sormuş.

3. Adam altınları vermemek için nasıl bir bahane bulmuş?

Cevap: Delikanlının, yanına gelen annesinin meşalesiyle ısındığını söylemiş.

4. Delikanlı, hakkını aramak için kime akıl danışmış?

Cevap: Herkesin saygı duyup akıl danıştığı ak sakallı bilge dedeye danışmış.

5. Ak Sakallı Bilge Dede, delikanlıya hakkını araması için kime gitmesini söylemiş? Sonrasında ne olmuş?

Cevap: Delikanlıya yargıca gitmesi gerektiğini söylemiş. Yargıç ikisini de dinledikten sonra komşuyu haklı bulmuş.

6. Ak Sakallı Bilge Dede, yargıca ve zengin adama nasıl bir ders vermiş?

Cevap: Onları ziyafete davet etmiş. Yemekleri bir köşeye, yemekleri pişirecek ateşi başka köşeye koydurmuş. Herkes acıkıp avluya bakınca olanları görmüş. Yargıç durumun saçmalığından bahsedince ak sakallı dede aynın bunun gibi gölün kıyısındaki meşalenin gölün ortasındaki delikanlıyı ısıtamayacağını söylemiş.

7. Dersini alan yargıç, zengin adama ne yapmasını söylemiş?

Cevap: İddiayı kazananın delikanlı olduğunu, hemen yüz altını vermesini söylemiş.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 52. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Ak Sakallı Bilge Dede’nin yerinde siz olsaydınız delikanlıya hakkını araması için nasıl bir çözüm yolu sunardınız?

Cevap: Ben olsaydım komşunun da gölde bir gece geçirmesini isterdim. Ne kadar zor bir iş olduğunu anladığında delikanlıya altınlarını hemen verirdi.

8. ETKİNLİK

Öğretmeninizin duyuru metni yazımıyla ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz. Daha sonra sıra arkadaşınızla okulunuzda yapılacak bir yarışma organizasyonu kurgulayınız. Kurguladığınız yarışmayla ilgili duyuru metninizi aşağıdaki bölüme yazınız.

Cevap:

Sevgili Öğrencilerimiz,
Okulumuzda bir kompozisyon yarışması yapılacaktır. Konusu “Kitap Okumanın Önemi” olan yarışmamız 20 Aralık 2021 tarihinde sonra bulacaktır. Bu tarihe kadar yazdığınız metinleri okul kütüphanesi görevlisine teslim etmeniz gerekmektedir.

Kitap Kulübü

Yer: Okul kütüphanesi

Tarih 20 Aralık 2021

Saat: 15.00


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Fabl türü ve ünlü fabl yazarları hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.

Cevap:

Fabl Özellikleri

Kahramanlar insan dışı varlıklardır. (Genellikle hayvanlar)

Amaç ders vermek, ibretlik olaylar anlatmaktır.

Şiir şeklinde ya da düz yazı olarak oluşturulabilir.

İşlenen konular evrenseldir.

Bu türde birtakım hayvanlara bazı simgesel özellikler yüklenmiştir: tilkiye kurnazlık, yılana sinsilik, koyuna saflık, karıncaya çalışkanlık gibi…

Fabl Yazarları

Dünya edebiyatında fabl denilince akla gelen ilk isim La Fontaine olmaktadır. Fablın bir tür haline gelmesinde büyük bir katkısı vardır.

Dünya edebiyatında bu türün ilk örneği olarak Beydaba’nın Kelile ve Dimne adlı eser kabul görmektedir. Bu hikayeler bu türün gelişimine kaynaklık etmiştir.

Yine M.Ö. önce yaşayan Yunan Ezop, hayvanlar üzerinden birçok hikaye yazmıştır. Ezop masalları batıda çok meşhurdur.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 36-37-38-39-40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları ATA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


09 Mayıs 2022, 23:26

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Benden size 100 puan teşekkürler 🙂

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.