06 Ekim 2021, 09:36
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-11-12-13-14. Sayfa Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-14 Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Vermek Çoğalmaktır Cevapları


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 10. Sayfa Cevapları

1. Cömertlik nedir? Cömert insanların özellikleri nelerdir?

Cevap: Cömertlik demek kısaca eli açık olmak demektir. Elindeki maddi imkanları bir başkasına gerektiğinden fazla vermektir. Cömert insanlar yardımsever, hoşgörülü, anlayışlı, maddiyata değer vermeyen insanlardır.

2. Etrafınızda cömert olduğunu düşündüğünüz bir kişi var mı? Bu kişinin cömert olduğunu hangi davranışlarından anlıyorsunuz?Cevap:  Amcam var. Geçen gün yoldan geçerken bir dilenci ondan para isteyince o da normalden çok fazla para verdi. Genellikle amcam parasal konularda hep yardım eder ve bazen borç verdiği kimselerden geri para almaz.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 12. Sayfa Cevapları

1. Etkinlik

Metinde yer alan kelimelerle oluşturulmuş aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

Cevap:bulmaca türkçe 6.sınıf


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 13. Sayfa Cevapları

2. Etkinlik

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerin altını çiziniz.

“Bana mı?” Talebenin yüzü kızardı.
O, tefekkürüyle ve ince düşünüşüyle medresede şöhret kazanmış bir gençti.
Aşçı, üzümlerin güzelliğine hayran olmuştu.

Cevap:  Adı geçen deyimler şunlardır: Yüzü kızarmak, şöhret kazanmak, hayran olmak.b) Altını çizdiğiniz deyimlerin anlamlarını TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nden yararlanarak yazınız.

Cevap:

Yüzü kızarmak: Utanmak

Hayran olmak: Çok beğenmekŞöhret kazanmak: Ünlenmek, tanınır hale gelmek.

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları, okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Köylü, talebeye ne hediye etmiş?

Cevap: Üzüm hediye etmiş.2. Talebe, hediye veren köylüye hangi cevabı vermiş?

Cevap: Teşekkür ederim. Onları hemen hocama götüreceğim ,ikramınıza çok memnun olacaktır demiş.

3. Köylü neden ısrarla hediyeyi kapıyı açan talebeye vermek istemiş?

Cevap: Çünkü, köylü ne zaman kapıyı çalsa kapıyı talebe açıyormuş. Ne zaman üzümleri kuraklıktan kırılsa talebe her gün köylüye yiyecek ekmek veriyormuş.4. Hediyeyi kabul eden talebe, onu kime ikram etmek istemiş? Daha sonra hediye başka kimlere hediye edilmiş?

Cevap: Talebe hocasına ikram etmek istemiş. Hoca hasta olan talebeye, hasta olan talebe kitaplıktaki talebeye, o ise yine kapıyı açan talebeye hediye etmiş.

5. Hikayenin sonunda hediyenin tekrar kendisine döndüğünü gören talebe, hediyeyle ilgili neyi anlamış?

Cevap: Üzümün gerçekten de kendi kısmeti olduğunu anlamış.4. Etkinlik

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.

Cevap:

Metnin Konusu: İyilik ve cömertlik.
Metnin Ana Fikri: Yaptığımız her iyilik ve cömertlik bize geri döner.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 14. Sayfa Cevapları

5. Etkinlik

Hediyeyi ilk kabul eden talebenin yerinde siz olsaydınız verilen hediyeyle ne yapardınız?Cevap: Ben medresedeki herkes ile az da olsa paylaşırdım.

6. Etkinlik

Öğretmeninizin hazırlıksız konuşma yöntemiyle ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz. Ardından cömertlik, yardımseverlik, dostluk konularından birini seçiniz ve seçtiğiniz konuyla ilgili hazırlıksız konuşma yapınız.

Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ediniz.

Cevap: Konuşma konusunu belirleyip bu konu hakkında anlatım yapınız.7. Etkinlik

Aşağıdaki hikaye haritasını “Vermek Çoğalmaktır” metninden hareketle doldurunuz.

Cevap:

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Talebe, köylü, hoca, medresedeki hasta çocuk, medresenin aşçısı, medresedeki kitaplıktaki çocuk, üzüm.
Mekan: Medrese
Zaman: Bir zamanlar, zaman belirtilmemiş.
Olay Örgüsü: Köylünün medreseye üzüm getirmesi, talebenin üzümleri hocasına vermesi, Hocasının üzümleri medresedeki hasta çocuğa vermesi, Hasta çocuğun üzümleri medresenin aşçısına vermesi, Aşçının üzümleri kitaplıktan sorumlu talebeye vermesi, onun da tekrar kapıyı açan talebeye vermesi.
Anlatıcı: 3. şahıs.

8. Etkinlik

Okuduğunuz hikayeden hareketle defterinize cömertlik konulu bir hikaye yazınız.

Cevap:

Arkadaşım Ali ile beraber halı saha maçına gitmiştim. Halı sahada maç yaptıktan sonra halı sahanın ücretini ödeyecektik ki bir baktım cüzdanımı getirmeyi unutmuşum. Ben telaşla cüzdanımı ararken arkadaşım Ali bana düşen ücreti de ödemiş. Bana dert etme ben ödedim deyince utandım. Ali ise ben utanmayayım diye bir dahaki sefere de sen ödersin deyip gülümsedi.

Gelecek Derse Hazırlık

1. Mektubun tarihi gelişimiyle ilgili araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.

Cevap:

Mektup türüne ait en eski metinler MÖ 15-16. yüzyıllara kadar uzanmaktadır. Bu mektuplar Mısır Firavunları tarafından yazdırılmış  mektuplardır. MÖ 15-16. yüzyıllarda yazılan, Mısır firavunlarına ve Hitit krallarına ait diplomatik mektuplar bulunmuştur.

Mektup türü,15. yüzyılda kâğıdın bulunması ile birlikte yaygın bir İletişim aracı hâline gelmiş, türe ait özellikler belirginleşmiştir. Latin Edebiyatı Dönemi’nde Cicero ve Horatius mektup türünde eserler yazmıştır.

Hitit krallarının yazdırmış olduğu mektuplar da mevcuttur. Bu mektuplar haber vermek veya emir ve istekleri bildirmek için yazıldığı için duyguları bildirmemektedir. Divan edebiyatında mektup türünün en önemli örneği olarak Fuzuli’nin Şikayetnamesi verilebilir. Divan edebiyatı sanatçıları mektubu daha çok bir edebî tür olarak görmüşler ve mektuplarında süslü ve ağır bir dil kullanmışlardır. Edebî anlamda olmasa bile ilk Türkçe mektup örnekleri bin yıl öncesine, Doğu Türkistan’daki Uygurlara ait mektuplardır. Mektubun, Türkçe karşılığı “betik/bitik” kelimesidir. İslamiyet’in kabulünden sonra “mektup” sözcüğü yaygınlık kazanmıştır. Mektup türü, Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde gelişmeye başlamıştır. Namık Kemal’in Avrupa’dan, Magosa’dan, Rodos’tan yazdığı mektuplar ünlüdür. Abdülhak Hamit Tarhan’ın Mektuplar, Muallim Naci’nin Muhaberât ve Muhâverât adlı eserleri bu dönemde kitap hâline getirilen mektuplar arasında yer almaktadır.
Tanzimat’tan sonra yazılan mektuplarda ise içten ve doğal bir dil kullanılmıştır. Mektup geleneği Cumhuriyet Dönemi’nde de devam etmiştir. Nurullah Ataç’ın Okura Mektuplar, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın Mektuplarla Halikarnas Balıkçısı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektuplar, Cahit Sıtkı Tarancı’nın Ziyaya Mektuplar, Nazım Hikmet’in Kemal Tahire Hapishaneden Mektuplar adlı eserleri bu dönemde yazılan mektup türündeki eserlere örnektir.
Türün ustaları ise ancak 18-19. yüzyılda yetişmiştir. Mme de Sevigne (Mim Dö Sevig), Voltaire (Volter), Rousseau (Ruso) bu türün ustalarındandır.
Mektup türündeki en önemli gelişme teknolojinin gelişmesiyle birlikte olmuştur. Mektuplar artık zarfa konma özelliğini neredeyse kaybetmek üzeredir. İnsanlar daha ekonomik ve çok daha hızlı olan elektronik postayı (e-posta) tercih etmektedirler

Kaynak: Genel Ağ

2. Çoklu medya ortamından ya da yazılı kaynaklardan bir edebi mektup örneği belirleyiniz ve belirlediğiniz mektubu defterinize yazınız.

Cevap:

Ziyacığım,

28.1.1942 tarihli tarihî mektubunu dört gündür ki güzel bir şiiri tadar gibi keyifle okuyorum. Açıkça söylemediğin halde, küçük yengeyle yeni bir hayat ve saadet tecrübesine girişmeye karar verdiğini seziyorum. Bu tecrübende muzaf­fer olduğunu görmek beni umduğum saadete erişmiş kadar sevindirecektir. Zira nasılsa benim böyle tecrübelere giriş­meye –hiç değilse şimdilik- ne salâhiyetim, ne de cesaretim vardır. Küçük yengeye büyük geçmişler olsun. Üşüdüğünü, za­yıfladığını filân bir daha duyarsam seni mesul ederim. El­bette bilirsin ki onu korumak, memnun etmek kendi kendini şâd etmek demektir ve dolayısıyla benim gibi yakın dostla­rını. Haydi bakalım, görüyorsun ki, bir sürü insanın bahtiyar olması senin elinde. Artık tereddüde, olurmuşa, olmazmışa fi­lân mahal yoktur. Benim gibi “eserken yelken açmadığım rüzgâr” demeni ve dizini dövmeni istemediğim için böyle ko­nuşuyorum.

Cahit Sıtkı Tarancı

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Ata Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


09 Mayıs 2022, 23:24

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Çok güzel☺️??❤️♥️

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.