07 Mart 2024, 21:54
can
Yönetici

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 104-105-106-107. Sayfa Cevapları


6. Sınıf MEB Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104-105-106-107

4. ÜNİTE Hz. Muhammed’in (S.A.V) Hayatı: Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 104. Sayfa MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.

Cevap:

1. (Y) Kur’an-ı Kerim’in ilk emri, Müddessir suresinin birinci ayeti olan “Kalk ve uyar!”dır.(Kuranı Kerim’in ilk emri Alak Suresi’nde “Oku” emridir.)

2. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’de ilk cuma namazını Rânûnâ Vadisi’nde kıldırmıştır.
3. (Y) Hudeybiye Antlaşması, Mekkelilerin antlaşma maddelerine uymaması sonucu bozulmuştur.
4. (Y) Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke’yi fethettikten sonra müşrikleri toptan cezalandırmıştır.
5. (D) Medine Dönemi’nin sonlarına doğru indirilen Nasr suresi üç ayetten meydana gelir.


(Veda, tövbe, hüzün, muhacir, Hudeybiye, Medine)B. Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız.

Cevap:

1. Hz. Hatice ve Ebu Talib’in vefat ettikleri seneye hüzün yılı denilmiştir.
2. Farklı inanç gruplarına din ve vicdan hürriyeti, Medine Sözleşmesi ile tanınmıştır.
3. 628 yılında Mekkelilerle Hudeybiye Antlaşması imzalanarak genel barış sağlanmıştır.
4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaptığı son hacdaki konuşmasına Veda Hutbesi denilir.
5. Nasr suresinde, Allah’ın (c.c.) yardımı, fetih, hamt, tespih ve tevbe kavramları kullanılmaktadır.


C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.I. 571 yılında vahyedilmiştir.
II. Kadir Gecesi indirilmiştir.
III. Ramazan ayında vahyedilmiştir.
IV. Müddessir suresinin ilk ayetleridir.


1. Kur’an-ı Kerim’in ilk inen sure ve ayetleriyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV

Cevap: B
6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 105. Sayfa MEB Yayınları

2. 
“Dediler ki: ‘Bize yerden bir pınar akıtmadıkça sana inanacak değiliz. Yahut senin hurma ve üzümlerden bir bağın olsun da arasından gürül gürül ırmaklar akıt. Yahut iddia ettiğin gibi, üzerimize gökten bir parça düşür. Veya Allah ile melekleri karşımıza getir. Yahut altından bir evin olsun. Yahut göğe çık. Gerçi göğe çıktığında da bize gözümüzle görüp okuyacağımız bir kitap indirmedikçe sana inanacak değiliz. Sen de ki: “Rabb’im her türlü noksandan uzaktır. Ben ise ancak beşerden bir elçiyim.’ Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları iman etmekten alıkoyan şey de Allah bir beşeri mi elçi olarak gönderdi?’ demelerinden başka bir şey değildir. De ki: ‘Yeryüzünün sakinleri olarak orada melekler dolaşsaydı o zaman biz onlara elçi olarak gökten bir melek indirirdik.’ (İsrâ suresi, 91-95. ayetler.)”

Verilen ayetlerden hareketle müşrikler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Hz. Peygamber’i yalanlamak amacıyla pek çok mucize isteğinde bulunmuşlardır.
B) Geçmiş peygamberlerin mucizelerini görmelerine rağmen inanmamışlardır.
C) Hz. Peygamber’e, gökyüzüne çıkarsa ve bir kitap getirirse inanacaklarını söylemişlerdir.
D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olması için insan olmaması gerektiğini söylemişlerdir.

Cevap: B
3.
I. İslam dininin Medine’de yayılmaya başlaması
II. Müslümanlara yapılan boykotun ortadan kalkması
III. Müslümanların can ve mal güvenliğinin sağlanması
IV. Müslümanların din ve ibadet özgürlüğünün sağlanması

Numaralanmış ifadelerden hangileri Medine’ye hicretin sonuçlarındandır?

A) I ve III
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

Cevap: A
4. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir?

A) Her iki taraf da Arap kabilelerinden istedikleriyle antlaşma yapabilecektir.
B) Taraflar, on yıl boyunca birbirleriyle savaşmayacak ve ticaret kervanlarına saldırmayacaktır.
C) Ortaya çıkacak sorunların çözümünde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakemliğine başvurulacaktır.
D) Müslümanlar hac yapmadan geri dönecek, ertesi yıl üç günlüğüne Kâbe’yi ziyaret edebilecektir.

Cevap: C


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 106. Sayfa MEB Yayınları

5.
I. Kur’an-ı Kerim’in 111. suresidir.
II. Üç ayetten meydana gelmektedir.
III. Medine Dönemi’nde nazil olmuştur.
IV. Hz. Peygamber’e verilen Kevser’den bahsedilmektedir.Nasr suresi hakkında numaralanmış olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV

Cevap: C


D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.1. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiy nasıl gelmiştir? Kısaca bilgi veriniz.

Cevap: Peygamber efendimiz Mekke’nin Nur Dağı’nda Hira mağarasında iken Cebrail (A.S ) tarafından ilk vahiy iletilmiştir.


2. Mekke Dönemi’nde, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam dinine davet için yaptığı çalışmaları maddeler hâlinde özetleyiniz.

Cevap:Yakınlarını ve ailesini İslam’a davet

Gizli şekilde İslam’a davet,

İlk toplantıların gizlice gerçekleşmesi

Akrabalarını evine davet etti ve İslam’ı anlattı

İslam’a açık olarak davet etti.


3. Habeşistan’a ve Medine’ye yapılan hicretlerin nedenlerini yazınız.

Cevap:

Müslümanlara eziyet edilmesi

Can ve mal güvenliğinin kalmaması,

Toplumsal barışın bozulmaması

İslam’ı yayma isteği


4. Medine’de toplumsal barışın sağlanması için Hz. Muhammed’in (s.a.v) yaptığı çalışmaları maddeler hâlinde yazınız.

Cevap:

Mekkeli ve Medineli Müslümanların Birbiriyle Kardeş Yapılması

Medine Sözleşmesi’nin Kabul Edilmesi


5. Mekke’nin Fethi’ni ve Veda Hutbesi’ni, toplumsal barışın korunması açısından değerlendiriniz.

Cevap: İslam bir barış dinidir. Bu nedenle Mekke’nin fethi ile toplumsal barış oluşmuştur. Veda hutbesi ise insan hakları, kadınların değeri, eşitlik gibi konulara önem vererek insanları doğru yola iletmiştir.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 107. Sayfa MEB Yayınları

E. Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.

Cevap:

6. Sınıf Din Kültürü Sayfa 107 Cevapları MEB

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 85-88-89-91-95-98-101-103. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.