19 Ocak 2022, 17:05
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 27-28-29-30. Sayfa Cevapları FCM Yayınları


6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 27-28-29-30 Cevapları FCM Yayınları 

Ölçme Ve Değerlendirme


6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Sayfa 27 Cevapları

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan satırlara yazınız.

1. Peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

Cevap: Peygamber: İnsanlara Tanrı’nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse.

Vahiy: Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi.

2. Peygamberlerin ne gibi görevleri vardır? Bilgi veriniz.Cevap: Peygamberlerin temel görevi, Yüce Allah’tan (c.c.) gelen vahiyleri insanlara bildirmektir. Yaşamları ve hareketleri ile insanlara örnek olurlar. Dinin uygulanmasında rehber olurlar. İnsanların güzel ahlak sahibi olmaları için çalışırlar.

3. Allah’ın (c.c.) vahiy göndermesinin insanlara ne gibi faydaları olmuştur? Örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Yüce Rabb’imiz, vahiylerle insanlara yaptıklarından sorumlu olduklarını bildirmiştir. Her kişinin, dünyadayken yaptığı iyi ve kötü davranışların karşılığını ahirette mutlaka göreceğini haber vermiştir. Ahirette sonsuz mutluluğa kavuşmak için onlara sevap olan davranışlarda bulunmayı, hayır işlemeyi, ibadetlerini yerine getirmeyi, faydalı işler yapmayı tavsiye etmiştir

4. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını kısaca özetleyiniz.Cevap:

Hz. Adem (a.s), ilk peygamber ve ilk insandır. O, topraktan yaratılmıştır ve Allah ona kendi ruhundan üfleyerek can vermiştir. Kuran’da Hz. Adem (a.s)’in yaradılışı ile ilgili bir çok ayet bulunmaktadır. Hz. Adem (a.s), yaratıldığında Allah, meleklere Hz. Adem (a.s)’e secde etmelerini emretmiştir. Ancak içlerinden şeytan “Beni ateşten onu topraktan yarattın, secde etmem” diyerek itiraz etmiştir. Bunun üzerine şeytan, cennetten ve Allah’ın rahmetinden kovulmuştur. Şeytan cennette yaşarken yasak meyveleri yemeleri için Adem ile Havva’yı kandırmıştır ve onların da cennetten kovulmalarına sebebiyet vermiştir.

Yeryüzüne indiklerinde ise Adem ile Havva pişman olarak tövbe etmişlerdir. Tövbesi kabul edilen Hz. Adem (a.s) bu olaydan sonra ilk peygamber olarak insanlara gönderilmiştir. Bu olaydan sonra insanlık çoğalmaya başlamıştır.


6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Sayfa 28 Cevapları

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.1. Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara Allah’ın (c.c.) yardımı ve izniyle peygamberliklerini ispat etmek için gösterdikleri olağanüstü olaylara ne ad verilir?

A) Vahiy B) Mucize C) Risalet D) Fetanet

Cevap: B

2. Aşağıda, peygamberlerin sıfatlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?A) Sıdk: İş ve davranışlarda doğru olmak.

B) Fetanet: Üstün bir zekâya ve anlayış gücüne sahip olmak.

C) İsmet: Dürüst ve güvenilir olmak.

D) Tebliğ: Allah’tan (c.c.) aldığı vahiyleri, olduğu gibi insanlara tebliğ etmek.Cevap: C

3. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ………………….. yılları arasında, ayet ve sureler hâlinde, parça parça indirilmiştir.

Yukarıdaki boşluğa hangi tarihler gelmelidir?

A) 571-610 B) 610-632 C) 622-632 D) 632-663Cevap: B

4. Aşağıdaki ilahi kitap ve peygamber eşleştirmesinden hangisi hatalıdır?

A) Tevrat – Hz. İbrahim (a.s.)
B) Zebur – Hz. Davud (a.s.)
C) İncil – Hz. İsa (a.s.)
D) Kur’an-ı Kerim – Hz. Muhammed (s.a.v.)

Cevap: A5. “Sizin en ……………. Kur’an’ı ……………. ve öğreteninizdir.”
Buhârî, Fedâilü’l – Kur’an, 21.

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir?

A) üstününüz – anlatan
B) akıllınız – ezberleyen
C) hayırlınız – öğrenen
D) faziletliniz – süsleyen

Cevap: C
6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Sayfa 29 Cevapları

C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, yay ayraç içinde verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız.

(doğru, güzel, risalet, iyiye, okurken, erdemli, vahiy, insanlığın, 114, anlamaya, 6666)

Cevap:

Peygamberlik kavramı, İslam kültüründe nübüvvet ya da …..risalet….. kavramlarıyla ifade edilir.

Peygamberler, getirdiği vahiylerle insanlara ………doğru…… yolu göstermiş, onları

iyiye………… ve güzele yönlendirmiştir.

Peygamberler ……güzel….. ahlakları ve …..erdemli……… davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır.

Kur’an-ı Kerim’de ………6666……… ayet ve ……..114….. sure yer almaktadır.

Kur’an-ı Kerim’i okumaya ve …….anlamaya……. önem vermeliyiz.

Hz. Âdem (a.s.) tüm …insanlığın………………………… atasıdır.

Atalarımız Kur’an-ı Kerim’i …..okurken…… ve taşırken belden yukarıda tutmaya özen göstermişlerdir.

Ç. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

1. (Y ) Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem (a.s.) ile eşi Hz. Havva’yı ilk olarak dünyada yaratmıştır.
2. (D ) Tevrat, Zebur ve İncil adlı ilahi kitaplar, insanlar tarafından değişikliğe uğratıldığından, Allah’tan (c.c.) geldiği şekliyle günümüze kadar ulaşamamıştır.
3. ( D) Kunut duaları, vitir namazının üçüncü rekâtında okunur.
4. (Y ) Peygamberlerin güvenilir olma sıfatına tebliğ adı verilir.

D. Kunut dualarında eksik bırakılan bölümleri tamamlayınız.

Cevap:

Allâhümme ……innâ ……………. nesteînüke ve …nestağfiruke…….. ve nestehdîk. Ve nü’minübike ve ….netûbü…….. ileyk. Ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî …..aleykel…. hayra küllehû …..neşkürüke…………… ve lâ …nekfüruk………… Ve nahleu ve …netrukü… men yefcürük.
Allâhümme iyyâke …..na’büdü….. ve leke nüsallî …….ve nescüdü ……. ve ileyke nesâ ve nahfid.
Nercû ……rahmeteke………………….. ve nahşâ ……azâbek…………….. İnne azâbeke bilküffâri …..mülhık…..


6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Sayfa 30 Cevapları

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

SOLDAN SAĞA

1. Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini insanlara bildirmekle görevlendirdiği kimse.
2. Allah’ın (c.c.) peygamberlere gönderdiği vahiylerin yer aldığı kitap.
3. Yüce Allah’ın (c.c.) Hz. Musa’ya (a.s.) indirdiği ilahi kitap.
4. Peygamberlerin Yüce Allah’tan (c.c.) aldıkları vahiyleri insanlara bildirmeleri.
5. Peygamberlerin, kendilerine inanmayanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah’ın
(c.c.) izniyle gösterdikleri olağanüstü olaylar.
6. Yüce Allah’ın (c.c.) tüm insanlara gönderdiği son peygamber.
7. Yüce Allah’ın (c.c.) bazı peygamberlere gönderdiği sayfa sayısı az olan kitapçıklara verilen ad.
8. Peygamberlerin günahtan uzak olduklarını ifade eden sıfatları.
9. Vitir namazının son rekâtında, Fâtiha ve ek sureden sonra okunan dua.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Peygamberlerin güvenilir kişiler olduğu anlamına gelen sıfatları.
2. Son ilahi kitap.
3. Allah’ın (c.c.), peygamberler aracılığıyla insanlara nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzı.
4. Hz. İsa’ya (a.s.) indirilen ilahi kitap.
5. Peygamberlik anlamına gelen ifade.
6. Peygamberlerin üstün bir zekâya sahip olduğu anlamına gelen sıfatları.

Cevap:

6. sınıf din 30. sayfa bulmaca

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları FCM Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


12 Ekim 2022, 18:22

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

On numara çok güzel bir şey diyemem

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.