11 Ekim 2021, 16:07
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 70-71-72-73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70-71-72-73-74-75-76-77 Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ben Mustafa Kemal’im Metni Cevapları 


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 70. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Atatürk’ün katıldığı savaşlar ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Trablusgarp Savaşı: Osmanlı-İtalya arasındaki savaş. Osmanlı yenilmiştir. Ancak Mustafa Kemal bu savaştaki başarısı ile halk tarafından tanınan biri olmuştur.İkinci Balkan Savaşı: Savaş sırasında Trakya’da gösterdiği başarısından dolayı Mustafa Kemal Atatürk Sofya ataşeliğine atanmıştır. Osmanlı Devleti’nin Gelibolu ve Trakya’da kaybettiği toprakların bir kısmını geri kazanmasında Mustafa Kemal’in askeri başarısı etkili olmuştur.

Çanakkale Savaşı: Gelibolu Yarımadası’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman askerlerine karşı gösterdiği başarısı onun albaylık rütbesine yükselmesini sağlamıştır.

I. Dünya Savaşı: Kafkas cephesindeki başarısından dolayı Mustafa Kemal’e Tuğgenerallık Rütbesi verilmiştir. Suriye-Filistin cephesinde ise  hem İngilizlere hem de Arap silahlı çetelerine karşı savaşmıştır. Sonunda İngilizleri durdurmayı başarmış Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı’na atanmıştır.Kurtuluş Savaşı: Mustafa Kemal Bu savaş sonrası `milletin makus talihini yenen bir savaş olmuştur` şeklinde bir ifade ile bu savaşın önemini anlatmıştır.

Sakarya Savaşı: Mustafa Kemal Atatürk Yunanlara karşı savaşılan bu cepheye bizzat gelerek gözlemlemiştir. Ordunun yeniden güçlendirilebilmesi için Sakarya’ya kadar çekilmesini söyleyen Atatürk Yunan ordularına karşı bir şans elde etmiştir. Bu cephede savaşırken Başkomutan unvanı alan Atatürk, ordunun başına geçmiştir.

Büyük Taarruz: Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı başlattığı genel saldırıdır.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 73. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

a) Şiirde yer alan anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Bunların anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizin isabetli olup olmadığını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.Cevap:

KALKAN
Tahminim: Savaşta korunmak için kullanılan araç.
Sözlük Anlamı: Ok, kılıç vb.nden korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık.

TEKMİL
Tahminim: Bizim olan.
Sözlük Anlamı: Bütün, tüm.

YALÇIN
Tahminim: Sert, sağlam.
Sözlük Anlamı: Dik, sarp.KIVANÇ
Tahminim: Mutluluk.
Sözlük Anlamı: Övünme, sevinç.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Kalkanlar kalenin etrafını sarmıştı.Tekmil toprak ona ait.

Bu yalçın dağlar köye kadar uzanır.

Burada olmanızdan kıvanç duyduk.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 74. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Şiirde geçen çoğul eki almış kelimeleri aşağıya yazınız.Cevap: önler, eller, dağlar, denizler, gökler, dalgalar, martılar, topraklar, mavilikler

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerden yapım eki alanları ve almayanları uygun başlığın altına yazınız.

kartal – uzanır – çelik – dağların – mavilik
hırçın – kök – coşkun – benlik – gurur

Cevap:Yapım Eki Alan Kelimeler: uzanır, mavilik, coşkun, benlik

Yapım Eki Almayan Kelimeler: kartal, çelik, dağların, hırçın, kök, gurur


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 75. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

a) Şiirden alınan aşağıdaki kelimeler hangi kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur? Belirleyiniz.

Çanakkale – Karadeniz – AnadoluCevap: Çanak-Kale, Kara-Deniz, Ana-Dolu

b) İçinde birleşik kelime bulunan beş cümle yazınız.

Cevap:

Bu mahallede sadece gecekondular var.Kız kardeşim uyurgezer olduğu için onu yalnız bırakamam.

Mustafa Kemal Paşa vatansever bir liderdi.

Her akşam kuşburnu çayı içerim.

Seninle cumartesi günü görüşürüz.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şair, şiirde Kurtuluş Savaşı kahramanlarından hangilerinin adlarını hatırlatmaktadır?

Cevap: Şahin Bey, Nene Hatun, Sütçü İmam.

2. Şair “Erzurum’u, Sivas’ı benden sorun.” dizesiyle bu iki ilin hangi ortak yönünü hatırlatmaktadır?

Cevap: Bu illerde Kurtuluş Savaşı’nın kaderini belirleyecek olan kongreler yapılmıştır.

3. Şiirdeki “Erir, Bandırma Vapuru’nun güvertesinde…” dizesindeki Bandırma Vapuru’nun Kurtuluş Savaşı’ndaki yeri ve önemi nedir?

Cevap: Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı Bandırma Vapuru ile Samsun’a giderek başlatmıştır.

4. Şairin, Mustafa Kemal’i bir çınara benzetmesinin nedeni nedir?

Cevap: Çınar ağacı kocaman, gölgesi güzel bir ağaçtır ve bin yıl yaşayabilir. Atatürk milletimiz için bir çınar gibidir.

5. Şaire göre Mustafa Kemal en çok neyi söylemekten gurur duymaktadır?

Cevap: “Ne mutlu Türk’üm” demekten gurur duymaktadır.

6. ETKİNLİK

Kurtuluş Savaşı’nı anlatan fotoğrafları sınıfta paylaşınız. Bu fotoğraflardan hareketle hürriyet ve istiklal kavramlarının ülkemiz için önemini açıklayınız.

Cevap:

Hürriyet ve istiklal milletimiz için önemli kavramlardır. Çünkü bu kavramlara sahip olabilmek için yıllar boyunca sıkıntılar çektik. Kurtuluş Savaşı da bu sıkıntıların en ihtişamlısı olmuştur. Bu savaşta kazandığımız zafer sonucu hür, geleceğe emin adımlar atan bir toplum haline geldik. Bir millet için en önemli şey olan bağımsızlık ve gelecek için her gün çalışmaya devam etmekteyiz.

 


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 76. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Belirlediğiniz Kurtuluş Savaşı kahramanıyla ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız.
• Hazırlıklı konuşmanızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ediniz.
• Hazırlıklı konuşmanız sırasında kelimeleri anlamlarına uygun şekilde kullanmaya özen gösteriniz.
• Hazırlıklı konuşma yapan arkadaşınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki kontrol listesini
doldurunuz.

Cevap:

NEZAHAT ONBAŞIMilli Mücadele Kahramanları Nezahat Onbaşı

Nezahat Onbaşı 1909 yılında Erzurum’da doğdu. Henüz 8 yaşındayken annesi verem hastalığına yakalandı ve vefat etti. Çanakkale Cephesi 70. Alay Komutanı olan babası Hâfız Hâlid Bey, küçük Nezahat’ı bırakacak kimsesi olmadığı için yanında cepheye götürdü ve böylece ilk defa Çanakkale’de savaş ortamını yaşadı. At binme talimlerine katıldı, silah kullanmayı öğrendi. Cephede doğrudan çarpışmalara girdi ve daha 12 yaşında kendisine “onbaşı” rütbesi verildi.

Cephede Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Çerkes Ethem ile tanıştı. İsmet Paşa, Nezahat Onbaşı’ya “kurmay” unvanı verdi. Konya İsyanı, I. Ve II. İnönü Savaş’ları, Sakarya ve Gediz Muharebeleri’nde silah taşıyarak, İstiklal Savaşı’nın kahramanları arasında yer almıştır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 76. Sayfa Cevapları


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 77. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden hareketle defterinize Kurtuluş Savaşı ile ilgili hikâye edici bir metin yazınız. Metninizi yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.

Cevap:

HİKÂYE EDİCİ METİN TASLAĞIM

Metnimin Başlığı: Fedakarlık

Metnimin Konusu: Ahmet’in Kurtuluş Savaşı askerine giysilerini göndermesi.

Metnimde Yer Alan Kişiler: Ahmet, Ahmet’in annesi

Metnimde Olayların Geçtiği Mekân: Ahmet’in yaşadığı ev

Serim Bölümünde Anlatacaklarım: Ahmet’in kişilik özellikleri

Düğüm Bölümünde Anlatacaklarım: Ahmet’in giysilerini orduya göndermesi

Çözüm Bölümünde Anlatacaklarım: Ahmet ve annesinin hisleri

FEDAKARLIK

Ahmet o zamanlar 10-11 yaşlarında bir çocuktu. Kurtuluş Mücadelesini gazeteden takip ediyordu. İçinde dinmeyen bir ateş vardı. Çocuk yaşına rağmen Mustafa Kemal Paşa’nın yanında olmak, düşmanla çarpışmak için büyük bir arzu duyuyordu.

Bir gün evlerine bir mektup geldi. Bu mektup her evden ordu için birkaç eşya göndermelerini rica ediyordu. Doğrusu zaten Ahmet’in babası yoktu ve oldukça yoksuldular. Ahmet’in annesi ne gönderebilirler diye düşünüyordu. Ahmet köşe bucak evi araştırdı ama askerlere gönderecek kadar iyi bir şey bulamadı. Sonra bir an üstüne baktı. Giydikleri rahmetli babasından kalmıştı ve ona büyük geliyordu. Giysileri sağlamdı. Çoraplarını ve gömleğini çıkardı. Hemen bir kese kağıdıyla paketledi. Annesine verdi. Annesinin gözünden bir damla yaş süzüldü. Hiçbir şey demeden paketi alıp evden çıktı. O da yapmaları gerekenin bu olduğunu biliyordu.

Savaş bitip zafer geldiğinde askere her yardım eden aileye yardımlarının karşılığı verildi. Ahmet ve annesi Türk ordusunun, bu şerefli milletin yanında olmanın verdiği gururla yaşadılar.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

15 Temmuz ile ilgili haber metinleri bulup sınıfa getiriniz.

Cevap:

15 Temmuz darbe girişimi  15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askerî darbe teşebbüsüdür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT’de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. İstanbul’daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk’te Face Time aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkân tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından, Türkiye’nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu.

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017’de resmî tatil olarak ilan edildi. (Kaynak: Sabah gazetesi)

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 64-65-66-67-68-69. Sayfa Cevapları ATA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Kasım 2022, 11:34

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Hikayeye bayıldım !! Bence bu siteden daha iyisi yok çünkü her zaman en iyi cevap burada oluyor ödevlerim süper oldu sayenizde çok teşekkür ederim <3

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.