24 Şubat 2024, 21:28
can
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 34-35-36-37-38-39 Cevapları MEB Yayınları

1.ÜNİTE: Neler Öğrendik Neler? Cevapları


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.

Cevap:

1. Dış gezegenlerin hacimce en küçüğü Uranüs’tür.(Y)
2. Güneş’e en yakın olan gezegen, aynı zamanda Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.(D)
3. Dünya’nın komşu gezegenleri Venüs ve Mars’tır.(D)
4. Güneş’e yakınlık bakımından altıncı sırada olan gezegen, sistemin en büyük gezegenidir.(Y)
5. Halkaları ile ünlü olan gezegen, Güneş sisteminin en büyük ikinci gezegenidir.(D
6. Güneş tutulmasının gerçekleşmesi için Dünya ve Güneş arasına Ay girmelidir.(D)
7. Ay tutulmasında sıralama “Güneş-Ay-Dünya” şeklinde olmalıdır.(Y
8. Ay tutulması, Ay’ın her dolunay evresinde gerçekleşir.(Y
9.Güneş tutulması, Ay’ın yeni ay evresinde gerçekleşir.(D
10. Güneş tutulmasında Ay’ın tamamı karanlıkta kalır.(Y)
B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.

Cevap:

1-Dünya, 2-altıncı, 3-Uranüs, 4-Mars/Jüpiter, 5-Venüs, 6-Güneş tutulması, 7-Ay tutulması, 8-dar, 9-Ay, 10-yeni ay1. Güneş sisteminde yaşam olduğu bilinen tek gezegen olan Dünya, Güneş’e uzaklık sıralamasında üçüncüdür.

2. Güneş’e yakınlık sıralamasında altıncı sırada yer alan gezegen halkaları ile ünlüdür.

3. Satürn’e komşu gezegenlerden biri Jüpiter, diğeri ise Uranüs gezegenidir.

4. Asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında yer alır.5. Güneş doğarken veya batarken görülebilen, halk arasında “Çoban Yıldızı” olarak bilinen Venüs, “Dünya’nın ikizi” olarak da anılır.

6. Ay’ın gölgesi Güneş tutulması sırasında Dünya’nın üzerine düşer.

7. Tutulmalardan Ay tutulması sırasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.

8. Güneş tutulması, Ay tutulmasına göre daha dar bir alandan gözlemlenebilir.9. Diğerine göre daha uzun süre gözlemlenebilen tutulma Ay tutulmasıdır.

10. Güneş tutulması Ay’ın yeni ay evresinde gerçekleşir.


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları

C. Gezegenlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Gezegenler, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralandığında en fazla uyduya sahip gezegenden bir önce gelen gezegenin ismi nedir?Cevap:  Jüpiter


2. En büyük gazsal gezegen, Güneş’e yakınlık bakımından kaçıncı sırada yer alır?

Cevap: Güneş’e yakınlık bakımından beşinci sırada yer alır.  Jüpiter


3. “Kızıl gezegen” olarak da bilinen gezegen, konum olarak hangi gezegenler arasında bulunur?Cevap: Dünya ile Jüpiter arasında yer alır. Mars


4. Gezegenler, hacimsel büyüklüklerine göre küçükten büyüğe sıralandığında Dünya’dan sonra gelen gezegenin ismi nedir?

Cevap: Venüs


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.1. Güneş sistemindeki gezegenlerin özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Tüm gezegenlerin uydusu vardır.
B) Karasal gezegenlerin en büyüğü Dünya’dır.
C) Asteroit kuşağı Mars ile Dünya arasındadır.
D) Halkaları ile bilinen gezegen Venüs’tür.

Cevap: B


2. M ve N tutulmalarına ait bir görsel aşağıda verilmiştir. Bu tutulmaların özellikleri ile ilgili hangi seçenekte doğru bilgiler verilmiştir?A) Dolunay evresinde gerçekleşir. Yeni ay evresinde gerçekleşir.
B) Gece gözlemlenebilir. Gündüz gözlemlenebilir.
C) N tutulmasından uzun sürer. M tutulmasından kısa sürer.
D) Bir süre Dünya’nın üzerine Ay’ın gölgesi Ay, bir süre Dünya’nın gölgesinde kalır. düşer.

Cevap: D


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları

3. Güneş sisteminde yer alan X, Y ve Z gezegenlerinin birer özelliği aşağıdaki gibi kartlar üzerine yazılıyor. Buna göre X, Y ve Z gezegenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) X gezegeni, Güneş’e yakınlık bakımından ikinci sıradadır.
B) Y gezegeni, konum olarak Venüs ve Mars arasında yer alır.
C) Z, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.
D) Üç gezegenden Güneş’e en yakın olanı X, en uzak olanı Y gezegenidir.Cevap: B


4. Gezegenlerin özelliklerini daha iyi öğrenmek için sınıfta bir etkinlik yapılır. Cenk, Ece ve Mete’den gezegen ismi ve özelliklerinin yer aldığı kartlardan birer tane çekmeleri istenir. Öğrenciler, çektikleri karttaki gezegenleri Güneş’e uzaklıklarına göre doğru bir şekilde sıralar. Sıralamanın “yakından uzağa” doğru ve “Ece-Mete-Cenk” şeklinde yapıldığı görülür.
Buna göre,
I. Ece’nin kartında “Venüs” yazıyorsa Cenk’in kartında “Dünya” yazabilir.
II. Mete’nin kartında “Dünya” yazıyorsa Cenk’in kartında “Neptün” yazabilir.
III. Cenk’in kartında “Venüs”, Mete’nin kartında “Merkür” yazma ihtimali yoktur.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: C


5. Asteroitler, gezegenler gibi Güneş’in etrafında dolansa da gezegenlerden daha küçük, taş benzeri gök cisimleridir. Asteroitlerden bazılarına ilişkin bir görsel aşağıda verilmiştir.
Verilenlere göre asteroitlerle ilgili,
I. Asteroitler, farklı büyüklük ve şekillere sahip olan küçük kayaçlardır.
II. Asteroitler tıpkı gezegenler gibi Güneş’in çevresinde dolanır.
III. Güneş sistemindeki asteroitlerin birçoğu, Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroit kuşağında bulunur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: A


6. Tutulma olayları esnasında Dünya’nın ve Ay’ın Güneş’e uzaklıklarını gösteren sütun grafiği aşağıda verilmiştir. Dünya ve Ay, K ve L harfleri ile gösterilmişti. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) L ile gösterilen gök cismi gezegen ise tutulma Ay tutulmasıdır.
B) L ile gösterilen gök cismi uydu ise tutulma Güneş tutulmasıdır.
C) K gök cismi L gök cisminden büyükse Ay tutulması yaşanmaktadır.
D) Tutulma sırasında L gök cisminin gölgesi, K gök cisminin üzerine düşer.

Cevap: C


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları

7. Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin hacimsel büyüklüğü aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre K, L, M ve N ile gösterilen gezegenler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

A) Jüpiter Mars Satürn Uranüs
B) Jüpiter Merkür Neptün Venüs
C) Satürn Mars Dünya Venüs
D) Satürn Mars Venüs Neptün

Cevap: D


8. Güneş ve Ay tutulması ile ilgili bazı bilgiler numaralandırılarak maddeler hâlinde verilmiş Bu özellikler “sadece Güneş tutulmasına ait özellikler”, “sadece Ay tutulmasına ait özellikler” ve “her iki tutulma için ortak özellikler” şeklinde sınıflandırılacak. Buna göre doğru sınıflandırma, hangi seçenekte verilmiştir?

A) 4. 5, 8 2, 6, 7 1, 3, 9
B) 1, 3, 9 2, 5, 7 4, 6, 8
C) 4, 6, 8 2, 5, 7 1, 3, 9
D) 1, 3, 8 4, 6, 7 2, 5, 9

Cevap: C


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları

9. Güneş sisteminde bulunan K, L ve M gezegenlerinin uydu sayıları ve hacimsel büyüklükleriyle ilgili hazırlanan bazı grafikler aşağıda verilmiştir.
Bu gezegenlerle ilgili,
I. L ve M gezegenleri arasında Asteroit Kuşağı yer alır.
II. K gezegeni, Güneş’e yakınlık bakımından üçüncü sırada yer alır.
III. M gezegeni, K’ye göre Güneş’e daha uzak; L’ye göre Güneş’e daha yakındır.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap: D


10. Öğrencilerine Ay ve Güneş tutulması ile ilgili bilgi vermek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki şekli akıllı tahtaya yansıtmıştır. Şekilde Dünya ve Ay’ın bir yıl içinde, farklı zaman aralıklarında Güneş etrafındaki konumları tarihleri ile birlikte verilmiştir.
Verilen görsel dikkate alındığında,
I. 2 Ocak’ta Ay tutulmasının gerçekleşme ihtimali vardır.
II. 9 Ağustos’ta görülme ihtimali olan tutulma sırasında Ay, dolunay evresindedir.
III. Ay tutulmasının yıl içinde sadece bir kez gerçekleşme ihtimali vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D)I, II ve III

Cevap: A


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

11. Güneş ve Ay tutulmalarını modelle göstermek isteyen Barış; modelindeki gök cisimlerini K, L ve M harfleri ile adlandırmıştır. Barış, bu gök cisimlerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir: K harfi ile temsil ettiğim gök cismi, L ve M harfleri ile temsil ettiğim gök cisimlerine göre hacimsel ve kütlesel olarak daha büyük Ay tutulmasında M harfi ile temsil ettiğim gök cisminin gölgesi, L harfi ile temsil ettiğim gök cisminin üzerine düşer. Barış’ın verdiği bilgilere göre hazırlayabileceği tutulma modelleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sırasıyla K, L ve M harfleri ile temsil edilen gök cisimleri aynı doğrultu üzerine geldiğinde gerçekleşen tutulma gündüz gözlemlenebilir.
B) L harfi ile temsil edilen gök cisminin üzerine M harfi ile temsil edilen gök cisminin gölgesi düşerse Güneş tutulması gerçekleşir.
C) Sırasıyla K, M ve L harfleri ile temsil edilen gök cisimleri aynı doğrultu üzerine geldiğinde gerçekleşen tutulma her ay gözlemlenir.
D) M harfi ile temsil edilen gök cisminin üzerine K harfi ile temsil edilen gök cisminin gölgesinin düşmesi yeni ay evresinde gerçekleşir.

Cevap: A


İCAT ÇIKARALIM

İnsanoğlunun en büyük hayallerinden biri, Mars’ta yeni bir yaşam alanı kurmaktır. Ancak bu gezegende su, oksijen, barınma, uygun sıcaklık gibi insanların temel gereksinimlerinin sürekli sağlanması gerekmektedir. Ayrıca birçok faaliyet için elektrik enerjisine de ihtiyaç duyulacaktır çünkü Dünya’dan uzaya bir şey taşınması oldukça maliyetlidir. Üstelik günümüz teknolojisi ile Dünya’dan Mars’a yolculuk aylar sürmektedir. Yapılan araştırmalar, Mars’ta elektrik enerjisi sağlamanın en uygun yolunun -şimdilik- güneş paneli kullanmak olduğunu ortaya koymaktadır.

Mars’ta yaşam alanı oluşturmak için çalışmalara başladığınızı hayal ediniz. Bu yaşam alanı için gerekli olan enerjiyi güneş panelleri kullanarak ürettiğinizi, geriye insanların temel gereksinimlerinin kaldığını varsayınız.

Bu temel gereksinimlerinden birini ya da birkaçını seçiniz. Bu gereksinimin/gereksinimlerin çözümüne ilişkin bir model oluşturunuz. Oluşturduğunuz modeli okulunuzun yıl sonu bilim şenliğinde sununuz.

Cevap:

Oksijen ve atmosfer en öncelikli konulardır. Marsta yaşayabilmek için Dünya’daki gibi bir atmosferin oluşması sağlanmalıdır. Bu sağlandıktan sonra oksijen ve su gerekli olacaktır.

 

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 29-30-31. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.