09 Mart 2024, 19:47
can
Yönetici

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 70-71-72-73. Sayfa Cevapları


6. Sınıf MEB Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70-71-72-73

3. ÜNİTE Zararlı Alışkanlıklar: Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 70. Sayfa MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.

Cevap:

1. (D) Bağımlılık, insanı sosyal hayattan uzaklaştırır.
2. (D) Alkollü içki içmek, kişinin bedenine ve ruhuna zarar verir.
3. (Y) Zararlı alışkanlıklara başlamada arkadaş seçimi önemli değildir.
4. (D) Tebbet suresinde Ebu Leheb ve karısından bahsedilmektedir.
5. (Y) Hz. İsa, Hz. Yahya’nın babasıdır.




(bağımlılık, helal, mekruh, haram, zarar, kul hakkı)

B. Yukarıda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız.

Cevap:



1. Helal, yapılması veya söylenmesi Yüce Allah tarafından serbest bırakılan şeylerdir.
2. Alışkanlıklara karşı kontrolün kaybedilmesi durumuna bağımlılık denir.
3. Yapılması dinen hoş görülmeyen şeylere mekruh denir.
4. Haram, Allah’ın (c.c.) kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlardır.
5. Toplumda birlikte yaşayan insanların birbirleri üzerindeki haklarına kul hakkı denir.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 71. Sayfa MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Günümüz dünyasını tehdit eden zararlı alışkanlıklardan başlıcaları sigara kullanmak, alkollü içki içmek, kumar oynamak ve uyuşturucu madde kullanımıdır. Modern bilim, kötü alışkanlıkların insan sağlığına çok büyük zararları olduğunu ortaya koymuştur. İslam dini de kişinin kendisine veya topluma zararı olan bütün bu alışkanlıkları yasaklamış ve insanları bu davranışlardan uzak durması konusunda uyarmıştır.

Bu parçada zararlı alışkanlıkların aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?



A) Haram oluşuna
B) Bireysel zararlarına
C) Bağımlılık yapmasına
D) Toplumsal zararlarına

Cevap: C


2. “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (Maide suresi, 90-91. ayetler.)

Bu ayetlerden hareketle zararlı alışkanlıklarla ilgili,



I. Bağımlılığa sebep olur.
II. Allah (c.c.) tarafından yasaklanmıştır.
III. Bireysel ve toplumsal zararları vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: C




6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 72. Sayfa MEB Yayınları

3. “Orada Zekeriya Rabb’ine dua edip dedi ki: Rabb’im! Bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah’ın bir kelimesini (Hz. İsa’yı) tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya’yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi: Rabb’im! Bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu hâlde benim nasıl oğlum olabilir? (Allah) buyurdu ki: İşte böyle, Allah dilediğini yapar. Rabb’im, dedi, bana bir alamet göster. (Allah) şöyle buyurdu: Senin için alamet insanlara üç gün ancak işaretle konuşmandır. Rabb’ini çok an, sabah akşam tesbih et.” (Âl-i İmrân suresi, 38-41. ayetler.)

Bu ayetlerden hareketle Hz. Yahya hakkında,

I. Hz. Zekeriya’nın oğludur.
II. Güzel ahlak sahibi biridir.
III. Hz. İsa ile akrabadır.
IV. Genç yaşta şehit edilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?



A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve IV

Cevap: C


4. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların toplumsal zararları arasında yer almaz?

A) İradeyi zayıflatır.
B) Sosyal ilişkileri bozar.
C) Ülke ekonomisine zarar verir.
D) Aile içindeki ilişkileri zedeler.



Cevap: A


5. Tebbet suresi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Kur’an-ı Kerim’in 11. suresi olarak Medine’de indirilmiştir.
B) Zararlı alışkanlıkların yasaklanma sebepleri anlatılmıştır.
C) “Beled suresi” olarak da adlandırılmıştır.
D) Ebu Leheb ile eşinin ahiretteki durumu hakkında bilgi verilmiştir.

Cevap: D




6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 73. Sayfa MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Zararlı alışkanlıklar ve kul hakkı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap: Zararlı alışkanlıkları olan insanlar ailelerine ayırmaları gereken paralarla zararlı alışkanlık yapan maddeleri alır ve diğer aile bireylerin hakkına girmiş olurlar.


2- Zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri nelerdir? Yazınız.



Cevap: Merak etme, arkadaşlarına ayak uydurma, kötü arkadaş edinme, bir kereden bir şey olmaz düşüncesi.


3- Sigara kullanmanın bireye ve topluma verdiği zararlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Kişi kendi sağlığını tehlikeye sokar. Başta akciğer kanseri olmak üzere bir çok hastalığa neden olur. Ekonomik olarak zararlıdır. Çevre kirliliğine neden olur, başkaları da dumandan etkilenir.


4- Hz. Yahya’nın hayatı hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.

Cevap: Hz. Zekeriya’nın oğludur ve peygamberdir. Hz. Zekeriya ihtarken olan bir çocuğudur. İyi huylu ve hikmetli bir kişiliği vardır. Şehit edilmiştir.


5- Tebbet suresinin anlamı nedir? Yazınız.

Cevap

1- Ebû Leheb’in elleri kurusun! Kurudu zaten.
2- Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler.
3- O, alev alev yanan ateşe atılacak!
4- Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da.
5- Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 66-68-69. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.