07 Temmuz 2021, 20:44
Bushra
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157-158-159 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Su Kirliliği Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 152. Sayfa

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız çevredeki su kaynakları ile ilgili arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

Cevap: Yaşadığım yerde yazları kuruyan ve kışları taşan bir nehir bulunmaktadır.

2. Sizce susuz bir yaşam nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.Cevap: Suyun olmadığı bir dünya düşünülemez. Su olmazsa tüm canlılar susuzluktan yaşamını kaybederdi. Ayrıca iklimlerin oluşumunda büyük sorunlar meydana gelirdi, yağış olmazdı. Suda yaşayan canlılar yok olurdu.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 154. Sayfa

1. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

Cevap:ETKEN:  Etki eden şey, faktör.

NİTELİK: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik.

KOMUT: Askerlere, izcilere, öğrencilere beden eğitimi çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir duruma geçmeleri için verilen buyruk, emir.

EROZYON:  Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı.KADEME: Aşama, basamak, derece.

TANKER: Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon.

VARİL: Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap.

FİLTRE: Süzgeç, süzek.SANAYİ: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü.

ENDÜSTRİ: Sanayi.

B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden beşini kullanarak suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metin yazınız.

KULLANDIĞIM KELİMELER: Endüstri, filtre, nitelik, tanker, etken.Cevap: Su kirlenmesinin en fazla yaşandığı yer denizlerdir. Bu durumun en büyük sebepleri de endüstri atıklarıdır. Fabrikaların filtresi ile kullanılabilir olmayan tüm materyaller denize dökülmektedir. Bu durum denizlerin niteliğini azaltmaktadır. Ayrıca tankerlerden sızan petroller de denizlerin kirlenmesinde çok önemli bir etkendir. Kötü olan ise denizlerin kirlilik oranının zaman zaman gözle ölçülemeyecek seviyede olması ve insanların denizlerle temas etmesidir. İnsanların sağlığını tehlikeye atmamak için onları bilgilendirmeli ve endüstri atıkları için daha uygun yerler bulmalıyız.

C) Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız.

Cevap: Su kirliliği

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.1. Su kirliliği nasıl oluşmaktadır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Su kirliliği zararlı maddelerin suyun niteliğini bozacak miktar ve yoğunlukta suya karışması ile meydana gelir. Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları, tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca sebeplerdir.

2. Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin amaç ve sonuçları nelerdir?

Cevap:Suların kirlenmesine karşı alınabilecek önlemler iki grupta toplanabilir:
• Su kullanımında tasarruf sağlayacak önlemler.
• Suları temizleyen teknik önlemler.
Birinci gruba giren önlemler, atık kirli su miktarını azaltmayı amaçlar. Teknik önlemler ise suyun kirlenmesini önlemeyi ve kirlenmiş suların arıtılmasını sağlar.

3. “Suların Kirlenme Nedenleri Nelerdir?” başlığı altında verilen maddelerden hareketle asıl kirleticilerin kim olduğunu bulabildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Asıl kirleticiler insanlardır. Çünkü suların kirlenmesinin en büyük nedenleri sanayi kuruluşlarından bırakılan atıklar, suya bırakılan ağır metaller ve arıtılmadan atılan fabrika sularıdır. Bu atıkların sorumluları da insanlardır.

4. Metinde verilen bilgilere göre kirli su kullanırsak neler olur?Cevap: Kirlenmiş tatlı suların içme suyu olarak kullanılması sonucunda salgın hastalıklar meydana gelebilir. Kirli suları doğrudan kullanan insanlar koleraya, dizanteriye, ishale ve bağırsak hastalıklarına yakalanırlar.

5. “Su gibi aziz (kıymetli) ol!” sözü size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız.

Cevap: Su her şey için çok faydalıdır ve tüm canlılar için önemlidir. Susuz bir hayat düşünülemez. Bu nedenle suyun hayatımızdaki yeri çok büyüktür. Bir insana su gibi aziz olmasını söylemek, onun çok saygı duyulan biri olmasını dilemektir. O kişiyi suya benzetmektir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 155. Sayfa

3. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu üç görseli birbiriyle karşılaştırarak çevre temizliği konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.Cevap:

Çevre temizliğiyle ilgili en önemli sorunlardan birisi piknik alanlarına bırakılan atıklardır. İnsanlar çoğu zaman bunu vakit kaybı olarak görür ve bu konuda üşengeçlik gösterir. Atıkları ardında bırakmanın sonucunda doğaya verdiği zararın farkında olmaz. Bu atıkların bazıları çok uzun süre yok olmaz. Birçoğu diğer canlıların yaşamını olumsuz etkiler. Halbuki insanlar bu konuda bilinçli olmayı, empati kurmayı öğrenmelidir. Bu alanı çöp içinde buldukları zaman ne kadar üzüleceklerini düşünerek hareket etmelidirler. Yapmaları gereken oradan ayrılmadan önce tüm atıklarını toplayıp uygun şekilde paketleyerek çöp konteynerlerine bırakmaktır. Bu şekilde hem diğer insanlara saygısızlık etmemiş olurlar, hem de kendilerine her imkanı sunan doğayı temiz tutmuş olurlar. Bu herkesin görevidir.

B) Görseldeki sloganla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: İnsanlar piknik alanında zaman geçirirler. Giderken orada yaşadıkları anları da yanlarında götürmüş olurlar. Ancak götürmeleri gereken bir de çöpleri vardır. Sonuçta bu çöpler onlara aittir ve onları bırakarak çevreyi kirletmemelidirler.

C) Çevre temizliği ile ilgili bir slogan geliştirerek sloganınızı aşağıdaki bölüme yazınız. Sloganınızı sınıf panosunda sergileyiniz.

Cevap: NASIL GÖRMEK İSTİYORSAN ÖYLE BIRAK, ÇEVRENİ TEMİZ TUT!


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 156. Sayfa

4. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki broşürü inceleyiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 157. Sayfa

B) İncelediğiniz broşürden hareketle “hava kirliliği” konulu bir broşür hazırlayarak broşürünüzü sınıf veya okul panosunda sergileyiniz.

Cevap:

6. sınıf türkçe hava kirliliği ile ilgili broşür

5. ETKİNLİK

Çevre dostu ürünler satan bir fabrikanın sahibi olduğunuzu hayal ediniz. Ürünlerinizi tanıtacağınız bir reklam metni yazınız.

Cevap: Çevreci kurşun kalemimizin amacı kalem bittikten sonra doğaya bir dost daha kazandırmaktır. Bu dost bir çiçektir. Kalemimizin arka kısmında plastik bir kapsül bulunmaktadır. Bu kapsülün içerisinde çiçek tohumu bulunmaktadır. Kalem kullanılıp bittiğinde yapılması gereken kalemi ters biçimde toprağın içine gömmektir. Zaman içerisinde kalemin olduğu yerden bir çiçek çıktığını göreceksiniz. Bu güzel kalemler bu şekilde adeta ağaçtan yapıldığının farkında gibidir. Doğanın sunduklarına bu şekilde teşekkür etmenize yardımcı olacaktır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 158. Sayfa

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinden hareketle, etkinlikte kullanılan metnin yazarı hakkındaki bilgileri tahmin etmeye çalışınız. Tahminlerinizi alttaki forma örnekteki gibi yazınız ve metne uygun bir başlık bulunuz.

Cevap:

Adı: Yağmur
Soyadı: Gövde
Doğum tarihi (Gün/Ay /Yıl): 15/06/2007
Doğum Yeri: İstanbul
Annesinin Adı: Çiçek
Babasının Adı: Çınar
Ağabeyinin Adı: Gece
Şu Anda Yaşadığı Şehir: Ankara
Metnin Başlığı: Bir Yağmur’un Yaşamı

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yazının bazı bölümleri, tamamlamanız için yarım bırakılmıştır. Bu yazının başlığını, yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Metninizi tamamlarken geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.

Cevap:

DOĞAYA KARŞI TUTUM

Doğa bizim her şeyimizdir. Doğayı korumasını bilmezsek
bir gün dünyanın sonu gelebilir. Bu yüzden doğaya ve onun sunduklarına karşı
çok dikkatli davranmalıyız. Doğal kaynaklarımız sınırsız
değildir. Dünyadaki her kaynağın ne kadar önemli olduğunu
bilmeli ve kaynaklarımızı doğru bir biçimde
kullanmalıyız.

Doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmak için öncelikle onların bizler için ne derece gerekli olduğunu ve nasıl doğru kullanabileceğimizi öğrenmemiz gerekir. Ancak bu şekilde onlardan faydalanabiliriz. Doğal kaynakların sınırlı kaynaklar olduğunun farkında olmalıyız. Doğa bu kaynakları bizlere sunar. Bize düşen de bu kaynakları hem bize hem de dünyadaki tüm canlılara uygun şekilde kullanmaktır. Bu kaynakları kullanırken doğaya zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Böylece doğa daima iyi halde kalmaya ve bize kaynaklar sunmaya devam eder.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 159. Sayfa

8. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan “su” kelimesinin geçtiği altı çizili deyimleri inceleyiniz. Aynı veya yakın anlama sahip olduğunu düşündüğünüz deyimleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Daha sonra atasözleri ve deyimler sözlüğünden eşleştirmelerinizi kontrol ediniz.

Cevap:

  • havanda su dövmek – kalburla su taşımak
  • ağzının suyu akmak – ağzı sulanmak
  • su içinde kalmak – su gibi terlemek
  • aralarından su sızmamak – içtikleri su ayrı gitmemek

B) Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili deyimlerin anlatıma olan katkısını açıklayınız.

Cevap: Deyimler anlatıma güzellik katmakta ve anlatımı pekiştirmektedir.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Kasım 2022, 10:53

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3645

Çevremizi temiz tutmak ve suları kirletmemek geleceğimiz için çok önemli yakında su kıtlığı başlayabilir hepimiz dikkat etmeliyiz

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.