23 Ocak 2022, 09:57
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 53-54-55-56. Sayfa Cevapları FCM Yayınları


6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 53-54-55-56 Sayfa Cevapları FCM Yayınları 

Ölçme Ve Değerlendirme


6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Sayfa 53 Cevapları

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan satırlara yazınız.

1. Namaz ibadetinin İslam dinindeki yeri ve önemi hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Namaz İslam’ın beş şartından biridir.” Namaz dinin direğidir” hadisi namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu göstermektedir. Namaz kılan kimse hem dünya hayatını düzene sokar hem de ahiret hayatı için çalışmış olur.2. Namaz ibadeti insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar? Açıklayınız.

Cevap: Namaz kılan kimse her an Allah’ı hatırlar ve günahlardan uzaklaşır. Namaz kılan kimse kendini haramlardan uzak tutmaya çalışır. Bir hata yapacağı zaman az önce namaz kıldım ben şimdi bunu nasıl yaparım diye düşünür.

3. Sabah namazının sünneti nasıl kılınır? Anlatınız.Cevap: Abdest alınır ve niyet edilir. İki rekat olan sünnet namazını kılarken Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alır. Ellerini bağlar Sübhanekeyi okur ve besmele çekerek Fatiha suresi ve bir sure okur. Allahu Ekber diyerek rükuya giderek 3 defa subhanerabbiyel azim der. Doğrulurken Semiallhulimen hamideh der.  Tekrar doğrulur ve Allahu Ekber diyerek secdeye gider. 3 defa Subhanerabbiyel ala der. Allahu Ekber diyerek doğrulur ve tekrar secdeye giderek yine 3 defa Subhanerabbiyel ala der. Allahu Ekber diyerek ayağa kalkar ve ikinci rekatı kılmaya başlar. İkinci rekatta Sübhanekeyi okumaz. Fatiha ve bir sure okuyarak ilk rekat gibi kılar. Son secdeden sonra ayağa kalkmaz ve oturarak Ettehiyatü, Salli ve Barik dualarını okuyarak önce sağa sonra sola selam vererek namazı bitirir.

4. Namazın içindeki farzlar nelerdir? Yazınız.

Cevap:

Namaza “Allâhü ekber.” diyerek başlamak (iftitah tekbiri),
Namazda ayakta durmak (kıyam),
Namazda ayaktayken Kur’an’dan sure ve ayetler okumak (kıraat),
Elleri dizlere koyup yere paralel bir şekilde eğilmek (rükû),
Elleri, alnı, burnu ve dizleri yere koyup kapanmak (secde),
Namazın sonunda “Ettehiyyâtü” duasını okuyacak kadar oturmak (kade-i âhire).5. Camilerin toplumsal açıdan ne gibi işlevi vardır? Örnekler veriniz.

Cevap: Camiler toplanma yeri ibadet yeri ve sohbet yeridir. Camiye giden cemaate faydalı bilgiler verilir. Camiye giden insanlar sosyalleşmiş olur. Yardıma ihtiyacı  olan insanlara yardım edilir. Birlik ve bütünlük sağlanarak insanlar arasında sevgi saygı ve dayanışmada açısından önemli katkıları olur.

6. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayatı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap:Hz. Zekeriya (a.s.), Yüce Allah’ın (c.c.) İsrailoğullarına gönderdiği peygamberlerden biridir. O, Hz. Davud’un (a.s.) soyundan gelmektedir. Hz. Zekeriya (a.s.), Kudüs’te doğdu ve yaşadı.

Hz. Zekeriya (a.s.) ve eşinin uzun zaman çocukları olmadı ve onların yaşı ilerledi. Hz. Zekeriya (a.s.), kendisine hayırlı bir evlat vermesi için Yüce Allah’a (c.c.) dua etti ve Allah (c.c.) da onun bu dileğini kabul etti. Ona vahiyle Hz. Yahya’yı (a.s.) müjdeledi.

Hz. Zekeriya (a.s.), günün önemli bir bölümünü Mescid-i Aksâ’da geçiriyordu. O, burada
Allah’a (c.c.) dua ve ibadet ediyordu. Mescid-i Aksâ’da İsrailoğullarına konuşmalar yapıyor, onları
yalnızca Allah’a (c.c.) ibadet etmeye, onun emir ve yasaklarına uygun davranmaya çağırıyordu.
İnsanları hakka, doğruya yönlendirmek için büyük çaba sarf ediyor, Allah’ı (c.c.) çokça zikretmeye
önem veriyordu.
Hz. Zekeriya (a.s.) peygamberken Hz. İsa’nın (a.s.) annesi Meryem dünyaya gelir. Tarihçiler,
Hz. Zekeriya’nın (a.s.) eşinin Hz. Meryem’in teyzesi olduğunu belirtirler.(20) Hz. Meryem’in annesi
hamileyken doğacak çocuğunu Mescid-i Aksâ’nın hizmetine vereceğini vadeder. Hz. Meryem
dünyaya geldiğinde de sözünü yerine getirir ve onu Mescid-i Aksâ’nın hizmetine verir. Yüce Allah
(c.c.), Hz. Meryem’in bakımı ve koruyup gözetmesiyle ilgili Hz. Zekeriya’yı (a.s.) görevlendirir. Bu
durum bir ayette, “… Zekeriya’yı da onun bakımıyla görevlendirdi…” ifadesiyle dile getirilir.
Dolayısıyla Hz. Meryem, Hz. Zekeriya’nın (a.s.) gözetiminde büyümüştür.

Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğlu Hz. Yahya (a.s.) dünyaya geldikten kısa bir süre sonra Hz. Meryem
de Allah’ın (c.c.) bir mucizesi olarak Hz. İsa’yı (a.s.) dünyaya getirir. İsrailoğulları bu olaya inanmazlar ve Hz. İsa’nın (a.s.) babasının Hz. Zekeriya (a.s.) olduğunu iddia ederler. Hz. Meryem’e
ve Hz. Zekeriya’ya (a.s.) iftira atarlar. Hz. Zekeriya’yı (a.s.) öldürmek isterler. O, İsrailoğullarından
kaçmaya çalıştıysa da onlar Hz. Zekeriya’yı (a.s.) yakalayıp şehit ederler.
6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Sayfa 54 Cevapları

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi vacip namazlardan biridir?
A) Teravih namazı B) Akşam namazı
C) Vitir namazı D) Teheccüt namazı

Cevap: C 

2. “Namaz ………………………. direğidir.”
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?
A) Ahlakın B) İnsanın
C) Amellerin D) Dinin

Cevap: D3. Aşağıdaki namazlardan hangisini bir grup Müslüman kıldığında diğerlerinden sorumluluk kalkar?
A) Cuma namazı B) Cenaze namazı
C) Bayram namazı D) Sabah namazı

Cevap: B

4. Aşağıdaki namazlardan hangisinin rekât sayısı yanlış verilmiştir?
A) Akşam namazı beş rekâttır.
B) Öğle namazı on rekâttır.
C) Bayram namazı iki rekâttır.
D) Yatsı namazı sekiz rekâttır.

Cevap: D5. Sabah ezanında, diğer vakitlerde okunan ezanlardan farklı olarak hangi ifade söylenir?
A) Essalâtü hayrun minen nevm. B) Kad kâmetis salah.
C) Hayye ales salah. D) Lâ ilâhe illallah.

Cevap: A

6. Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir?
A) Hadesten taharet B) İstikbal-i kıble
C) Kıyam D) Necasetten taharet

Cevap: C7. Aşağıdaki namazlardan hangisinin cemaatle camilerde kılınması zorunludur?
A) Teravih namazı B) Öğle namazı
C) Vitir namazı D) Cuma namazı

Cevap: D


6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Sayfa 55 Cevapları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, yay ayraç içinde verilen kelime ve kavramlardan uygun olanları ile tamamlayınız.

(sünnet, rükû, yatsı, necasetten taharet, secdesi, cemaatle, nafile, kıraat, kıyam, yardımlaşma,
hadesten taharet)Cevap:

1. Farz ve vacip namazlar dışında sevap kazanmak için kılınan namazlara …nafile………………. adı
verilir.
2. Namazdan önce abdest almaya …..hadesten taharet..……………. ……………………. denir.
3. Namazda Kur’an okumaya …….kıraat……………………….. adı verilir.
4. İslam dini namazların …cemaatle………….. kılınmasını teşvik etmiştir.
5. Teravih namazı …sünnet……………. bir namazdır ve …yatsı…………… namazından sonra kılınır.
6. Cenaze namazı ayakta kılınır. Bu namazın …..rüku………………… ve …..secdesi………………… yoktur.
7. Namazların camilerde cemaatle kılınması Müslümanların paylaşma ve …..yardımlaşma……………….
içinde olmasına katkı sağlar.
8. Bedenin, giysilerin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasına ..necasetten taharet denir.

Ç. Aşağıdaki Fil suresinde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

Cevap:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elem tera …keyfe….. fe’ale …..rübbuke….. bi eshâbilfîl. Elem ..yec al…keydehüm fî tadlîl. Ve …ersele………………….. aleyhim ….tayran………………… ebâbîl. Termîhim .bihicaretin…….. min siccîl. Fece’alehüm .keasfin. me’kûl.

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Sayfa 56 Cevapları

D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

Cevap:

1. İslam’da farz olan ibadetlerden biri.
2. Farz ve vacip dışında sevap kazanmak için kılınan namazlar.
3. Namazda kıbleye yönelmek.
4. Kur’an’da namaz anlamına gelen kavram.
5. Namazda ayakta durmak.
6. Namaz vaktinin geldiğini bildirmek üzere yapılan çağrı.
7. Namazdan önce el, kol, yüz, ayaklar gibi organları yıkamak suretiyle yerine getirilen temizlik.
8. Marangozluk mesleği ile bilinen ve İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biri.
9. Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan sünnet namaz.
10. Yatsı namazından sonra kılınan üç rekâtlık vacip namaz.
11. Namazda elleri dizlere koyup yere paralel olarak eğilmek.
12. İslam’da ibadet edilen mekân.
13. Vefat eden kimselerin ardından kılınan namaz.
14. Namaza “Allâhü Ekber.” diyerek başlamak.
15. Fil ordusuyla Kâbe’ye saldıran kişi.

6. sınıf din 56. sayfa bulmaca

Bir önceki yazımız olan 2023-2024 Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Ekim 2022, 19:04

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çook ama çook teşekkür ederim bu ödevi yetiştirmem gerekiyor ama ödevi unutmuşum şimdi yapcam süpersiniz

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.