11 Mart 2024, 15:36
can
Yönetici

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 55-56-57. Sayfa Cevapları


6. Sınıf MEB Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55-56-57

2. ÜNİTE NAMAZ: Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 55. Sayfa MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.

Cevap:

1. (D) Namaz kelimesinin Arapçası salat olup kelime Türkçeye Farsçadan geçmiştir.
2. (Y) Vitir namazının hükmü farz-ı kifayedir.
3. (D) Necasetten taharet, abdest alarak namaza hazırlanmaktır.
4. (D) Ka’de-i ahîre, namazın sonunda Tahiyyat duasını okuyacak kadar oturmaktır.
5. (D) Yüzü yıkamak abdestin farzlarından biridir.
(Hz. Yahya, Hz. Zekeriya, Fil, kıyam, kıraat, iki, dört, hutbe, Fâtiha)

B. Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız.

1. Namazın rükünlerinden biri olan “kıyam” ayakta durmak” anlamına gelir.
2. Cuma ve bayram namazlarında diğer namazlardan farklı olarak “hutbe” okunur.
3. Cuma namazının farzı “iki” rekâttır.
4. Hz. Meryem’i himaye eden kişi “Hz. Zekeriya” peygamberdir.
5. Fil Vakası’nı anlatan Kur’an-ı Kerim’in yüz beşinci suresinin adı “Fil” suresidir.
C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan biri değildir?

A) Secde
B) Niyet
C) Kıyam
D) Kıraat

Cevap: B
2. Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan biridir?

A) Cenaze
B) Bayram
C) Vitir
D) Teravih

Cevap: A


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 56. Sayfa MEB Yayınları

3. Hz. Muhammed (s.a.v.), “Birinizin kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar. Sahabe “Hiç kir kalmaz.” diye cevap verir. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “İşte beş vakit namaz da böy- ledir, Allah bu namazlarla günahları yok eder.” buyurur. (Buhârî, Mevâkitü’s-salât, 6.)Bu hadisten hareketle namazla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Günde beş vakittir.
B) Günahlardan arındırır.
C) Her gün kılınması gerekir.
D) Her vakit için abdest alınması gerekir.

Cevap: D


4.
İslam’ın şartlarından biridir.
Belli şartlara ve kurallara uyarak günde beş defa yerine getirilir.
Ergenlik çağına girmiş her Müslüman’a farz olan bir ibadettir.Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadaka
B) Zekât
C) Namaz
D) Oruç

Cevap: C


5. Ramazan ayında, yatsı namazından sonra genellikle yirmi rekât olarak kılınan nafile bir namazdır. Hz. Peygamber sekiz rekât olarak da kılmıştır. Tek başına kılınabileceği gibi cemaatle de kılınabilir. Ancak cemaatle kılınması ülkemizde ve diğer Müslüman toplumlarda bir ramazan geleneğine dönüşmüştür.Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vitir
B) Teravih
C) Bayram
D) Cuma

Cevap: B


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 57. Sayfa MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.1. Namazın, Müslüman’ın hayatındaki yerini ve önemini kısaca anlatınız.

Cevap: Namaz dinin direğidir. Namaz Müslümanlarının hayatlarında her an her gün vardır ve oldukça önemlidir. Namaz Allah ile iletişimin bir yoludur. Namaz kılan kimseler doğru, dürüst ve ahlaklı olurlar.


2. Namazın, dışındaki farzlarını yazınız.

Cevap1- Hadesten taharet

2- Necasetten taharet

3- Setr-i avret

4- İstikbal-i kıble5- Vakit

6- Niyet


3. Namazın, içindeki farzlarını yazınız.

Cevap

1- İftitah tekbiri

2- Kıyam

3- Kıraat

4- Rüku

5- Secde

6- Kâde-i âhıre 


4. Hz. Zekeriya’nın hayatı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap: Hz. Zekeriya, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir. İsrailoğullarına gönderilmiştir. Soyu Hz. Davud’a ve Hz. İbrahim’e dayanır. Kendisine peygamberlik görevi verildikten sonra Kudüs ve çevresindeki insanlara Yüce Allah’ın emirlerini bildirmiştir.


5. Fil suresinden çıkarılması gereken dersler nelerdir? Kısaca yazınız.

Cevap: Allah dilerse çok güçsüz görünenlere güç verir. Güçlü olanları da güçsüzleştirir. 

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 51-53. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.